Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie - PowerPoint PPT Presentation

Bedrijfsinformatie in emissieregistratie
Download
1 / 15

 • 87 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie. Nanette van DuijnhovenRichard van Hoorn DeltaresWaterdienst 06-1039953406-11532396 nanette.vanduijnhoven@deltares.nlrichard.van.hoorn@rws.nl. Introductie. Herkomst Proces E-PRTR versus KRW Gevolgen

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bedrijfsinformatie in emissieregistratie

Bedrijfsinformatie in Emissieregistratie

Nanette van DuijnhovenRichard van Hoorn DeltaresWaterdienst

06-1039953406-11532396

nanette.vanduijnhoven@deltares.nlrichard.van.hoorn@rws.nl


Introductie

Introductie

Herkomst

Proces

E-PRTR versus KRW

Gevolgen

Oplossingen ter discussie


Herkomst bedrijfsemissies in emissieregistratie

Herkomst bedrijfsemissies in EmissieRegistratie


Herkomst bedrijfsemissies in emissieregistratie1

Herkomst bedrijfsemissies in EmissieRegistratie

Tot 2009: enquête, aangevuld en gecontroleerd op consistentie met MJV

Administratieve last beheerders;

Niet altijd compleet beeld;

Via historie mogelijkheid check RIZA en doorkopiëren hiaten.

Vanaf 2009: uitsluitend gebruik e-MJV

Zowel MJV, MJA als E-PRTR plichtige inrichtingen rapporteren jaarlijks;

E-PRTR: IPPC plichtige bedrijven, RWZI’s groter dan 100.000 pe.

Vanaf 2010: Integraal E-PRTR verslag

eMJV@Internet;

Bedrijven vullen in voor 15 april, BG keurt goed voor juli;

Coördinatie bij VROM, assistentie door FO-I en RIVM.


Proces van e mjv naar emissieregistratie

Proces van e-MJV naar EmissieRegistratie

Besluit MilieuJaarVerslaglegging en E-PRTR

Wettelijke verplichtingen

Inrichting rapporteert, Waterwet Bevoegd Gezag valideert

Na validatie worden E-PRTR cijfers gepresenteerd in ER

Doelgroep totalen bedrijfstakken berust op totalen E-PRTR en MJV bedrijven

Bijschatting lozing op riool door CBS op basis van statistieken

(productiecapaciteit of werknemersaantal in totale bedrijfstak)


Bedrijfsinformatie in emissieregistratie

E-PRTR informatie openbaar


Bedrijfsinformatie in emissieregistratie

E-PRTR versus KRW

 • Monitoren en maatregelen voor

  gezond ecologisch watersysteem

 • Afgeschermd van burgers

 • Oppervlaktewater en grondwater

 • Rapportageplicht waterbeheerders

 • Significante belastingen (art.5 SGBP)

 • Per waterlichaam

 • P(G)S 33+8 en ORS ~170

 • Controle op lozing en transport stoffen bij industrie en RWZI

 • Openbaar

 • Lucht, oppervlaktewater en riool

 • Rapportageplicht inrichting

 • Toepassing drempelwaarden

 • Per inrichting

 • 90 stoffen (73 voor water)


Gevolgen gebruik integraal e prtr verslag 1

Gevolgen gebruik integraal E-PRTR verslag (1)

Meer dan 90% van bedrijven

in e-MJV is E-PRTR-plichtig

Landelijk: 10% van de bedrijven

emitteert meer dan 80% van vracht

Stoffen voldoende afgedekt

Wettelijke verplichting zorgt

voor stabiele jaarlijkse basis


Gevolgen gebruik integraal e prtr verslag 2

Gevolgen gebruik integraal E-PRTR verslag (2)

Significante belasting op regionaal watersysteem minder in beeld

Informatie over aantal KRW stoffen, ook prioritaire stoffen, verloren

Bijschatting voor bedrijfstakken in afvalwaterketen lastig, soms onmogelijk*


Gevolgen gebruik integraal e prtr verslag 3

Gevolgen gebruik integraal E-PRTR verslag (3)

Koper E-PRTR drempel is 50 kg/jr

Regionale watersysteem

Directe lozingen (over 9 beheerders) : in eMJV 20 bedrijven lozen 141 kg

> Na toepassing drempel 0 kg in ER, verlies 100%

Lozingen op riool (over 20 beheerders) : in eMJV 111 bedrijven lozen 1115 kg

> Na toepassing drempel 690 kg in ER, verlies 38%

Hoofdwatersysteem (beeld over 8 regionale directies Rijkswaterstaat)

Directe lozingen: in eMJV 63 bedrijven lozen 2044 kg

> Na toepassing drempel 1117 in ER, verlies 45%


Gevolgen gebruik integraal e prtr verslag 4

Gevolgen gebruik integraal E-PRTR verslag (4)

Niet tijdig indienen of niet valideren

leidt tot verlies gegevens

Ten opzichte van rapportage over 2007

over 2008 al meer gevalideerd 


Oplossingen

Oplossingen

Niets doenRegionale beheerder heeft voldoende informatie vanuit VV & HH

CheckControle op tijdigheid en validatie verbeteren geeft winst

3) RekenenBerekening emissiefactoren bedrijfstak via historie en statistiek

4) BevragenEnquêtering door EmissieRegistratie bij waterbeheerders

5) Afspraken Vrijwillig (of convenant geregeld) opgave vrachten onder drempel

en/of publicatie van MJV vrachten in e-MJV op ER

6) AMvB Drempels E-PRTR stoffen verlagen EN wettelijk implementeren

7) …


Discussie

Discussie

Kansen en risico’s

Hoe haalbaar is een gewenste oplossing?

Beleving problematiek of is er helemaal geen probleem?

Herkomst puntbronnen bij stofbalansen: ER of MJV of VV & HH?

Check nuttig? Moet EmissieRegistratie validatie ondersteunen?

Situatie in regio deelnemers workshop?


Spelregels

Spelregels

PPZO

Plussenwat is er goed / wat zijn de voordelen ?

Potentieswat kan nog meer / nieuwe innovatieve mogelijkheden?

Zorgenwat zijn de beperkingen, hoe kan je die doorbreken ?

Oplossingenwat zijn oplossingen voor de zorgen ?

Stel je oordeel nog even uit

Respecteer mening van anderen

Denk door op idee van een ander, niet maar … maar én

Interventie mogelijk


 • Login