toxikologie organick ch l tek
Download
Skip this Video
Download Presentation
Toxikologie organických látek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Toxikologie organick ch l tek - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Toxikologie organických látek. Alifatické uhlovodíky. narkotický účinek vzrůstá se zvyšováním M a s počtem násobných vazeb narkotický účinek vzrůstá rozvětvením řetězce a s přítomností kruhů podráždění očí, sliznic a kůže - rozpouštění tuků při požití nevyvoláváme zvracení

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Toxikologie organick ch l tek' - sargent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
alifatick uhlovod ky
Alifatické uhlovodíky
 • narkotický účinek vzrůstá se zvyšováním M a s počtem násobných vazeb
 • narkotický účinek vzrůstá rozvětvením řetězce a s přítomností kruhů
 • podráždění očí, sliznic a kůže - rozpouštění tuků
 • při požití nevyvoláváme zvracení

C1 - C4 - nasycené dusivý účinek, nenasycené narkotický účinek

C5 - C7 - poškození PNS - polyneuropatie, odmaštění pokožky - dermatitidy

C4 - C12 - nebezpečné hořlaviny, se vzduchem výbušné směsy

Parafínový olej - směs uhlovodíků  C16, Tv > 360°C - projímadlo

aromatick uhlovod ky
Aromatické uhlovodíky
 • rozpouštědla tuků, olejů a vosků
 • hepatotoxické a nefrotoxické účinky
 • účinek na kardiovaskulární systém a krvetvorbu
 • akutní i chronické účinky neurotoxické
 • dráždivé účinky na kůži
 • nesubstituované s vyšším počtem kruhů často významné karcinogeny

Benzen

Výroba a využití

 • surovina pro výrobu polymerů, pesticidů, léků, barviv, plastů. pryskyřic,výbušnin, fotografických materiálů, aditiv do potravin.....
 • rozpouštědlo vosků, pryskyřic, olejů a kaučuku....
 • aditivum do benzínů
benzen

Reaktivní metabolity benzenu atakující biomolekuly

Biotransformace benzenu

mukonaldehyd

benzenoxid

epoxid tranns - dihydrokatecholu

p - benzochinon

Benzen

Toxikokinetika

 • absorpce při inhalační expozici 80 %, GI expozici 95 % (zvířata) a transdermálně 22 - 36 %
 • depozice v játrech, ledvinách, břišním tuku, mozku, kostní dřeni, placenta
 • hlavní část metabolismu v játrech, také v kostní dřeni
 • indukce vlastního metabolismu
 • nemetabolizovaný benzen eliminován ve vydechovaném vzduchu (asi 17 %), metabolizovaný v moči

Toxické účinky

Kostní dřeň

 • poškození kmenových buněk v kostní dřeni - akutní i chronická intoxikace
 • leukopenie - nedostatek bílých krvinek - nebezpečí infekcí
 • trombocytopenie - nedostatek krevních destiček - špatná srážlivost krve
 • aplastická anemie - nedostatek červených krvinek - vliv na přenos kyslíku
benzen1

Toxické účinky benzenu v závislosti na dávce a době expozice

Benzen

Toxické účinky

CNS

 • spíše akutní účinky - podobnost s akutní otravou ethanolem (nejprve euforie, pak nejistá chůze, špatná artikulace, poruchy rovnováhy, následně nevolnost, ospalost a hluboká narkóza)

Imunitní systém

 • souvisí s poškozením kostní dřeně, spíše při chronické expozici

Kůže

 • odmaštění kůže následované infekcí - vznik dermatitid

Genotoxicita a karcinogenita

 • benzen způsobuje chromosomové aberace - klastogenický účinek
 • prokazatelně způsobuje leukémii - zhoubné bujení krevních buněk
slide6

Biotransformace toluenu

Teratogení účinky toluenu jsou podobné fetálnímu alkoholovému syndromu

Kataraktogenní účinek

60 - 80 %

1% <

Toluen

PAU
 • biotransformace na kyselinu benzoovou, nebo přímé vyloučení ve formě glukuronidů
 • akutní účinky na CNS silnější než benzen - deprese CNS, narkóza, halucinace
 • při akutní intoxikaci - ztráta sluchu (myši)
 • není karcinogenní
 • chronické účinky na CNS - trvalé závažné poškození mozku už po několikrát opakované expozici, dále poškození jater , ledvin,....
 • možné teratogení účinky - podobné fetálnímu alkoholovému syndromu

Naftalen

 • hemolýza s následným poškozením ledvin sraženou krví - vysoké dávky
 • způsobuje podráždění očí a šedý zákal - kataraktogenní účinek
 • odmaštění kůže
 • karcinogen třídy C (podle IARC) - možný karcinogen
methanol ch 3 oh

Aspartam

Biotransformace methanolu

NADH

NADH

NAD-

NAD-

CH3OH

H2C=O

ALDH

ADH

HC=O

OH

Methanol

Formaldehyd

Kys. mravenčí

ADH - alkoholdehydrogenasa

ALDH - aldehyddehydrogenasa

H2O + CO2

Methanol (CH3OH)

Toxikokinetika

 • maximální koncentrace v krevní plazmě 30 - 60 min po požití
 • metabolizován zejména v játrech, ale i v ledvinách
 • v 1. kroku biotransfornace vzniká formaldehyd, katalýza ADH, afinita methanolu k ADH 10-krát menší než afinita Et-OH, tento krok limituje nástup symptomů
 • formaldehyd - vysoce reaktivní toxin, T1/2 = 1 - 2 min, nestihne poškodit orgány
 • kys. mravenčí - rychlost konverze na CO2 a H2O ovlivněna kys. listovou (vitamín B 11), po jejím vyčerpání dochází k hromadění kys. mravenčí v těle - hlavní toxický metabolit, nejvyšší koncentrace v plazmě za 2 - 3 dny !!!
 • 10 - 70 % nemetabolizovaného methanolu vylučováno plícemi, 2 - 5 % močí
 • metabolické uvolňování z umělých sladidel - Aspartam (NutraSweet)
methanol ch 3 oh1
Methanol (CH3OH)

Mechanismus účinku

 • kyselina mravenčí způsobuje acidózu a blokádu oxidačního metabolismu zejména nervových buněk - vazba HCOOH na Fe3+ v enzymech ox. metabolismu, poškození očního nervu

Akutní otrava

 • za 1 h po požití zmatenost, ataxie, velmi slabá opilost - účinky methanolu
 • za 6 - 30 h symptomy otravy kyselinou mravenčí
  • poškození zrakových nervů - pocit mlhy, sněhové vánice, dočasná nebo trvalá slepota
  • poškození CNS - parkinsonismus, atetóza, chorea
  • GI symptomy - vnitřní krvácení

Specifické antidotum

 • ethanol - blokuje ADH, zabraňuje přeměně methanolu na formaldehyd
ethanol ch 3 ch 2 oh

Toxikokinetika ethanolu při jednorázové aplikaci

závislost na dávce

Absorpce

Maximální koncentrace v krevní plazmě

Eliminace

Konstantní metabolická rychlost

0,1 g/kg/h (muži)

0,0855 g/kg/h (ženy)

Ethanol (CH3CH2OH )

Toxikokinetika

 • úplná absorpce už v horních částech GI (ústa, jícen, žaludek)
 • polovina dávky se absorbuje během 15 min, vrchol v plazmě 30 - 60 min
 • vliv dávky a náplně žaludku na stupeň a rychlost absorpce
 • oxidace v játrech, malé množství (2- 10 %) v žaludku (muži)
 • při oxidaci alkoholu se uvolňuje velké množství energie
  • tělo nevyužívá jiné zdroje - „faty liver“ a cirhóza jater

Akutní účinky

 • atak CNS - interakce s celou řadou neurotransmiterů, nejprve excitace, poté útlum, potlačení termoregulace, vliv na žlázy s vnitřní sekrecí
 • vasodilatace - efekt při prevenci infarktu (1 alk. jednotka)
 • vliv na sekreci žaludečních šťáv - aperitiv, alkoholická anorexie
 • inhibice produkce antidiuretického hormonu - ztráty vody a minerálů
 • acidóza, hypoglykémie
 • farmakodinamická tolerance - adaptace neuronů, nástup akutních účinků při vyšší koncentraci alkoholu v krvi
ethanol ch 3 ch 2 oh1

Alkoholismus způsobuje cirhosu jater

a poškození mozku

Látky blokující aldehyd-dehydrogenázu se dají použít k léčení alkoholizmu

Disulfiram

Hnojník nebo Hník inkoustový (Coprinus atramentarius)

Ethanol (CH3CH2OH )

Chronické účinky

 • „Fatty liver“, cirhóza jater, hepatitická encefalopatie
 • chronické poškození CNS
  • nekróza neuronů - zhoršené vstřebávání vitamínu B1 (Thiamin), oxidativní stres (peroxidace lipidů)
  • delirium tremens
 • tolerance - farmakokinetická (indukce monooxigenázového systému)
 • psychická závislost
 • zvýšené riziko vzniku nádoru - indukce CYP 450

Teratogenní účinky

 • fetální alkoholový syndrom - mentální i fyzická retardace dítěte
 • hlavní riziko v počátečním stadiu těhotenství
slide11

Fetální alkoholový syndrom

Mozek 6 - ti týdenního dítěte: vlevo: normální; vpravo: FAS

Fetální alkoholický syndrom

Malý obvod hlavy

Záhyby kůže v

očních koutcích

“Přivřené oči”

Mělký kořen nosu

¨Tenký horní ret

Krátký nos

Nerozeznatelná drážka

mezi nosem a horním rtem

alkoholy
Alkoholy

Fenol

 • výrazně leptavé účinky - nekrosa buněk na sliznicích
 • smrtelná orální dávka pro člověka 5 - 12g
 • po požití nejprve poleptání trávícího traktu a atak CNS, později poškození ledvin, myokardu, jater, pankreasu a sleziny
 • usmrcuje mikroorganismy, výrazné cytotoxické účinky
alkoholy1

Biotransformace ethylenglykolu

Alkoholy

Ethylenglykol

 • součást nemrznoucích směsí, brzdových a hydraulických kapalin
 • smrtelná dávka asi 100 ml pro dospělého člověka
 • vznik toxických metabolitů - kyseliny glykolové a šťavelové

3 stádia akutní otravy

CNS stadium (po 30 min - 12h) - podobné otravě ethanolem - euforie, pak útlum a nevolnost

Kardiopulmonární stádium (po12-24h) - hyperventilace, tachykardie

Renální stádium (po 24 - 72h) - poškození ledvin krystalky octanu vápenátého

ethery
Ethery
 • vysoce hořlavé kapaliny se širokým rozsahem mezí výbušnosti
 • po dlouhé době stání zejména ve skleněných nádobách - výbušné peroxidy - exploze při otevření zábrusové nádoby

Diethylether (C2H5-O-C2H5)

 • akutní orální i inhalační otrava - narkóza, ochrnutí dýchacího systému, smrt
 • chronické otravy - mírná omámenost, únava, ospalost
 • dlouhodobý kontakt vede k návyku - euforické stavy

Halogenethery (1,1´- dichlordimethylether- ClCH2-O-CH2Cl)

 • silně dráždivé účinky při inhalaci, potřísnění kůže i vniknutí do oka
 • účinek podobný fosgenu - edém plic
 • některé halogenethery jsou zařazeny mezi karcinogeny

Ethylenoxid

 • plyn páchnoucí po schnilých jablkách
 • dráždí oči a sliznice (jako amoniak), plicní edém, podezřelý karcinogen
aldehydy a ketony
Aldehydy a ketony
 • účinek hepatoxický a nefrotoxický, často alergeny, některé patří ke karcinogenům, toxičtější než alkoholy a ethery
 • hořlaviny I. třídy

Formaldehyd (HCHO)

 • bezbarvý plyn štiplavého zápachu, k dezinfekci 25 - 40% vodný roztok
 • součást močovino- a melamino- pryskyřic - dřevotřískové desky, okály
 • silně dráždivá látka s výrazně redukčními vlastnostmi - koagulace bílkovin
 • mutagenní a karcinogenní účinky
aldehydy a ketony1
Aldehydy a ketony

Halogenketony

 • slzotvorné látky ve výzbroji armád a policií
 • silně dráždí sliznice a zejména oční spojivky
 • bromované a iodované deriváty mají silnější slzotvorný účinek než chlorované
 • při styku s pokožkou způsobují dermatitidy a popáleniny

Chloraceton (CH3-CO-CH2Cl)

 • koncentrace 2,3 mg/l (605 ppm) je smrtelná během 10 min
 • koncentraci 0,1 mg/l (26 ppm) nelze tolerovat déle než 1 min
organofosf ty

Organofosfáty - ireversibilní vazba na acetylcholinesterázu

Nervově paralytické látky

Dithiofosfáty (Malathion)

Fosfáty (Paraoxon)

Thiofosfáty (Parathion)

R1-O S

R2-O

R1-O O

R2-O

R1-O S

R2-O

=

=

=

P — O — R3

P — S — R3

P — O — R3

Organofosfáty
 • estery odvozené od kyseliny fosforečné používané jako insekticidy a BOL

Mechanismus akutního toxického účinku

 • tvoří ireverzibilní vazbu s enzymem acetylcholinesterázou
 • následkem inaktivace enzymu dochází k hromadění acetylcholinu v synapsích nervových zakončení
 • nadměrná stimulace M a N - receptorů a porušení přenosu nervových impulzů
organofosf ty1
Organofosfáty

Nadměrné dráždění muskarinových receptorů

 • Plíce - nadměrná produkce hlenu
 • Srdce - potlačení srdeční aktivity, pokles krevního tlaku
 • GI - zvýšená činnost žláz s vnitřní sekrecí (nadměrné slinění), kontrakce hladkého svalstva a povolení svěračů (průjem, zvracení)
 • Oči - mióza (zúžení zorniček)

Nadměrné dráždění nikotinových receptorů

 • CNS - hyperaktivita, tremor (třesavka)
 • Nervosvalové spojení - křeče svalstva, smrt obvykle v důsledku ochrnutí dýchacích svalů

Antidota

 • Atropin - blokuje příslušné receptory
 • Pralidoxim - reaktivace enzymu acetylcholinesterázy
halogenovan uhlovod ky
Halogenované uhlovodíky

Alifatické

 • působí jako narkotika - účinek se zvyšuje s počtem halogenů
 • hepatotoxicita, nefrotoxicita - účinek se zvyšuje s počtem halogenů
 • často dráždivé účinky na dýchací cesty, často karcinogeny

Chlormethan (CH3Cl)

 • nervový jed s vysokým narkotickým účinkem
 • pravděpodobné karcinogenní účinky - nedostatek dat

Dichlormethan (CH2Cl2)

 • jedna z metabolických cest - vznik CO a CO2
 • narkotikum, poškozuje játra
 • pravděpodobný lidský karcinogen - prokázáno na zvířatech
halogenovan uhlovod ky1

Chloroform - objeven 1831, poprvé k narkóze 1847 (Edinburg)

Tetrachlormethan

P450

l

O

CCl

CC

CCl

O

4

3

3

Peroxidace mastných

kyselin

Halogenované uhlovodíky

Trichlormethan (CHCl3) - chloroform

 • dříve používán jako anestetikum - v koncentracích způsobujících narkózu se projevují toxické účinky
 • jedna z metabolických cest vede na COCl2 (fosgen) - poškození jater
 • také při stání na světle vzniká fosgen - poškození dýchacích cest
 • pravděpodobný lidský karcinogen - B2 (podle EPA)

Tetrachlormethan (CCl4)

 • příjemně voní, těžší než vzduch
 • narkotický a nefrotoxický účinek
 • silně hepatotoxický - vznik volných radikálů, peroxidace lipidů jaterních buněk, horší při konzumaci tuků a alkoholu
 • při vysokých teplotách (požáry) - vzniká fosgen (dříve v hasicích přístrojích)
 • pravděpodobné teratogenní i karcinogenní účinky
halogenovan uhlovod ky2
Halogenované uhlovodíky
 • syntetické halogenované uhlovodíky vyráběné od roku 1929
 • nereagují s kyselinami ani se zásadami, jsou termostabilní - dielektrická náplň transformátorů a kondenzátorů
 • další využití - plastifikátory, barvy, pesticidy (rozpouštědlo)
 • vzniká nedokonalým spalováním halogenovaných uhlovodíků (PVC), při nedokonalém spalování PCB vznikají dibenzofurany a dibenzodioxiny

Toxikokinetika

 • snadno se absorbují, ukládají se zejména v tukové tkáni (játra), procházejí placentou, akumulují se v mateřském mléce
 • při oxidaci vznikají reaktivní meziprodukty - epoxidy, čím více Cl, tím se hůře metabolizuje a více se ukládá
 • akumulace v potravním řetězci - největší příjem z potravy s vysokým obsahem tuků

Polychlorované bifenyly (PCB)

halogenovan uhlovod ky3
Halogenované uhlovodíky

Polychlorované bifenyly (PCB)

 • akutní účinky PCB nevýznamné
 • akutní otrava směsí PCB a dioxinů - syndrom „Yusho“

Reprodukční a vývojová toxicita

 • nepříznivý vliv na pohyblivost spermií, menší porodní váha a obvod hlavy novorozenců, předčasné porody, nižší IQ, zhoršená pozornost dětí

Karcinogenní účinky

 • zvýšené riziko vzniku nádorů v GI - zejména játra, málo konzistentní data
 • induktor CYP450 - metabolická aktivace dalších karcinogenů

Imunotoxicita

 • vliv na počet a poměrové zastoupení bílých krvinek - imunosupresivní účinek

Další účinky

 • hepatotoxicita, vliv na pigmentaci kůže
 • vliv na na žlázy s vnitřní sekrecí - snižuje počet vajec u ptáků, mění poměr pohlaví
halogenovan uhlovod ky4
Halogenované uhlovodíky

Dibenzodioxiny a dibenzofurany

Dibenzodioxiny a dibenzofurany

 • skupina 210 syntetických sloučenin
 • nežádoucí meziprodukt při spalování (PVC, PCB, Luxol, ale i tabák) a chemických výrobách (zpracování Al)
 • nejvýraznějším plošným zdrojem domácí topeniště!!!!
 • součást emisí z papíren, hutí, závodů na výrobu plastů, pesticidů
 • agrochemikálie s obsahem halogenovaných fenoxyoctových kyselin

Agent Orange

 • herbicid, používaný za války ve Vietnamu - kontaminován dioxiny

Veteráni

- prokazatelně: vznik chlorakné, sarkom měkkých tkání

- pravděpodobně: vznik diabetu 2 typu, myelomu a neuropatie, vznik leukémie

a rozštěpu páteře u potomků veteránů

dibenzodioxiny a dibenozofurany

Příčiny úmrtí - Yusho

Dibenzodioxiny a dibenozofurany
 • všechny CDD, CDF a PCB podobný mechanismus účinku
 • TEQ - toxický ekvivalent - množství čistého 2,3,7,8 TCDD, které má stejné toxické účinky jako hodnocená směs

Toxikokinetika

 • nejlépe se vstřebávají CDD a CDF se čtyřmi Cl
 • akumulace v tucích a měkkých tkáních (játra) ,T1/2 = 5 - 15 let
 • induktory CYP 450, porucha syntézy celé řady proteinů

Toxické účinky

 • 2,3,7,8 TCDD - velmi vysoká akutní toxicita (narozdíl od PCB) - pokusná zvířata hynou během 1- 6 týdnů - ztráta váhy, celková sešlost
 • expozice vysokým dávkám - chlorakné (syndrom „Yusho“)
 • následky subakutní a chronické expozice - zvýšené riziko vzniku rakoviny ?
 • možné mechanismy karcinogenního účinku
  • přímý genotoxický účinek
  • indukce enzymů - zvýšená aktivace jiných karcinogenů (kokarcinogen)
  • porušení mezibuněčné komunikace
dibenzodioxiny a dibenozofurany1

Viktor Juščenko - 2004

Dibenzodioxiny a dibenozofurany

Toxické účinky

 • omezená data ukazují na možnost, že dioxiny způsobují poškození jater, imunitního systému, dráždí dýchací cesty a poškozují kardiovaskulární systém

Analýza CDD a CDF

 • nutné použit GC - HRMS (plynová chromatografie - vysokorozlišovací hmotová spektrometrie (pořizovací cena zařízení cca 20 mil Kč, cena jedné analýzy cca 20 000 Kč)
 • emisní limit - 0,1 ng TEQ/ m3

Velké průmyslové havárie spojené s únikem CDD a CDF

 • 1962 - 1970 - Vietnamská válka - Agent Orange
 • 1976 - Seveso (Itálie) - únik plynů z výroby pesticidů - chlorakné, na celém zasaženém území zkoumány možné teratogenní účinky - 0
 • 1968 - Yusho - chlorakné, „Black baby syndrom“
 • 1971 - Missoury - postřik nezpevněných cest olejem s TCDD - efekt 0
slide26

Nitro- a aminosloučeniny

 • skupina látek s podobnými účinky na lidský organizmus
 • při biotransformaci dochází k redukci nitroskupiny na aminoskupinu a naopak k oxidaci aminoskupiny na nitroskupinu
 • do organizmu snadno pronikají i přes neporušenou pokožku
 • charakteristickou známkou otravy je výrazná cyanóza (zmodrání) - hlavně rty (důsledek methemoglobinémie)
 • některé sloučeniny mají i karcinogenní účinky

Nitrobenzen

 • akutní expozice - methemoglobinémie, při vysoké koncentraci bolesti hlavy, únava, bezvědomí, křeče, smrt v důsledku zástavy dechu
 • TDL0 člověk 200 mg/kg
 • na zvířatech zjištěno také poškození jater, ledvin, sleziny a CNS
 • chronická expozice vede u člověka také ke vzniku methemoglobinémie, jsou některé důkazy o hepatotoxicitě
slide27

Nitro- a aminosloučeniny

Aminobenzen- anilin

 • meziprodukt při výrobě azo- a trifenylmethanových barviv
 • nepříjemný zásaditý zápach
 • do organizmu vniká plícemi, zažívacím traktem i přes neporušenou pokožku
 • akutní intoxikace se projevuje únavou, poruchami jater a ledvin
 • při chronické otravě navíc anémie (poškození červených krvinek)
ad