Vehicle ICT Arena – Innovation Bazaar 20140904 Urban Kristiansson, Volvo Cars - PowerPoint PPT Presentation

Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars
Download
1 / 17

 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

FFI – Forsdonstrategisk Forskning & Innovation. F&T- Säk. TrpEff. EoM. EMK. Prod. Vehicle ICT Arena – Innovation Bazaar 20140904 Urban Kristiansson, Volvo Cars. FFI – Elektronik , Mjukvara och Kommunikation – Färdplan Executive Summary. Mekaniska arkitekturerna på

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vehicle ICT Arena – Innovation Bazaar 20140904 Urban Kristiansson, Volvo Cars

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars

FFI – Forsdonstrategisk Forskning & Innovation

F&T-Säk

TrpEff

EoM

EMK

Prod

Vehicle ICT Arena – Innovation Bazaar 20140904Urban Kristiansson, Volvo Cars

FFI – Elektronik, MjukvaraochKommunikation – Färdplan

Executive Summary


Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars

Mekaniskaarkitekturernapå

fordons- & systemnivå

samt

Programvara- / Logisk arkitektur

styr de stora förändringarna.

Appl.1

Appl.2

Appl.3

Appl. N

NOS

Diagnostic

SWDL

Node 1

HW

Vad styr de stora förändringarna?

Trafik/ Infrastruktur

Fordon

Myndigheter

System

Del-System

Fordonstillverkare

Komponent x

(hårdvara

&

programvara)

Leverantör1

LeverantörX


Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars

Eftermonterad

SW-baserad Funktion

Marknadsandel

Elsystem

Marknadsandel

Plug-In Hybrider

Marknadsandel

100%

Plug-In Hybrider

Minskning av CO2

Dagens Batteriteknik.

2000201020202030204020502060

Exempel på effekter av Systemförändringar på FFIs Säkerhet och Miljö (CO2) Marknadsandel resp. Påverkan vs. Tid

Aluminum Body

Marknadsandel

Aktiv Säkerhet;

Med alla sensorer och ställdon på plats

&

”Rätt System-Struktur”

Aluminum Body

Minskning av CO2


Emk s relation till andra ffi pgmr d och kompetensnoder

EMK´s Relation till andra FFI-Pgmråd och Kompetensnoder

Consumer Experience Innovation Center

HMI & UserExperience

Brukarperspektivet

TrpEff

F&T-Säk

EoM

Green

Safe

Connected

Basteknologi förFunktioner

VICTA Round Table / Challenge / Innovation

El. Architecture – On-Board / Off-Board

Integration / Verification

SW Center at Chalmers

Systemteknologi & PMTs

VICTA Lab


Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars

Mognadsgrad hos EMK´s Delområden

EMK´s Delområden

El.-Architecture – On-board

El.-Architecture – Off-board

Green -

Connected functions

Safe -

User Experience / HMI

Verification / Validation

Förbättring

Storinvestering

ger

Litenförbättring

Green

functions

El.-Architecture – On-board

Safe

functions

Verification / Validation

Connected

functions

El.-Architecture – Off-board

User Experience / HMI

Investering


Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars

Behov av Kompetens

 • Basensbredd

 • indikerarantal

 • ingenjörer:

 • <150

  • 150-250

  • >250

Kvalitativt

Kompetens

User Experience

HMI

El.-Archit.

On-board

Safe

functions

World Leader

On-Par with

Leaders

Follower

El.-Archit.

Off-board

Green

functions

Connected

functions

Verification

Validation

KvantitativKompetens


Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars

EMK´s Delområden

El.-Architecture – On-board

El.-Architecture – Off-board

Green -

Connected functions

Safe -

User Experience / HMI

Verification / Validation

Per Delområde Beskrivs:

Syfte

Innehåll

Förändring

Kompetensläget


Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars

Tillgängliga Medel

Inom FFI-EMK – Knappt 70 MSEK/år

Inom angränsande FFI-områden med koppling mot FFI-EMK

Autonoma Fordon

Komplex Reglering

BADA – Big Automotive Data and Analyzis


Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars

ABV – FFI-projekt under beredning

-HeavyRoad

-Next Generation Electric Architecture


Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars

HeavyRoad - Background

Offering

Development Cost

Lead Time

Functionality

Quality

Product Cost


Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars

HeavyRoad - Topics and Technologies

VFB Simulation

Rigs

Project Focus

 • Virtual Integration

 • Automation and Synthesis

X-In the Loop

Functional Simulation

FMI

Rapid Control Prototyping

LegacyTooling


Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars

Volvo Cars – FFI-projekt under beredning mot 15 oktober


Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars

Programförslag - Komplex Reglering


Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars

Bakgrund

 • Högre krav på energieffektivitet och säkerhet

 • => fler och mer avancerade reglersystem

 • Hög komplexitet på komplettfordonsnivå

 • Saknas effektiv struktur och samordning

 • Långa ledtider, resurskrävande kalibrering


Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars

Platforms for Complex Control

Complex transport functions, e.g. real time logistics

Complex traffic control, e.g. cooperative driving

Combined control engineering and systems engineering development

Environment for virtual development, simulation and verification

Modular function architecture

Information architecure

Complex vehicle control, e.g. automatic vehicles

Complex driveline and chassis control, e.g. hybrid


Vehicle ict arena innovation bazaar 20140904 urban kristiansson volvo cars

Programförslag – Big Automotive Data Analytics

Big Data & Datamining in an Automotive Context

Förstudie

Huvudprojekt

2015

2016

2017

2018

2014

Trafikverket

Städers trafikkontor

Service providers

 • Metoder

 • Analysplatformar

 • Tjänster

 • Samhällsnytta

Andra

myndigheter

Fordonstillverkare & leverantörer

Transport & logistikbolag


 • Login