Download

Krt obyčajný


Advertisement
/ 13 []
Download Presentation
Comments
sammy
From:
|  
(1158) |   (0) |   (0)
Views: 8 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
Krt obyčajný. Slovenský jazyk – sloh 4. Ročník ZŠ. Poznáš rozprávku Krtko a rybka? Pozri si ju . Videl/-a si už lúku alebo záhradu s krtincami? . Možno si zazrel/-a aj krta. A čo krtie mláďatá? . Prekresli tabuľku do zošita. Prečítaj si text v učebnici na strane 188, cvičenie 2.
Krt obyčajný

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Slide 1

Krt obyčajný

Slovenský jazyk – sloh

4. Ročník ZŠ

Mgr. Tímea Matušeková

Slide 2

Poznáš rozprávku Krtko a rybka? Pozri si ju.

Slide 3

Videl/-a si už lúku alebo záhradu s krtincami?

Možno si zazrel/-a aj krta.

A čo krtie mláďatá?

Slide 4

Prekresli tabuľku do zošita.

Slide 5

Prečítaj si text v učebnici na strane 188, cvičenie 2.

Ak sa tvoja predpoveď zhoduje s informáciami v texte, do stĺpčeka s názvom ODPOVEĎ V TEXTE, urob znamienko .

Ak sa tvoje odpovede na otázky neboli správne, vpíš ich do stĺpca s názvom ODPOVEĎ V TEXTE.

Slide 6

Ako to teda je?

Krt má oči zakrpatené a zakryté kožou. Rozlišuje len svetlo a tmu.

Mláďatá krta sa po narodení živia materským mliekom. Až po niekoľkých týždňoch sa začnú živiť samy.

Slide 7

Ako by si mladšiemu súrodencovi opísal/-a krta obyčajného tak, aby si ho nepredstavoval ako rozprávkovú postavičku?

Slide 8

Ako podľa teba súvisí stavba tela krta obyčajného so spôsobom jeho života?

Valcovité telo – dobrá pohyblivosť v podzemných chodbách.

Predné končatiny slúžia ako lopatky na hrabanie.

Slide 9

Súhlasíš s názorom, že krt je škodlivý živočích, lebo podrýva korene rastlín? Prečo?

Hoci si berie zo sebou korienky rastlín, zároveň likviduje obrovské množstvo poľnohospodárstvu škodlivého hmyzu.

Slide 10

Porovnaj skupiny slovných spojení. Skús vysvetliť, prečo sa v druhej skupine prídavné meno obyčajný nachádza za podstatným menom.

Slide 11

Na internete vyhľadaj zaujímavú informáciu o krtovi obyčajnom, ktorá sa nenachádza v texte.

Slide 12

Vyplň tajničku na strane 189.

Slide 13

Poznáš rozprávku Krtko a rybka? Pozri si ju.


Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro