Bankenes sikringsfonds h stkonferanse 2008
Download
1 / 70

Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008. Utsikter til PRIVATØKONOMISK stabilitet. Rolf Mæhle. Dagens budskap. Er situasjonen annerledes i dag?. Husholdningene - disposisjon. Privatøkonomisk STATUS Husholdningenes OMGIVELSER Privatøkonomiske UTFORDRINGER

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008' - sari


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Bankenes sikringsfonds h stkonferanse 2008

Bankenes Sikringsfonds Høstkonferanse 2008

Utsikter til PRIVATØKONOMISK stabilitet

Rolf Mæhle
Husholdningene disposisjon
Husholdningene - disposisjon

 • Privatøkonomisk STATUS

 • Husholdningenes OMGIVELSER

 • Privatøkonomiske UTFORDRINGER

  4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN?5 300 milliarder kroner i egenkapital
5 300 milliarder kroner i egenkapital!

 • Norske husholdninger (ca. 2,1 millioner) har aldri hatt en sterkere balanse

 • Gjennomsnittlig egenkapital på ca. 2,5 millioner kroner

 • Til sammenligning: Statens pensjonsfond utgjør ca. 2 000 milliarder kroner, ca. en million kroner per husholdning

MEN…


.. mye er bundet opp i bolig!

Mrd NOK

Formuesfordelingen i husholdningene

Tall pr 31.12.2007

Kilder: Norges Bank, SSB, egne anslag

(*) Inkluderer skadeforsikringsreserver, men ikke SPK (**) Samlet ligningsverdi er 56,5 mrd (2006), vi forutsetter at ligningsverdien utgjør 13 prosent av virkelig verdi. Pris-/volumvekst på 10 prosent frem tom 2007. (***) Anslag for antall er 50-80.000. Verdi = 1,5-2 mill. Kilder: SSB, Prognosesenteret, egne beregninger.


Og mye av finanssparingen er bundet opp i
..og mye av finanssparingen er bundet opp i:

Forsikringssparing

Totalt 862 mrd

Hvorav 149 mrd er individuell sparing,

664 mrd er kollektiv pensjon

49 mrd er skadereserver

Med andre ord: ”Likvid” finanssparing utgjør 1 400 mrd kroner!


Likvid finanssparing 1 400 mrd kr
Likvid finanssparing – 1 400 mrd kr

Kontanter 47

Lønns-/kortkonto 257

BMA/AIO 30

BSU 13

Kapitalkonto 393

Fond 132

Obl, aksjer og grfbevis 313

Private utlån og andre fordr 215


Husholdningene disposisjon1
Husholdningene - disposisjon

 • Privatøkonomisk STATUS

 • Husholdningenes OMGIVELSER

 • Arbeidsmarkedet

 • Børsen

 • Boligmarkedet

 • Rentemarkedet

 • Privatøkonomiske UTFORDRINGER

  4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN?


Fortsatt lav arbeidsledighet
Fortsatt lav arbeidsledighet..

4% sysselsettingsvekst i 2007- sterkeste veksten på over 40 år

Stabil ledighet, men avtagende sysselsettingsvekst

Nedgang i produktiviteten


Har aksjeuroen egentlig noe å si for Kari og Ola?

Egentlig aksjer

Sedler, mynt og bankinnskudd 356 000

Pensjonsordninger 408 000 90 000

Aksjer, aksjefond og gfbevis184 000184 000

Andre fond (pm-fond) 37 000

Andre fordringer 156 000

Statens pensjonsfond 1 000 000 600 000

Sum 2 141 000 874 000

Tall i kroner per husholdning

Ser ut til: 184 000/2 141 000 = 9 %

Egentlig: 874 000/2 141 000 = 41 %


Boligprisene i et langsiktig perspektiv

Reelle boligpriser, 1819=100, logaritmisk skala

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank


Avkastning og risiko i boligmarkedet

Realavkastning på bolig og volatilitet i reelle boligpriser. Norge. Prosent

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank


Konjunkturelle drivkrefter

Faktisk og beregnet boligpris. 1000 kr/kvm. 1. kv. 2003 – 2. kv. 2008

Faktisk boligpris

Beregnet boligpris

Kilder: Norges Eiendomsmeglerforbund, FINN.no, ECON Pöyry, Eiendomsmeglerforetakenes forening og Norges Bank


Husholdningene disposisjon2
Husholdningene - disposisjon mildt!

 • Privatøkonomisk STATUS

 • Husholdningenes OMGIVELSER

 • Privatøkonomiske UTFORDRINGER

  4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN?Husholdningenes gjeld har økt mye mildt!

Husholdningenes gjeld. Milliarder kroner

Nominell gjeld

Gjeld deflatert med KPI

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges BankKilder til sårbarhet i husholdningssektoren mildt!

Fastrenteavtaler og avdragsfrie lån til husholdninger. Prosent av utlån til husholdninger. 2. kvartal 2008.

1

Fastrenteavtaler

Avdragsfrie lån

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank


Rammel n kan ramme hardt
Rammelån kan ramme hardt.. mildt!

Er bankene flinke nok til å prise risiko, orientere kunden om fallgruver og følge opp kundene regelmessig?


Lommer av sårbarhet i husholdningssektoren mildt!

Inntekt og gjeld i husholdninger med gjeld i 2006. 1000 kroner

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank


Privat konomi ute av kontroll eller problemer under kontroll
Privatøkonomi mildt!ute av kontroll, eller problemer under kontroll?Hvorfor i
Hvorfor? I mildt!

Sparing

Netto finansinvesteringer

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank


Hvorfor ii
Hvorfor? II mildt!


Kning i pensjonsalder for kompensere for levealdersjusteringen
Økning i pensjonsalder for å kompensere for levealdersjusteringen

Kilde: SSB


Tjenestepensjon hvordan ser markedet ut i 2015 antall arbeidstakere som omfattes
Tjenestepensjon: Hvordan ser markedet ut i 2015? levealdersjusteringenAntall arbeidstakere som omfattes

Kilde: FAFO


Innskuddssatser individniv
Innskuddssatser levealdersjusteringenIndividnivå

Mellom 1 og 6G

Mellom 6 og 12G

Kilde: FAFO


Nye ipa ips

”nye IPA” - IPS levealdersjusteringen

 • Fradraget i alminnelig inntekt begrenses til 15.000 kroner, mot 40.000 kroner i den tidligere ordningen

 • Med dagens skattesats på 28 prosent, blir maksimalt skattefradrag 4.200 kroner

 • Utsatt skatt på avkastningen, fritak for formuesskatt. Dog ingen skjerming ved IPS-sparing i aksjefond

 • Ukjent skattesats ved utbetaling

 • FORDEL: Likviditetsmessig forskyvning ved at kunden ”låner” penger av staten

 • Paradoks:

 • Stortinget har vedtatt en ny ”skattemotivert” pensjonsspareordning med høyst usikker skattefordel for den enkelte

 • Hvis stortingsflertallet virkelig ønsket å stimulere nordmenn til å pensjonsspare på egen hånd, kunne reglene vært utformet annerledes og mer forutsigbart


IPS (aksjefond) levealdersjusteringenvs ordinær aksjefondssparing

Skattesats

Tid

 • Avkastningen i IPS øker jo lengre tid fra oppsparing til utbetaling – lønner seg å ta en ”pause” før utbetaling

 • IPS gir ikke formuesskatt

 • IPS gir ikke skjermingsfradrag

 • (*) Grønt for svært lave pensjonsinntekter!Finn et par viktige feil
Finn et par (viktige) feil levealdersjusteringen

Husholdningene disposisjon3
Husholdningene - disposisjon levealdersjusteringen

 • Privatøkonomisk STATUS

 • Husholdningenes OMGIVELSER

 • Privatøkonomiske UTFORDRINGER

  4. Hvordan utfordrer dette FINANSNÆRINGEN?


It's the Confidence, Stupid. levealdersjusteringenS hva med 2008
Så hva med 2008? levealdersjusteringen


Sviktende omd mme bransjeproblem i feilaktig mistenkeliggj ring
Sviktende omdømme, levealdersjusteringenbransjeproblem I: Feilaktig mistenkeliggjøring


Mistenkeliggj ring
..mistenkeliggjøring! levealdersjusteringen


Sviktende omd mme bransjeproblem ii nye akt rer varsler pris krig
Sviktende omdømme, levealdersjusteringenbransjeproblem II: Nye aktører varsler priskrig

nyheter fra Nordnet

04.03.2008 Morgan Stanley – Ny fondsforvalter hos Nordnet

03.03.2008 Enklere fondsbytter hos Nordnet!

26.02.2008 Nå kan du opprette spareavtale i alle fond hos Nordnet!

13.12.2007 Nå kan du flytte din IPA til Nordnet!

19.11.2007 Nordnet lanserer Unit Link – sparing med skattefordeler!


Nye akt rer
Nye aktører.. levealdersjusteringen


Sviktende omd mme bransjeproblem iii nye reguleringer
Sviktende omdømme, levealdersjusteringenbransjeproblem III: Nye reguleringer..


Kryss av der det passer
Kryss av der det passer levealdersjusteringen

Så hvordan vinne kundenes tillit?

Alternativt: Hvordan vinne ytterligere tillit?


Hva er tillit sett fra kundens side
Hva er levealdersjusteringenTILLIT(sett fra kundens side)?

f(egne erfaringer og generelt omdømme)


Forutsetning egne erfaringer
Forutsetning ”egne erfaringer” levealdersjusteringen

 • Bankene ønsker at kundens hensyn kommer først..

  2. ..og at bankens inntjening er:

  f(fornøyde og langsiktig lojale kunder)


Gjenst ende variabel omd mme
Gjenstående variabel: OMDØMME levealdersjusteringen

f(liv og lære)


Liv og l re handler om 3 x k
Liv og lære handler om levealdersjusteringen3 x K:

 • Kompetanse

 • Kommunikasjon

 • Kundehensyn


Kompetanse autorisasjonsordning for finansielle r dgivere
Kompetanse: Autorisasjonsordning for finansielle rådgivere levealdersjusteringen

”Målet er å etablere en autorisasjonsordning som har høy legitimitet og troverdighet hos myndigheter, publikum og i finansbedriftene. Ordningen skal være nøytral i den forstand at den ikke forvaltes av den enkelte finansbedrift eller av den enkelte utdanningsinstitusjon. Det kan være ulike veier frem til autorisasjon, og ingen utdanningsinstitusjon skal ha monopol på å levere utdanningstjenester. Styringsgruppen bes på dette grunnlag om å fremme forslag til organisering av en funksjonell og kostnadseffektiv autorisasjonsordning.”


Organisatoriske og ledelsesmessige forutsetninger
Organisatoriske og ledelsesmessige forutsetninger levealdersjusteringen

 • Arbeid med incentivsystemer

 • Arbeid med holdninger og verdigrunnlag

 • Krav til nærmeste leder


Rammeverk for autorisasjon av finansielle r dgivere og deres ledere
Rammeverk for autorisasjon av finansielle rådgivere og deres ledere

 • For å kunne fremstille seg til autorisasjonsprøven må man kunne dokumentere ett års relevant yrkeserfaring

 • For å bli autorisert må man bestå autorisasjonsprøven som er tredelt: En teoriprøve, en praktisk prøve (rådgivningsprosessen) og en holdningsprøve (etikk mv.).

  De ledere som har faglig oppfølgingsansvar for rådgiverne skal også

  autoriseres.


Kommunikasjon samsvar mellom liv og l re
Kommunikasjon: Samsvar mellom liv og lære.. deres ledere

 • WIKIPEDIA:

 • En økonomisk rådgiver eller finansiell rådgiver er en faglært person som stiller med investeringsrådgivning og finansielle planer til personer eller forretninger. Normalt vil en økonomisk rådgiver hjelpe sine klienter med å maksimere deres egenkapital eller formue ved hjelp av allokering av eiendelene.

 • STIILINGSANNONSE FINANSRÅDGIVER:

 • ..salg og økonomisk rådgivning, ansvar for egne salgsmål.. 

 • ..hovedvekt på salg av plasserings- og investeringsprodukter,

 • finansiering og bankens fordelsprogrammer..

 • ..salgs- og resultatorientert..

 • ..kremmerånd og vinnerinstinkt..  

LIV & LÆRE..


Sånn skal det imidlertid låte deres ledere

 • Hovedoppgavene vil være..

 • Behovsrettet og helhetlig privatøkonomisk rådgivning og salg av bankens produkter og tjenester.

 • Aktiv forvaltning og utvikling av bankens kundeportefølje gjennom inn- og utgående aktiviteter

 • Identifisere nye markedsmuligheter og ta egne initiativ i lokalmarkedet

 • Utarbeide og gjennomføre egne planer og sørge for resultatoppnåelse i henhold til avtalte mål.

 • Krav til utdannelse/erfaring..

 • Kompetanse innenfor sparing og plassering og rådgivning og produkter

 • Erfaring fra behovsrettet salg, gjerne fra annen bransje, med dokumenterte resultater

 • Personlige egenskaper..

 • Utadvendt og kontaktskapende

 • Analytisk legning kombinert med forretningsforståelse

 • Kreativ og løsningsorientert


Kundehensyn.. deres ledere


Kundehensyn: Skape realistiske forventninger – ikke legge tillit/omdømme i hendene på markedsutviklingen


Kundehensyn.. tillit/omdømme i hendene på markedsutviklingen


Kundehensyn.. tillit/omdømme i hendene på markedsutviklingen


Kundehensyn.. tillit/omdømme i hendene på markedsutviklingen


Kundehensyn.. tillit/omdømme i hendene på markedsutviklingen


Banken - den gode hjelperen tillit/omdømme i hendene på markedsutviklingen


ad