Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym? - PowerPoint PPT Presentation

M odzi aktywni co zrobi eby m odzie bra a udzia w wyborach i yciu spo ecznym
Download
1 / 13

  • 93 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?. Plan debaty. 1. Przywitanie uczestnik ó w debaty. 2. Przedstawienie celu spotkania. 3. Zaprezentowanie planu spotkania. 4. Charakterystyka tematu debaty. 5. Analiza wynik ó w ankiety.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M odzi aktywni co zrobi eby m odzie bra a udzia w wyborach i yciu spo ecznym

Młodzi aktywni?

Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?


Plan debaty

Plan debaty

1. Przywitanie uczestników debaty.

2. Przedstawienie celu spotkania.

3. Zaprezentowanie planu spotkania.

4. Charakterystyka tematu debaty.

5. Analiza wyników ankiety.

6. Dyskusja, zapisanie wniosków

a) Jak oceniasz aktywność społeczną o polityczną młodzieży?

b) Co mogłoby zachęcić młodych ludzi do większego udziału w życiu społecznym?

c) Jak zachęcić młodzież do udziału w życiu politycznym (np. do udziału w wyborach)?

d) Czy młodzi ludzie, którzy nie mają prawa do głosowania, mogą wpływać na decyzje rządzących ?

e) Jak zachęcić Polaków do udziału w wyborach do Europarlamentu ?

7. Podsumowanie debaty.

8. Podziękowanie i zakończenie spotkania.


M odzi aktywni co zrobi eby m odzie bra a udzia w wyborach i yciu spo ecznym

Wyniki

ankiety uczniów Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju, dotyczącej ich udziału w życiu społecznym i politycznym


Kiedy polska wst pi a do unii europejskiej

Kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej?


Kiedy odbywaj si najbli sze wybory do parlamentu europejskiego

Kiedy odbywają się najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego?


Jak oceniasz swoj aktywno spo eczn

Jak oceniasz swoją aktywność społeczną?


Jak form aktywno ci spo ecznej preferujesz

Jaką formę aktywności społecznej preferujesz?


Czy m odzie w wieku 16 lat powinna mie czynne prawa wyborcze

Czy młodzież w wieku 16 lat powinna mieć czynne prawa wyborcze?


M odzi aktywni co zrobi eby m odzie bra a udzia w wyborach i yciu spo ecznym

Gdyby obniżono czynne prawo wyborcze do Twojego przedziału wiekowego, to brałbyś/brałabyś udział w głosowaniach?


M odzi aktywni co zrobi eby m odzie bra a udzia w wyborach i yciu spo ecznym

Gdy zbliżają się wybory prezydenckie, parlamentarne lub samorządowe-wiesz na kogo chciałbyś/chciałabyś głosować?


Czy czytujesz pisma lub witryny po wi cone polityce albo ogl dasz programy na jej temat

Czy czytujesz pisma lub witryny poświęcone polityce albo oglądasz programy na jej temat?


Czy uwa asz e udzia w wyborach jest obowi zkiem ka dego obywatela

Czy uważasz, że udział w wyborach jest obowiązkiem każdego obywatela?


Czy warto bra udzia w wyborach

Czy warto brać udział w wyborach?


  • Login