Obchodov n s elekt inou v r a p edpoklad v voje p i vstupu do eu ing miroslav marvan
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 21

Obchodování s elektřinou v ČR a předpoklad vývoje při vstupu do EU Ing. Miroslav Marvan PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Obchodování s elektřinou v ČR a předpoklad vývoje při vstupu do EU Ing. Miroslav Marvan. VIII. jarní konference energetických manažerů Poděbrady 9. března 2004. Úvod. při vstupu do EU nebudou problémy z hlediska připravenosti podmínek (infrastruktury) pro obchodování s elektřinou v ČR

Download Presentation

Obchodování s elektřinou v ČR a předpoklad vývoje při vstupu do EU Ing. Miroslav Marvan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Obchodování s elektřinou v ČR a předpoklad vývoje při vstupu do EUIng. Miroslav Marvan

VIII. jarní konference energetických manažerů

Poděbrady

9. března 2004


Úvod

 • při vstupu do EU nebudou problémy z hlediska připravenosti podmínek (infrastruktury) pro obchodování s elektřinou v ČR

 • ČR je v oblasti obchodu s elektřinou srovnatelná

  s většinou kontinentální Evropy


Vývoj obchodování s elektřinou v EU:

 • zdá se, že se zatím směřuje k regionálním trhům s elektřinou; funkční je zatím pouze skandinávský

 • vývoj v kontinentální Evropě bude velmi složitý;

  v jednotlivých zemích různé modely obchodování; sjednocení veškeré legislativy bude velmi obtížné

 • mělo by být naší snahou pokusit se najít více či méně společný model s ostatními státy

 • velmi významné a finančně nákladné je připravit infrastrukturu pro obchodování s elektřinou


Schéma trhu s elektřinou

rychlé změny,

finančně méně náročné

Obchod

s

elektřinou

možná

i

trh

s

elektřinou

EU

vláda

zájmové svazy

jednotliví podnikatelé

okolní státy

náhodné vlivy

Primární

a sekundární

legislativa

Infrastruktura

trhu s elektřinou

IT projekty

Měření a přenosy dat

Číselníky, databanky

HW

finančně mimořádné náročné

obtížné změny a většinou dlouhodobé


Infrastruktura a obchod

 • úspěch modelu obchodování s energiemi je založen na přípravě kvalitní infrastruktury trhu

 • rozhodující investice do vzniku trhu (nového způsobu obchodování) jdou do infrastruktury

 • infrastruktura by měla být navržena tak, aby umožnila různé varianty obchodu

 • investice a provoz infrastruktury jsou jak finančně tak i intelektuálně velmi náročné

 • nabízíme jak se může obchodovat, nenařizujeme jak se musí obchodovat


Infrastruktura trhu s elektřinouJe pojednána z hlediska operátora celého trhu

Obchod s elektřinou

Vyhodnocení dat

Přenos dat

Typové diagramy dodávky

Bilance

Zahraniční obchod

Zelená energie

Mimořádné stavy

Universální služba

Risk management atd.

různá omezení (vlivy)

obchodu s elektřinou

Přenos dat

Agregace dat

Smlouvy

Krátkodobý obchod

Obchod na burze

Validace dat

Sběr dat

Měření

v jednotlivých

měřicích

místech

Sjednaná data

(plán)

Skutečná data

(skutečnost)


Zjednodušená komunikace mezi účastníky trhu s elektřinou


Statistika OPM, které mají jiného dodavatele


Rozdělení pravděpodobnosti systémové odchylky 2002


Rozdělení pravděpodobnosti systémové odchylky 2003


Porovnání ročních a měsíčních objemů 2002 a 2003


Porovnání ročních a měsíčních objemů 2002 a 2003


Porovnání ročních a měsíčních objemů 2002 a 2003


Porovnání ročních a měsíčních objemů 2002 a 2003


Zahájení zkušebního provozu VVT

Dne 31.12.2003 byl zahájen provoz VVT na obchodní den 1.1.2004.

Jedná se o zkušební provoz řízený zhotovitelem- Soluzionou, který bude trvat do konce března 2004.

V současné době má přístupová práva na obchodování na VVT 24 SZ (23 na VDT i VT a 1 pouze na VDT).

V dosavadním průběhu provozování VVT se objevila pouze jedna závažnější chyba (nebylo možné anulovat částečně akceptovanou nabídku), která byla ihned odstraněna.

Zatím probíhají obchody mezi SZ pouze na VDT, VT nebyl zatím využíván.


Zahájení zkušebního provozu VVT (výsledky na webu OTE)

Zahájení zkušebního provozu VVT

Zahájení zkušebního provozu VVT


Zahájení zkušebního provozu VVT


Co chceme v roce 2004 vyřešit (dokázat)

zpracovávat a vyúčtovat odchylky elektřiny

zajišťovat funkčnost krátkodobého denního trhu s elektřinou

zajišťovat potřebná data pro obchodování s elektřinou (informační clearinghouse)

4. zajišťovat funkčnost vnitrodenního a vyrovnávacího trhu s elektřinou

5. umožnit vyúčtování odchylek při plném otevření trhu – uplatnění TDD

6. příprava testovacího, školícího a záložního pracoviště

obchodování se zelenými certifikáty

finanční clearinghouse

a zcela samozřejmě budeme ještě něčím překvapeni


Typové diagramy dodávky (TDD)

Nahrazují hodinové skutečné hodnoty v jednotlivých OPM, která jsou vybavena pouze měřeními typu C

Normalizovaný TDD

1

rh

0

0 h 8760 hodin

hodnota odběru pro hodinu h

- ročníspotřeba zákazníka


Typové diagramy dodávky pokračování

v současné době se předpokládá:

a) 7 TDD

b) 6 TDD na celostátní bázi

c) TDD 5 na regionální bázi

d) statická metoda

 • promítat vliv na počasí

 • bilancovat za jednotlivé distribuční společnosti

 • způsob zahrnutí TDD do výpočtu odchylek


Další vize vývoje

Snažíme se držet hesla:

Jsme tu od toho,

abychom nabízeli různé možnosti obchodování

a toto obchodování usnadňovali.

Nejsme tu od toho,

abychom stanovovali

jak se má obchodovat.


 • Login