Prezentacja multimedialna - PowerPoint PPT Presentation

Prezentacja multimedialna
Download
1 / 9

 • 191 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prezentacja multimedialna. RODZINA. Rodzina. Jest najmniejszą, podstawową grupą społeczną, stanowi integralną część każdego społeczeństwa, Jest kulturowo uwarunkowanym regulatorem rodzinnych zachowań ludzkich oraz komórką społeczną zaspakajającą istotne potrzeby jednostki i społeczeństwa,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Prezentacja multimedialna

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prezentacja multimedialna

Prezentacja multimedialna

RODZINA


Rodzina

Rodzina

 • Jest najmniejszą, podstawową grupą społeczną, stanowi integralną część każdego społeczeństwa,

 • Jest kulturowo uwarunkowanym regulatorem rodzinnych zachowań ludzkich oraz komórką społeczną zaspakajającą istotne potrzeby jednostki i społeczeństwa,

 • Zaspokaja potrzeby poprzez zintegrowane wzorcami rodzinnymi działania i zachowania swych członków, którzy realizują określone funkcje rodziny

 • posiada, własną, indywidualną, niepowtarzalną organizację i układ stosunków rodzinnych.


Funkcja rodziny

Wyspecjalizowane działania i współdziałania członków rodziny, wynikające z bardziej lub mniej uświadamianych sobie przez nich zadań, podejmowanych w ramach wyznaczonych przez obowiązujące normy i wzory, a prowadzące do określonych efektów głównych i pobocznych

Funkcja rodziny


5 podstawowych funkcji jakie spe nia rodzina

5 Podstawowych funkcji jakie spełnia rodzina


Obowi zki prawne cz onk w rodziny

Obowiązki prawne członków rodziny

 • Współdziałanie dla dobra rodziny

 • Małżonkowie zobowiązani są przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny

 • Dzieci i rodzice mają obowiązek wzajemnie się wspierać

 • Dzieci do 18 roku życia podlegają władzy rodzicielskiej

 • Dzieci mieszkający z rodzicami, pozostające na ich utrzymaniu zobowiązane są pomagać w gospodarstwie domowym

 • Dziecko ukończywszy 18 lat, zamieszkujące u rodziców ma obowiązek przestrzegać porządku domowego ustalonego przez rodziców

 • Rodzice mają obowiązek sprawować pieczę nad osobą dziecka

 • Rodzice mają obowiązek prawnego reprezentowania dziecka


Zak cenie ycia rodzinnego

Zakłócenie życia rodzinnego

Alkoholizm

Agresja

Niechciana ciąża


Typy rodziny ze wzgl du na to kto kieruje czynno ciami rodziny

Typy rodziny(ze względu na to, kto kieruje czynnościami rodziny)

Najważniejszym autorytetem w rodzinie jest ojciec i on sprawuje przede wszystkim funkcje kontroli

Funkcje te przypadają matce, obdarzonej z tej racji wysokim autorytetem

Zachodzi równowaga między mężem, a żoną w zakresie władzy i kontroli w rodzinie

Rodzina wybiera drogę pośrednią między równowagą a dominacją męża lub żony


Potrzeby jakie zaspokaja rodzina

Potrzeby jakie zaspokaja rodzina

 • Biologiczne;

 • Ekonomiczne;

 • Psychospołeczne;

 • Bytowe;

 • Opiekuńcze;

 • Emocjonalne (miłość i przynależność, wymiany uczuć, uznania, szacunku, poczucia bezpieczeństwa);

 • Kształtuje i wzbogaca osobowość


Role rodzicielskie

Role rodzicielskie


 • Login