Sluneční kolektory - PowerPoint PPT Presentation

Slune n kolektory
Download
1 / 19

 • 50 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sluneční kolektory.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Sluneční kolektory

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slune n kolektory

Slunen kolektory


Slune n kolektory

 • Nejjednodum zpsobem, jak vyut slunenho zen pro vrobu energie, je postavit do cesty slunench paprsk ploch slunen kolektor. Na absorpn ploe kolektoru se pemn slunen zen v teplo, kter je odvedeno pomoc erpadla k dalmu vyuit (ohev TUV, pitpn i ohev vody v baznu).


Slune n kolektory

 • Vyuit slunen energie nem dn negativn dopady na ivotn prosted. Avak mnostv vyuiteln energie zvis na klimatickch podmnkch jednotlivch st zemskho povrchu. Sniovn spoteby energi v budovch, jejich provoz platme vichni, by se mlo stt samozejmost. Volbou vhodn technologie lze doshnout vraznch spor energi ve vech budovch.


Slune n kolektory

 • Je to zazen slouc k zachycen tepeln slunen energie, kter j pevd do formy, snadnji pouiteln pro lid. Na rozdl od fotovoltaickch lnk, solrn kolektory jsou relativn technicky nenron, a mohou bt vytveny a instalovny za velmi nzkou cenu.


Slune n kolektory

 • Ty nejzkladnj typy solrnch kolektor zahrnuj druh kapalnho prosted, kter se ohv slunenmi paprsky, pak teplo jinde. Jednoduchou formu solrnho kolektoru je mon vidt ponechnm velk ern ndoby naplnn vodou venku, pod horkm sluncem. Po pouhch nkolik hodin, bude voda v zsobnku vstebvat velk mnostv energie slunenho zen, a bude velmi hork.


Slune n kolektory

 • Tato tepl voda, me bt pouita pro jednoduch ely, jako ve spre, nebo k njak jin form rozvodu tepla. Aktivn solrn kolektor je systm, kter shromauje slunen paprsky z oblast, ve kter je slunen zobrazen a sousted paprsky v jednom bod.


Slune n kolektory

 • Solrn systmy shromaovn pat, do dvou hlavnch skupin, kter zahrnuj ploch kolektory a kolektory soustedn.


Slune n kolektory

 • Solrn systmy shromaovn pat, do dvou hlavnch skupin, kter zahrnuj ploch kolektory a kolektory soustedn.


Slune n kolektory

 • Instalujeme tak kolektory SUNTIME, REGULUS, BRAMAC a dal.


Slune n kolektory1

Slunen kolektory

Slunecnikolektory.cz


Slune n kolektory

150 watt z tverenho metru

Jeden tveren centimetr slunenho lnku dodv energii v hodnot asi 12 miliwatt. Za slunenho letnho odpoledne me jeden metr tveren fotovoltaickch lnk vyprodukovat a 150 watt stejnosmrnho proudu. lnky, mc piblin jeden decimetr tveren, se spojuj do panel o celkovm vkonu od 10 do 300 watt.

Panely se instaluj buto jednotliv, napklad na stechch rodinnch domk, nebo i ve velkm mnostv na rozlehlch plochch vymezench pro tyto ely. Prv v prostorov flexibilit tkv jedna z vhod tchto elektrren. Aby byl vak projekt spn, zle tak na dob slunenho zen a na jeho intenzit. Podstatnou roli hraje i poas.

 • 150 watt z tverenho metru

 • Jeden tveren centimetr slunenho lnku dodv energii v hodnot asi 12 miliwatt. Za slunenho letnho odpoledne me jeden metr tveren fotovoltaickch lnk vyprodukovat a 150 watt stejnosmrnho proudu.

 • Panely se instaluj buto jednotliv, napklad na stechch rodinnch domk, nebo i ve velkm mnostv na rozlehlch plochch vymezench pro tyto ely. Prv v prostorov flexibilit tkv jedna z vhod tchto elektrren. Aby byl vak projekt spn, zle tak na dob slunenho zen a na jeho intenzit. Podstatnou roli hraje i poas.

  Slunecnikolektory.cz


Slune n kolektory

 • Instalace termosolrnch systm je vhodn pro:

 • novostavby i rekonstrukce

 • star bytov i panelov domy

 • instalace do fasd a pl budov

 • na stechy ploch i ikm

 • pro pevnou vtinu typ stench krytin a povrch


 • Slune n kolektory

  • Pouvme a dodvme nejmodernjtermosolrn kolektory pikovch vrobc:

  • Ploch i vakuov trubicov

  • Snejvy monou innost, spolehlivost a ivotnost

  • Rzn varianty barevnho proveden hlinkovho rmu

  • ir nebo rastrovan solrn kalen bezpenostn sklo


  Slune n kolektory

  Provozem termosolrnch kolektor pi ohevu TUVa pitpn mete uetit na spoteb:

  • zemnho plynu

  • elektrick energie

  • uhl, koksu

  • tepla z centrlnho zsobovn


  Slune n kolektory

  • gookdkkfkk

  Google.com


  Slune n kolektory

  Solrn zen v R:

  Na obrzku jsou zobrazeny ron hodnoty dopadajcho slunenho zen na zem R, kter je vy ne ve vtin zpadoevropskch a severoevropskch zemch.

  Dky konstrukci a kvalitnm materilm dokou solrn kolektory vyut toto zen pro ohev vody maximln.

  Google.com


  Slune n kolektory

  • Vyuit energie slunce

  • Tm veker energie, kterou na Zemi mme, pochz ze slunenho zen. Slunce je tud nejpirozenjm a nejekologitjm energetickm zdrojem. Na zem esk republiky dopadne za rok asi tisckrt vce slunen energie ne je nae ron spoteba elektiny. Pesto se elektina (vyroben pevn spalovnm uhl) dosud hojn pouv na to, co slunce pi pouit vhodnch technologi hrav zvldne - ohev vody a topen.

  • Monosti vyuit slunen energie

  • Solrn kolektoryohvaj slunenm zenm pitnou ppadn i topnou vodu.

  • Fotovoltaick elektrrnaaktivn pemuje slunen zen na elektinu.

  • Solrn architekturavyuv ohevu interir slunenm zenm (bez pouit aktivnch technologi), napklad nvrhem budov s velkmi okny orientovanmi kjihu.


  Slune n kolektory

  VYPRACOVALI: Denisa Sblkov

  Ina Kluskov

  Nikola Kluskov

  (Elika Jurakov)


  Slune n kolektory

  Zjistili jsme e slunen kolektory v na kole byli na zkouku jako vzorek. Dnes slunen kolektory v na kole nefunguj.

  Pokusme se zjistit podmnky, za kterch by je bylo mon opravit.

  Google.com


 • Login