slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Grannsamverkan i flerbostadshus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Grannsamverkan i flerbostadshus - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Grannsamverkan i flerbostadshus. Utmaningar. Att få Grannsamverkan att: Fungera över tid Bli intressant för de boende Bli brottsförebyggande och trygghetsskapande. … och möjligheter. Guiden fokuserar på: Skapa organisatoriska förutsättningar – undvik eldsjälsdrift

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Grannsamverkan i flerbostadshus' - sasha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Utmaningar

 • Att få Grannsamverkan att:
 • Fungera över tid
 • Bli intressant för de boende
 • Bli brottsförebyggande och trygghetsskapande
slide3

… och möjligheter

 • Guiden fokuserar på:
 • Skapa organisatoriska förutsättningar
 • – undvik eldsjälsdrift
 • Bredare metodologiskt grepp som bygger på dialog och delaktighet
 • Problemorienterat arbetssätt
slide4

Organisation

Partnerskapsgrupp

Huvudkontaktombud

Lokalsamverkansgrupp

Kontaktombud

Kontaktombud

Kontaktombud

slide5

Organisationsmodell för flerbostadshus

Partnerskapsgruppen

På beställarnivå;

polisen, fastighetsägare, bostadsrättsförening, hyresgästföreningen, kommunen, försäkringsbolagen, lokala föreningar och näringsidkare

Ansvarar för:

Inriktning, resurser, uppföljning och eventuell modifiering av verksamheten

slide6

Organisationsmodell för flerbostadshus

Huvudkontaktombud

(Projektledarroll - gärna anställd!)

Ansvarig för:

Samordningen av det praktiska arbetet, dess organisation och genomförandet av verksamheten

Förmedlar information mellan boende och partnerskapsgruppen

slide7

Organisationsmodell för flerbostadshus

Lokal samarbetsgrupp

På utförarnivå:

fastighetsägare, boende (ev representerade av Hyresgästföreningen alt bostadsrättsförening) polis, kommun (socialtjänst, skola etc) lokala föreningar och näringsidkare

Ansvarar för:

Planerar och genomför grannsamverkans aktiviteter tillsammans med huvudkontaktombudet

slide8

Organisationsmodell för flerbostadshus

Kontaktombuden

Bör vara ett eller två kontaktombud per trapphus

Ansvarar för:

Sköter informationen mellan de boende i ett trapphus och huvudkontaktombudet

slide9

Planera och förbered grannsamverkan

Samla partnerskapsgruppen:

Skapa en gemensam “problem- och resursbild”genom kartläggning och analys

Kartläggningen görs i två steg:

1. Ta fram befintlig information, statistik etc och låt de olika aktörerna berätta utifrån sina kunskaper

2. Gör en intervjuundersökning med de boende

slide10

Planera och förbered grannsamverkan

Kartlägg:

 • Den fysiska boendemiljön
 • Boendesammansättningen (ålder, kön, familjer/ensamstående,

socio- ekonomisk situation, språkgrupper)

 • Boendegenomströmning
 • Brott och sociala problem
 • Trygghet och trivsel
 • Befintliga verksamheter och aktiviteter som kan bidra till grannsamverkansarbete.
slide11

Planera och förbered grannsamverkan

Intervjuerna

(utförs av huvudkontaktombudet och den lokala samarbetsgruppen)

Knacka dörr

– suverän möjlighet för att starta en dialog!

Ta hjälp av ett enkelt frågeformulär:

 • Ta reda på vad de boende upplever som problematiskt (otryggt)
 • Ta reda på vad de boende har för intressen (kopplat till området)
 • Ta reda på vad de vill bidra med för att öka områdets trygghet och trivsel
slide12

Planera och förbered grannsamverkan

Analys:

(Utförs av partnerskapsgruppen och huvudkontaktombudet)

Sammanställ de boendes svar och jämför det med er egen första kartläggning.

 • Stämmer bilden?
 • Har ny information framkommit och hur kan man förstå den?
 • Vilken bild av området ger den sammantagna informationen?
slide13

Ta fram förslag till aktiviteter

Aktiviteter:

(Huvudkontaktombudet och den lokala samarbetsgruppen)

Ta fram förslag på aktiviteter som kan avhjälpa de problem ni ser, eller som kan stärka en positiv process i området

Börja med det som de boende lyft fram som viktigt!

Tänk kreativt och försök att hitta aktiviteter som motsvarar de boendes intressen och engagemangsnivå.

slide14

Starta grannsamverkan

Anordna till trapphusträffar

(Huvudkontaktombud m fl från den lokala samarbetsgruppen)

 • Börja med att berätta om resultatet av intervjuerna
 • Presentera idéer som framkommit och ta fram era förslag och diskutera dem med de boende
 • Utforma trygghets och trivselöverenskommelser
 • Utse kontaktombud för trapphuset
slide15

Ett livskraftigt grannsamverkan

Ta vara på eldsjälarna, men skapa de organisatoriska förutsättningarna i linjeorganisationen!

Tänk långsiktigt!

- säkra resurserna, tydlig ansvarsfördelning, följ upp verksamheten och utveckla den vid behov!

Stöd kontaktombuden!

- avgränsa uppdragen, håll ombuden informerade, ta vara på deras engagemang i området, visa dem uppskattning!

slide16

Framgångsfaktorer

Utgå från de boendes behov och intressen!

- det ökar engagemanget, delaktigheten och i förlängningen förtroendet mellan dem som ingår i arbetet.

slide17

Framgångsfaktorer

Skapa en vi-känsla i området:

 • Kombinera grannsamverkan med andra brottsförebyggande och sociala aktiviteter
 • Bygg verksamheten på mindre enheter (trapphus)
 • Gör områdesgemensamma satsningar med jämna mellanrum
 • Gör det roligt och stimulerande att vara med i verksamheten!!
slide18

Framgångsfaktorer

Gör det enkelt för de boende:

• Skapa e-post och SMS kedjor

• Skapa enkla portöverenskommelser

T ex att hälsa i porten, att kontrollera att ytterdörrar

stängs ordentligt

• Bygg upp verksamheten kring befintliga intressen och vanor

T ex tillsyn av områden i samband med promenader med hund,

eller i samband med träning i motionsspår.