Pravo i poslovna etika kurs za inves ticione savetnike 2 deo
Download
1 / 79

Pravo i poslovna etika ( kurs za inves ticione savetnike 2. deo ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Pravo i poslovna etika ( kurs za inves ticione savetnike 2. deo ). Banja Luka 08. jun 2007. godine. Sankci ja za kršenje pravnih i moralnih normi. Uloga preventive i represije

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pravo i poslovna etika ( kurs za inves ticione savetnike 2. deo )' - salma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pravo i poslovna etika kurs za inves ticione savetnike 2 deo

Pravo i poslovnaetika(kurs za investicione savetnike 2. deo)

Banja Luka 08. jun 2007. godine


Sankci ja za kr enje pravnih i moralnih normi
Sankcija za kršenje pravnih i moralnih normi

 • Uloga preventive i represije

 • Pravna sankcija (obaveza naknade štete, prekršajna ili krivična kazna,isključenje članstva u organu društva ili društvu, isključenje iz profesionalnog udruženja)

 • Moralna sankcija (stavljanje na crne liste, javno objavljivanje opomene ili kazne, grupe za pritisak, bojkot potrošača i klijenata...)

 • Pravo i moral u zajedničkoj misiji ostvarenja pravde.


Lekcija stara skoro 3 veka
Lekcija stara skoro 3 veka

 • Južnomorski mehur-krah Londonske berze

 • Država kao reprezent i zaštitnik nezakonitog i nemoralnog ponašanja na tržištu

 • Bogaćenje po svaku cenu-dominacija privatnog nad zajedničkim interesom


Uloga poslovne etike na tr i tu kapitala
Uloga poslovne etike na tržištu kapitala

 • Afirmacija poštenja i korektnosti

 • Eliminisanje kriminala i drugih patoloških pojava (mito i korupcija, poslovni nemoral)

 • Dobro izgrađen sistem etičkih vrednosti rasterećuje pravosudni sistem (preventiva i represija)

 • Erozija etičkih vrednosti dovodi do finansijskih kriza (kvarenje novca, finansijski kriminal, neznanje i neetično poslovanje-špekulacije)


Pravo i etika i finansijske krize
Pravo i etika i finansijske krize

 • Proces opšteg i trajnijeg pada tržišne vrednosti HOV i novca

 • Trajnija znatno veća ponuda od tražnje-nema kapitala

 • Opadanje privredne aktivnosti

 • Erozija poštovanja prava i poslovne etike

 • Karakteristike finansijske krize

  -kursevi većine HOV u padu

  -ekonomski uzroci

  -najmanje 6 meseci

  -pad neuobičajeno velik

  Povezanost sa privrednom krizom


Pravo i etika i finansijske krize1
Pravo i etika i finansijske krize

 • Privredni ciklusi-4 faze (5-10 godina)

 • Vrste kriza: opšte i granske; svetske, regionalne i nacionalne; strukturne i sporadične.

 • Berzanski bum-berzanski krah

 • Klasičan primer nezakonitog i neetičnog ponašanja: Južnomorski mehur

 • Iskustvo SAD 1929-krah berze

  (pouka: električno osvetljenje najbolji policajac)

  Savremene privrede sve otpornije

  Puno teorija o uzrocima-treba se adekvatno suprotstaviti na makro i mikro nivou


Cilj etike
Cilj etike

 • Filozofija i nauka o moralu (Sokrat)

 • Ethos=rukovodeće verovanje, standard, ideal grupe ili zajednice

 • Upoznavanje morala i kritički stav prema postojećem moralu-MENJATI.

 • Traganje za istinskim ljudskim vrednostima i postavljanje pravila pomoću kojih se lakše razlikuje dobro od zla

 • “Što ne zabranjuje zakon može da zabrani stid”


Eti ke vrednosti na finansijskom tr i tu
Etičke vrednosti na finansijskom tržištu

 • Međusobno poverenje

 • Obostrana korisnost i interes

 • Dobre namere

 • Poslovni kompromis i tolerancija

 • Demonopolizacija sopstvenog položaja

 • Princip konfliktnosti sopstvenog interesa

 • Ravnopravnost partnera na tržištu

 • “Cena na kojoj su se pronašli partneri”-zadovoljenje obostrane potrebe za novcem/robom


Tajkuni simbol jednog vremena
Tajkuni-simbol jednog vremena

 • Grabežljivost i beskrupuloznost

 • Bogaćenje bez rada i neispunjavanje obaveza

 • Nezakonitost i nesavesnost

 • Moto: Cilj opravdava sredstva

 • Društvena neodgovornost


Dru tvena odgovornost
Društvena odgovornost

 • Pravna-poštovanje propisa

 • Ekonomska-za rezultat i poslovanje

 • Socijalna-zaštita ljudskih prava

 • Ekološka-zaštita životne sredine


Poslovanje investicionog savetnika
Poslovanje investicionog savetnika

 • Delatnost u cilju sticanja profita, direktno ili indirektno usmerena na davanje saveta (analize, izvestaji) u vezi konkretne transakcije sa HOV (po pitanju njihove vrednosti ili kupovine i prodaje), pri čemu je savet prilagođen konkretnom klijentu

 • Uloga advokata, računovođa, profesora, brokera, medija-sporadični saveti

 • Predmet ka kojem je usmeren savet-HOV


Hov prema zakonu o tr i tu hov
HOV prema Zakonu o tržištu HOV

 • Sve su HOV na ime

 • Kratkoročne (dospeće do 1 god.) i dugoročne

 • Akcije

 • Obveznice-dužničke hartije

 • Varanti

 • Blagajnički i komercijalni zapisi

 • Certifikat o depozitu

 • Finansijski derivati


Raspolaganje hov
Raspolaganje HOV

 • Pravni osnov transakcije za upis u Registar

 • Ograničenje prava:pravni posao, akt suda

 • Prenos vlasništva-prodaja, razmena, poklon

 • Založno pravo

 • Pravo plodouživanja


Obim odgovornosti ta se od investicionog savetnika o ekuje
Obim odgovornosti-šta se od investicionog savetnika očekuje

 • Konkretan, određen savet o isplativosti i rizičnosti kupovine, prodaje, zaključenja ugovora HOV-ne uopšteno

 • Savetovanje kako da glasa u skupštini akcionara nije investicioni savet

 • Odnos prema profesionalcima i prema neukim investitorima

 • Upoznavanje stanja klijenta

 • Stavljanje interesa klijenta iznad sopstvenog (saopštiti klijentu sopstveni interes u tom poslu)

 • Pažnja dobrog stručnjaka (bez namere i krajnje nepažnje, pa i nehata)

 • ODGOVORNOST ZA NEUREDNO IZVRŠENJE OBAVEZE


Pona anje investicionog savetnika protivno eti kim standardima
Ponašanje investicionog savetnika protivno etičkim standardima

 • Prevara i druge nečasne radnje

 • Obavljanje bilo kakve transakcije bez saglasnosti klijenta

 • Uloga Komisije ključna u definisanju nedopuštenih oblika ponašanja.

 • Postupci protivni poslovnoj etici:

  -netačne izjave i pogrešno navodeće

  -propuštanje u informisanju

  -savet zasnovan na govorkanjima

  -savet zasnovan na insajderskim informacijama

  -nepoštovanje privatnosti

  -preveliko približavanje klijentu


Neta ne izjave ili pogre no navode e injenice
Netačne izjave ili pogrešno navodeće činjenice standardima

 • Netačno prikazivanje tržišne cene akcija

 • Netačne izjave o izdavaocu akcija (prethodno stanje i projekcije)

 • Netačno prikazana provizija i troškovi transakcije

 • Bilo kakva tvrdnja koja je neproverena

 • Tvrdnja da odobrenje emisije HOV podrazumeva da Komisija garantuje njihov tržišni kvalitet

 • Obećanje nekog činjenja za klijenta bez namere da se to učini

 • Preuveličavanje određenih prilika i činjenica

 • Tvrdnja da je program investiranja proveren i dokazan u praksi a da to nije istina


Propu tanje va nih injenica
Propuštanje važnih činjenica standardima

 • Namerna selekcija informacija za klijenta

 • Propust ukazivanja na više troškove konkretne transakcije (provizija, porez...)

 • Propust postupanja po prigovoru klijenta

 • Propust ukazivanja na lice koje je konkretan izveštaj sačinilo


Govorkanja i insajderske informacije
Govorkanja i insajderske informacije standardima

 • Strogo zabranjeno zasnovati savet na insajderskoj informaciji

 • Zabranjeno prenositi takve informacije

 • Obavestiti berzu o toj informaciji

 • Zabranjeno savetovati na osnovu govorkanja

 • Realizacija sopstvenog naloga povrh naloga klijenta-krupna transakcija koja utiče na cenu akcija na tržištu


Konkretan savet konkretan klijent
Konkretan savet-konkretan klijent standardima

 • Podobnost saveta

 • Neutvrđivanje finansijskog stanja, ciljeva i potreba

 • Nedovoljno objavljivanje rizika u transakciji


Poslovne transakcije bez odobrenja klijenta
Poslovne transakcije bez odobrenja klijenta standardima

 • Protivno propisima i poslovnoj etici

 • Telefon i blanko nalozi

 • Povoljne prilike i uspešne transakcije(učešće u dobiti)


Odnos investicioni savetnik klijent
Odnos investicioni savetnik-klijent standardima

 • Držati “Arm long” distancu

 • Pozajmice od klijenta

 • Pozajmice klijentu u novcu ili HOV

 • Garancija klijentu protiv gubitka

 • Neformalno-prijateljsko izveštavanje umesto profesionalno sačinjenog izveštaja

 • Mešanje imovina, učešće u dobiti i gubicima


Klijent i za tita podataka odnos poverenja
Klijent i zaštita podataka standardima(odnos poverenja)

 • Sačiniti pravila koja se tiču objavljivanja i dostavljanja drugim licima (statistika, marketing agencije) podataka koja se odnose na klijenta i dostaviti na saglasnost

 • Posebna naznaka kako može klijent da sačuva privatnost određenih podataka


Primena interneta u investicionom savetovanju
Primena interneta u investicionom savetovanju standardima

 • Slanje E-mail poruka

 • Chat rooms

 • SAVET MORA BITI PRIMEREN KONKRETNOM KLIJENTU


Tri zlatna eti ka pitanja u procesu dono enja odluke
Tri zlatna etička pitanja u procesu donošenja odluke standardima

 • Da li je zakonito to što nameravam?

 • Da li se time uspostavlja ravnoteža interesa?

 • Kako ću se osećati nakon odluke?


Me unarodni standardi i kodeksi
Međunarodni standardi i kodeksi standardima

 • Proces globalizacije donosi ogroman tok kapitala i zahteva standarde-igra po pravilima grupe

 • Pojednostavljenje komunikacije sa investitorima-privlačenje kapitala

 • Standardizacija finansijskih tržišta-spojeni sudovi

 • MMF, SB, OECD, MTK, Bazelski komitet, Forum za finansijsku stabilnost, asocijacije investitora, sindikati.

 • Znanje i iskustvo (Meksiko, Istočna Azija, Rusija...) pretvarati u standarde radi efikasnijeg funkcionisanja tržišta i sprečavanje i ublažavanje kriza i njihovog prenošenja.


Pravni karakter standarda
Pravni karakter standarda standardima

 • Mnogi nisu pravne norme-pravno neobavezujuće preporuke

 • Ne stvara pravo pravilo već pravilo stvara pravo-Poslovna praksa, sudovi i arbitraže-PRAVO.

 • Mnogo jače od zakona i propisa koji su izvan privredne logike (hrišćanstvo i kamate, komanditno društvo, stand by akreditiv...)

 • Obavezuju autoritetom donosioca i tržišnom logikom

 • Transparentnost u sferi fiskalne, monetarne i finansijske politike i korporativnog upravljanja

 • Bolja ekonomska politika, strukturne reforme, regulativa i institucije, informacioni sistemi.


Standardizacija u klju nim oblastima
Standardizacija u ključnim oblastima standardima

 • Principi korporativnog upravljanja

 • Međunarodni računovodstveni standardi

 • Međunarodni standardi za reviziju

 • Ključni principi efikasnog bankarskog nadzora

 • Ciljevi i principi regulative za HOV-IOSCO

 • Principi nadzora osiguranja


Pogled iz ugla investitora
Pogled iz ugla investitora standardima

 • Da li su na konkretnom tržištu primenjeni standardi i da li se poštuju

 • Da li ih konkretanan poslovni entitet primenjuje

 • Moć pravnog sistema i čvrstina institucija

 • Raspolaganje informacijama


Eti ki kodeks diler brokera eu
Etički kodeks diler-brokera EU standardima

 • Ko je odgovoran za ponašanje zaposlenih?

 • Da li je moral unutrašnja stvar pojedinca

 • Kako usmeriti to ponašanje u željenom cilju-kodeksi poželjnog ponašanja

 • Nadzor nad ponašanjem i sistem odobrenja određenih poslova


Pravila kodeksa diler brokera eu
Pravila kodeksa diler-brokera EU standardima

 • Poslovi po netržišnim cenama isključivo uz dozvolu neposrednog rukovodioca

 • Trgovanje izvan radnog vremena i mesta uz dozvolu rukovodioca

 • Propisano trgovanje za sopstveni račun (zaposleni)-sprečiti korišćenje insajderskih informacija i nanošenje štete klijentima ili kompaniji

 • Snimanje telefonskih razgovora

 • Ograničenja po pitanju poklona i klađenja na rezultat

 • Zabrana korišćenja opijata

 • Zaštita informacija

 • Zaštita od prevara i pranja novca

 • Jasna i nedvosmislena terminologija i profesionalno ponašanje

 • Dogovorena provizija-bez odstupanja


Idealno pona anje investicionog savetnika prema eu kodeksu
Idealno ponašanje investicionog savetnika prema EU Kodeksu standardima

 • Ne narušava dostojanstvo i integritet drugih i čuva dostojanstvo profesije

 • Pošten i lojalan

 • Ne iznosi neistine i ne obmanjuje klijente i javnost

 • Profesionalan i uzdržan u ličnoj promociji

 • Bez odlaganja otkriva klijentu svoj interes u konkretnom poslu

 • Vodi računa o sukobu interesa među klijentima

 • Uzima naknadu za svoj rad u skladu sa uloženim naporom

 • Odbija svaki zahtev protivan pravilima Kodeksa

 • Poštuje nezavisnost medija

 • Brižljivo čuva poverljive informacije


Insajderske informacije
Insajderske informacije standardima

 • Određenje pojma insajderske informacije

 • Određenje lica koje može biti insajder

 • Tippees

 • Šta je zabranjeno u vezi ins. informacija

 • Čemu zabrana


Insajderske informacije pojam
Insajderske informacije-pojam standardima

 • Informacije o određenim činjenicama u vezi HOV koje su u javnoj ponudi na tržištu

 • Nisu poznate javnosti

 • Da su poznate imale bi znatan uticaj na cenu HOV na tržištu


Potencijalni insajderi
Potencijalni insajderi standardima

 • Primarni insajderi:

  -članovi uprave preduzeća

  -izvršni direktori

  -članovi nadzornog odbora

 • Sekundarni:

  -zaposleni

  -advokati i revizori

  -investicioni savetnici i brokeri

  -poreski savetnici

  -procenjivači imovine

  -sudije, arbitri, medijatori

  -druga lica


Tippees lica koja su do la do informacije
Tippees-lica koja su došla do informacije standardima

 • Insajderi im poverili informaciju (direktno ili indirektno)

 • Lica iz državnog organa koja rade na konkretnom slučaju (antimonopolske komisije)

 • Lica uključena u postupak preuzimanja

 • Položaj market mejkera.

 • Generalno pravilo: Dopušteno koristiti ih ali ne za sticanje profita ili umanjenje gubitka, uz obaveštavanje berze i Komisije o transakciji


Ta je zabranjeno kada su insajderske informacije u pitanju
Šta je zabranjeno kada su insajderske informacije u pitanju standardima

 • Korišćenje radi sticanja koristi (za sebe ili drugog)

 • Konkretne zabrane:

  -zabrana trgovine

  -zabrana savetovanja drugih

  -zabrana otkrivanja drugom licu osim kako profesija nalaže


Za to se zabranjuje kori enje insajderskih informacija
Zašto se zabranjuje korišćenje insajderskih informacija standardima

 • Liberalni kapitalizam i slom berze-ne može se sve prepustiti tržištu i poslovnoj veštini

 • Delovanje na osnovu insajderskih informacija je suprotno zahtevu lojalnosti, profesionalnosti (dobro obavljanje službe) i pravičnosti

 • Nadzor vrši Komisija za HOV


Ostvarenje sistema obezbe enja du nosti prema preduze u
Ostvarenje sistema obezbeđenja dužnosti prema preduzeću standardima

 • Prepoznati i uravnotežiti konglomerat interesa unutar preduzeća i u okruženju

 • Označiti lica koja imaju dužnost

 • Instrumentalizovati dužnost poslovne pažnje

 • Urediti proces pravilnog poslovnog procenjivanja prilikom donošenja odluke

 • Konkretizovati dužnost lojalnosti preduzeću

 • Zaštititi poslovnu tajnu


Koja lica imaju posebne du nosti prema preduze u
Koja lica imaju posebne dužnosti prema preduzeću standardima

 • Ortaci

 • Komplementari

 • Kontrolni članovi doo

 • Kontrolni članovi ad

 • Zastupnici, punomoćnici, prokuristi

 • Članovi UO, NO, IO

 • Članovi posebnih organa (odbor revizora, interna revizija)

 • Lica na osnovu ugovora o menadžmentu

 • Likvidacioni upravnici


Interesi u preduze u
Interesi u preduzeću standardima

 • Nije homogen pravni subjekt s jednim interesom

 • Skup kontradiktornih i dinamičnih interesa

 • Interesi:

  -preduzeća kao celine

  -vlasnika

  -zaposlenih

  -poverilaca

  -uprave preduzeća

  -društvene zajednice


Interes vlasnika
Interes vlasnika standardima

 • Maksimizacija bogatstva na dug rok (visoka profitna stopa kao varka)

 • Nehomogenost: sukob unutar vlasničke kategorije (različiti interesi među velikim, razlika velikih i malih

 • Različite pozicije: vlasnik preduzetnik, vlasnik investitor, vlasnik špekulant, vlasnik zaposleni.

 • Zaštita malih akcionara (mali ulagači osnov bankarstva i tržišta kapitala)


Interes poverilaca
Interes poverilaca standardima

 • Nema smanjenja osnovnog kapitala solventnog društva bez obezbeđenja poverilaca

 • Nema isplate dividendi iz osnovnog kapitala

 • Zaštita interesa kod statusnih promena


Interes zaposlenih
Interes zaposlenih standardima

 • Zaposleni su kapital društva-stvaraju vrednost

 • Stabilnost radnog mesta

 • Poštovanje zakonskih odredbi (radnopravni odnosi) i odredbi ugovora

 • Podsticaj-akcionarstvo zaposlenih, učešće u upravljanju i sl

 • Neravnoteža: štrajkovi, neetično ponašanje, sporovi...


Interes uprave preduze a
Interes uprave preduzeća standardima

 • Dilema I: zarade ili dividende

 • Dilema II: rezerve ili dividende

 • Ometanje i sprečavanje postupka preuzimanja

 • Netransparentnost novčanih i drugih naknada i beneficija

 • Povezivanje sa većinskim akcionarima-delovanje u njihovom interesu

 • Selektivnost u informisanju

 • Zloupotreba insajderskih informacija

 • Poslovi s društvom-lični interes


Interes du tvene zajednice
Interes duštvene zajednice standardima

 • Održavanje i povećanje zaposlenosti

 • Zdrava životna sredina

 • Poštovanje prava, poslovnog morala i međunarodnih standarda

 • Održavanje i razvoj konkurentnosti

 • Zaštita potrošača i korisnika usluga

 • Privredni razvoj

 • Informisanje javnosti o relevantnim događajima


Sistem uravnote enja interesa korporativno upravljanje engl corporate governance
Sistem uravnoteženja interesa standardima(Korporativno upravljanje)engl. Corporate Governance

 • Sistem efikasnog pristupa eksternom kapitalu i zaštite investitora-”OECD Principles of Corporate Governance ”

 • Prava akcionara

 • Ravnopravnost akcionara (jednak tretman, informisanost...)

 • Zaštita interesa svih nosilaca rizika

 • Transparentnost poslovanja-interna i eksterna revizija

 • Odgovornost uprave i nadzornih organa preduzeća

 • Društvena odgovornost preduzeća

 • Standardi upravljanja akcionarskim društvima-Komisija za HOV RS (neobavezna primena preporuka i sugestija, obavezno obrazloženje odsustva primene)


Du nost poslovne pa nje i poslovna procena
Dužnost poslovne pažnje i poslovna procena standardima

 • Pažnja dobrog privrednika i savest

 • Stepeni odgovornosti: namera, krajnja nepažnja, obična nepažnja

 • Delovanje u interesu društva (ne u ličnom interesu)

 • Pravilo poslovne ocene-savet nezavisnih, kompetentnih lica


Du nost lojalnosti
Dužnost lojalnosti standardima

 • Fiducijarna dužnost-savesno i lojalno postupanje prema društvu

 • Pitanje sukoba interesa (lično i povezana lica) sa društvom

 • Pitanje konkurencije prema društvu

 • Nelojalno je:

  -koristiti imovinu društva u ličnom interesu

  -koristiti povlašćene informacije za lično bogaćenje

  -zloupotreba položaja u preduzeću za lično bogaćenje

  -poslovne mogućnosti preduzeća koristi za svoje potrebe


Odgovornost direktora u senci
Odgovornost direktora u senci standardima

 • Razlika pravnog i faktičkog

 • Indemnity contract - samo interno preuzimanje odgovornosti

 • Odgovornost banke kada kreditnu liniju uslovljava mešanjem u upravljanje

 • Stav sudske prakse u uporednom pravu-odgovara direktor iz senke za štetu prouzrokovanu društvu


Li ni interes lica koje ima du nost ili s njim povezanih lica
Lični interes lica koje ima dužnost ili s njim povezanih lica

 • Situacije u kojima se može očekivati da lice s dužnošću prema preduzeću postupa suprotno interesima društva:

  -ugovorna strana (ili član porodice) u ugovoru s preduzećem

  -u finansijskom odnosu s licem iz pravnog posla s preduzećem

  -zavisan od strane lica u finansijskom odnosu s preduzećem


Odobravanje posla kod sukoba interesa
Odobravanje posla licakod sukoba interesa

 • Bez odobrenja posao je bez pravnog dejstva-ništav

 • Potrebna saglasnost svih ortaka, komplementara, odluka skupštine ili upravnog odbora većinom glasova


Zabrana konkurencije
Zabrana konkurencije lica

 • Lica s dužnostima ne mogu biti angažovana u preduzeću (bez odobrenja), koje je u konkurentskom odnosu kao:

  -zaposleni

  -ortak

  -komplementar

  -kontrolni član

  -kontrolni akcionar

  Može se obaveza nekonkurentnosti produžiti i nakon prestanka statusa lica s dunošću


Posledice povrede pravila o sukobu interesa i zabrane konkurencije
Posledice povrede pravila o sukobu interesa i zabrane konkurencije

 • Odgovornost za nastalu štetu (imovinska) ili krivična odgovornost

 • Izvršeni poslovi postaju poslovi za račun preduzeća

 • Preduzeće uzima sve koristi iz posla

 • Potraživanja se ustupaju preduzeću

 • Osnivačkim aktom se mogu predvideti i druge posledice:

  -prestanak članstva u organu

  -oduzimanje prokure

  -raskid ugovora o menadžmentu


Poslovna tajna informacija ije bi otkrivanje nanelo tetu dru tvu
Poslovna tajna konkurencije(informacija čije bi otkrivanje nanelo štetu društvu)

 • Lice koje je saopšti odgovorno za nastalu štetu

 • Utvrđuje se pravnim aktima društva

 • Ne može se proglasiti za poslovnu tajnu informacija:

  -čije je objavljivanje obavezno po zakonu

  -informacije u vezi povrede zakona i poslovnog morala

  -informacije o korupciji


Ograni enja izbora kao prevencija
Ograničenja izbora kao prevencija konkurencije

 • Zabrana izbora za lica osuđivana za KD protiv privrede

 • Član UO ne može biti član NO

 • Član UO i NO ne može biti član tih organa u konkurentskom preduzeću

 • Ograničenje članstva u više od predviđenog broja UO i NO


Odgovornost emitenta
Odgovornost emitenta konkurencije

 • Odgovoran emitent, preuzimalac emisije, sastavljač prospekta

 • Odgovornost se zasniva na dužnosti poštenog izveštavanja

 • Suprotno ponašanje je prevara i odgovara krivično i materijalno

 • Emisija bez dozvole, emisija bez obaveznog prospekta, manjkav prospekt

 • Prospekt: nepotpun, netačan, krivo navodeći

 • Sankcija:raskid ugovora i naknada štete, kao i krivična odgovornost.


Obave tavanje ulaga a
Obaveštavanje ulagača konkurencije

 • Obaveza za emitente, Komisiju i profesionalce: učiniti dostupnim relevantne činjenice

 • Što viši nivo propustljivosti informacija, jer ako samo jedni znaju i tako ostvaruju dobit to tržište je neefikasno

 • Učiniti ih dostupnim kako na primarnom tako i na sekundarnom tržištu bez odlaganja i sprečiti insajdersku trgovinu.

 • Izveštaj o poslovanju, sticanje velikih učešća, najava emisije, smanjenje kapitala, statusne promene, promena uprave, važni događaji...


Ravnopravnost u esnika na tr i tu
Ravnopravnost učesnika na tržištu konkurencije

 • Zdrava konkurencija podrazumeva ravnopravnost

 • Ravnopravnost nije uravnilovka-razlike u stručnosti, kapitalu...

 • Ravnopravnost podrazumeva pravnu jednakost učesnika (profesionalaca i ulagača) koji su u istoj kategoriji (vlasnici redovnih akcija, vlasnici prioritetnih akcija, vlasnici obveznica, brokersko-dilerska društva međusobno i sl.).

 • Povlašćen položaj države-bez dozvole emituje HOV i uključuje ih na berzu


Princip ve ine i za tita manjine
Princip većine i zaštita manjine konkurencije

 • Prava manjinskih akcionara:

  -pravo da traže sazivanje skupštine

  -pravo u vezi dnevnog reda skupštine

  -pravo na istražne radnje-veštak/poverenik

  (Britansko iskustvo-nadležno ministarstvo na zahtev manjinskih akcionara imenuje inspektora)

  -pravo na individualnu i derivativnu tužbu

  -pravo na izbor u organe društva

  -pravo izlaska iz društva-glasali protiv odluke od vitalnog značaja (pogođena prava njegove klase promenom osnivačkog akta, promena statusa ili forme preduzeća, sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti)

  -pravo na iniciranje likvidacije preduzeća (ozbiljna zloupotreba većine)

  -pravo kod prinudne kupovine akcija


Sukob interesa
Sukob interesa konkurencije

 • Dužost profesionalcu nalaže da radi u interesu kompanije i klijenta a ne u sopstvenom interesu: Direktor, zastupnik...

 • Ako uoči sukob interesa, posao mora da odradi na svoju štetu, ili da izuzetno odustane bez nanošenja štete klijentu.

 • Upitnik upoznaj klijenta: o imovini, motivima, interesima da bi se otkrio potencijalni sukob interesa.

 • Ravnopravnost klijenata-nikada prednost jednom

 • Na berzi pravilima uređen redosled izvršenja naloga-aukcija jedinstvenim kursom ko nudi ili traži veću količinu HOV, aukcija promenjivim kursom ko nudi višu cenu.


Brokersko dilersko dru tvo statusne specifi nosti
Brokersko-dilersko društvo-statusne specifičnosti konkurencije

 • Pravnoorganizacioni oblik: aAkcionarsko društvo-akcije na ime

 • Jedina delatnost poslovi s HOV-dozvola i upis

 • Komisija daje dozvolu za rad, saglasnost na imenovanje direktora i članova UO i NO,saglasnost na statusne promene, saglasnost na pravna akta, obaveza obaveštavanja o promeni adrese, poslovnog imena .

 • Minimalni kapital cenzus u zavisnosti od poslova:

  -brokerski poslovi i inv. sav. 50.000 KM

  -dilerski poslovi 75.000 KM

  -upravljanje portfeljom i agent emisije 100.000 KM

  -poslovi podrške tržištu 200.000 KM

  -poslovi prezimanja 600.000 KM

 • Jedno lice samo jedan posao (ne moze sve istovremeno)


Banka kao berzanski posrednik
Banka kao berzanski posrednik konkurencije

 • Dozvola Komisije i saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske

 • Razlika u odnosu na klasične bankarske poslove

 • Posebni uslovi:

  -poseban organizacioni deo

  -poseban račun

  -posebna poslovna evidencija


Komisija za hov kao uvar prava i morala na tr i tu kapitala
Komisija za HOV kao čuvar prava i morala na tržištu kapitala

 • Nadzor vrši Komsija za HOV

 • Mere za otklanjanje nepravilnosti:

  -opomena

  -javna opomena

  -oduzimanje saglasnosti na imenovanje direktora

  -privremena zabrana obavljanja posova

  -privremena zabrana raspolaganja sredstvima

  -oduzimanje dozvole


Odnos berzanski posrednik klijent i
Odnos berzanski posrednik klijent (I) kapitala

 • Klijent preko brokera kupuje HOV-ugovor

 • Klijent iznad sopstvenih interesa

 • Pažnja dobrog stručnjaka

 • Tačno informisanje o ceni HOV

 • Zabrana širenja lažnih informacija

 • Zabrana raspolaganja klijentovim HOV bez naloga

 • Obaveza čuvanja poslovne tajne

 • Upoznavanje klijenta sa mogućim sukobom interesa (posrednika i drugih klijenata)


Odnos berzanski posrednik klijent ii
Odnos berzanski posrednik klijent (II) kapitala

 • Upoznavanje klijenta s okolnostima od značaja za investicionu odluku

 • Načelo ravnopravnosti klijenata

 • Ugovor u pisanoj formi

 • Upoznavanje sa sopstvenim pravilima poslovanja, odnosno promenama-stavljanje na uvid

 • Po ugovoru otvara račun klijentu

 • Poslovanje na osnovu naloga-u svoje ime za račun klijenta

 • Knjiga naloga u elektronskom obliku-svaki nalog hronološki (izvod na zahtev klijenta) upisan i tim redom se bez odlaganja izvršava


Op ti akti berzanskog posrednika
Opšti akti berzanskog posrednika kapitala

 • Statut

 • Pravila poslovanja

 • Tarifa naknada

 • Komisija daje saglasnost na opšta akta i njihove dopune i izmene (za brokersko dilerska društva i banke)


Strukovna udru enja
Strukovna udruženja kapitala

 • Ostvarenje i unapređenje zajedničkog interesa i razvoj tržišta HOV

 • Saglasnost na ugovor o osnivanju i pravne akte daje Komisija

 • Samoregulatorni organ-pravila poslovanja

 • Etički kodeks

 • Saradnja sa regulatornim i kontrolnim organima

 • Prikupljanje analiza distribucija informacija

 • Nadzor nad primenom sopstvenih propisa


Uloga berze u kreaciji dobrog poslovanja na tr i tu hov
Uloga berze u kreaciji dobrog poslovanja na tržištu HOV kapitala

 • Poslove povezivanja ponude i potražnje HOV mogu obavljati SAMO berza i drugo uređeno javno tržište

 • Organizovana trgovina HOV

 • Komisija daje dozvolu berzi za rad i vrši nadzor

 • Obezbeđuje svim učesnicima jednaku i ravnopravnu trgovinu i pristup informacijama

 • Berza ne sme trgovati HOV za svoj račun

 • Ne sme davati savete o HOV niti mišljenja o povoljnosti prodaje odnosno kupovine

 • HOV koje su uvršćene na berzu trguju članovi berze

 • Može obustaviti trgovinu određenim HOV ako to preti ravnoteži i normalnom poslovanju


Berzansko izve tavanje kao sistem za tite ravnopravnosti u esnika
Berzansko izveštavanje kao sistem zaštite ravnopravnosti učesnika

 • Proces informisanja učesnika berzanske trgovine od strane berze i njenih članova

 • Unutrašnje obaveštavanje (između berze i njenih članova) i obaveštavanje javnosti (značajno za podsticanje trgovine)

 • Unutrašnje: podaci o kotiranim HOV, o organizovanju trgovine, tekućim događajima i sl.

 • Obaveštavanje javnosti-kursna lisa HOV


Centralni registar hov sigurnost transakcija
Centralni registar HOV-sigurnost transakcija učesnika

Vodi knjigu akcionara za emitenta čijim akcijama se javno trguje na organizovanom tržištu

Registar ne sme trgovati HOV za svoj račun, davati savete i mišljenja u vezi prodaje i kupovine HOV

 • Obračun i poravnanje vrši se na osnovu izveštaja o zaključenim poslovima

 • Registar formira garantnoi fond za pokrivanje štete nastale u greškama obračuna i poravnanja

 • Prenos HOV i novca vrši se po principu “isporuka po plaćanju”-delivery versus payment

 • Plenos na osnovu poklona-overen ugovor o poklonu

 • Kontrolu rada vrši Komisija za HOV


Uloga komisije za hov u obezbe enju zakonitog i eti nog pona anja na tr i tu
Uloga Komisije za HOV u obezbeđenju zakonitog i etičnog ponašanja na tržištu

 • Stalno, nezavisno pravno lice-nadležnosti i obaveze uređene zakonom

 • Uređivanje i kontrola emitovanja i prometa HOV

 • Odgovara Narodnoj skupštini-izveštava je o radu i stanju na tržištu HOV


Nadle nost komisije
Nadležnost Komisije ponašanja na tržištu

 • Opšta akta u sprovođenju zakona

 • Prati stanje na tržištu i izveštava Narodnu skupštinu

 • Kontroliše poštovanje propisa u poslovanju

 • Vrši nadzor nad licima kojima daje dozvolu

 • Propisuje i sprovodi mere zaštite investitora

 • Propisuje sadržaj obaveznog informisanja

 • Pokreće postupke kod drugih organa

 • Pokreće inicijativu za izmene propisa


Reakcija komisije na utvr ene nezakonitosti i nepravilnosti
Reakcija Komisije na utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti ponašanja na tržištu

 • Poništi transakciju zaključenu na berzi

 • Obustavi sve radnje prenosa vlasništva na račun sticaoca

 • Zabrani berzanskom posredniku upravljanje računom HOV

 • Izrekne opomenu i javnu opomenu učesniku

 • Zabrani obavljanje pojedinih poslova

 • Oduzme saglasnost na imenovanje direktora i članova uprave i nadzora

 • Oduzme dozvolu za obavljanje poslova sa HOV


Izve taji berzanskog posrednika komisiji
Izveštaji berzanskog posrednika Komisiji ponašanja na tržištu

 • Finansijske i druge izveštaje o poslovanju

 • Revizorske izveštaje

 • Izveštaj o obavljenim transakcijama

 • Izveštaj o značajnim događajima po poslovanje

 • Izveštaj o ispunjenosti uslova

 • Druge izveštaje na zahtev Komisije


Izve taji berze komisiji
Izveštaji berze Komisiji ponašanja na tržištu

 • O zahtevima za članstvo

 • Zahtevima za prijem na službeno berzansko tržište

 • Trgovanju na berzi i prijavljenim blok poslovima

 • Dostavlja Komisiji kursnu listu, fin. I reviz. Izveštaje, ostalo po zahtevu


Objavljivanje berze informisanje javnosti
Objavljivanje berze-informisanje javnosti ponašanja na tržištu

 • Pravila berze i druge opšte akte

 • Lica u organima berze

 • Članovi berze i ovlašćeni brokeri

 • Spisak HOV uvršćenih na berzansko tržište

 • Kursnu listu

 • Druge izveštaje


Kaznena politika
Kaznena politika ponašanja na tržištu

 • Krivična dela

 • Prekršaji

 • Mere bezbednosti


Krivi na odgovornost
Krivična odgovornost ponašanja na tržištu

 • Neovlašćeno korišćenje i odavanje povlašćenih informacija

 • Manipulacija cenama i širenje lažnih informacija

 • Navođenje neistine u prospektu ili javnom pozivu

 • Nedozvoljeno uvrštenje HOV

 • Nedozvoljeno trgovanje HOV

 • Lažni bilansi

 • Zloupotreba procene


Direktive ber z anskog prava eu
Direktive ber ponašanja na tržištuzanskog prava EU

 • 89/298 – Prospekt

 • 79/279 Uslovi za prijem na berz. listing

 • 80/390 Informacije o HOV za listing

 • 82/121 Obavezne informacije koje objavljuju kompanije na listingu

 • 88/627 Podaci o vlasništvu i pravu raspolaganja većinskim paketom

 • 89/592 Insajderska trgovina

 • 93/22 Investicione usluge

 • 85/611 Investicioni fondovi

 • 91/308 Sprečavanje pranja novca


ad