Анатомия на главния мозък
Download
1 / 45

Анатомия на главния мозък Мозъчен ствол - PowerPoint PPT Presentation


 • 1044 Views
 • Uploaded on

Анатомия на главния мозък Мозъчен ствол. Стефан Сивков Катедра по анатомия, хистология и ембриология Медицинси университет Пловдив. Нервна система.  Централна нервна система ( ЦНС ) Главов мозък Гръбначен мозък  Периферна нервна система ( ПНС ) Периферни нерви Сплетения Ганглии.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Анатомия на главния мозък Мозъчен ствол' - santo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Анатомия на главния мозък

Мозъчен ствол

Стефан Сивков

Катедра по анатомия, хистология и ембриология

Медицинси университет Пловдив


Нервна система

 Централна нервна система

(ЦНС)

Главов мозък

Гръбначен мозък

 Периферна нервна система

(ПНС)

Периферни нерви

Сплетения

Ганглии


ЦНС- Главов мозък


Отдели на главовия мозък

 Краен мозък

(мозъчни хемисфери)

 Междинен мозък

 Малък мозък

 Мозъчен ствол


Мозъчен ствол

Между крайния и гръбначния мозък

 • Преход за пътищата между висши и низши центрове на мозъка.

  Състои се от:

 • среден мозък,

 • мости

 • продълговат мозък.

  Изграден от централно сиво и пери- ферно бяло вещество.

  Осигурява автоматични поведенчески реакции за оцеляване на индивида.


Познавателни цели

1. Ембрионално развитие на мозъчния ствол

2. Разположение на ядрата на черепномозъчните нерви

3. Разбиране на термините“Tectum” и “Tegmentum”

4. Разграничаване между стара и нова част на ствола

5. Разпознаване на:tectum {colliculi (2)}, tegmentum,cruscerebri, fossarhomboidea, pars basilaris pontis,pyramis, pedunculicerebelli (3).

6. Разпознаване на напречни срезове на основни ядра и пътища катоnucleus olivaris inferior, nucll. vestibulares, nucl. gracilis et cuneatus, lemniscusmedialis, tractuspyramidalis.


Мозъчен ствол

1. Да се познават основните структури в отделите на ствола.

2. Да се разпознават тези структури на мозъчни препарати.

3. Да се различават мозъчните от малкомозъчните крачета.

4. Да се познават функционалните различия между colliculi superiores et inferiores.

5. Да се дефинира термина "tectum“.

6. Да се разпознават на напречни срезове главните ядра и пътища като nucleus olivaris inferior, nucll. vestibulares, nucl. gracilis et cuneatus, lemniscus medialis, tractus pyramidalis.


Първично мехурче

Вторично мехурче

Производни

Prosencephalon

telencephalon

Мозъчна кора

Бяло вещество

Базални ганглии

diencephalon

Thalamus

Hypothalamus

Subthalamus

Epithalamus

Mesencephalon

mesencephalon

Mesencephalon

Rhombencephalon

metencephalon

Cerebellum

Pons

myelencephalon

Medulla oblongata

Ембрионално развитие на мозъкаPosterior commissure

Corpus callosum

Fornix

Occipital Lobe

Thalamus

Anterior commissure

Quadrigeminal cistern

Hypothalamus

vermis

Optic nerve

4th ventricle

Mammillary body

pyramid


basal ganglia

internal capsule

optic chiasm

optic nerve

optic tract

hypothalamus

mammillary body

cerebral peduncle

pons

interpeduncular fossa

flocculus

inferior olivary nuclear complex

cerebellar tonsil

cerebellum

pyramidal decussation

pyramid

Предна повърхност


cerebral

peduncle

optic tract

trigeminal nerve

optic nerve

middle cerebellar peduncle

optic chiasm

vestibulocochlear nerve

flocculus

hypothalamus

cuneate tubercle

pons

inferior olivary nuclear complex

pyramid

anterior median fissure

Латерална повърхност


Задна повърхност

Superior colliculus

Cerebral peduncle

Inferior colliculus

Superior cerebellar peduncle

4th ventricle

Middle cerebellar peduncle

Inferior cerebellar peduncle

Medulla


Мозъчен ствол: 3 отдела

Mesencephalon

Pons

Medulla Oblongata


Части на мозъчния ствол

На сагитален срез мозъчният ствол по цялата си дължина се представя с три части:

tectum, tegmentum и basis

Въпреки видимите различия и трите части имат

еднакъв принцип на строеж


Tectum

 • Дорзално от равнината на aqueductuscerebri

 • Рострокаудално се представя от:

  • Velum medullare superior над pons

  • Lamina quadrigeminaнад mesencephalon

  • Velum medullare inferior над medulla oblongata

 • Не съдържа ядра на черепномозъчни нерви или пътища


Basis

 • Низходящи корови двигателни пътища:

  • Пирамидни пътища:

   • Tractuscorticonuclearis

   • Tractuscorticospinalis

  • Tractuscorticopontinus


Basis

 • Различно представена в трите отдела:

  • Mesencephalon – съдържа кортиконуклеарни,

  • кортикоспинални и кортикопонтинни пътища.

  • Pons– най-голяма поради наличието на неврони,

  • върху които завършват кортикопонтинни влакна.

  • Medulla oblongata – най-малка поради изчерпване

  • на кортикопонтинния път и намаления брой

  • кортиконуклеарни влакна.


Tegmentum

 • По-сложно устроен.Съдържа ядра на ЧМН и пътища

 • Общо соматомоторни и общо соматосетивни ядра – дорзално

 • Специфично висцеромоторни ядра – венролатерално

 • Други моторни ядра– вентрално

 • Сетивни пътища до таламус, lemnisci

 • Ретикуларна формация –сетивни и моторни ядра и пътища.


Ретикуларна формация

 • Мрежа от неврони, проектираща се върху таламични ядра, въздействаща върху обширни области на мозъчната кора.

  • Центърът се локализира най-вероятно в средния мозък

 • Функции

  • Филтриране на повтарящи се стимули

  • Позволява провеждането на нечести и важни стимули до кората.

  • Поддържа мозъчната корав будно състояние


OBR

Срединен

- Nuclei raphae

Медиален

Латерален

Ретикуларна формация - отдели


Проекции на ядрата на черепномозъчните нерви


Функционална характеристика на черепномозъчните нерви

 • Соматомоторно

 • Висцеромоторно

 • Специфично висцеромоторно

 • Сомато/висцеросетивно

 • Соматосетивно

 • Специфично соматосетивно


Устройство на мозъчния ствол

 • Сетивни възходящи пътища (дорзално)

 • Двигателни низходящи пътища (вентрално)

 • Малкомозъчни пътища

 • Черепномозъчни нерви

 • CPGs: дъвкане, дишане, сърдечносъдова дейност ипоходка

 • Модулаторни системи: locus coeruleus, raphe & substantia nigra


Medulla oblongata
Medulla Oblongata

 • Преминава в гръбначния мозък при foramen magnum

 • Вентралноpyramis medullaris

  • Влакна на tractus corticospinalis

  • Над прехода в гръбначенмозък повечето влакна секръстосват.


Medulla oblongata1
Medulla Oblongata

Автономни ядра, ядра на черепни нерви, релейни ядра.

Автономни ядра:

Сърдечносъдови центрове

 • Честота и сила на сърдечни съкращения

 • Тонус на съдовата гладка мускулатура

  Дихателни центрове

 • Получават информация от моста

  Други центрове

 • Повръщане, гълтане,кашляне, хълцане, кихане


 • Nuclei olivares inferiores:

  • nucl. olivaris principalis

  • nucl. olivaris accessorius medialis/

  • posterior

Структури свързани с контрол на движението


Пътища

 • Lemniscus medialis

  • дискриминационна сетивност

 • Lemniscus spinalis

  • болка и температура

 • Tractus spinocerebellaris ventralis et dorsalis

  • неосъзната проприосетивност

 • Tractus corticospinalis (pyramis)

  • • волеви движения

  • волеви движения


 • Tegmentum

  • интерневрони свързани с регулация на жизненоважни функции (РФ)

   Ядра на черепномозъчни нерви

  • nucl. spinalis n. trigemini (V)

  • nucl. vestibulares (med./inf.) (VIII)

  • nucl. salivatorius inferior (IX)

  • nucl. dorsalis n. vagi (X)

  • nucl. solitarius (VII, IX, X)

  • nucl. ambiguus (IX, X, XI)

  • nucl. hypoglossus (XII)


  Продълговат мозък - резюме

  Кръстовище на двигателни пътища

  Автономни центрове

  Сърдечен център

  Дихателен център

  Вазомоторен център

  Центрове на кашлица, повръщане, гълтане, хълцане

  Черепномозъчни нерви (ядра):

  ЧМН IX - Glossopharyneus

  ЧМН X - Vagus

  ЧМН XI - Accessorius

  ЧМН XII – Hypoglossus  Мост

  • Междусреден и продълговат мозък

  • Съдържа:

   • Сетивни и моторни ядра на 4 черепни нерви

    • Trigeminus (5), Abducens (6), Facialis (7),

     и Cochlearis/Vestibularis (8)

   • Дихателни ядра:

    • Апнеичен & пневмотаксиченцентър- регулира дихателния ритъм

   • Ядра и пътища

   • Възходящи, низходящиинапречни влакна


  Структури свързани

  с контрол на движенията

  • nuclei pontis

   Пътища

  • trr. corticopontinus и pontocerebellaris

  • fasciculus longitudinalis medialis

  • tractus corticospinalis

  • lemniscus medialis

  • lemniscus lateralis

  • lemniscus spinalis

  • tractus spinocerebellaris anterior


  • Tegmentum

   • locus ceruleus

  • Черепномозъчни нерви

   • n. trigeminus (V)

    • nucl. spinalis

    • nucl. pontinus

    • nucl. motorius

    • nucl. mesencephalicus

   • nucl. n. abducentis (VI)

   • nucl. n. facialis (VII)

   • nucl. salivatorius superior (VII)

   • nuclei vestibulares (superior, medialis, lateralis) (VIII)

   • nuclei cochleares (dorsalis et ventralis)


  Мост - резюме

  • Дихателен център

  • Черепномозъчни нерви:

   ЧМН V - Trigeminus

   ЧМН VI - Abducens

   ЧМН VII - Facialis

   ЧМН VIII - Vestibulocochlearis  Среден мозък

  Между diencephalon и pons.

  • Сrura cerebriпо вентрална повърхност. Съдържат:

   • Tr. corticopontocerebellaris

   • Tractus corticonuclearis, corticospinalis

  • Aqueducts cerebri, свързваІІІиІVмозъчни стомхчета.

  • Покрива наaqueduct’a (tectum)съдържаcorpora quadrigemina

   • Colliculi superiores,контролират рефлексни движения на очите, главата и шията в отговор на зрителни стимули

   • Colliculi inferiores,контролират рефлексни движения на очите, главата и шията в отговор на слухови стимули


  Среден мозък

  Nucleus ruber

  • влакна от cerebrum и cerebellum

  • подкоровконтролна тонус и поза

 • Substantianigra

  • мelanin-съдържащи неврони

  • произвеждаdopaminза инхибиране на възбудните импулси набазалните ядра.


  • Пътища

   • fasciculus longitudinalis medialis

   • lemniscus medialis

   • lemniscus lateralis

   • lemniscus spinalis

   • tractus spinocerebellaris anterior

   • tractus rubrospinalis

   • tractus corticospinalis

   • tractus corticonuclearis


  • Tegmentum

   • substantia grisea centralis

    • locus ceruleus

    • nucl. mesencephalicus

    • nucl. dorsalis tegmenti

    • nucl. raphe dorsalis

  • Черепномозъчни нерви

   • nucl. oculomotorius (III)

   • nucl. accessorius (Edinger-Westphal)(III)

   • nucl. trochlearis (IV)

   • nucl. mesencephalicus (V)


  Среден мозък

  • Пътища от крайния мозък.

  • Слухов и зрителен рефлексни центрове.

  • Черепномозъчни нерви:

   • ЧМН III - Oculomotorius

   • ЧМН IV - Trochlearis


  Тестове за мозъчна смърт

  Телесна температура под35°C.

  1. Зеници с фиксиран диаметър, не реагират на светлина.

  2. Липсва корнеален рефлекс.

  3. Липсват вестибуло-окуларни рефлекси.

  4. Липсва двигателна реакция от области на ЧМН.

  5. Липсва рефлекс на повръщане.

  6. Липсват дихателни движения при прекъсване на изкуствената вентилация в рамките на 10 минути.