M1: LESNICKÁ BOTANIKA BAKTERIE - PowerPoint PPT Presentation

M1 lesnick botanika bakterie
Download
1 / 12

 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

M1: LESNICKÁ BOTANIKA BAKTERIE. Autor modulu: Ing. Radim Církva. Charakteristika bakterií. j ednobuněčné prokaryotické mikroorganismy velikost mikroskopická do 500 µm ž ijí a množí se nezávisle na hostiteli z a nepříznivých podmínek se mění na klidové útvary ( spory ). Tvary bakterií.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

M1: LESNICKÁ BOTANIKA BAKTERIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


M1 lesnick botanika bakterie

M1: LESNICKÁ BOTANIKABAKTERIE

Autor modulu: Ing. Radim Církva


Charakteristika bakteri

Charakteristika bakterií

 • jednobuněčné prokaryotické mikroorganismy

 • velikost mikroskopická do 500 µm

 • žijí a množí se nezávisle na hostiteli

 • za nepříznivých podmínek se mění na klidové útvary (spory)


Tvary bakteri

Tvary bakterií

tyčinkovitý

(bacily)

kulovitý

(koky)

zakřivený

(vibrio)

zvlněný

(spirily)

šroubovitý

(spirochety)

větvící

(aktinomycety)

vláknitý


Stavba bakteri ln bu ky

Stavba bakteriální buňky


Rozmno ov n p n m d len m

Rozmnožování – příčným dělením

 • zdvojení chromozómu

 • protažení buňky

 • chromozómy putují k opačným pólům

 • vytvoření přehrádky

 • rozdělení buňky

 • druhý způsob rozmnožování je pučení


Zp soby v ivy

Způsoby výživy

 • heterotrofní (většinou)

  • energii získávají oxidací organických látek např. kvašením

  • živí se paraziticky, saprofyticky nebo symbioticky

 • autotrofní (méně)

  • fotosynteticky (syntetizují org. látky z CO2 a slun. záření),

  • (obsahují bakteriochlorofyl)

  • chemosynteticky (energii získávají oxidací anorgan. látek)


V znam p dn ch bakteri

Význam půdních bakterií

 • dekompozitoři (rozkládači) odumřelé organické hmoty

 • rozdělení:

 • amonizační – rozkládají bílkoviny na amoniak

 • nitrifikační – rozkládají amoniak na dusitany až dusičnany

 • denitrifikační – redukují dusičnany až na vzdušný dusík

 • nitrogenní – vážou vzdušný dusík

 • – žijí symbioticky v kořenových hlízkách vikvovitých

 • ( bobovitých) rostlin nebo u olší


M1 lesnick botanika bakterie

hlízky na olši

hlízky na vikvovité rostlině


V znam patogenn ch bakteri

Význam patogenních bakterií

 • způsobují nemoci (bakteriózy) živočichů, např. tuberkulózu

 • angínu, salmonelózu, tetanus, Lymeskouborreliózu aj.

 • léčí se antibiotiky, u některých je možnost očkování

 • u rostlin způsobují bakteriální spálu růžovitých, nádory aj.


V znam probiotick ch bakteri

Význam probiotických bakterií

 • symbiotické bakterie žijící v zažívacím traktu hostitele

 • pomáhají vstřebávat živiny, odstraňují zažívací potíže

 • posilují imunitu

 • obnovují střevní mikroflóru po užívání antibiotik

 • např. Lactobacillus nebo Bifidobacterium


V znam pr myslov ch bakteri

Význam průmyslových bakterií

 • produkují řadu průmyslových látek pro potravinářství

 • např. bakterie mléčného kvašení se podílejí na tvorbě

 • sýrů, jogurtů, kefírů, kyselého zelí

 • aktinomycety produkují antibiotika pro farmacií

 • sirné bakterie k samočištění odpadních vod


Koly na p t

Úkoly na příště

1. Vyhledejte na internetu informace o nemocnění Lymeská

borrelióza (přenos, příznaky, léčba a prevence).

2. Co je to botulismus?

3. Co jsou to antibiotika a které organismy je produkují?

4. Prostudujte si učebnici str. 10 až 11.


 • Login