Baza narzędzi diagnostycznych doradcy zawodowego - PowerPoint PPT Presentation

Baza narz dzi diagnostycznych doradcy zawodowego
Download
1 / 26

 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Baza narzędzi diagnostycznych doradcy zawodowego. dr Marian Piekarski. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Priorytet III: Wysoka jakość systemu edukacji; Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie;

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Baza narzędzi diagnostycznych doradcy zawodowego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Baza narz dzi diagnostycznych doradcy zawodowego

Baza narzędzi diagnostycznych doradcy zawodowego

dr Marian Piekarski


Program operacyjny kapita ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Priorytet III: Wysoka jakość systemu edukacji;

 • Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie;

 • Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia przez całe życie – projekty konkursowe.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Projekt pokl 2007 2013

Projekt POKL 2007-2013

 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

  „Opracowanie i udostępnienie spójnego pakietu narzędzi diagnostycznych i materiałów dydaktycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów”

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Adresaci projektu

Adresaci projektu

 • uczniowie szkół podstawowych:

 • klasy I-III;

 • klasy IV-VI;

 • uczniowie gimnazjum;

 • uczniowie szkół ponadgimnazjalnych;

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Adresaci projektu1

Adresaci projektu

 • nauczyciele, pedagodzy szkolni i doradcy zawodowi;

 • odbiorcy instytucjonalni:

 • instytucje oświatowe prowadzące doradztwo edukacyjno-zawodowe;

 • szkoły i placówki oświatowe;

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Produkty projektu

„Produkty” projektu

 • Filmy o zawodach;

 • Narzędzia diagnostyczne;

 • Poradniki dla uczniów, rodziców i doradców zawodowych;

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Filmy o zawodach

Filmy o zawodach

 • Filmy o zawodach w oparciu o koncepcję

  B. A. Klimowa:

 • zawody w relacji człowiek – człowiek: strażak, pielęgniarka;

 • zawody w relacji człowiek – przyroda: weterynarz, ogrodnik;

 • zawody w relacji człowiek – zawody artystyczne: muzyk, malarz;

 • zawody w relacji człowiek – rzeczy: fryzjerka, piekarz;

 • zawody w relacji człowiek – dane: programista, geodeta.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Filmy o zawodach1

Filmy o zawodach

 • Filmy o zawodach w oparciu o koncepcję Johna Hollanda:

 • zawody środowiska realistycznego (R): inżynier budownictwa, mechanik samochodowy;

 • zawody środowiska badawczego (B): biotechnolog, archeolog;

 • zawody środowiska artystycznego (A): fotograf, projektant mody;

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Filmy o zawodach2

Filmy o zawodach

 • zawody środowiska społecznego i przedsiębiorczego (S,P): kucharz, prawnik;

 • zawody środowiska konwencjonalnego (K): agent celny, archiwista.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Narz dzia diagnostyczne

Narzędzia diagnostyczne

 • Kwestionariusz nastawień intrapersonalnych, interpersonalnych i nastawień wobec rzeczywistości (samoocena, samopoznanie, poczucie kontroli, sprawstwa vs wyuczonej bezradności, decentracja, skrypty życiowe, empatia, koncentracja na sobie, bierność vs uczestnictwo społeczne, style społecznego funkcjonowania) – dla 4 grup wiekowych:

 • kl.1-3,

 • kl.4-6,

 • gimnazjum,

 • szkoła ponadgimnazjalna;

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Narz dzia diagnostyczne1

Narzędzia diagnostyczne

 • Kwestionariusz postaw twórczych vs odtwórczych – dla 4 grup wiekowych:

 • kl.1-3,

 • kl.4-6,

 • gimnazjum,

 • szkoła ponadgimnazjalna;

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Narz dzia diagnostyczne2

Narzędzia diagnostyczne

 • Kwestionariusz do oceny strategii radzenia sobie z problemami i zadaniami życiowymi - dla 4 grup wiekowych:

 • kl.1-3,

 • kl.4-6,

 • gimnazjum,

 • szkoła ponadgimnazjalna;

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Narz dzia diagnostyczne3

Narzędzia diagnostyczne

 • Test zainteresowań zawodowych uczniów – „Barwa Preferencji Zawodowych” - dla 4 grup wiekowych:

 • kl.1-3,

 • kl.4-6,

 • gimnazjum,

 • szkoła ponadgimnazjalna;

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Baza narz dzi diagnostycznych doradcy zawodowego

Projekt realizowany przy wsparciu

finansowym Województwa Małopolskiego


Baza narz dzi diagnostycznych doradcy zawodowego

Projekt realizowany przy wsparciu

finansowym Województwa Małopolskiego


Poradniki

Poradniki

 • Poradnik z serii "Wybór zawodu" - dla 4 grup wiekowych:

 • kl.1-3,

 • kl.4-6,

 • gimnazjum - „Rozwój, problemy i zagrożenia”

 • szkoła ponadgimnazjalna

 • dla rodziców z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozwoju;

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Poradniki1

Poradniki

 • Poradnik dla doradców zawodowych "Wybór zawodu" (4 grupy wiekowe):

 • kl.1-3,

 • kl.4-6,

 • gimnazjum -„Zanim podejmiesz decyzję”

 • szkoła ponadgimnazjalna;

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Poradniki2

Poradniki

 • Niezbędnik – zawierający materiały metodyczne na „Zieloną szkołę”dla doradców zawodowych, nauczycieli i pedagogów szkolnych;

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Produkty projektu1

„Produkty” projektu

 • Wortal internetowy jako medium zwiększające dostępność narzędzi diagnostycznych i materiałów metodyczno - informacyjnych dla różnych grup odbiorców.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Www wybieramzawod pl

www.wybieramzawod.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Www wybieramzawod pl1

www.wybieramzawod.pl

Wortal funkcjonuje w dwóch formułach:

 • otwartej – moduł A – narzędzia i materiały metodyczne dostępne są dla wszystkich użytkowników, a zwłaszcza dla dzieci, młodzieży i rodziców;

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Www wybieramzawod pl2

www.wybieramzawod.pl

 • zamkniętej – moduł B – przeznaczony dla doradców zawodowych, pedagogów szkolnych i nauczycieli.

  Korzystanie z zasobów modułu wymaga rejestracji.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Www wybieramzawod pl3

www.wybieramzawod.pl

Logowanie do modułu B:

 • Proszę zalogować się do systemu na stronie głównej www.wybieramzawod.pl;

 • Po zalogowaniu otrzymacie Państwo e-maila zwrotnego – aktywacja konta;

 • Po aktywacji konta na stronie głównej pojawi się zakładka „weryfikuj konto”;

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Www wybieramzawod pl4

www.wybieramzawod.pl

 • Proszę wypełnić formularz , a po jego wypełnieniu pojawi się link do PDF, który trzeba otworzyć, wydrukować i zawarte w nim dane  potwierdzić (pieczątka) przez  swojego przełożonego np. Dyrektora szkoły;

 • Następnie proszę  przesłać formularz „Weryfikacja użytkownika portalu” pocztą tradycyjną na adres:

  Krakowska Akademia im Frycza Modrzewskiego ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków ;

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Www wybieramzawod pl5

www.wybieramzawod.pl

 • Po weryfikacji Państwa formularza zostaną nadane pełne uprawnienia do korzystania z zasobów modułu B;

 • Na potwierdzenie weryfikacji otrzymacie Państwo e-mail – „Potwierdzenie nadania uprawnień doradcy”.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


Baza narz dzi diagnostycznych doradcy zawodowego

Dziękuję za uwagę

mp.krakow@interia.pl

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego


 • Login