eksploatacja zasob w informatycznych przedsi biorstwa
Download
Skip this Video
Download Presentation
Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa. Cz.2. Koszty funkcjonowania IT w przedsiębiorstwie. Zarządzanie finansowe IT. Koszty związane z IT (cykl życia). Koszt nabycia zasobów, Dobór elementów systemu, Bezpośrednie koszty nabycia, Dodatkowe koszty nabycia,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Eksploatacja zasobów informatycznych przedsiębiorstwa' - salome


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
koszty zwi zane z it cykl ycia
Koszty związane z IT (cykl życia)
 • Koszt nabycia zasobów,
 • Dobór elementów systemu,
 • Bezpośrednie koszty nabycia,
 • Dodatkowe koszty nabycia,
 • Koszt utrzymania zasobów,
 • Bieżące koszty funkcjonowania,
 • Koszty awarii,
 • Koszt likwidacji zasobów.
koszty zwi zane z it alokacja
Koszty związane z IT (alokacja)
 • Koszty bezpośrednie,
 • Akwizycji,
 • Utrzymania,
 • Likwidacji,
 • Koszty pośrednie,
 • Koszty dodatkowe.
r d a informacji o finansach it
Źródła informacji o finansach IT
 • Księgowość
 • Zapisy księgowe,
 • Zestawienia,
 • Analizy,
 • Informacje wewnętrzne działu IT
 • Informacje do budżetowania IT,
 • Plany rozwojowe,
 • Sprawozdania.
ksi gowo podstawowe r d o informacji o kosztach
Księgowość – podstawowe źródło informacji o kosztach
 • Księgowość „klasyczna”,
 • Metoda MPK (Miejsce Powstawania Kosztów),
 • Metoda Cost Centers CC (Centra Kosztów),
 • Podejście Cost Carriers CCa (Nośniki Kosztów).
podej cie klasyczne
Podejście klasyczne
 • Koszty księgowane są w grupach kosztowych (konta analityczne) bez wyraźnego podziału na źródła kosztów,
 • Nie ma możliwości bezpośredniego określenia poziomu kosztów generowanych przez IT,
 • Tworzy się specjalne raporty wyszukujące i zestawiające odpowiednie koszty,
 • Często konieczne jest tworzenie dodatkowego oprogramowania (czasami „protez”) dla procesu tworzenia zestawień,
 • Często przenoszenie informacji do arkuszy kalkulacyjnych.
podej cie mpk
Podejście MPK
 • Oprócz księgowań „klasycznych” tworzy się zapisy na osobnych kontach (lub subkontach) zawierających informacje o MPK,
 • Różny poziom automatyzacji wykorzystania,
 • Łatwiejsze do analizy niż metoda klasyczna,
 • Pozwala na identyfikację źródła kosztu,
 • Przyspieszenie prac związanych z budżetowaniem.
metoda cost centers centra koszt w
Metoda Cost Centers (Centra Kosztów)
 • Całość systemu księgowego oparta na strukturze kosztowej,
 • Na każdym poziomie planu kont zaszyte są informacje o CC,
 • Obecnie często implementowana w systemach księgowych (klasy ERP),
 • Bardzo zbliżona do MPK (MPK to „krajowa” wersja Cost Centers).
podej cie cost carriers
Podejście Cost Carriers
 • Jest uszczegółowieniem podejścia Cost Centers,
 • Oprócz wyodrębniania centrów generujących koszty, prowadzi się analizę nośników kosztów,
 • Bardzo przydatne przy planowaniu budżetu oraz przy poszukiwaniu oszczędności.
bezp atne us ugi wewn trzne it
„Bezpłatne” usługi wewnętrzne IT???
 • Podejście: „…wykonają to pracownicy właśni, więc nie poniesie się żadnych kosztów…”
 • Powszechne podejście wielu polskich menedżerów,
 • Cytat z pracy dyplomowej studenta WZiE PG, 2004 rok,
 • Nie tylko dodatkowe prace zlecane własnym pracownikom generują koszty, ale również prace rutynowe, codzienne,
 • Koszty usług wewnętrznych są mierzalne i muszą być określane i kontrolowane.
analiza koszt w it przyk ad 1
Analiza kosztów IT – przykład (1)
 • Cele i założenia:
 • Poszukiwanie alternatywnych rozwiązań dla alokacji zasobów (zmniejszenie kosztów),
 • Wykazanie celowości (bądź jej brak) dla planowanych działań,
 • Analiza trzyletnia (określenie TCO „Total Cost of Ownership” na trzy najbliższe lata),
 • Ograniczenia:
 • Brak danych MPK, CC, CCa,
 • Brak dostępu do niektórych danych – utajnienie,
 • Wprowadzanie nowej struktury zarządzania,
 • Wdrażanie nowego systemu FK.
analiza koszt w it przyk ad 2
Analiza kosztów IT – przykład (2)
 • Dane wejściowe:
 • „Zrzuty” zapisów prowadzonych na klasycznych kontach księgowych (w formacie tekstowym) dotyczące lat poprzednich i okresów bieżących,
 • Informacje dodatkowe dotyczące finansów IT,
 • Projekt schematu zarządzania,
 • Wizja rozwoju i zmian planowanych w przedsiębiorstwie.
analiza koszt w it przyk ad 3
Analiza kosztów IT – przykład (3)
 • Przyjęta metoda postępowania:
 • Obróbka danych wejściowych,
 • Wygenerowanie zestawienia odpowiednich kosztów za lata ubiegłe oraz okresy bieżące,
 • Określenie poziomu kosztów bieżących,
 • Predykcja kosztów na najbliższe lata,
 • Określenie TCO na trzy lata,
 • Określenie alternatywnych wariantów alokacji zasobów i związanych z nimi kosztami,
 • Analiza wariantów rozwiązań,
 • Wnioski, zalecenia wspomagające proces decyzyjny.
analiza koszt w it przyk ad 6
Analiza kosztów IT – przykład (6)

Zestawienie ofert outsourcingu

ad