Wystąpienie Dyrektora Instytutu Prof. dr hab. inż. Pawła ZIĘBY - PowerPoint PPT Presentation

Uroczyste Posiedzenie Rady Naukowej związane z Jubileuszem 60-lecia Instytutu Metalurgii i Inżynie...
Download
1 / 31

  • 81 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Uroczyste Posiedzenie Rady Naukowej związane z Jubileuszem 60-lecia Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk. Powitanie Gości przez Przewodniczącego Rady Naukowej Prof. dr hab. inż. Bogusława MAJORA, czł. koresp. PAN. Wystąpienie Dyrektora Instytutu

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Wystąpienie Dyrektora Instytutu Prof. dr hab. inż. Pawła ZIĘBY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Uroczyste Posiedzenie Rady Naukowej związane z Jubileuszem 60-lecia Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk


Powitanie go ci przez przewodnicz cego rady naukowej prof dr hab in bogus awa majora cz koresp pan

Powitanie Gości przez Przewodniczącego Rady Naukowej Prof. dr hab. inż. Bogusława MAJORA, czł. koresp. PAN


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Wystąpienie Dyrektora Instytutu

Prof. dr hab. inż. Pawła ZIĘBY


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Profesor Aleksander Krupkowski


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Profesor Wojciech Truszkowski


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Profesor Andrzej Korbel


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Profesor Wojciech Truszkowski


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Profesor Ryszard Ciach


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Profesor Zbigniew Moser


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Profesor Bogusław Major


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

PRACOWNIE

LABORATORIA AKREDYTOWANE

Badań Wytrzymałości Materiałów

Analitycznej Mikroskopii Elektronowej

Fizykochemii Materiałów

Dyfrakcji Rentgenowskiej

Odkształcenia Plastycznego Metali

Skaningowej Mikroskopii Elektronowej

Mikrokalorymetrii

Materiałów Funkcjonalnych

i Konstrukcyjnych

Spektralnej Analizy Chemicznej

Pozostałe Laboratoria

Materiałów Warstwowych

Metalurgiczne

Struktur Anizotropowych

Technik Wytwarzania

Obróbki Cieplnej

Badań Fizykochemicznych

Teorii Procesów Metalurgicznych

Fotowoltaiczne

Specjalnych Technik

Mikroskopowych


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Materiały i technologie przyjazne dla środowiska

Materiały funkcjonalne oparte na wiedzy

Materiały nano i mikrokrystaliczne

Rozwijanie narzędzi badawczychi metod diagnostycznych


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Doktoranci

2007

Środowiskowe Studium Doktoranckie prowadzone przez Instytut we współpracy z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

2010

Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Międzynarodowe Studium Doktoranckie z zakresu inżynierii materiałowej z wykładowym językiem angielskim”


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Doktoranci-39


Stopnie i tytu y naukowe

Stopnie i tytuły naukowe

  • Uprawnienia do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego w 2 dyscyplinach:

  • Metalurgia

  • Inżynieria materiałowa


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Systematyczny wzrost projektów: 2003-25, 2006-35, 2010-45

13 patentów w okresie 2004-2012


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Środki finansowe


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

2004-2006

Program Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

„Wyposażenie laboratorium mikrostruktury i własności nanomateriałów”

Realizowany przez Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CAMAT

2009-2011

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

„Doposażenie infrastruktury badawczej Małopolskiego Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów”.

Realizowany przez Małopolskie Centrum Innowacyjnych Technologii i Materiałów

2011-2014

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

„Dostosowanie potencjału badawczego IMIM PAN do wymagań światowych standardów komplementarnych badań w zakresie inżynierii materiałowej”


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Wystąpienie Dyrektora Instytutu Prof. dr hab. inż. Pawła Zięby


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Parametryzacja 2001-2004

I kategoria- 7 miejsce w grupie jednostek jednorodnych Mechanika, materiały, inżynieria chemiczna i procesowa

Najlepsza pozycja wśród instytutów PAN oraz 3 pozycja wśród jednostek pozostających wyłącznie w obszarze „inżynieria materiałowa”.

Parametryzacja 2005-2009

I kategoria- 5 miejsce w grupie jednorodnejNauki chemiczne oraz inżynieria materiałowa, chemiczna i procesowa, na 44 jednostki poddane ocenie

2 lokata wśród placówek zajmujących się wyłącznie inżynierią materiałową.


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Wystąpienie Dyrektora Instytutu Prof. dr hab. inż. Pawła Zięby


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Rozbudowa hali technologicznej z infrastrukturą techniczną dla wydzielonych stanowisk doświadczalnych i czterech nowych laboratoriówIMIM PAN w Krakowie


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Wystąpienia przedstawicieli władz


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Wręczenie odznaczeń państwowych


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Wystąpienia gości


Wyst pienie dyrektora instytutu prof dr hab in paw a zi by

Zapraszamy na poczęstunek


  • Login