Postawa wychowawcza rodzica wobec przypadków przemocy i agresji - PowerPoint PPT Presentation

Postawa wychowawcza rodzica wobec przypadk w przemocy i agresji
Download
1 / 22

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Postawa wychowawcza rodzica wobec przypadków przemocy i agresji. Szkoła Podstawowa w Skórce 17 września 2014. Kierunek polityki oświatowej państwa. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Postawa wychowawcza rodzica (rodzicielska).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Postawa wychowawcza rodzica wobec przypadków przemocy i agresji

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Postawa wychowawcza rodzica wobec przypadk w przemocy i agresji

Postawa wychowawcza rodzica wobec przypadków przemocy i agresji

Szkoła Podstawowa w Skórce

17 września 2014


Kierunek polityki o wiatowej pa stwa

Kierunek polityki oświatowej państwa

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole


Postawa wychowawcza rodzica rodzicielska

Postawa wychowawcza rodzica(rodzicielska)

Postawa rodzicielska – nie jest wrodzona, a nabyta w życiu. To względnie trwałe ustosunkowanie rodziców wobec dziecka


Postawy maj charakter 3 sk adnikowy postawa rodzicielska te ma te elementy

Postawy mają charakter 3 składnikowy (postawa rodzicielska też ma te elementy)

 • składnik poznawczy – rozumiany jako całokształt wiedzy, przekonań, nastawień, poglądów rodzica wobec dziecka. Składnik ten może być ubogi (prymitywny) i rozbudowany (szeroka świadomość rodzicielska)

 • składnik emocjonalny- jest to składnik najważniejszy. To uczuciowy stosunek do dziecka. Silne albo słabe lub pozytywnie albo negatywne

 • składnik działania (behawioralny) – wszystko to co praktyczne; stopień współdziałania z dzieckiem

  Trzeci składnik jest wypadkową 1 i 2.


Postawa wychowawcza rodzica wobec przypadk w przemocy i agresji

Postawy rodzicielskie – uważa się za struktury plastyczne (zmieniają się wciągu życia). Rodzice zmieniają postawy względem rozwoju dziecka. Postawy rodzicielskie, które mają skłonność do zastania się są nieprawidłowe. Usztywnione postawy wobec dziecka są szkodliwe.


Wiczenie

Ćwiczenie

Jak oswajamy zmiany?

PROSZĘ DOBRAĆ SIĘ W PARY I STANĄĆ NAPRZECIWKO SIEBIE


Zdaniem fritza redla ameryka skiego psychologa

Zdaniem Fritza Redla – amerykańskiego psychologa

mamy do czynienia z trzema rodzajami agresji uczniów:

 • 1. Agresja frustracyjna – przeniesiona z domu rodzinnego. Dziecko przeżywa gniew, złość,

  odrzucenie po konflikcie z rodzicami w domu, wybucha dopiero w szkole. Atakuje kolegów,

  nauczycieli, choć to nie oni są powodem tych emocji. Nie powinni oni odbierać tego jako

  osobistą zniewagą, ale dzieje się inaczej.


Zdaniem fritza redla ameryka skiego psychologa1

Zdaniem Fritza Redla – amerykańskiego psychologa

 • 2. Drugi rodzaj agresji dotyczy środowiska szkolnego. Stanowi reakcję ucznia na sytuacje, które wydarzyły się właśnie w tym środowisku. Dotyczą one sytuacji konfliktowych dziecka

  w relacjach z rówieśnikami i nauczycielami.

 • 3. Trzeci rodzaj agresji może być odreagowaniem stanu wewnętrznego dziecka. Skoncentrowane

  na własnych myślach, marzeniach, przeżyciach reaguje agresywnie, bo coś [przebiega

  nie po jego myśli. Atakuje bez powodu – często nie potrafi wyjaśnić dlaczego?


Postawa wychowawcza rodzica wobec przypadk w przemocy i agresji

Z badań wynika, że dzieci agresywne doświadczyły w domach rodzinnych niewłaściwych postawrodzicielskich takich jak:

- nadmiernych wymagań,

- odrzucenia,

- bagatelizowania problemów dziecka (przecież to głupie, w czym widzisz problem, co za

problem…),

- unikania (pomogę Ci później, przyjdź potem, nie widzisz, że jestem zajęty…).


W r d typ w ojc w kt rzy pe ni patogenna rol wymienia si

Wśród typów ojców, którzy pełnią patogenna rolę, wymienia się:

 • Postawę ojca rygorystycznego, który nadmiernie egzekwuje stawiane dziecku wymagania.

 • Postawę ojca ,,groźnego”, który to wykazuje wrogość i nienawiść do swoich dzieci.

 • Postawa ojca nieobecnego, który nie angażuje się w wychowanie dzieci, wykazuje brak zainteresowania ich sprawami.


Natomiast w r d postaw patogennych matek wyr nia si

Natomiast wśród postaw patogennych matek wyróżnia się:

 • Matki nieszczęśliwe – to kobiety rozczarowane swoim małżeństwem, życiem.

 • Matki nie kochające, nie troszczą się o dzieci.

 • Matki nerwowe, często przemęczone pracą, nie znajdują czasu dla siebie i rodziny.

 • Matki lękliwe, nadmiernie opiekuńcze i skrupulatne.

 • Matki autokratyczne, wymagają od dzieci bezwzględnego posłuszeństwa i podporządkowania

 • się ich woli.

 • Matki pedantyczne są drobiazgowe, bawią się w szczegóły, nieustępliwe, narzucają dzieciom zbyt wysokie wymagania.


Co robi

Co robić?

JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ?


Postawa wychowawcza rodzica wobec przypadk w przemocy i agresji

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

MONIKA BEKKER-GOSKA


Literatura

Literatura:

 • Praca zbiorowa, Instytut Psychologii Zdrowia. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Warszawa 2001.

 • E. Aronson. Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN 1999.

 • A. Frączek, I. Pufal-Struzik. Agresja wśród dzieci i młodzieży. Kielce WP ZNP.

 • I. Judziłł. Dziecko ofiara przemocy. Warszawa WSiP.

 • A. Piekarska. Przemoc w rodzinie. Warszawa: PTP.


 • Login