Obchodov n s elekt inou v r a p edpoklad v voje p i vstupu do eu ing miroslav marvan
Download
1 / 21

Obchodování s elektřinou v ČR a předpoklad vývoje při vstupu do EU Ing. Miroslav Marvan - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Obchodování s elektřinou v ČR a předpoklad vývoje při vstupu do EU Ing. Miroslav Marvan. VIII. jarní konference energetických manažerů Poděbrady 9. března 2004. Úvod. při vstupu do EU nebudou problémy z hlediska připravenosti podmínek (infrastruktury) pro obchodování s elektřinou v ČR

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Obchodování s elektřinou v ČR a předpoklad vývoje při vstupu do EU Ing. Miroslav Marvan

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Obchodov n s elekt inou v r a p edpoklad v voje p i vstupu do eu ing miroslav marvan

Obchodování s elektřinou v ČR a předpoklad vývoje při vstupu do EUIng. Miroslav Marvan

VIII. jarní konference energetických manažerů

Poděbrady

9. března 2004


Obchodov n s elekt inou v r a p edpoklad v voje p i vstupu do eu ing miroslav marvan

Úvod

 • při vstupu do EU nebudou problémy z hlediska připravenosti podmínek (infrastruktury) pro obchodování s elektřinou v ČR

 • ČR je v oblasti obchodu s elektřinou srovnatelná

  s většinou kontinentální Evropy


V voj obchodov n s elekt inou v eu

Vývoj obchodování s elektřinou v EU:

 • zdá se, že se zatím směřuje k regionálním trhům s elektřinou; funkční je zatím pouze skandinávský

 • vývoj v kontinentální Evropě bude velmi složitý;

  v jednotlivých zemích různé modely obchodování; sjednocení veškeré legislativy bude velmi obtížné

 • mělo by být naší snahou pokusit se najít více či méně společný model s ostatními státy

 • velmi významné a finančně nákladné je připravit infrastrukturu pro obchodování s elektřinou


Sch ma trhu s elekt inou

Schéma trhu s elektřinou

rychlé změny,

finančně méně náročné

Obchod

s

elektřinou

možná

i

trh

s

elektřinou

EU

vláda

zájmové svazy

jednotliví podnikatelé

okolní státy

náhodné vlivy

Primární

a sekundární

legislativa

Infrastruktura

trhu s elektřinou

IT projekty

Měření a přenosy dat

Číselníky, databanky

HW

finančně mimořádné náročné

obtížné změny a většinou dlouhodobé


Infrastruktura a obchod

Infrastruktura a obchod

 • úspěch modelu obchodování s energiemi je založen na přípravě kvalitní infrastruktury trhu

 • rozhodující investice do vzniku trhu (nového způsobu obchodování) jdou do infrastruktury

 • infrastruktura by měla být navržena tak, aby umožnila různé varianty obchodu

 • investice a provoz infrastruktury jsou jak finančně tak i intelektuálně velmi náročné

 • nabízíme jak se může obchodovat, nenařizujeme jak se musí obchodovat


Infrastruktura trhu s elekt inou je pojedn na z hlediska oper tora cel ho trhu

Infrastruktura trhu s elektřinouJe pojednána z hlediska operátora celého trhu

Obchod s elektřinou

Vyhodnocení dat

Přenos dat

Typové diagramy dodávky

Bilance

Zahraniční obchod

Zelená energie

Mimořádné stavy

Universální služba

Risk management atd.

různá omezení (vlivy)

obchodu s elektřinou

Přenos dat

Agregace dat

Smlouvy

Krátkodobý obchod

Obchod na burze

Validace dat

Sběr dat

Měření

v jednotlivých

měřicích

místech

Sjednaná data

(plán)

Skutečná data

(skutečnost)


Zjednodu en komunikace mezi astn ky trhu s elekt inou

Zjednodušená komunikace mezi účastníky trhu s elektřinou


Statistika opm kter maj jin ho dodavatele

Statistika OPM, které mají jiného dodavatele


Rozd len pravd podobnosti syst mov odchylky 2002

Rozdělení pravděpodobnosti systémové odchylky 2002


Rozd len pravd podobnosti syst mov odchylky 2003

Rozdělení pravděpodobnosti systémové odchylky 2003


Porovn n ro n ch a m s n ch objem 2002 a 2003

Porovnání ročních a měsíčních objemů 2002 a 2003


Porovn n ro n ch a m s n ch objem 2002 a 20031

Porovnání ročních a měsíčních objemů 2002 a 2003


Porovn n ro n ch a m s n ch objem 2002 a 20032

Porovnání ročních a měsíčních objemů 2002 a 2003


Porovn n ro n ch a m s n ch objem 2002 a 20033

Porovnání ročních a měsíčních objemů 2002 a 2003


Zah jen zku ebn ho provozu vvt

Zahájení zkušebního provozu VVT

Dne 31.12.2003 byl zahájen provoz VVT na obchodní den 1.1.2004.

Jedná se o zkušební provoz řízený zhotovitelem- Soluzionou, který bude trvat do konce března 2004.

V současné době má přístupová práva na obchodování na VVT 24 SZ (23 na VDT i VT a 1 pouze na VDT).

V dosavadním průběhu provozování VVT se objevila pouze jedna závažnější chyba (nebylo možné anulovat částečně akceptovanou nabídku), která byla ihned odstraněna.

Zatím probíhají obchody mezi SZ pouze na VDT, VT nebyl zatím využíván.


Zah jen zku ebn ho provozu vvt v sledky na webu ote

Zahájení zkušebního provozu VVT (výsledky na webu OTE)

Zahájení zkušebního provozu VVT

Zahájení zkušebního provozu VVT


Zah jen zku ebn ho provozu vvt1

Zahájení zkušebního provozu VVT


Co chceme v roce 2004 vy e it dok zat

Co chceme v roce 2004 vyřešit (dokázat)

zpracovávat a vyúčtovat odchylky elektřiny

zajišťovat funkčnost krátkodobého denního trhu s elektřinou

zajišťovat potřebná data pro obchodování s elektřinou (informační clearinghouse)

4. zajišťovat funkčnost vnitrodenního a vyrovnávacího trhu s elektřinou

5. umožnit vyúčtování odchylek při plném otevření trhu – uplatnění TDD

6. příprava testovacího, školícího a záložního pracoviště

obchodování se zelenými certifikáty

finanční clearinghouse

a zcela samozřejmě budeme ještě něčím překvapeni


Typov diagramy dod vky tdd

Typové diagramy dodávky (TDD)

Nahrazují hodinové skutečné hodnoty v jednotlivých OPM, která jsou vybavena pouze měřeními typu C

Normalizovaný TDD

1

rh

0

0 h 8760 hodin

hodnota odběru pro hodinu h

- ročníspotřeba zákazníka


Typov diagramy dod vky pokra ov n

Typové diagramy dodávky pokračování

v současné době se předpokládá:

a) 7 TDD

b) 6 TDD na celostátní bázi

c) TDD 5 na regionální bázi

d) statická metoda

 • promítat vliv na počasí

 • bilancovat za jednotlivé distribuční společnosti

 • způsob zahrnutí TDD do výpočtu odchylek


Dal vize v voje

Další vize vývoje

Snažíme se držet hesla:

Jsme tu od toho,

abychom nabízeli různé možnosti obchodování

a toto obchodování usnadňovali.

Nejsme tu od toho,

abychom stanovovali

jak se má obchodovat.


ad
 • Login