ZMR SERBEST MUHASEBEC MAL MAVRLER ODASI
Download
1 / 44

Maddi Olmayan Varlıklar ve Hasılatın Belirlenmesi - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER İÇİN MUHASEBE STANDARTLARI (KOBİMUS) SEMİNERLERİ – 4. Maddi Olmayan Varlıklar ve Hasılatın Belirlenmesi. Doç. Dr. Serdar ÖZKAN Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Maddi Olmayan Varlıklar ve Hasılatın Belirlenmesi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ZMR SERBEST MUHASEBEC MAL MAVRLER ODASIKK VE ORTA BYKLKTEK LETMELER N MUHASEBE STANDARTLARI (KOBMUS) SEMNERLER 4

Maddi Olmayan Varlklar

ve

Haslatn Belirlenmesi

Do. Dr. Serdar ZKAN

Dokuz Eyll niversitesi

letme Fakltesi


KOBMUS - 5. MADD OLMAYAN VARLIKLAR


 • 5.1. Bir kalemin maddi olamayan varlk olarak kabul edilebilmesi iin,

 • ilgili varlk zerinde kontroln bulunmas ve gelecekte elde edilmesi beklenen bir ekonomik faydann varl

 • varln maliyetinin gvenilir ekilde llebilmesi


 • letmenin varlkla ilgili kaynaklardan gelecekte salanacak ekonomik faydalar elde etme gcne sahip olmas ve de nc kiilerin bu faydalara ulamn kstlayabilmesi durumunda, iletmenin ilgili varl kontrol ettii kabul edilir.

 • Bir iletmenin, maddi olmayan bir varla ilikin gelecekteki ekonomik faydalar kontrol etme kapasitesi, normal olarak, mahkemelerde ileri srlebilecek yasal haklarn mevcut olmas durumunda sz konusudur.

 • Maddi olmayan varlklar zerinde yasal haklarn mevcut olmamas halinde, kontrol gstermek daha zor olmakla birlikte, ekonomik faydalarn baka yollarla kontrol edildiinin ispat durumunda, yasal olarak kullanlabilir bir hakkn varl kontrol iin gerekli bir koul deildir.


 • 5.2. lgili varlkla ilgili gelecekteki ekonomik faydann muhtemel olup olmad hususu, varln faydal mr boyunca var olacak ekonomik koullar hakknda ynetimin en iyi tahminlerini temsil eden makul ve destekleyici varsaymlar kullanlarak deerlendirilir.

 • 5.3. Maddi olmayan varlklar, balangta, elde etme maliyeti zerinden deerlenir.

 • 5.4. letme bnyesinde oluturulan erefiye, bir varlk olarak mali tablolara alnmaz.


letme bnyesinde oluturulan maddi olmayan varlklar Aratrma safhas

 • 5.5. Aratrma safhasnda (veya iletme bnyesinde yrtlen bir projenin aratrma safhasnda) herhangi bir maddi olmayan varlk mali tablolara alnmaz.

 • Aratrma safhasnda, maddi olmayan varln, gelecekte ekonomik fayda salayp salayamayacann belirlenmesi mmkn olmadndan, yaplan aratrmaya ilikin harcamalar (veya iletme bnyesinde yrtlen bir projenin aratrma safhasnda yaplan harcamalar) gerekletii anda gider olarak mali tablolara alnr.


Gelitirme safhas

 • 5.6. Aadaki koullarn tamamnn varl halinde, gelitirmeden (veya iletme bnyesinde yrtlen bir projenin gelitirme safhasndan) kaynaklanan maddi olmayan varlklar mali tablolara alnr;

  • Maddi olmayan varln kullanma veya sata hazr hale gelebilmesinin teknik olarak mmkn olmas,

  • letmenin maddi olmayan varl tamamlama ve bu varl kullanma veya satma niyetinin bulunmas,

  • Maddi olmayan varl kullanma veya satma imkannn bulunmas,

  • Maddi olmayan varln muhtemel ekonomik fayday nasl oluturacann belirli olmas, ayrca, maddi olmayan varln ktsnn veya maddi olmayan varln kendisinin bir piyasasnn olmas veya iletme bnyesinde kullanlacaksa maddi olmayan varln kullanlabilir olmas,

  • Gelitirme safhasn tamamlamak ve maddi olmayan varl kullanmak veya satmak iin yeterli teknik, mali ve dier kaynaklarn mevcut olmas; ve,

  • Gelitirme srecinde maddi olmayan varlkla ilgili yaplan harcamalarn gvenilir bir biimde llebilir olmas.


 • 5.7. letme bnyesinde oluturulan markalar, yayn isimleri, mteri listeleri ve bu nitelikteki benzer unsurlar maddi olmayan varlk olarak mali tablolara alnmaz


Giderlerin mali tablolara alnmas

 • 5.8. Aadaki haller haricinde, bir maddi olmayan varlk iin yaplan harcamalar gider olarak mali tablolara alnr.

 • 5.9. letme tarafndan nceki dnem yllk veya ara dnem mali tablolarnda gider olarak mali tablolara alnan maddi olmayan bir varla ilikin harcamalar, daha ileriki bir tarihte, maddi olmayan bir varln maliyetinin bir paras olarak mali tablolara alnmaz.


 • 5.10. Maddi olmayan bir varln satn alm veya tamamlanmasndan sonra sz konusu varlk iin yaplan harcamalar, aadaki durumlar haricinde, gerekletii anda gider olarak mali tablolara alnr.

  • Harcamann, varlktan elde edilecek ekonomik fayday, harcamann yaplmasndan hemen nceki zaman itibaryla belirlenen varln orijinal standart performansnn gerektirdiinin zerinde artrmasnn muhtemel olmas; ve,

  • Harcamann gvenilir bir biimde llebilmesi ve varlkla dorudan ilikilendirilebilmesi

  • Bu koullar salandnda, yaplan harcamalar maddi olmayan varln maliyetine dahil edilir.


 • 5.11. Mali tablolara ilk alnma sonrasnda, maddi olmayan bir varlk, mali tablolarda maliyetinden birikmi itfa paylar ve birikmi deer dkl zararlar indirildikten sonraki deeri zerinden gsterilir.


tfa

tfa sresi

 • 5.12. Maddi olmayan bir varln itfa edilebilir tutar, sz konusu varln faydal mr boyunca sistematik olarak itfa edilir. Maddi olmayan bir varln faydal mrnn, aksi kantlanmadka, sz konusu varln kullanma hazr hale geldii tarihten itibaren yirmi yl gemeyecei kabul edilir. tfaya maddi olmayan varln kullanm iin hazr olduu tarihte balanr.

 • 5.13. Maddi olmayan bir varln gelecek ekonomik faydalar zerindeki kontrol, snrl bir sure iin verilmi yasal haklar ile salanyorsa, maddi olmayan varln faydal mr aadaki haller dnda yasal haklarn srelerini geemez.

  • Yasal haklar yenilenebilir, ve

  • Yasal haklarn yenilenmesinin kesine yakn olmas.


tfa yntemi

 • 5.14. Maddi olmayan varlklarn itfasnda varln gelecek ekonomik faydalarnn iletme tarafndan tketilme kalplarn yanstacak bir yntem kullanlr.

 • Sz konusu tketilme kalbnn gvenilir bir ekilde belirlenemedii durumlarda, itfada normal (dorusal) itfa yntemi kullanlr. Her dnemin itfa tutar, dier ksmlarda bu tutarn baka bir varln kaytl deerine dahil edilmesine izin vermemi veya zorunlu tutulmamsa gider olarak mali tablolara alnr.


Artk deer

 • 5.15. Maddi olmayan bir varln bakiye deerinin, aadaki durumlar dnda sfr olaca varsaylr.

  • Varln faydal mr sonunda nc bir tarafa alnacana ilikin bir taahht varsa,

  • Varln aktif bir piyasas varsa, bu piyasann varln ekonomik mr sonunda da mevcut olmas muhtemelse ve bakiye deer bu piyasa esas alnarak belirlenebiliyorsa.


tfa dneminin ve itfa ynteminin tekrar gzden geirilmesi

 • 5.16. tfa dnemi ve itfa yntemi asgari her hesap dnemi sonunda yeniden gzden geirilir. Eer varln beklenen faydal mr nceki tahminlerden farkllk gsteriyorsa, itfa dnemi yeni tahminler dorultusunda deitirilir.

 • Varlktan beklenen ekonomik faydann tketilme kalbnda deiiklik olmas durumunda ise, itfa ynteminin buna uygun olarak deitirilmesi gerekir.

 • Maddi olmayan bir varln kullanm sresi iinde, faydal mre ilikin tahmininin varln performansn artrmaya ynelik harcamalarda olduu gibi varln faydal mrnn uzad durumda deitirilmesi gerekli olabilir.

 • Benzer ekilde bir deer dkl sebebiyle itfa sresinin deitirilmesi gerekebilir. tfa ynteminde yaplan bir deiiklik, muhasebe tahminlerinde bir deiiklik olarak ileme tabi tutulur.


Kaytl deerin geri kazanlmas Deer dklkleri

 • 5.17. Her bir bilano tarihinde, bir varln deer dklne urayabileceine ilikin herhangi bir gsterge olup olmad deerlendirilir. Byle bir gsterge mevcutsa, varln geri kazanlabilir tutarna ilikin tahminde bulunulur.


Kullanm d brakma ve elden karma

 • 5.18. Maddi olmayan bir varlk; elden karldnda veya kullanmndan veya elden karlmasndan herhangi bir ekonomik fayda elde edilemeyeceinin anlald durumlarda mali tablolardan karlr.

 • 5.19. Maddi olmayan bir varln kullanm d braklmas ya da elden karlmas nedeniyle oluan kar veya zarar, elden karma neticesinde elde edilen net tutar ile kaytl deeri arasndaki fark olarak belirlenir.


Kamuya aklanacak hususlar

 • 5.20. letme iinde oluturulan maddi olmayan varlklarla dier maddi olmayan varlklar arasnda bir snflandrma yaplmak suretiyle, her bir snf maddi olmayan varlk iin aadaki hususlar dipnotlarda aklanr:

  • Faydal mrleri ve itfa iin kullanlan oranlar,

  • Kullanlan itfa yntemi,

  • Dnem banda ve sonundaki brt kaytl deeri ve birikmi itfa tutar,

  • tfa tutarnn gelir tablosunda hangi kalem ierisinde gsterildii,

  • Dnem bandaki kaytl deerleri ve dnem sonundaki kaytl deerleri arasnda ba oluturacak ekilde,

   • Dnem iinde mali tablolara alnan itfa tutar,

   • ptal edilerek gelir tablosu ile ilikilendirilen deer dkl zararlar,

   • Dnem iinde kaytl deerindeki dier deiimler,

   • Gelir tablosuna alnan deer dkl zararlar.


 • 5.21. Finansal tablolarda ayrca, aadaki hususlarda aklama yaplmaldr.

  • Maddi olmayan varln itfa sresi 20 yl ayorsa, faydal mrn varln kullanma hazr hale geldii tarihten itibaren 20 yl amayaca varsaymna uyulmamasnn nedeni, faydal mrn belirlenmesinde dikkate alnan faktrler,

  • letmenin bir btn olarak finansal tablolar iin nemli olan her bir maddi olmayan varln kaytl deeri ve kalan itfa sresi,

  • Haklar snrlandrlm olan maddi olmayan varlklarn olup olmad ve kaytl deeri, ykmllkler iin teminat olarak verilmi olan maddi olmayan varlklarn kaytl deeri.


KOBMUS - 9. HASILATIN BELRLENMES


Haslatn lm

 • 9.1. Haslat alnan veya alnacak olan bedelin geree uygun deeri olarak llr.


Mal Sat

 • 9.2. Aadaki tm koullar yerine geldiinde mal satna ilikin haslat tahakkuk ettirilir:

  • iletme mallarn sahiplii ile ilgili nemli risk ve yararlar alcya devretmitir;

  • iletme satlan mallar zerinde ne etkin kontroln ne de sahipliin genelde gerektirdii ynetim etkinliini srdrmektedir;

  • haslat tutar gvenilir biimde llebilmektedir;

  • iletmenin ileme ilikin ekonomik yararlara sahip olmas olasdr;

  • ileme ilikin yklenilen veya yklenilecek olan maliyetler gvenilir biimde llebilmektedir.


Hizmet Sat

 • 9.3. Hizmetlerin sunumuna ilikin ilem sonucunun gvenilir biimde tahmin edilebildii durumlarda, ilemle ilgili haslat ilemin bilano tarihi itibariyle tamamlanma dzeyi dikkate alnarak tahakkuk ettirilir.


 • Aadaki koullar yerine getirildiinde, ileme ilikin sonu gvenilir biimde tahmin edilebilir:

  • haslat tutar gvenilir biimde llebilmektedir;

  • ileme ilikin ekonomik yararlarn iletme tarafndan elde edilmesi olasdr;

  • bilano tarihi itibariyle ilemin tamamlanma dzeyi gvenilir biimde llebilmektedir; ve

  • ilem iin katlanlan maliyetler ile ilemin tamamlanmas iin gereken maliyetler gvenilir biimde llebilmektedir.


 • 9.4. Hizmetlerin sunumuna ilikin ilem sonucunun gvenilir biimde tahmin edilemedii durumlarda, haslat ancak tahakkuk ettirilmi giderlerin geri kazanlabilir tutar kadar tahakkuk ettirilir.

 • 9.5. Mallar sat amacyla iletme tarafndan retilen mamulleri ve perakendeci tarafndan tekrar satmak zere satn alnm ticari mallar veya arazi ve dier gayri menkuller gibi sata hazr mallar ierir.


 • 9.6. Hizmet sunumu tipik olarak zerinde anlamaya varlm szlemeye bal bir iin taraflarca belirlenmi srede iletme tarafndan yaplmasn ierir. Hizmet bir veya birden ok dnem iinde sunulabilir. Hizmetlerin sunumuyla ilgili rnein proje ynetimi ve mimari hizmetlere ilikin baz szlemeler dorudan inaat taahhtleri ile ilgilidir.


 • 9.7. Haslat yalnzca iletmenin kendi adna yapt ilemlerden ald ve alaca brt ekonomik yarar aklarn ierir. nc kiiler adna toplanan sat vergileri, mal ve hizmet vergileri ve katma deer vergisi tutarlar iletmeye akan ekonomik yararlar olmadndan z kaynakta art yaratmaz.

 • Bu nedenle bu tutarlar haslat dnda braklr. Benzer ekilde acente ilikilerinde brt ekonomik yarar aklar iletme z kaynaklarnda art yaratmayan ana para tahsilat tutarlarn da ierir. Ana para tahsilat tutarlar haslat deildir. Haslat yalnzca komisyondur.


Faiz, sim Haklar ve Temettler

 • 9.8. letme varlklarnn bakalar tarafndan kullanlmasndan salanan faiz, isim haklar ve temettler aadaki koullarn bulunmas durumunda paragraf 9.9. esas alnarak tahakkuk ettirilir:

  • (a) ilemle ilgili ekonomik yararlarn elde edilmesi olasdr; ve

  • (b) haslat tutar gvenilir biimde llebilmektedir.


 • 9.9. Haslat aadaki esaslarda tahakkuk ettirilir:

  • (a) faiz varln efektif getirisini dikkate alan zaman orantl esasa gre;

  • (b) isim haklar ilgili szlemelerin z dikkate alnarak tahakkuk esasna gre; ve

  • (c) temettler hissedarlarn tahsil etme haklar ortaya ktnda.


 • 9.10. Haslat ileme ilikin ekonomik yararlarn iletme tarafndan elde edilmesi olas bulunduunda tahakkuk ettirilir.

 • Daha nce kaytlara alnm olan haslat tutarnn tahsil edilebilirlii konusunda bir belirsizlik ortaya karsa, tahsil edilemeyen veya tahsil edilebilme olasl ortadan kalkan tutar balangta tahakkuk ettirilmi haslatn dzeltilmesi yerine gider olarak tahakkuk ettirilir.

 • Haslatn belirlenmesi konusuna ilikin baz rnekler Ek 2. Ksm Bde yer almaktadr.


Kamuya Aklanacak Hususlar

 • 9.11.letme aadakileri aklayacaktr:

  • hizmetlerin sunumuna ilikin ilemlerin tamamlanma evrelerinin belirlenmesi iin kullanlan yntemler dahil haslatn tahakkukuna ynelik muhasebe politikalar;

  • aadakilerden doan haslat dahil dnem iinde tahakkuk ettirilen her bir nemli haslat snf tutar:

   • mallarn sat;

   • hizmetlerin sunumu;

   • faiz;

   • isim haklar;

   • temettler; ve

  • her bir nemli haslat snf iinde yer alan mal veya hizmet takas suretiyle ortaya kan haslat tutar.


Haslatn Belirlenmesine likin rnekler

 • Aadaki rnekler KOBMUSun daha iyi anlalmas iin hazrlanan ticari ilem ve durumlar iermektedir. rnekler, ilemlerin belli ynlerine odaklanmakta ve haslatn belirlenmesi ile ilgili ilemlerin iinde yer alan tm deikenleri kapsaml bir ekilde tartmamaktadr.


Mal Sat

 • Kanunlar lkeden lkeye farkllk gsterdiinden lm kriteri farkl zamanlarda yerine getirilecektir. Kanunlar zellikle iletmenin sahiplikle ilgili nemli risk ve getirileri transfer etmesini lm kriteri olarak belirlemeyecektir. Bu blmdeki rnekler satn gerekletii lkenin kanunlar erevesinde dnlmelidir.


 • 1. Faturala-elde tut tarz satlarda teslim alcnn istei ile ertelenmitir. Fakat alc faturay kabul etmi ve sahiplii stlenmitir.

  • Gelir, alc sahiplii aldndan kaydedilir. Bunun artlar,

  • Teslimat muhtemeldir.

  • Sat kayd yapld anda mallar elde hazrdr ve teslim edilebilir.

  • Alc ertelenen teslimatla ilgili talimatlar vermitir.

  • Normal deme plan uygulanmaktadr.

  • Ertelenen teslimatla ilgili mallar teslimat iin satn alnacak ya da retilecekse gelir kayd yaplamaz.


 • 2. Mallar gnderilmi fakat aadaki durumlar mevcutsa,

  • (a) Kurulum ve muayene: Gelir mallarn kabul, kurulumu ve muayenesi gerekletikten sonra kaydedilmelidir. Aadaki durumlarda mallarn kabul ile beraber gelir kayd yaplabilir:

   • (i) Kurulum doas gerei olduka basitse (fabrika testinden gemi televizyon paketinden karlp fie taklacaktr)

   • (ii) Muayene anlama fiyatn belirlemek iin yaplyorsa (demir, eker, soya fasulyesi)

  • (b) Satcnn snrl geri dnme hakk olduu durumlarda onaylamas: Mallarn geri gnderimi konusunda belirsizlik varsa, gelir teslimatn yasal olarak kabulnden sonra ya da mallarn teslimi ve geri dnme hakknn dolmasn takiben kaydedilir.

  • c) Alcnn mallar satc adna ykledii konsinye satlar: Gelir alcnn mallar 3. kiilere satt an kaydedilir.

  • d) demenin teslimat annda yaplmas: Gelir teslimat yapldktan ve deme irkete ya da acentasna yapldnda kaydedilir.


 • 3. Teslimatn demenin tamam gerekletiinde yaplaca depozito alnan satlar

  • Bu gibi durumlarda gelir mallarn teslimiyle kaydedilir. Tecrbeler bu tr satlarn genelde eksiksiz tamamland ynnde ise belirli bir miktarda depozito alnmasyla vb. gelir kaydedilebilir fakat mallar elde ve teslimata hazr olmaldr.

 • 4. Belli miktar demenin kabul edildii fakat mallarn stokta hazr olmad durumlar (Mallar retilecek ya da 3. taraflardan alnarak teslimat yaplacaktr).

  • Mallar teslim edildiinde gelir kaydedilir.


 • 5. Satcnn mallar ileri tarihte istenildiinde geri almak zorunda olduu, alcnn mallar satcya geri satma opsiyonuna sahip olduu ilemler

  • Anlama dikkatlice analiz edilmelidir; sahiplikle ilgili risk ve getiriler alcya geiyor ise gelir kaydedilir. Yasal olarak mlkiyet alcya getii halde satc risk ve getirileri hala devretmemi ise gelir kayd yaplmaz, bu finansman anlamasdr.

 • 6. Distribtr, tccar gibi tketiciye sat yapacak olan araclara sat

  • Risk ve getirilerin transferi varsa gelir kaydedilir. Alc acenta gibi faaliyet gsteriyorsa konsinye sat kurallar uygulanr.


 • 7. Yayn abonelikleri ve benzer durumlar

  • Her dnemde benzer deerde mallar gnderiliyorsa gelir dorusal yntemle gnderim yapldka kaydedilir. Dnemler aras mallarn deeri deiiyorsa toplam tahmini sat deerine oranlanarak gnderilen mallarn deeri hesaplanr ve kaydedilir.

 • 8. Taksitli satlar

  • Faiz hari sat fiyat demeler atfedilen faiz oran dikkate alnarak hesaplama bugnk deer zerinden belirlenir ve sat annda gelir kaydedilir. demeler yapldka, atfedilen faiz hesaplanarak gelir kaydedilir.


 • 9. Gayrimenkul satlar

  • Genel olarak gelir, yasal sahiplik alcya getiinde kaydedilir. Baz hallerde, yasal sahiplik gemedii halde yasal haklar alcya geebilir. Bu gibi durumlarda, risk ve getiriler transfer edilmitir. Satcnn yerine getirecei edimler de tamamlanmsa bu gibi durumlarda gelir kayd yaplr. Eer, yerine getirilecek nemli edimler varsa, edimlerin yerine getirilmesi beklenir. rnek olarak, inas henz bitmemi bina verilebilir.

  • Alcnn risk ve getiriyi transfer etmedii durumlarda; alm satm opsiyonlarnn mevcut olmas halinde, bu durumlarn varl ilemin sat, finansman anlamas ya da finansal kiralama olduunu belirler. lem sat olarak tanmlanyor ise, satcnn devam eden kontrol, gelir kaydnn ertelenmesine sebep olabilir.

  • Satc deme niyetini de dikkate almaldr. rnein, bir miktar deme alcnn taahhtn yerine getirecei konusunda kesin kant saylmaz ve gelir nakten alnd lde kaydedilir.


Hizmetlerin Sunumu

 • 10. Kurulu cretleri

  • Kurulu cretleri tamamlanma yzdesi dikkate alnarak gelir kaydedilir.

 • 11. rn fiyat iinde servis cretinin yer almas

  • rnn fiyatna llebilir miktarda servis creti dahil edilmise, bu miktar ertelenir ve servisin yerine getirilmesiyle gelir olarak kaydedilir. Ertelenen miktar servislerle ilgili maliyetleri ve buna uygun miktarda kar iermelidir.

 • 12. Reklam komisyonlar

  • Medya komisyonlar ilgili reklam yaynlanmadan tannabilir. retim komisyonlar ise tamamlanma derecelerine gre gelir kaydedilir.


 • 13. Sigorta komisyonlar

  • Sigorta acentalarnn ald ya da alacak olduu ve ek servis gerektirmeyen komisyonlar balang ya da yenilenme tarihinde gelir kaydedilir. Acenta, polielerin geerli olduu dnem iinde ek servisler verecekse, gelir ertelenir ve polienin hayat boyunca gelir kaydedilir.

 • 14. Giri cretleri

  • Artistik performanslarda ve zel gsterilerden elde edilen gelir, performans sunulduunda kaydedilir. Birka etkinlik iin giri creti alnmsa, etkinlikler gerekletike ilgili ksm gelir kaydedilir.


 • 15. retim cretleri

  • Gelir, eitim gerekletirildike kaydedilir.

 • 16. yelik cretleri

  • Gelirin kaydedilmesi, salanan hizmetlerin doasna baldr. yelik aidat sadece yelik salyor ve rn/hizmetler iin ayrca deme yaplyor olabilir; tahsilat ile ilgili phe yoksa gelir kayd yaplr. Aidat yelere salanan hizmetleri alma hakk veriyor ise ya da belli dnem iin indirim hakk salyor ise, gelir kayd zamanlama, iin doas ve salad faydann dzeyine gre yaplr.


 • 17. Franchising cretleri: Franchising cretleri, ilk ve sonraki hizmetleri, tehizat ve bilgi birikimini kapsayabilir. Gelir kaydedilirken, cretin neleri kapsadna baklr. Aadaki yntemler, franchising cretlerinin gelir kaydedilmesinde uygundur;

  • a) Tehizat ve dier maddi varlklar tedariki

   • Varlklarn makul deeri teslimatla beraber gelir kaydedilir.

  • b) lk ve sonraki servislerin salanmas

   • cretin bir ksm servisleri ieriyorsa ya da servisler iin ayrca cret deniyorsa, ilgili servislerin gereklemesi dikkate alnarak gelir kayd yaplabilir. Franchising anlamas, ekipman, stok ve dier maddi varlklarn bakalarna yaplandan daha ucuza satmn ieriyorsa, tahminlenen maliyetler ve uygun bir kar hesaplanarak ertelenir ve satlar gerekletike kaydedilir. Blgesel franchising anlamas yapldysa ve birden ok maaza varsa maazalara gre oranlanarak gelir kayd yaplmaldr.

  • c) Devam eden franchising demeleri

   • Anlamann devam etmesi iin denen cretler, servisler salandka ya da haklar kullanldka gelir kaydedilir.

  • d) Acenta lemleri

   • Ticari ilemler franchising veren ile alan arasnda, acentalk faaliyeti gibi geliebilir. rnein, franchising veren, alan adna kar amac gitmeksizin tedarik emri verebilir ve ihtiyalarn karlanmasna yardmc olabilir; bu gibi durumlar, gelir yaratmazlar.


Faiz, sim Haklar ve Temettler

 • 19. Lisans cretleri ve sim Haklar

  • letme varlklarnn (patent, yazlm, telif hakk, filmler) bakalar tarafndan kullanlmasndan salanan cret ve isim haklar, anlamann ierii gz nne alnarak gelir kaydedilir. Baz durumlarda, cret ve isim hakk demesi, gelecekte gerekleecek bir olaya bal olabilir; bu gibi durumlarda gelir, muhtemel olduunda kaydedilir, bu durum genelde etkinliin gereklemesidir.


ad
 • Login