Trójkąty ich rodzaje i własności - PowerPoint PPT Presentation

Tr jk ty ich rodzaje i w asno ci
Download
1 / 19

  • 233 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Trójkąty ich rodzaje i własności. Opracowała Elżbieta Łosińska. Definicja trójkąta. C. Figurę wypukłą wyznaczoną przez 3 punkty A,B,C nie leżące na jednej prostej nazywamy trójkątem. Punkty A, B, C nazywamy wierzchołkami trójkąta. A. B. Rodzaje trójkątów ze względu na długości boków.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Trójkąty ich rodzaje i własności

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tr jk ty ich rodzaje i w asno ci

Trójkąty ich rodzaje i własności

Opracowała

Elżbieta Łosińska


Definicja tr jk ta

Definicja trójkąta

C

Figurę wypukłą wyznaczoną przez 3 punkty A,B,C nie leżące na jednej prostej nazywamy trójkątem.

  • Punkty A, B, C nazywamy wierzchołkami trójkąta

A

B


Rodzaje tr jk t w ze wzgl du na d ugo ci bok w

Rodzaje trójkątów ze względu na długości boków

Równoramienny

Równoboczny

a

a

b

b

a

a

c

Różnoboczny

a

b


Tr jk t r wnoramienny

Trójkąt równoramienny

Ma co najmniej dwa boki jednakowej długości

ramiona

b

b

a kąty przy podstawie mają równe miary

a


Tr jk t r wnoboczny

Trójkąt równoboczny

ma wszystkie boki jednakowej długości

oraz kąty wewnętrzne równe 60°

a

a

a


Tr jk t r noboczny

Trójkąt różnoboczny

Ma wszystkie boki różnej długości

a

b

c


Rodzaje tr jk t w ze wzgl du na k ty

Rodzajetrójkątów ze względu na kąty

ROZWARTOKĄTNY

PROSTOKĄTNY

OSTROKĄTNY


Tr jk t ostrok tny

Trójkątostrokątny

ma wszystkie kąty ostre

(, , <90°)


Tr jk t prostok tny

Trójkąt prostokątny

ma jeden kąt prosty i dwa kąty ostre.

przeciwprostokątna

przyprostokątna

przyprostokątna


Tr jk t rozwartok tny

Trójkąt rozwartokątny

ma jeden kąt rozwarty, a pozostałe ostre.

(>90°)


Zapami taj

Zapamiętaj !


Tr jk ty ich rodzaje i w asno ci

Zadanie 1.

Ile wynosi suma miar kątów α, β i γ ?

γ

α

β

α+β +γ =


Tr jk ty ich rodzaje i w asno ci

Zadanie 2

Narysowane poniżej trójkąty to trójkąt prostokątny, równoramienny. Oblicz miary kątów , .

F

C

47°

115

A

B

D

E


Tr jk ty ich rodzaje i w asno ci

Zadanie 3

Czy boki trójkąta mogą mieć następujące długości?

?

?

a. 3,5 m ; 4,5 m ; 7m

b. 2 cm ; 2m ; 2m

c. 3cm ; 4cm ; 5cm.

?

?

?

?


Tr jk ty ich rodzaje i w asno ci

Zadanie 4.

Czy kąty trójkąta mogą mieć podane niżej miary?

a. 35° ; 65°; 90°

b. 1,5°; 0,5°; 178°

c. 25°; 25°; 50°


Tr jk ty ich rodzaje i w asno ci

Zadanie 5.

Czy trójkąt jest równoramienny, jeśli dwa z jego kątów mają miary:

a. 65° i 50°

b. 60° i 55°

c. 60° i 60°


Tr jk ty ich rodzaje i w asno ci

Zadanie 6.

W każdym trójkącie prostokątnym:

a. Wszystkie kąty są ostre,

b. Każdy bok ma inną długość

c. Suma miar kątów ostrych jest równa 180°

d. Suma miar kątów ostrych jest równa 90°


Tr jk ty ich rodzaje i w asno ci

Zadanie 7.

Kąt między ramionami trójkąta równoramiennego ma miarę 140°. Jakie są miary pozostałych kątów?


Dzi kuj

Dziękuję !

Do zobaczenia na następnej lekcji


  • Login