Pat r t ja str di to izskat anas procesa efektivit te un problem tika
Download
1 / 16

Patērētāja strīdi, to izskatīšanas procesa efektivitāte un problemātika - PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on

Patērētāja strīdi, to izskatīšanas procesa efektivitāte un problemātika. Patērētāju tiesību aizsardzības centra Direktore Baiba Vītoliņa. Patērētāju strīds. Individuāls strīds ar komersantu: Kurpei nolūzis papēdis Strīds par komunālo pakalpojumu rēķinā norādītu maksu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Patērētāja strīdi, to izskatīšanas procesa efektivitāte un problemātika' - sanura


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pat r t ja str di to izskat anas procesa efektivit te un problem tika

Patērētāja strīdi, to izskatīšanas procesa efektivitāte un problemātika

Patērētāju tiesību aizsardzības centra

Direktore Baiba Vītoliņa


Pat r t ju str ds
Patērētāju strīds efektivitāte un problemātika

 • Individuāls strīds ar komersantu:

  • Kurpei nolūzis papēdis

  • Strīds par komunālo pakalpojumu rēķinā norādītu maksu

  • Nav piegādāta pasūtītā prece

 • PTAC strīdu gadījumos:

  • sniedz informāciju un konsultāciju par patērētāja tiesībām un nepieciešamām darbībām

  • ja nepieciešams, sniedz palīdzību patērētājam strīda risināšanā, veicot pārrunas ar ražotāju, pārdevēju vai pakalpojumasniedzēju

  • veic citas normatīvos aktos noteiktās darbības patērētāju tiesību aizsardzībai.


Tendences pat r t ju s dz b s latvij
Tendences patērētāju sūdzībās Latvijā efektivitāte un problemātika

 • Nepārtraukts pieaugums līdz 2009.gadam:

  • Kopš 2002.gada rakstiskās sūdzības no 9767 līdz 2990 2009.gadā

  • 2010.gadā – 2479 sūdzības

  • 2011.gadā visticamāk arī samazināsies

 • Izskatīšanas rezultāti:

  • Par labu patērētājam – no 57.5% 2002.gadā, 42% 2007.gadā līdz 25,8% 2010.gadā


K dus str dus ptac skata obr d tradicion l veid
Kādus strīdus PTAC skata šobrīd tradicionālā veidā efektivitāte un problemātika

 • Preču un pakalpojumu atbilstība līguma noteikumiem (kvalitāte), arī izņēmumi:

  • Cenas samazinājums

  • Zaudējumu atlīdzība

  • Ja netiek veikta ekspertīze

 • Līguma neizpilde, termiņa neievērošana

 • Aviopasažieru sūdzības saistībā ar Regulu

 • Pārējās jomās – tikai tiesību skaidrojums, palīdzība u.c.


Ko ptac var sasniegt
Ko PTAC var sasniegt? efektivitāte un problemātika


Vai pat r t js di sa em ko v las
Vai patērētājs šādi saņem ko vēlas? efektivitāte un problemātika

 • Jomās, kur šobrīd PTAC sniedz tikai skaidrojumu – Latvijā NAV strīdu izskatīšanas iestādes vispār

 • Jomās, kur izdod administratīvus aktus –

  • Daudz soļu, ko var nepildīt

  • Ilgstoša tiesāšanās

  • Dārgs - ekspertīze

  • Ar nedraudzīgiem uzņēmumiem tikpat neefektīvs kā alternatīvs process (bet tajā vismaz netērē liekus resursus)

 • Ar sistēmu neapmierinātas abas puses


Galven s s dz bu izskat anas probl mas
Galvenās sūdzību izskatīšanas problēmas efektivitāte un problemātika

 • Civiltiesisks strīds tiek risināts administratīvā procesa kārtībā

 • Pakalpojumi – kas tiem ir kvalitāte?

 • Pārdevējs neatbild uz prasījuma pieteikumu vai atbild formāli, nesniedz atteikuma pamatojumu

 • Ekspertīžu izmaksas

 • Ekspertīžu kvalitāte

 • Process ilgs un sarežģīts


Pakalpojumi
Pakalpojumi efektivitāte un problemātika

 • Pakalpojumu neatbilstība līguma noteikumiem:

  • Pārāk plašs jēdziens PTAL

  • Tiem ekspertīze nav veicama tradicionālā veidā


Ekspert u probl mas 1
Ekspertīžu problēmas (1) efektivitāte un problemātika

 • Ne vienmēr tiek izmantota atbilstoša metodika, noteikumi, standarti, aprīkojums

 • Slēdzieni netiek atbilstoši noformēti

 • Iespaids, ka tiek kopēti

  • Neatbilstoša metodika

  • Standarta teksti, kas rada iespaidu, ka neattiecas uz lietu


Ekspert u probl mas 2
Ekspertīžu problēmas (2) efektivitāte un problemātika

 • Pretrunīgi slēdzieni

 • Slēdziens sagatavots bez pamatojuma

 • Netiek pamatota pati neatbilstība:

  • Neizmanto spēkā esošo normatīvos aktus

  • Parasti izvirzāmās prasības netiek identificētas


Procesa ilgums sare t ba
Procesa ilgums/ sarežģītība efektivitāte un problemātika

 • Ja komersants nesadarbojas – lēmumi jāpieņem par katru būtisku soli:

  • Uzdot sniegt atbildi

  • Uzdot veikt ekspertīzi

  • Lēmums par lietu

 • Katrs no tiem pārsūdzams


Ko parasti uzskata par pozit vu
Ko parasti uzskata par pozitīvu? efektivitāte un problemātika

 • MĪTS –

  • Var piespiest komersantu izpildīt patērētāja prasību

 • PATIESĪBA –

  • Sistēma nestrādā ar «nedraudzīgiem» uzņēmumiem, maksātnespējīgiem uzņēmumiem, krāpniekiem - tāpat kā rekomendējoši lēmumi (vai pat sliktāk)


Ko dar t 1
Ko darīt? (1) efektivitāte un problemātika

 • PTAC vērtēt ekspertīžu slēdzienus

  • Nav kompetences

  • Dilemma – kā noraidīt patērētāju ar pozitīvu, bet nepamatotu slēdzienu?

 • Milzīgas izmaksas

 • Absurds – PTAC atteiktu patērētājam, kas apmaksājis sliktu slēdzienu


Ko dar t 2
Ko darīt? (2) efektivitāte un problemātika

 • Ko ar tiem strīdiem:

  • kur neveic ekspertīzi

  • Kurus jau šobrīd nerisina šādā kārtībā:

   • Komunālie pakalpojumi

   • Informācijas sniegšana patērētājam

   • Pakalpojumi – kā juridiski pakalpojumi, apsardze, finanšu pakalpojumi


Ko dar t 3
Ko darīt? (3) efektivitāte un problemātika

 • Izveidot alternatīvu strīdu izskatīšanas mehānismu

  • Vajadzīga komersantu atsaucība

  • Vismaz neliels papildus finansējums – valsts vai komersanti vai kopā

  • Eiropas Savienības pieprasījums


Ir j sarun jas t lai ienaidnieki k tu par draugiem nevis t ka draugi k st par ienaidniekiem
Ir jāsarunājas tā, lai ienaidnieki kļūtu par draugiem, nevis tā, ka draugi kļūst par ienaidniekiem

Pitagors


ad