Uroczyste Posiedzenie Rady Naukowej związane z Jubileuszem 60-lecia Instytutu Metalurgii i Inżynie...
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 31

Wystąpienie Dyrektora Instytutu Prof. dr hab. inż. Pawła ZIĘBY PowerPoint PPT Presentation


  • 72 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Uroczyste Posiedzenie Rady Naukowej związane z Jubileuszem 60-lecia Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk. Powitanie Gości przez Przewodniczącego Rady Naukowej Prof. dr hab. inż. Bogusława MAJORA, czł. koresp. PAN. Wystąpienie Dyrektora Instytutu

Download Presentation

Wystąpienie Dyrektora Instytutu Prof. dr hab. inż. Pawła ZIĘBY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uroczyste Posiedzenie Rady Naukowej związane z Jubileuszem 60-lecia Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk


Powitanie Gości przez Przewodniczącego Rady Naukowej Prof. dr hab. inż. Bogusława MAJORA, czł. koresp. PAN


Wystąpienie Dyrektora Instytutu

Prof. dr hab. inż. Pawła ZIĘBY


Profesor Aleksander Krupkowski


Profesor Wojciech Truszkowski


Profesor Andrzej Korbel


Profesor Wojciech Truszkowski


Profesor Ryszard Ciach


Profesor Zbigniew Moser


Profesor Bogusław Major


PRACOWNIE

LABORATORIA AKREDYTOWANE

Badań Wytrzymałości Materiałów

Analitycznej Mikroskopii Elektronowej

Fizykochemii Materiałów

Dyfrakcji Rentgenowskiej

Odkształcenia Plastycznego Metali

Skaningowej Mikroskopii Elektronowej

Mikrokalorymetrii

Materiałów Funkcjonalnych

i Konstrukcyjnych

Spektralnej Analizy Chemicznej

Pozostałe Laboratoria

Materiałów Warstwowych

Metalurgiczne

Struktur Anizotropowych

Technik Wytwarzania

Obróbki Cieplnej

Badań Fizykochemicznych

Teorii Procesów Metalurgicznych

Fotowoltaiczne

Specjalnych Technik

Mikroskopowych


Materiały i technologie przyjazne dla środowiska

Materiały funkcjonalne oparte na wiedzy

Materiały nano i mikrokrystaliczne

Rozwijanie narzędzi badawczychi metod diagnostycznych


Doktoranci

2007

Środowiskowe Studium Doktoranckie prowadzone przez Instytut we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

2010

Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Międzynarodowe Studium Doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim”


Doktoranci-39


Stopnie i tytuły naukowe

  • Uprawnienia do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego w 2 dyscyplinach:

  • Metalurgia

  • Inżynieria materiałowa


Systematyczny wzrost projektów: 2003-25, 2006-35, 2010-45

13 patentów w okresie 2004-2012


Środki finansowe


2004-2006

Program Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

„Wyposażenie laboratorium mikrostruktury i własności nanomateriałów”

Realizowany przez Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CAMAT

2009-2011

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

„Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów”.

Realizowany przez Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów

2011-2014

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

„Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów komplementarnych badań w zakresie inżynierii materiałowej”


Wystąpienie Dyrektora Instytutu Prof. dr hab. inż. Pawła Zięby


Parametryzacja 2001-2004

I kategoria- 7 miejsce w grupie jednostek jednorodnych Mechanika, materiały, inżynieria chemiczna i procesowa

Najlepsza pozycja wśród instytutów PAN oraz 3 pozycja wśród jednostek pozostających wyłącznie w obszarze „inżynieria materiałowa”.

Parametryzacja 2005-2009

I kategoria- 5 miejsce w grupie jednorodnejNauki chemiczne oraz inżynieria materiałowa, chemiczna i procesowa, na 44 jednostki poddane ocenie

2 lokata wśród placówek zajmujących się wyłącznie inżynierią materiałową.


Wystąpienie Dyrektora Instytutu Prof. dr hab. inż. Pawła Zięby


Rozbudowa hali technologicznej z infrastrukturą techniczną dla wydzielonych stanowisk doświadczalnych i czterech nowych laboratoriówIMIM PAN w Krakowie


Wystąpienia przedstawicieli władz


Wręczenie odznaczeń państwowych


Wystąpienia gości


Zapraszamy na poczęstunek


  • Login