prezentacja multimedialna
Download
Skip this Video
Download Presentation
Prezentacja multimedialna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Prezentacja multimedialna - PowerPoint PPT Presentation


 • 204 Views
 • Uploaded on

Prezentacja multimedialna. RODZINA. Rodzina. Jest najmniejszą, podstawową grupą społeczną, stanowi integralną część każdego społeczeństwa, Jest kulturowo uwarunkowanym regulatorem rodzinnych zachowań ludzkich oraz komórką społeczną zaspakajającą istotne potrzeby jednostki i społeczeństwa,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Prezentacja multimedialna' - sasha-owens


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
rodzina
Rodzina
 • Jest najmniejszą, podstawową grupą społeczną, stanowi integralną część każdego społeczeństwa,
 • Jest kulturowo uwarunkowanym regulatorem rodzinnych zachowań ludzkich oraz komórką społeczną zaspakajającą istotne potrzeby jednostki i społeczeństwa,
 • Zaspokaja potrzeby poprzez zintegrowane wzorcami rodzinnymi działania i zachowania swych członków, którzy realizują określone funkcje rodziny
 • posiada, własną, indywidualną, niepowtarzalną organizację i układ stosunków rodzinnych.
funkcja rodziny
Wyspecjalizowane działania i współdziałania członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych Funkcja rodziny
obowi zki prawne cz onk w rodziny
Obowiązki prawne członków rodziny
 • Współdziałanie dla dobra rodziny
 • Małżonkowie zobowiązani są przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • Dzieci i rodzice mają obowiązek wzajemnie się wspierać
 • Dzieci do 18 roku życia podlegają władzy rodzicielskiej
 • Dzieci mieszkający z rodzicami, pozostające na ich utrzymaniu zobowiązane są pomagać w gospodarstwie domowym
 • Dziecko ukończywszy 18 lat, zamieszkujące u rodziców ma obowiązek przestrzegać porządku domowego ustalonego przez rodziców
 • Rodzice mają obowiązek sprawować pieczę nad osobą dziecka
 • Rodzice mają obowiązek prawnego reprezentowania dziecka
zak cenie ycia rodzinnego
Zakłócenie życia rodzinnego

Alkoholizm

Agresja

Niechciana ciąża

typy rodziny ze wzgl du na to kto kieruje czynno ciami rodziny
Typy rodziny(ze względu na to, kto kieruje czynnościami rodziny)

Najważniejszym autorytetem w rodzinie jest ojciec i on sprawuje przede wszystkim funkcje kontroli

Funkcje te przypadają matce, obdarzonej z tej racji wysokim autorytetem

Zachodzi równowaga między mężem, a żoną w zakresie władzy i kontroli w rodzinie

Rodzina wybiera drogę pośrednią między równowagą a dominacją męża lub żony

potrzeby jakie zaspokaja rodzina
Potrzeby jakie zaspokaja rodzina
 • Biologiczne;
 • Ekonomiczne;
 • Psychospołeczne;
 • Bytowe;
 • Opiekuńcze;
 • Emocjonalne (miłość i przynależność, wymiany uczuć, uznania, szacunku, poczucia bezpieczeństwa);
 • Kształtuje i wzbogaca osobowość
ad