Veiledningskurs Stavanger mai 2013 - PowerPoint PPT Presentation

Veiledningskurs stavanger mai 2013
Download
1 / 31

 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Veiledningskurs Stavanger mai 2013. Hege Cecilie Eikseth. Dagen i dag…. Lynkurs i veiledning – teori og praksis Hva kjennetegner en barnehage og hva betyr det for ditt lederskap Lærende organisasjoner Den nødvendige og (krevende?) samtalen. Hvorfor veiledning?. Kunnskapsvirksomhet

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Veiledningskurs Stavanger mai 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Veiledningskurs stavanger mai 2013

VeiledningskursStavanger mai 2013

Hege Cecilie Eikseth


Dagen i dag

Dagen i dag…

 • Lynkurs i veiledning – teori og praksis

 • Hva kjennetegner en barnehage og hva betyr det for ditt lederskap

 • Lærende organisasjoner

 • Den nødvendige og (krevende?) samtalen


Hvorfor veiledning

Hvorfor veiledning?

Kunnskapsvirksomhet

Profesjoner

En organisasjon med flere interesser: samfunnsmandatet, barna, personalet og foreldrene


Veiledningskurs stavanger mai 2013

Min verdiplattform


Du er sjefen

Du er sjefen..


V re bevisst

Å være bevisst…


Veiledningskurs stavanger mai 2013

Den lærende organisasjon..

jf Peter Senge


Kvalitet i kunnskapsbedrifter

Kvalitet i kunnskapsbedrifter


Hva er veiledning

Hva er veiledning


Hva er veiledning1

Hva er veiledning

Veileder – veisøker

Mål og muligheter

En veileder lykkes hvis hun klarer å hjelpe den enkelte til å trekke forbindelse ml verdier og teoretisk kunnskap til den praktiske hverdagen Handal Lauvås


Veiledningskurs stavanger mai 2013

 • http://www.youtube.com/watch?v=AFLye2MEqGQ&list=PL6A5EC4BF3D24D0D1


Veiledningskurs stavanger mai 2013

Makt og etikk i veiledning


Lytte

Å lytte

Det kreves en stor lytter for å høre

hva som faktisk sies,

en enda større for å høre

hva som ikke sies,

men som kommer til uttrykk i talen

Richard Palmer


Velse det var engang

Øvelse, det var engang..

To og to..

Start med en fortelling som er trist, annethvert ord: det var en gang…


Veileders innramming av samtalen

Veileders innramming av samtalen

Respekt

Autensitet

Dempet entusiasme

Ydmykhet

Empati


Kroppsspr k

Kroppsspråk


Aktiv lytting

Aktiv lytting

NONVERBAL

VERBAL

Stille spørsmål

Bruke pauser

Sammenfatte

Oppmuntre

Speile følelser

parafrasere

 • Øyekontakt

 • Håndbevegelse

 • kroppsholdning

 • Berøring

 • stillhet


Hvordan stille sp rsm l

Hvordan stille spørsmål..

 • Hvor, når, hvordan, hvem og hvilke

 • Hypotetiske spørsmål

 • Støtte versus utfordring

 • Gjenta uttrykk eller ord

 • Å reformulere

 • Bruk av humor


Veiledningskurs stavanger mai 2013

feller…?


Veiledningskurs stavanger mai 2013

Dansk skabelon


Reflekterende team

Reflekterende team

Grupper på 6 -8

En er veisøker og en er veileder, resten av gruppen fungerer som reflekterende team


Den n dvendige samtalen

Den nødvendige samtalen

Konflikt

En situasjon hvor en eller flere personer føler seg frustrert, blokkert eller irritert av en eller flere andre i forhold til et eller annet mål

Van de Vliert, 1998


Veiledningskurs stavanger mai 2013

Hvorfor tas ikke konfikter opp?


Veiledningskurs stavanger mai 2013

Positive og negative konsekvenser av konflikter…


Veiledningskurs stavanger mai 2013

Slik kan vi merke konflikten på arbeidsplassen…


Veiledningskurs stavanger mai 2013

Hva er din rolle som leder i en konflikt?


Veiledningskurs stavanger mai 2013

Innramming av samtalen…


Veiledningskurs stavanger mai 2013

Skalaøvelse


Veiledningskurs stavanger mai 2013

Takk for meg


Teorien

Teorien..

Eide og Eide

Handal og lauvås

Peter Senge

Lars Glasø

Børhaug og Lotsberg

God veiledning fra Inger Margrethe Svendsen og Magritt Lundestad


 • Login