Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 11 Grudnia 2009 - PowerPoint PPT Presentation

JAK W SYTUACJI KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH
Download
1 / 10

 • 142 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

JAK W SYTUACJI KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH OGRANICZYĆ WYDATKI NA PERSONEL ZAPEWNIAJĄC ADMINISTRACJI POTRZEBNE KOMPETENCJE prof. nzw. dr hab. Helena Kisilowska Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechnika Warszawska. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 11 Grudnia 2009.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 11 Grudnia 2009

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Krajowa szko a administracji publicznej 11 grudnia 2009

JAK W SYTUACJI KRYZYSU FINANSÓW PUBLICZNYCH OGRANICZYĆ WYDATKI NA PERSONEL ZAPEWNIAJĄC ADMINISTRACJI POTRZEBNE KOMPETENCJE

prof. nzw. dr hab. Helena Kisilowska

Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Politechnika Warszawska

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, 11 Grudnia 2009


Zarz dzanie wiedz

Zarządzanie wiedzą

Warianty kształcenia specjalistów w zakresie administracji publicznej:

 • Studia administracyjne o rozszerzonym programie kształcenia w zakresie informatyki, zarządzania, ekonomii a także wariantowo matematyki, podstaw techniki, planowania przestrzennego, ochrony środowiska itd.

 • Studia równoległe z administracji publicznej

 • Studia administracyjne II stopnia lub MPA

 • Studia podyplomowe również w systemie e-learningu

 • STUDIA DOKTORANCKIE Z ADMINISTRACJI


Diagnozowanie potrzeb

DIAGNOZOWANIE POTRZEB

 • Kompleksowość obsługi i zmiana stosunku do interesantów

 • Profesjonalizm i sprawność działania

 • Stałe doskonalenie zawodowe

 • Wykorzystanie nowych narzędzi i technologii

 • Samodzielność

 • Znajomość języków obcych i informatyki

 • Umiejętność pozyskiwania i zagospodarowywana środków z UE

 • Rozszerzenie współdziałania w ramach UE


Pracownik atrubuty

PRACOWNIK-ATRUBUTY

 • Wiedza wyniesiona ze studiów

 • Specjalizacja

 • Szkolenia, kursy, kształcenie ustawiczne

 • Umiejętność korzystania z narzędzi i technologii

 • Nowe role: rynkowa weryfikacja skuteczności, znaczenie referencji ze zrealizowanych projektów i zadań


Wiedza i umiej tno ci

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI


Zasada subsydiarno ci

ZASADA SUBSYDIARNOŚCI

Każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie realizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa

TYLE WŁADZY ILE JEST KONIECZNE, TYLE WOLNOŚCI ILE MOŻLIWE


Problemy do rozwa enia

PROBLEMY DO ROZWAŻENIA

 • Właściwy podział kompetencji

 • Lepsze wykorzystanie instytucji samorządu terytorialnego

 • Wzmocnienie roli gminy

 • Rozważenie roli i sensu istnienia powiatu

 • Ograniczenie dualizmu władzy w województwie

 • Umacnianie regionów samorządowych


Rodki

ŚRODKI

 • Lepsze wykorzystanie internetu i łączności elektronicznej

 • Lepsza informacja i kontakt ze społeczeństwem

 • Proste i czytelne procedury

 • Ograniczenie działania z pozycji władzy na rzecz wypracowania reguł zachowania i procedur, które zostaną zaakceptowane przez społeczeństwo jako właściwe

 • Konieczność szerokiej dyskusji społecznej zwłaszcza w grupie spraw „negocjacyjnych”. W tej grupie bowiem, różne grupy społeczne mogą widzieć różne alternatywne sposoby rozwiązania problemu


Podsumowanie

PODSUMOWANIE

 • Państwo, czy też jednostka samorządu terytorialnego staje się dobrem wspólnym nie wbrew interesom obywateli, ale dlatego, że stanowi forum uzgadniania tych interesów i ich artykulacji

 • I choć w niektórych przypadkach istnieje konieczność pierwszeństwa interesu publicznego nad interesem partykularnym jednostki czy też wspólnot lokalnych, to właśnie w demokratycznym państwie prawa należy szukać możliwości sprawiedliwego sposobu ustalenia zakresu pojęcia „interes publiczny” w konkretnej sprawie co powinno przyczynić się do szybszego, tańszego, mniej konfliktowego i lepszego funkcjonowania administracji publicznej.


Dzi kuj za uwag

Dziękuję za uwagę


 • Login