Financijsko planiranje
Download
1 / 38

Financijsko planiranje - PowerPoint PPT Presentation


 • 206 Views
 • Uploaded on

Financijsko planiranje. Anamarija Delić. 28.2.2013.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Financijsko planiranje' - samson-meyers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Financijsko planiranje

Anamarija Delić

28.2.2013.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europske Unije, Opće uprave za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost u okviru programa Progress. Projekt je djelomično sufinanciran od strane Republike Slovenije, Ministarstva za rad, obitelj, socijalna pitanja i jednake mogućnosti te svih projektnih partnera. Nositelj projekta: Iksiv d.o.o., Novo Polje c. XVI/22b, 1260 Ljubljana, Slovenija


Zbog ega je ve ini start up poduze a potrebno financiranje

Održavanje pozitivnog

cash-flow

Kapitalna ulaganja

Dug razvojni ciklus

proizvoda

Zbog čega je većini start-up poduzećapotrebno financiranje?

SIROVINE

PLAĆE I OBUKA

ZAPOSLENIKA

MARKETING

OPREMA

ZEMLJIŠTE

NEKRETNINE

DUGOGODIŠNJI

RAZVOJ PROIZVODA


Izvori financijskih sredstava za start up poduze a
Izvori financijskih sredstavaza start-up poduzeća

 • Vlastita novčana sredstva

 • Prijatelji i obitelj

 • Bootstrapping

 • Krediti – komercijalne banke, državne banke

 • Garantni fondovi – HAMAG

 • Leasing

 • Strateški partneri

 • Aukcijske web stranice


Prijatelji i obitelj
Prijatelji i obitelj

 • Pozajmice

 • Pokloni

 • Ulaganja članova obitelji

 • Odložene naknade

 • In-kind financiranje (npr. izdavanje poslovnog prostora bez najmnine i sl.)


Vlastita nov ana sredstva
Vlastita novčana sredstva

“seed money”


Vlastita novčana sredstva

“sweat equity”


Bootstrapping
Bootstrapping

 • Pronalaženje metoda

  kojima se pokušava izbjeći

  potreba za eksternim

  kapitalom

  (dosjetljivost, kreativnost,

  štedljivost,donacije, smanjenje

  troškova, i sl...)


Nekoliko primjera
Nekoliko primjera...

 • Kupovina korištene opreme

 • Koordiniranje kupovine s drugim poslovnim pothvatima

 • Lizing opreme

 • Avansna plaćanja kupaca

 • Minimiziranje osobnih troškova

 • Izbjegavanje nepotrebnih troškova (raskošan uredski namještaj i sl...)

 • Kupovina na sniženjima i aukcijama (npr. eBay)

 • Zakup poslovnog prostora u inkubatoru

 • Prijave na potpore Ministartsva gospodarstva, rada i poduzetništva


Krediti
Krediti

One of the worst mistakes you can make is to ask for more money than you can afford to repay."

John Marder, bankar


Krediti

 • HBOR – direktno financiranje

 • Komercijalne poslovne banke


Poduzetnički krediti (nacionalni, lokalni)

Krediti s garantnim shemama

Krediti poslovnih banaka

Krediti


Poticaji 1 4
Poticaji (1/4)

Sredstva iz državnog ili županijskog proračuna namijenjena poticanju malog i srednjeg poduzetništva

Ministarstvo poduzetništva i obrta (www.minpo.hr)

Lokalna samouprava (županija, grad)

Hrvatska gospodarska komora

Hrvatska obrtnička komora

Itd.


“Poduzetnički impuls I”

Mjera A – Razvoj mikropoduzetništva i obrta

Mikropoduzetništvo i obrt

Poduzetništvo kreativnih industrija

Mladi i početnici u poduzetništvu

A4 – Zadružno poduzetništvo

A5 – Jačanje poslovne konkurentnosti klastera

Poticaji (2/4)


“Poduzetnički impuls I”

Mjera B – Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika

Poticaji (3/4)


Poticaji (4/4)

 • “Poduzetnički impuls II”

  • Mjera C – Razvoj poduzetničke infrastrukure i poslovnog okruženja

  • Mjera D – Obrazovanje za poduzetnike i obrtnike te očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta

Informacije i raspored informativnih radionica na www.minpo.hrRješavaju probleme start-up poduzeća prilikom traženja financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

Neka vrst “jamca” za posuđena sredstva

Cilj je poticanje bržeg i jednostavnijeg pokretanja novih poduzetničkih pothvata

Garantni fondovi (1/3)


HAMAGinvest ( financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamatahttp://www.hamag.hr/jamstveni-programi/novi-poduzetnici.html )

Novi poduzetnici

Poljoprivrednici

Likvidnost

Rast

Financijski leasing

Inovacije

Činidbena jamstva

Garantni fondovi (2/3)


Leasing
Leasing financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

 • Leasing je specifičan posao koji ovisno o ugovornim odredbama može poprimiti obilježja najma (operativni leasing) ili pak kupoprodaje (financijski leasing)

 • Ugovor o leasingu omogućuje korisniku leasinga da neku opremu ili nekretninu ne kupi, već da je uz mjesečnu naknadu dobije na privremenu uporabu, za vrijeme koliko mu je potrebna.

Izvor: Predavanja prof.dr.sc. N. Šarlija, Financiranje poduzetničkog pothvata, 2009.


poseban oblik vanjskog financiranja financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

mogućnost pribavljanja proizvodnih i drugih dobara bez trošenja vlastitih fondova i bez uzimanja kredita na financijskom tržištu

za uporabu predmeta ne treba imati novac u cijelosti, nego dio novca ili jamčevinu u visini 20 %

osiguranja pokrivaju rizik propasti stvari

nemogućnost plaćanja dospjelih najmova prekida se nemogućnošću daljnje uporabe predmeta leasinga (oduzimanjem i raskidom ugovora, te zadržavanjem udjela i danih uplata)

Leasing (1/2)


Leasing (2/2) financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

DOBAVLJAČ OPREME

plaćanje

isporuka

prodaja

LEASING DRUŠTVO

plaćanje leasing rata

KORISNIK LEASINGA

leasing


Vrste leasinga
Vrste leasinga financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

financijski leasing

operativni leasing


Financijski vs operativni leasing 1 2
Financijski vs. operativni leasing (1/2) financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata


Financijski vs. operativni leasing (2/2) financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata


Strate ki partneri
Strateški partneri financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

 • Sklapanje sporazuma o suradnji s velikim poduzećima

 • Financiraju razvoj novih proizvoda koji nastaju u malim poduzećima

 • Većina ovih dogovora uključuje i ugovor o licenciranju


Aukcijske web stranice
Aukcijske web stranice financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

 • www.prosper.com

 • www.zopa.com


Izvori financiranja
Izvori financiranja financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

Aktiva

(Potrebe za financiranjem)

Pasiva

(Izvori financiranja)

Dugotrajna imovina

Institucionalno vanjsko financiranje:

Hipoteke

Zajmovi

Najam/leasing

Specijalni programi i

potpore

Interno financiranje:

Postojeće rezerve

Povećanje temeljnog kapitala

Povećanje zadržane dobiti

Povećana vlastita ulaganja i pozaj

mice vlasnika

Privatna vanjska

financiranje:

Equity fondovi

Venture kapital

Poslovni anđeli

Javna vanjska financiranja:

Potpore

Sponzorirane nagrade

Kapital

 • Temeljni kapital

 • Rezerve

 • Vlastita ulaganja

 • Pozajmice vlasnika

 • Zemljište, zgrade

 • Postrojenja,strojevi

 • Oprema, namještaj

 • Motorna vozila

Financijskigap

Obrtna sredstva

 • Zalihe

  +

 • Potraživanja

  -

 • (Dugovanja)

BOLJE UPRAVLJANJE !

?


Ostali oblici financiranja
Ostali oblici financiranja financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

Mikrokrediti

Garantni fondovi

Factoring

Venture fondovi

Poslovni anđeli

EU fondovi

Emisija dionica

Franšiza


Mikrokreditiranje 1 3
Mikrokreditiranje (1/3) financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

Izvor: http://www.kokukin.go.jp/pfce/international/01_airpocket.html,

Financiranje MSP

Mala i srednja poduzeća

Tradicionalno

financiranje MSP

MSP s visokom dobiti

Mikrokreditiranje

Start-up poduzeća,

poljoprivreda, stočarstvo i

mikro poduzeća


Krediti poduzetnicima početnicma financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

Kreditiranje do 5.000 EUR (većina poslovnih banaka odobrava kreditna sredstva iznad tog iznosa)

Odobravaju se krediti rizičnijim skupinama poduzetnika (poljoprivreda, stočarstvo)

Mikrokreditne institucije preuzimaju veći rizik, pa stoga imaju više kamate na posuđena sredstva

Mikrokreditiranje (2/3)


Hrvatska banka za obnovu i razvitak financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

Hrvatska poštanska banka:

Krediti od 50.000 do 200.000 kn

Euribor + 7,5%

Posluju minimalno 2 godine

Garancija HAMAG-a

Mikrokreditiranje (3/3)


Factoring 1 2
Factoring (1/2) financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

Factoring je specifičan oblik kratkoročnog financiranja na temelju prodaje kratkotrajne, po pravilu, neosigurane aktive poduzeća (prvenstveno potraživanja od kupaca) specijaliziranoj financijskoj organizaciji koja se naziva Factor.

http://www.erste-factoring.hr/,

http://www.croatiafactoring.com/,

http://www.4capital.hr/Factoring.html#Frame 2,

http://www.raiffeisen-factoring.hr/


brz i jednostavan pristup izvorima vanjskog financiranja financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

bolja likvidnost i upravljanje novčanim tokovima

bolji bonitet poduzeća (poboljšanje bilance)

bolja platna disciplina kupaca

konkurentniji uvjeti prodaje

brži dotok likvidnih sredstava

Video link: http://www.youtube.com/watch?v=zNxALT0w14U

Factoring (2/2)


Venture fondovi
Venture fondovi financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

Fondovi rizičnog kapitala – ulaganja u poduzeća koja nose veći rizik, ali imaju visoki potencijal za rast

Hrvatska private equity i venture capital asocijacija: http://www.cvca.hr/

Quaestus Private Equity – www.quaestus.hr

Nexus fond – www.nexus-pe.hr

Interes: energetika, IT, proizvodnja i industrija vezana za recikliranje


Poslovni an eli 1 2
Poslovni anđeli (1/2) financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

nazivaju se još i “tihi partneri”, a većina ih je stekla bogatstvo pokretanjem vlastitog posla

Motivi:

očekivanje financijskih dobitaka od budućeg kapitalnog rasta

uključenost u neki poduzetnički poduhvat

želja za prenošenjem stečenog iskustva vezanog uz pokretanje poslovanja


Kako pronaći poslovnog anđela? financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

www.crane.hr – Croatian Business Angels Network

www.eban.org – European Business Angels Network

www.gate2growth.org – mreža europskih investitora

Poslovni anđeli (2/2)


Izvori informacija o financiranju putem eu
Izvori informacija o financiranju putem EU financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

http://www.euroinfo.hr(HGK Euro info centar)

http://cfcu.mfin.hr(Središnja jedinica za ugovaranje i financiranje – pregled otvorenih natječaja financiranih iz EU)

http://www.delhrv.ec.europa.eu(Delegacija Europske komisije u RH)

http://ted.europa.eu(TED – elektronski servis Službenog lista EU)

http://ec.europa.eu/enterprise/sme/index_en.htm(portal za mala i srednja poduzeća Europske unije)


Kako se pripremiti za zadu ivanje
Kako se pripremiti za zaduživanje? financijskih sredstava – jamče (garantiraju) poslovnim bankama vraćanje kreditnih sredstava i pripadajućih kamata

KORAK 1

izračunati

potrebna

novčana

sredstva

KORAK 2

pronaći

najprikladniji

izvor

financiranja

KORAK 3

razviti

strategiju

prikupljanja

novčanih

sredstava


ad