Krt obyčajný - PowerPoint PPT Presentation

Krt oby ajn
Download
1 / 13

  • 196 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Krt obyčajný. Slovenský jazyk – sloh 4. Ročník ZŠ. Poznáš rozprávku Krtko a rybka? Pozri si ju . Videl/-a si už lúku alebo záhradu s krtincami? . Možno si zazrel/-a aj krta. A čo krtie mláďatá? . Prekresli tabuľku do zošita. Prečítaj si text v učebnici na strane 188, cvičenie 2.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Krt obyčajný

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Krt oby ajn

Krt obyčajný

Slovenský jazyk – sloh

4. Ročník ZŠ

Mgr. Tímea Matušeková


Krt obycajn

Poznáš rozprávku Krtko a rybka? Pozri si ju.


Krt obycajn

Videl/-a si už lúku alebo záhradu s krtincami?

Možno si zazrel/-a aj krta.

A čo krtie mláďatá?


Prekresli tabu ku do zo ita

Prekresli tabuľku do zošita.


Pre taj si text v u ebnici na strane 188 cvi enie 2

Prečítaj si text v učebnici na strane 188, cvičenie 2.

Ak sa tvoja predpoveď zhoduje s informáciami v texte, do stĺpčeka s názvom ODPOVEĎ V TEXTE, urob znamienko .

Ak sa tvoje odpovede na otázky neboli správne, vpíš ich do stĺpca s názvom ODPOVEĎ V TEXTE.


Ako to teda je

Ako to teda je?

Krt má oči zakrpatené a zakryté kožou. Rozlišuje len svetlo a tmu.

Mláďatá krta sa po narodení živia materským mliekom. Až po niekoľkých týždňoch sa začnú živiť samy.


Krt obycajn

Ako by si mladšiemu súrodencovi opísal/-a krta obyčajného tak, aby si ho nepredstavoval ako rozprávkovú postavičku?


Ako pod a teba s vis stavba tela krta oby ajn ho so sp sobom jeho ivota

Ako podľa teba súvisí stavba tela krta obyčajného so spôsobom jeho života?

Valcovité telo – dobrá pohyblivosť v podzemných chodbách.

Predné končatiny slúžia ako lopatky na hrabanie.


S hlas s n zorom e krt je kodliv ivo ch lebo podr va korene rastl n pre o

Súhlasíš s názorom, že krt je škodlivý živočích, lebo podrýva korene rastlín? Prečo?

Hoci si berie zo sebou korienky rastlín, zároveň likviduje obrovské množstvo poľnohospodárstvu škodlivého hmyzu.


Krt obycajn

Porovnaj skupiny slovných spojení. Skús vysvetliť, prečo sa v druhej skupine prídavné meno obyčajný nachádza za podstatným menom.


Na internete vyh adaj zauj mav inform ciu o krtovi oby ajnom ktor sa nenach dza v texte

Na internete vyhľadaj zaujímavú informáciu o krtovi obyčajnom, ktorá sa nenachádza v texte.


Vypl tajni ku na strane 189

Vyplň tajničku na strane 189.


Krt obycajn

Poznáš rozprávku Krtko a rybka? Pozri si ju.


  • Login