Bonding and bridging - PowerPoint PPT Presentation

Bonding and bridging
Download
1 / 23

 • 101 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bonding and bridging. Social media als platform voor nieuws en discussie in de multiculturele samenleving. Waarom dit onderzoek? . Kwaliteit van (interculturele) journalistiek is gebaat bij dialoog tussen media en (etnische) groepen in de samenleving;

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bonding and bridging

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bonding and bridging

Bonding and bridging

Social media als platform voor nieuws en discussie

in de multiculturele samenleving


Waarom dit onderzoek

Waarom dit onderzoek?

 • Kwaliteit van (interculturele) journalistiek is gebaat bij dialoog tussen media en (etnische) groepen in de samenleving;

 • Sociale media bieden daartoe in theorie een laagdrempelige mogelijkheid.


Initiatief

Initiatief

 • Initiatief van Mira Media, voortkomend uit eerdere conferenties

 • Ontwikkeld in overleg met Stimuleringsfonds voor de pers

 • Grotendeels mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds


Vraagstelling

Vraagstelling

 • Welke rol kunnen etnische portals, discussiefora en (andere) social media spelen bij het meer bij elkaar betrekken van etnische groepen en de media.


Werkwijze

Werkwijze

 • Literatuuronderzoek

 • Monitoring gebruik (4 maanden)

 • Enquête onder stakeholders

 • Gesprekken met deskundigen


Waar hebben we het over

Waar hebben we het over?

 • Interactiemogelijkheid staat voorop

  • Discussiefora

  • Portals met reactiemogelijkheid

  • Twitter

  • Facebook

  • Hyves


Literatuuronderzoek

Literatuuronderzoek


Gebruik social media

Gebruik social media


Discussiefora

Discussiefora

 • Vooral populair onder jongeren;

 • Met name Marokkaans

 • Veelal meisjes

  • Veilige plek

  • Identiteit

  • Religie

 • Beperkt inhaken op actualiteit, behalve actualiteit heel dichtbij

 • Uitzondering: Waterkant


Nieuwsgebruik

Nieuwsgebruik

 • Allochtonen zijn zwaardere nieuwsgebruikers dan autochtonen

  • Nieuws dichtbij huis (lokaal, regionaal) of uit herkomstland

  • Televisie, internet en apps (snel, actueel en gratis)


Voorkeursmedia

Voorkeursmedia

 • Media uit herkomstland; satelliet, krant (Turken)

 • Nederlandse media en Al Jazeera (Marokkanen)

 • Online zenders uit herkomstland via internet(Surinamers/Antillianen)

 • Cultuurgebonden zenders in Nederland (Radio Mart, Salto: Surinamers en Antillianen


Moslimjongeren maken meer gebruik van media

Moslimjongeren maken meer gebruik van media


Nieuwsonderwerpen weinig verschil tussen nationale media en webfora

Nieuwsonderwerpen Weinig verschil tussen nationale media en webfora

 • Agenda’s van dagbladen en etnische discussiefora hangen nauw samen, waarbij de lead meestal bij de dagbladen ligt.

 • Maar mate van aandacht en invalshoek verschilt


Monitoring

Monitoring


Monitoring1

Monitoring

 • Na nulmeting op Marokkaanse, Turkse, Surinaamse, Poolse en Afghaanse fora en sites en een multiculturele portal volgen:

  • Welk nieuwsbericht dagelijks de meeste reacties oproept.

  • Hoeveel reacties dit nieuwsberichtoproept.

  • Het aantal keren dat dit nieuwsbericht is bekeken.

  • De bron van het nieuwsbericht dat dagelijks de meeste reacties oproept.


Reageren op nieuws marokko nl

Reageren op nieuws (Marokko.nl)

Religie, identiteit, discriminatie, entertainment

Veel buitenlandse bronnen

Veel reacties


Reageren op nieuws hababam

Reageren op nieuwsHababam

Turks georiënteerd

Gebruik Turkse taal

Veelal Turkse bronnen


Reageren op nieuws waterkant

Reageren op nieuwsWaterkant

Zeer diverse onderwerpen

Vaak langere betogen

Oudere doelgroep


Reageren op nieuws afghan

Reageren op nieuwsAfghan

Sensationeel of grappig nieuws


Reageren op nieuws wereldjournalisten

Reageren op nieuws (Wereldjournalisten)

Berichten met een politieke strekking en tegenstellingen tussen groepen

Serieuze discussies, vaak met aanvoer van nieuwe bronnen

Eigen artikelen,

Weinig moderatie nodig

Beperkt aantal reacties


Enqu te en gesprekken

Enquête en gesprekken


Gesprekken en enqu tes 1

Gesprekken en enquêtes 1

 • Portalbeheerders, journalisten, zelforganisaties

  • Gebruik social media begint ingeburgerd te raken, met name twitter en facebook.

  • Veel lezen, weinig posten; beperkt strategisch gebruik.

  • Als bronnen gebruikt: Republiek Allochtonië, Maroc.nl, Marokko.nl, Wereldjournalisten


Conclusies

Conclusies

 • Discussies verplaatsen zich van portals naar social media

 • Discussies worden (daardoor) minder diep

 • Social media gebruik door allochtonen laat zien wat er leeft en hoe er wordt gedacht.

 • Uitzonderingen daargelaten levert social media gebruik door allochtonen vrij weinig ‘eigen’ nieuws op, maar biedt het wel een indicatie voor wat nieuws zou kunnen zijn.

 • De mogelijkheden van social media worden zowel door journalisten als door vertegenwoordigers van zelforganisaties onvoldoende benut als het om interculturele onderwerpen gaat


 • Login