APV 2013 AU - PowerPoint PPT Presentation

Apv 2013 au
Download
1 / 57

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

APV 2013 AU. Hovedarbejdsmiljøudvalget AU, 19. februar 2013. Analysen. Høj svarprocent 82,5 – høj på alle dele af AU Åbne spørgsmål: Reorg .: 288 s./ 2000 udsagn; Psykisk Arbejdsmiljø: 231 s. /1600 udsagn Høj forklaringskraft Justeret R 2 = 0,629 (VIP) og 0,704 (TAP) Høj legitimitet

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

APV 2013 AU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Apv 2013 au

APV 2013 AU

Hovedarbejdsmiljøudvalget AU, 19. februar 2013


Analysen

Analysen


Datas ttet

 • Høj svarprocent

  • 82,5 – høj på alle dele af AU

  • Åbne spørgsmål: Reorg.: 288 s./ 2000 udsagn; Psykisk Arbejdsmiljø: 231 s. /1600 udsagn

 • Høj forklaringskraft

  • Justeret R2 = 0,629 (VIP) og 0,704 (TAP)

 • Høj legitimitet

  • Høring

  • Fokusgrupper

  • Meget få kommentarer til skemaet + høj svarprocent

 • Præcision og proportioner

  • Tallene brudt ned på relevante organisatoriske enheder

Datasættet


S varprocent

Svarprocent


Strukturen i analysen

Strukturen i analysen


Indekskonstruktion eks

Indekskonstruktion, eks


Analysemodel

Analysemodel


Oplevet trivsel

Oplevet trivsel


Godt tilpas p arbejde

Godt tilpas på arbejde


Overordnet tilfreds med arbejdet

Overordnet tilfreds med arbejdet


Tilfreds med fremtidsudsigterne

Tilfreds med fremtidsudsigterne


Kan anbefale min arbejdsplads til andre

Kan anbefale min arbejdsplads til andre


Tilpas tilfreds fremtid anbefale

Tilpas, tilfreds, fremtid, anbefale


Tilpas

Tilpas


Oplevelse af arbejdet

Oplevelse af arbejdet


Oplevelser af kollegaer

Oplevelser af kollegaer


Oplevelse af ledelse

Oplevelse af ledelse


Jeg oplever at der er en daglig ledelse som

Jeg oplever, at der er en daglig ledelse, som …


3 n iveau som n rmeste leder

3. niveau som nærmeste leder


Oplevelse af universitetsledelsen

Oplevelse af universitetsledelsen


Oplevelse af universitetsledelsen1

Oplevelse af universitetsledelsen


Oplevelse af reorganisering

Oplevelse af reorganisering


Ber rthed af flytning en betinget sammenh ng med trivsel

Berørthed af flytning- en betinget sammenhæng med trivsel


Oplevelse af forandringsprocesserne

Oplevelse af forandringsprocesserne


Vip au vurdering af den faglige udviklingsproces

VIP AU vurdering af den faglige udviklingsproces


Tapadm s vurdering af den administrative reorganiseringsproces

TAPadm’s vurdering af den administrative reorganiseringsproces


Adm forandringsproces p sigt

Adm forandringsproces på sigt


Vurdering af nye it systemer

Vurdering af nye IT-systemer


It systemer p sigt

IT-systemer på sigt


Oplevelse af arbejdsbelastning

Oplevelse af arbejdsbelastning


Vip arbejdstid

VIP arbejdstid


Tap arbejdstid

TAP arbejdstid


Vip arbejdstid fordelt p opg

VIP arbejdstid fordelt på opg.


Arbejdsbyrde ensomhed stress

Arbejdsbyrde, ensomhed, stress


Stress 2009 og 2012

Stress 2009 og 2012


Stress 2009 og 20121

Stress 2009 og 2012


Stress og ber rthed

Stress og berørthed


Stress mv au adm

Stress mv. AU-adm


Stress mv arts

Stress mv. Arts


Mobning chikane mv

Mobning, chikane mv


Sammenfattende i

 • God undersøgelse (teknisk, legitimitet)

 • Overordnet trivsel høj

 • Højt engagement og interesse i arbejdet

 • Høj kompetencefølelse

 • Imødekommende kollegaer

 • Gode arbejdsfællesskaber (de fleste steder)

 • Arbejdsomme

 • Lave tal for mobning, chikane, diskrimination …

 • Oplevelse af at daglige ledelsesfunktioner varetages

Sammenfattende (I)


Sammenfattende ii

 • Mange berørt af flytning mv. i 2012

 • Andelen af medarbejdere med stærke stress-symptomer er steget markant

 • Lave tal for oplevet transparens og lydhørhed hos ledelsen på 1. og 2. niveau (variation på 3. niveau)

 • Et mindretal vurderer, at den faglige udviklingsproces vil forbedre vilkårene for forskning mv.

 • Et mindretal vurderer, at den administrative udviklingsproces vil forbedre vilkårene for kvaliteten i forvaltningen

 • Et mindretal vurderer, at IT-systemerne kommer til at gøre hverdagen nemmere

Sammenfattende (II)


Anonymitet

Anonymitet


T rskler for rapportering

Tallene rapporteres kun, hvis der i hver celle er flere personer end:

 • Diskrimination (knyttet til en minioritet): 50

 • Chikane: 20

 • Vurdering af leder på 3. niveau: 20

 • Alle andre: 10

 • ”Tal med medarbejderne i stedet for at efterspørge flere tal”

Tærskler for rapportering


Mobning som eksempel mobbecirklen

Mobning som eksempel – ‘Mobbecirklen’


S rk rsler

Særkørsler


Opdelinger

 • VIP/TAP

 • VIP-kategorier

 • TAP-kategorier

 • AC/HK

 • Front/back office

 • Arbejdsmiljøgrupper

 • Adresser

 • Gamle enheder (i et vist omfang)

 • Altid under iagttagelse af anonymitets-tærskler

Opdelinger


Til diskussion

 • Enhedsspecifikke forhold

 • Trivsel som en særlig ledelses- og samarbejdsmæssig udfordring

 • Ledere under tredje niveau

 • ‘Lande’ forandringsprocesserne

 • Arbejde-familie-balance som kollektivt ansvar

 • Institutionalisere anerkendelse

 • Passe på interessen og engagementet

Til diskussion


 • Login