SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA,
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA, SOCIETATEA DE GEOGRAFIE - FILIALA JUDEŢULUI MEHEDIN ŢI PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA, SOCIETATEA DE GEOGRAFIE - FILIALA JUDEŢULUI MEHEDIN ŢI. CON FERINŢA ANUAL Ă AL SOCIET ĂŢ II DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA cu tema : Hazarde naturale şi antropice în sistemele geografice, locale şi regionale DROBETA - TURNU SEVERIN, 04-06 IUNIE 2010, România.

Download Presentation

SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA, SOCIETATEA DE GEOGRAFIE - FILIALA JUDEŢULUI MEHEDIN ŢI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SOCIETATEA DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA,

SOCIETATEA DE GEOGRAFIE - FILIALA JUDEŢULUI MEHEDINŢI

CONFERINŢA ANUALĂ AL SOCIETĂŢII DE GEOGRAFIE DIN ROMÂNIA

cu tema:

Hazarde naturale şi antropice în sistemele geografice, locale şi regionale

DROBETA -TURNU SEVERIN, 04-06 IUNIE 2010, România

Aplicaţie practică în Serbia

Prezintă:

Prof. Trombitás Jenő


Aplicaţiile de teren

 Aplicaţiile de teren organizate înaintea şi/sau după desfăşurarea unor manifestări ştiinţifice, simpozioane, congrese, conferinţe le consider ca fiind oportune, deoarece au rolul de a îmbogăţi cunoştinţele participanţilor, în special celor care vizitează zona respectivă pentru prima oară.


Ziua a doua (05iunie 2011) Aplicaţie practică în Serbia

 • Traseul aplicaţiei:

  plecare din Drobeta -Turnu Severin la orele 7,30;

   Gura Văii – Kladavo, trecerea peste baraj cu

  observarea acestuia şi a sistemului de ecluze;

   Satul Tekia (15 popas în dreptul golfului Cerna,panoramă

  asupra oraşului Orşova; explicaţii);

   Cazanele Mici şi Mari - două sectoare înguste ale

  defileului Dunării (15’ pentru discuţii şi fotografiere);

   Donji Milanovac (o oră vizitarea unei şcoli, discuţii cu

  profesorii de geografie şi conducerea şcolii etc.);


Ziua a doua (05iunie 2011) Aplicaţie practică în Serbia

 • Traseul aplicaţiei:

   Maidanpek (30 minute, vizitarea exploatării minereului de

  cupru şi aur în sistem carieră, observaţii asupra

  Carpaţilor Serbiei, popas lapeştera Rajkova;

   Vizită la biserica românească de la Malajnica;

   Observaţii asupra aşezărilor şi Podişului Miroč;

   Observarea de pe malul sârbesc a amenajărilor de la

  barajul hidrocentralei Đerdap II, cunoscut şi sub numele

  de Porţile de Fier II;

   Aplicaţia se încheie în oraşul Kladovo.

  Harta cu traseul aplicaţiei, pe slidul următor


Principalele obiective vizitate

☼Hidrocentrala Porţile de Fier I

Primul obiectiv vizitat a fost hidrocentrala Porţile de Fier I, peste barajul căruia am trecut în ţara vecină Serbia;

 Este cea ma mare hidrocentrală de pe Dunăre cu o putere instalată de 1080 MW;

 În aval se găseşte hidrocentrala Porţile de Fier II, având o putere instalată de 250 MW;

 Ambele sunt exploatate în parteneriat cu partea sârbă.

 Centralele română şi sârbă de la Porţile de Fier I cumulează 2160 MW, iar cele de la Porţile de Fier II 500 MW.

 Navigaţia pe fluviu este asigurată printr-un sistem de ecluze situate pe ambele maluri, la cele două obiective.


Hidrocentrala Porţile de Fier I


Principalele obiective vizitate

☼Defileele Dunării

 Dunărea se îngustează pentru prima oară dincolo de insula Moldova Veche şi este cunoscută sub denumirea de defileul Golubac;

 În sectorul cel mai îngust are o lungime de 14,5 km şi o lăţime de 230 m;

 La intrarea în defileulu, pe malul sârbesc, la Golubac se află un fort datând din Evul mediu;

 La cel de-al doilea defileu, Gospodin Vir, cu o lungime de 15 km şi o lăţime de 220 m se ajunge prin valea Ljupovska.

 Înaintea întrării apelor Dunării în Cazanele Mari şi Cazanele Mici, fluviul se lărgeşte în dreptul localităţii Donji Milanovac.


Portul oraşului Donji Milanovac


Principalele obiective vizitate

 • Defileul Porţile de Fier

   Defileul Porţile de Fier se situează între România şi Serbia, fiind caracterizat de alternanţa sectoarelor mai largi, denumite bazinete depresionare, cu sectoare înguste, diferenţiate morfologic şi structural;

   După confluenţa cu pârâul Plavişeviţa Dunărea intră în sectorul de ingustare denumit Cazanele Mari, flancat de abrupturile calcaroase ale Ciucarului Mare cu o înălţime de 316 m şi ale vecinului sau sârbesc Veliki Štrbac (768 m);

   Pereţii Cazanelor Mari au înălţimi de peste 200 m, iar lăţimea medie a albiei este de 150 m.


Principalele obiective vizitate

 • Defileul Porţile de Fier

   În pereţii Ciucarului Mare se deschid mai multe guri de peşteră, dintre care două sunt mai importante Gura Ponicovei şi Veterani;

   În aval de Cazanele Mari, apele fluviului pătrund în bazinetul Dubova, ce are forma unui golf cu aspect semicircular;

   Trecând de Dubova, Dunărea pătrunde in Cazanele Mici, formate din Ciucaru Mic (313 m), pe stânga si Mali Štrbac (626 m) pe dreapta.

   În acest sector, cu o lungime de aproximativ 3,6 km, albia Dunării atinge cea mai mică lăţime din defileu şi anume150 m.


CazaneleMici


CazaneleMari


Principalele obiective vizitate

 • Pereţii verticali ai Ciucarului Mic au un aspect ruiniform, iar pe relieful calcaros întâlnim liliacul sălbatic şi cărpiniţa;

 • In aval, peretele de calcar al Ciucarului Mic este tăiat de pârâul Mraconia, rezultând un mic golf datorită pătrunderii apelor Dunării pe valea Mraconiei spre amonte.


Principalele obiective vizitate

☼Cariera de cupru de la Majdanpek

Vestita carieră de exploatare a cuprului datează încă din secolul al XVII-lea;

 În perioadele istorice ce au urmat, dreptul de exploatare a fost deţinut de cehi, belgieni şi austrieci;

 Oraşul a intrat în planurile de industrializarea a statului (ex) iugoslav, când acest amplu proces a fost coordonat de însuşi mareşalul Iosip Broz Tito;

A urmat o perioadă de înflorire a industriei miniere pe deoparte şi a metalurgiei pe de altă parte;


Oraşul minier Majdanpek

După regresul ce a urmat instaurării regimului condus de Slobodan Milošević, oraşul Majdanpek se luptă din răsputeri pentru revigorarea exploatării cuprului.


Lac antropic la mina din Majdanpek


Principalele obiective vizitate

☼ Peştera Rajkova

 Peştera Rajkova (Rajkova Pećina în limba sârbă) este situată în estul Serbiei la aproximativ 3 km de Majdanpek şi la 200 km de capitala Beograd;

 Trei râuri, Rajkova Reka, Jankova Reka şi Paskova Reka, au contribuit la formarea unui sistem carstic complex, generând speleotheme (stalactite, stalagmite, coloane, curgeri parietale rtc.) de o rară frumuseţe care sunt adevăratele bijuterii ale lumii subterane.

 Mai multe date despre această cavitate o să găsiţi într- o prezentare PowerPoint, postată mai demult pe acest site.


Peştera Rajkova

Stalactite, stalagmite, coloane şi curgeri parietale


Peştera Rajkova

Grup de stalagmite


Peştera Rajkova

Fosile descoperite în peşteră


Principalele obiective vizitate

☼ Întâlnire cu preotul Alexandru Boian

 Boian Alexandru este un preot român din Malajnica (Malainiţa) din estul Serbiei, care a avut curajul să ridice pe proprietatea sa o mică biserică ortodoxă în care slujeşte în limba română;

 A urmat un conflict îndelungat cu autorităţile sârbe, care cereau demolarea sfântului lăcaş, invocând ilegalitatea acestei construcţii;

 Cel mai vehement oponent a lui Boian Alexandru a fost Biserica Ortodoxă Sârbă, care se temea de pierderea influenţei în acest colt îndepărtat al Serbiei.

 Scandalul a ajuns şi în presa internaţională, iar în aprilie 2005 incidentul a fost discutat şi la adunarea Consiliului Europei.


Mica biserică de la Malajnica


Principalele obiective vizitate

☼ Întâlnire cu preotul Alexandru Boian

 Preotul a fost condamnat, evident pe nedrept, la două luni de închisoare cu suspendare;

Autorităţile când au văzut, că preotul este de neclintit în hotărârea de a oficia în mica biserică în limba română, au trecut nu numai la ameninţarea preotului cu moartea ci şi a enoriaşilor, inclusiv a copiilor;

Toate aceste evenimente au fost povestite de însuşi preotul Boian Alexandru.


Preotul împreună cu participanţii la aplicaţia practică


Concluzii

 Aplicaţia de teren organizată de Societatea Română de Geografie în estul Serbiei a avut rolul de a aprofunda cunoştinţele participanţilor şi de a le completa cu informaţii noi. Totodată este un îndemn pentru cei ce doresc să cunoască resursele nebănuite ale acestei ţări.


B I B L I O G R A F I E

1. http://madix19.3x.ro/aboutme.htm (accesat în data de 12.12.2010.)

2. http://www.irongates.ro (accesat în data de 10. 09.2010.)

3. http://ro.wikipedia.org/wiki/Bojan_Aleksandrovi%C4%87 (accesat în data de 23.11.2010.)

4. http://ro.wikipedia.org/wiki/Por%C8%9Bile_de_Fier (accesat în data de 05.01.2011.)

5. x x x Foto: prof. Trombitás Jenő

dr. Nedelcu Adrian

prof. Găulea Mariana


Vă mulţumesc pentru atenţia acordată

prof. Trombitás Jenő MSc

e-mail: trombitas.jeno@yahoo.com


 • Login