Apv 2013 au
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 57

APV 2013 AU PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

APV 2013 AU. Hovedarbejdsmiljøudvalget AU, 19. februar 2013. Analysen. Høj svarprocent 82,5 – høj på alle dele af AU Åbne spørgsmål: Reorg .: 288 s./ 2000 udsagn; Psykisk Arbejdsmiljø: 231 s. /1600 udsagn Høj forklaringskraft Justeret R 2 = 0,629 (VIP) og 0,704 (TAP) Høj legitimitet

Download Presentation

APV 2013 AU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


APV 2013 AU

Hovedarbejdsmiljøudvalget AU, 19. februar 2013


Analysen


 • Høj svarprocent

  • 82,5 – høj på alle dele af AU

  • Åbne spørgsmål: Reorg.: 288 s./ 2000 udsagn; Psykisk Arbejdsmiljø: 231 s. /1600 udsagn

 • Høj forklaringskraft

  • Justeret R2 = 0,629 (VIP) og 0,704 (TAP)

 • Høj legitimitet

  • Høring

  • Fokusgrupper

  • Meget få kommentarer til skemaet + høj svarprocent

 • Præcision og proportioner

  • Tallene brudt ned på relevante organisatoriske enheder

Datasættet


Svarprocent


Strukturen i analysen


Indekskonstruktion, eks


Analysemodel


Oplevet trivsel


Godt tilpas på arbejde


Overordnet tilfreds med arbejdet


Tilfreds med fremtidsudsigterne


Kan anbefale min arbejdsplads til andre


Tilpas, tilfreds, fremtid, anbefale


Tilpas


Oplevelse af arbejdet


Oplevelser af kollegaer


Oplevelse af ledelse


Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som …


3. niveau som nærmeste leder


Oplevelse af universitetsledelsen


Oplevelse af universitetsledelsen


Oplevelse af reorganisering


Berørthed af flytning- en betinget sammenhæng med trivsel


Oplevelse af forandringsprocesserne


VIP AU vurdering af den faglige udviklingsproces


TAPadm’s vurdering af den administrative reorganiseringsproces


Adm forandringsproces på sigt


Vurdering af nye IT-systemer


IT-systemer på sigt


Oplevelse af arbejdsbelastning


VIP arbejdstid


TAP arbejdstid


VIP arbejdstid fordelt på opg.


Arbejdsbyrde, ensomhed, stress


Stress 2009 og 2012


Stress 2009 og 2012


Stress og berørthed


Stress mv. AU-adm


Stress mv. Arts


Mobning, chikane mv


 • God undersøgelse (teknisk, legitimitet)

 • Overordnet trivsel høj

 • Højt engagement og interesse i arbejdet

 • Høj kompetencefølelse

 • Imødekommende kollegaer

 • Gode arbejdsfællesskaber (de fleste steder)

 • Arbejdsomme

 • Lave tal for mobning, chikane, diskrimination …

 • Oplevelse af at daglige ledelsesfunktioner varetages

Sammenfattende (I)


 • Mange berørt af flytning mv. i 2012

 • Andelen af medarbejdere med stærke stress-symptomer er steget markant

 • Lave tal for oplevet transparens og lydhørhed hos ledelsen på 1. og 2. niveau (variation på 3. niveau)

 • Et mindretal vurderer, at den faglige udviklingsproces vil forbedre vilkårene for forskning mv.

 • Et mindretal vurderer, at den administrative udviklingsproces vil forbedre vilkårene for kvaliteten i forvaltningen

 • Et mindretal vurderer, at IT-systemerne kommer til at gøre hverdagen nemmere

Sammenfattende (II)


Anonymitet


Tallene rapporteres kun, hvis der i hver celle er flere personer end:

 • Diskrimination (knyttet til en minioritet): 50

 • Chikane: 20

 • Vurdering af leder på 3. niveau: 20

 • Alle andre: 10

 • ”Tal med medarbejderne i stedet for at efterspørge flere tal”

Tærskler for rapportering


Mobning som eksempel – ‘Mobbecirklen’


Særkørsler


 • VIP/TAP

 • VIP-kategorier

 • TAP-kategorier

 • AC/HK

 • Front/back office

 • Arbejdsmiljøgrupper

 • Adresser

 • Gamle enheder (i et vist omfang)

 • Altid under iagttagelse af anonymitets-tærskler

Opdelinger


 • Enhedsspecifikke forhold

 • Trivsel som en særlig ledelses- og samarbejdsmæssig udfordring

 • Ledere under tredje niveau

 • ‘Lande’ forandringsprocesserne

 • Arbejde-familie-balance som kollektivt ansvar

 • Institutionalisere anerkendelse

 • Passe på interessen og engagementet

Til diskussion


 • Login