Veiledningskurs stavanger mai 2013
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Veiledningskurs Stavanger mai 2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Veiledningskurs Stavanger mai 2013. Hege Cecilie Eikseth. Dagen i dag…. Lynkurs i veiledning – teori og praksis Hva kjennetegner en barnehage og hva betyr det for ditt lederskap Lærende organisasjoner Den nødvendige og (krevende?) samtalen. Hvorfor veiledning?. Kunnskapsvirksomhet

Download Presentation

Veiledningskurs Stavanger mai 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


VeiledningskursStavanger mai 2013

Hege Cecilie Eikseth


Dagen i dag…

 • Lynkurs i veiledning – teori og praksis

 • Hva kjennetegner en barnehage og hva betyr det for ditt lederskap

 • Lærende organisasjoner

 • Den nødvendige og (krevende?) samtalen


Hvorfor veiledning?

Kunnskapsvirksomhet

Profesjoner

En organisasjon med flere interesser: samfunnsmandatet, barna, personalet og foreldrene


Min verdiplattform


Du er sjefen..


Å være bevisst…


Den lærende organisasjon..

jf Peter Senge


Kvalitet i kunnskapsbedrifter


Hva er veiledning


Hva er veiledning

Veileder – veisøker

Mål og muligheter

En veileder lykkes hvis hun klarer å hjelpe den enkelte til å trekke forbindelse ml verdier og teoretisk kunnskap til den praktiske hverdagen Handal Lauvås


 • http://www.youtube.com/watch?v=AFLye2MEqGQ&list=PL6A5EC4BF3D24D0D1


Makt og etikk i veiledning


Å lytte

Det kreves en stor lytter for å høre

hva som faktisk sies,

en enda større for å høre

hva som ikke sies,

men som kommer til uttrykk i talen

Richard Palmer


Øvelse, det var engang..

To og to..

Start med en fortelling som er trist, annethvert ord: det var en gang…


Veileders innramming av samtalen

Respekt

Autensitet

Dempet entusiasme

Ydmykhet

Empati


Kroppsspråk


Aktiv lytting

NONVERBAL

VERBAL

Stille spørsmål

Bruke pauser

Sammenfatte

Oppmuntre

Speile følelser

parafrasere

 • Øyekontakt

 • Håndbevegelse

 • kroppsholdning

 • Berøring

 • stillhet


Hvordan stille spørsmål..

 • Hvor, når, hvordan, hvem og hvilke

 • Hypotetiske spørsmål

 • Støtte versus utfordring

 • Gjenta uttrykk eller ord

 • Å reformulere

 • Bruk av humor


feller…?


Dansk skabelon


Reflekterende team

Grupper på 6 -8

En er veisøker og en er veileder, resten av gruppen fungerer som reflekterende team


Den nødvendige samtalen

Konflikt

En situasjon hvor en eller flere personer føler seg frustrert, blokkert eller irritert av en eller flere andre i forhold til et eller annet mål

Van de Vliert, 1998


Hvorfor tas ikke konfikter opp?


Positive og negative konsekvenser av konflikter…


Slik kan vi merke konflikten på arbeidsplassen…


Hva er din rolle som leder i en konflikt?


Innramming av samtalen…


Skalaøvelse


Takk for meg


Teorien..

Eide og Eide

Handal og lauvås

Peter Senge

Lars Glasø

Børhaug og Lotsberg

God veiledning fra Inger Margrethe Svendsen og Magritt Lundestad


 • Login