TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ - PowerPoint PPT Presentation

Temel e t mden orta ret me ge s stem
Download
1 / 17

 • 199 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ. MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU REHBERLİK SERVİSİ. Ortaöğretime geçiş sisteminde yapılan bu yenilikler nelerdir?

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Temel e t mden orta ret me ge s stem

TEMEL ETMDEN ORTARETME GE SSTEM

MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU REHBERLK SERVS


Temel e t mden orta ret me ge s stem

Ortaretime gei sisteminde yaplan bu yenilikler nelerdir?

Temel Eitimden Ortaretime geiteki yeni uygulamalar, rencilerin okullarnda girmekte olduklar yazllardan bir tanesinin daha denetimli bir ekilde ortak yaplmasndan ibarettir. renci baarsnn anlk performansa dayal olarak deil geni bir zaman dilimine yaylarak belirlenmesini salayan bu uygulama; telafi imknnn salanmas, merkez ortak snavlarn iki okul gnnde yaplmas, ortak snavlarn, snav gnne kadar ilenen konular kapsayacak olmas, merkezi snavlarn sresinin bir yazl sresi kadar olmas, yanl cevaplarn doru cevaplar etkilememesi, merkez snavlarn ilerleyen zamanlarda ak ulu sorular da ierecek olmas, her rencinin snavlara kendi okullarnda girebilmesi gibi yenilikleri iermektedir


Temel e t mden orta ret me ge s stem

Merkezi ortak snavlar 2013-2014 eitim retim yl iin Talim ve Terbiye Kurulu Bakanl tarafndan belirlenmi temel dersler olan Fen ve Teknoloji, Matematik, Trke, T.C. nklp Tarihi ve Atatrklk, Yabanc Dil, Din Kltr ve Ahlk Bilgisi derslerinden yaplacaktr

Merkezi ortak snavlar hangi derslerden yaplacak?


Tel fi s nav na kimler girebilecek

Telfi snavna kimler girebilecek?

 • Yeni uygulamada SBS den farkl olarak merkezi ortak snavlara giremeyen rencilere telafi imkn salanmas sistemin en nemli artlarndandr. Merkezi snavlarn yapld gnlerde geerli bir mazereti sebebiyle snava katlamayan renciler, mazeretini belirten resmi belge veya velisinin izniyle, belirlenen tarihlerde mazeret snavna girebileceklerdir. Buna ramen mazeret snavna da giremeyen renciler snava girmemi kabul edilecektir


8 s n fta puanlama sistemi nas l olacak orta retim kurumlar na yerle tirme i lemi nas l yap lacak

8.snfta puanlama sistemi nasl olacak? Ortaretim kurumlarna yerletirme ilemi nasl yaplacak?

 • Ortaretim kurumlarna yerletirmeye esas puan, 6, 7 ve 8. snf ylsonu baar puanlarnn %30u ile 8. snfta uygulanan merkezi ortak snav puanlarnn %70inden oluacaktr. 6 ve 7.snflarda btn derslerin notlar retmen tarafndan verilecektir.


Temel e t mden orta ret me ge s stem

 • 8.snfta, 6 temel dersten 3 yazls olanlarn 2.'si, 2 yazls olanlarn 1.'si merkezi yazl olarak yaplacaktr. Geri kalan derslerin yazllarnn tamam retmen tarafndan yaplacaktr. Baar puan hesaplanrken btn derslere ait yazllarn ve performans deerlendirmelerinin ortalamas alnarak rencinin o derse ait baar notu belirlenecektir.


Temel e t mden orta ret me ge s stem

 • 6, 7 ve 8.snflarn ylsonu baar puan 300 zerinden merkezi ortak snavlarn puan 700 zerinden hesaplanacak, ortaretime yerletirmeye esas puan ise bu ikisinin ortalamas alnarak 500 zerinden hesaplanacaktr


Yanl cevaplar do ru cevaplar etkileyecek mi

Yanl cevaplar doru cevaplar etkileyecek mi?

 • Yanl cevaplar doru cevaplar etkilemeyecektir. rencilerin hlihazrda okullarnda girmekte olduklar yazllarda yanl cevaplar doru cevaplar olumsuz etkilememektedir. Merkezi deerlendirmeler uygulanan yazllardan farkl olmad iin yanl cevaplarn doru cevaplar etkilememesi deerlendirme asndan daha uygun grlmektedir.


Puan e itli i halinde yerle tirme nas l yap lacak

Puan eitlii halinde yerletirme nasl yaplacak?

 • ortak snavlardan sonra hesaplanp belirlenecek olan puan 500 tam puan zerinden olup, virglden sonraki drt haneye kadar (427,9324 gibi) duyurulaca iin eitlik olma ihtimali ok dktr. Buna ramen puanlarn eit olmas durumunda aadaki ncelik sralamasna gre yerletirme yaplacaktr;

 • Tercih ncelii,

 • Srasyla 8, 7 ve 6. snflardaki ylsonu baar puan ykseklii,

 • zrsz devamsz gn saysnn azl.


Temel e t mden orta ret me ge s stem

retmenlerin izinli, raporlu veya grevli olmalar durumunda ilenmeyen konularn telafisi nasl salanacak

 • Merkezi ortak snavlar lke apnda mfredat uyumunu esas almaktadr. Talim ve Terbiye Kurulu Bakanl, mfredatn e zamanl uygulanmasna ilikin akademik takvim hazrlayarak okullarla paylaacaktr. Ayrca tm okullarmzda mfredat birlikteliinin ezamanl uygulanabilmesi iin 8. snfta temel derslerdeki retmen aklar mmkn olduunca giderilecektir. EBA zerinden renciler ders ieriklerini hlihazrda takip edebilmekte.


Temel e t mden orta ret me ge s stem

 • 2013-2014 eitim-retim ylnda ilki uygulanacak ortak snavlar oktan semeli sorulardan oluan test usulyle gerekletirilecektir. Yanl cevaplar da kesinlikle doru cevaplar etkilemeyecektir.

 • Ortaretim kurumlarna yerletirmeye esas puann hesaplanmasnda ise getiimiz yllardan farkl hibir uygulama sz konusu deildir. Tek farkllk geen yl % 70i alnan SBS yerine bu yl ortak snav puanlarnn baz alnacak olmasdr. Yine getiimiz ylda olduu gibi 6, 7 ve 8. snf ylsonu baar puanlarnn %30u alnacak, zerine 8. snfta uygulanan ortak snav puann %70i eklenerek puan hesaplamalar yaplacaktr. Btn rencilerin puanlar 500 tam puan zerinden duyurulacaktr.


Temel e t mden orta ret me ge s stem

 • 2013-2014 eitim retim ylnda rencilerin puanlar tamamen okulda gerekletirilen snavlardan elde edilecek, bu puanlara gre ortaretim kurumlarna yerletirme yaplacaktr. Ayrca hibir ortaretim kurumu iin ek bir snav yaplmayacaktr. Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri ve zel okullar da dahil olmak zere snavla renci alan btn okullar bu kapsamdadr.


Orta retime yerle tirmede esas al nacak puan n hesaplanmas

Ortaretime Yerletirmede EsasAlnacak Puann Hesaplanmas

 • rencinin 6, 7 ve 8. snf ylsonu baar puanlarnn aritmetik ortalamasnn %30u ile 8. snf arlklandrlmmerkezi snav puannn %70inin toplam, yerletirmeye esas puan oluturacaktr.


Temel e t mden orta ret me ge s stem

 • Ylsonu baar puannn hesaplanmas

 • Ylsonu baar puan, not ile deerlendirilen tm derslerin arlkl ylsonu puanlarnn o dersin haftalk ders saati says ile arpmnn o snfa ait haftalk ders saatleri toplamna

  blmnden elde edilen puan ifade eder.


Temel e t mden orta ret me ge s stem

 • 2013-2014 Eitim retim ylnda birinci dnem merkezi sistem ortak snavn 2013 yl Kasm aynn son haftasnda, ikinci dnem merkezi sistem ortak snavn ise 2014 yl Nisan aynn son haftasnda yaplacak


Temel e t mden orta ret me ge s stem

 • Birinci dnemde yaplacak merkezi sistem ortak snavda sorulacak sorularn kapsam, eitim retim ylnn bandan 'Birinci Dnem Merkezi Sistem Ortak Snav'nn yaplaca tarihe kadar olan konu/kazanmlarla snrl olacak.

 • kinci dnemde yaplacak merkezi sistem ortak snavda sorulacak sorularn kapsam ise eitim retim ylnn bandan 'kinci Dnem Merkezi Sistem Ortak Snav'nn yaplaca tarihe kadar ilenecek olan tm konulardan olacak.


Temel e t mden orta ret me ge s stem

 • BRNC DNEM MERKEZ SSTEM ORTAK SINAVDA DERSLERN KONULARI

 • Trke: Fiilimsiler ile ilgili bilgi ve kurallar kavrama ve uygulamaMatematik: Geometri rnt ve Sslemeler, Dnm Geometrisi, Olaslk ve statistik Tablo ve Grafikler, Saylar sl Saylar, Kkl Saylar,T.C. nklap Tarihi ve Atatrklk: Bir kahraman douyor, Milli Uyan: Yurdumuzun galine Tepkiler,Fen ve Teknoloji: Hcre Blnmesi ve Kaltm, Kuvvet ve HareketDin Kltr ve Ahlak Bilgisi: Zekat, Hac ve Kurban badeti, Kaza ve Kaderngilizce: Frienship, RoadtoSuccess, ImprovingOne'sLooks


 • Login