M1 lesnick botanika bakterie
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

M1: LESNICKÁ BOTANIKA BAKTERIE PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

M1: LESNICKÁ BOTANIKA BAKTERIE. Autor modulu: Ing. Radim Církva. Charakteristika bakterií. j ednobuněčné prokaryotické mikroorganismy velikost mikroskopická do 500 µm ž ijí a množí se nezávisle na hostiteli z a nepříznivých podmínek se mění na klidové útvary ( spory ). Tvary bakterií.

Download Presentation

M1: LESNICKÁ BOTANIKA BAKTERIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M1: LESNICKÁ BOTANIKABAKTERIE

Autor modulu: Ing. Radim Církva


Charakteristika bakterií

 • jednobuněčné prokaryotické mikroorganismy

 • velikost mikroskopická do 500 µm

 • žijí a množí se nezávisle na hostiteli

 • za nepříznivých podmínek se mění na klidové útvary (spory)


Tvary bakterií

tyčinkovitý

(bacily)

kulovitý

(koky)

zakřivený

(vibrio)

zvlněný

(spirily)

šroubovitý

(spirochety)

větvící

(aktinomycety)

vláknitý


Stavba bakteriální buňky


Rozmnožování – příčným dělením

 • zdvojení chromozómu

 • protažení buňky

 • chromozómy putují k opačným pólům

 • vytvoření přehrádky

 • rozdělení buňky

 • druhý způsob rozmnožování je pučení


Způsoby výživy

 • heterotrofní (většinou)

  • energii získávají oxidací organických látek např. kvašením

  • živí se paraziticky, saprofyticky nebo symbioticky

 • autotrofní (méně)

  • fotosynteticky (syntetizují org. látky z CO2 a slun. záření),

  • (obsahují bakteriochlorofyl)

  • chemosynteticky (energii získávají oxidací anorgan. látek)


Význam půdních bakterií

 • dekompozitoři (rozkládači) odumřelé organické hmoty

 • rozdělení:

 • amonizační – rozkládají bílkoviny na amoniak

 • nitrifikační – rozkládají amoniak na dusitany až dusičnany

 • denitrifikační – redukují dusičnany až na vzdušný dusík

 • nitrogenní – vážou vzdušný dusík

 • – žijí symbioticky v kořenových hlízkách vikvovitých

 • ( bobovitých) rostlin nebo u olší


hlízky na olši

hlízky na vikvovité rostlině


Význam patogenních bakterií

 • způsobují nemoci (bakteriózy) živočichů, např. tuberkulózu

 • angínu, salmonelózu, tetanus, Lymeskouborreliózu aj.

 • léčí se antibiotiky, u některých je možnost očkování

 • u rostlin způsobují bakteriální spálu růžovitých, nádory aj.


Význam probiotických bakterií

 • symbiotické bakterie žijící v zažívacím traktu hostitele

 • pomáhají vstřebávat živiny, odstraňují zažívací potíže

 • posilují imunitu

 • obnovují střevní mikroflóru po užívání antibiotik

 • např. Lactobacillus nebo Bifidobacterium


Význam průmyslových bakterií

 • produkují řadu průmyslových látek pro potravinářství

 • např. bakterie mléčného kvašení se podílejí na tvorbě

 • sýrů, jogurtů, kefírů, kyselého zelí

 • aktinomycety produkují antibiotika pro farmacií

 • sirné bakterie k samočištění odpadních vod


Úkoly na příště

1. Vyhledejte na internetu informace o nemocnění Lymeská

borrelióza (přenos, příznaky, léčba a prevence).

2. Co je to botulismus?

3. Co jsou to antibiotika a které organismy je produkují?

4. Prostudujte si učebnici str. 10 až 11.


 • Login