Sociālie pakalpojumi, sociālās rehabilitācijas pieejamība un attīstības perspektīvas cilvēk...
Download
1 / 10

2006.gada jūnijs - PowerPoint PPT Presentation


 • 176 Views
 • Uploaded on

Sociālie pakalpojumi, sociālās rehabilitācijas pieejamība un attīstības perspektīvas cilvēkiem ar invaliditāti Liepājā. 2006.gada jūnijs. Sociālās vides analīze Liepājā. Stiprā puse: atbalsts sociālā nodokļa nomaksai subsidētajās darba vietās strādājošiem invalīdiem; sociālie pabalsti;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 2006.gada jūnijs' - salim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sociālie pakalpojumi, sociālās rehabilitācijas pieejamība un attīstības perspektīvas cilvēkiem ar invaliditāti Liepājā

2006.gada jūnijs


Soci l s vides anal ze liep j
Sociālās vides analīze Liepājā pieejamība un attīstības perspektīvas cilvēkiem ar invaliditāti

Stiprā puse:

 • atbalsts sociālā nodokļa nomaksai subsidētajās darba vietās strādājošiem invalīdiem;

 • sociālie pabalsti;

 • Domes un Sociālā Dienesta atbalsts invalīdu NVO;

 • invalīdu transports;

 • atbalsts invalīdu asistentiem;

 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi;

 • invalīdu pasākumu organizēšana;

 • Sociālā Dienesta atbalsts invalīdu nodarbībām un pasākumiem;

 • Domes atbalsts NVO projektiem.


Soci l s vides anal ze liep j1
Sociālās vides analīze Liepājā pieejamība un attīstības perspektīvas cilvēkiem ar invaliditāti

Vājā puse:

 • nepietiekams sociālo māju un dzīvokļu skaits;

 • sociālās rehabilitācijas pakalpojumi nepietiekamā apjomā;

 • nav attīstīti alternatīvie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi;

 • nepietiekami deleģētas funkcijas NVO;

 • trūkst darbinieki darbam ar invalīdiem;

 • nepietiekams asistentu nodrošinājums;

 • nepietiekams dienas centru skaits invalīdiem;

 • sabiedrības stereotipu laušana notiek pārāk lēnu

 • invalīdu psiholoģiskā drošība ir nepietiekama;

 • trūkst finansu resursu;

 • izglītības nepieejamība un nepietiekamība.


Inval du psiholo iski soci l motiv cija
Invalīdu psiholoģiski - sociālā motivācija pieejamība un attīstības perspektīvas cilvēkiem ar invaliditāti

Kas to ietekmē?

 • sociālā vide;

 • sabiedrības attieksme;

 • institucionālais atbalsts;

 • NVO kā veicinošs un motivējošs instruments invalīdu dzīves kvalitātes uzlabošanā.


Nvo un soci lie pakalpojumi
NVO un sociālie pakalpojumi pieejamība un attīstības perspektīvas cilvēkiem ar invaliditāti

Stiprā puse:

 • sniedz invalīdam “pleca sajūtu”;

 • biedru organizācija, nešķiro tos pēc ienākuma līmeņa;

 • vienlīdzīga attieksme pret ikvienu;

 • zina konkrētās mērķa grupas vajadzības;

 • ir izpratne par invalīdu problēmām un ir tiešs kontakts ar viņiem;

 • NVO savā darbībā ir elastīga un risina jebkuru invalīdu problēmu jomu;

 • ir projektu orientēta, spēj piesaistīt papildus līdzekļus;

 • var piedāvāt dažādus pakalpojumus un apmācības.


Nvo un soci lie pakalpojumi1
NVO un sociālie pakalpojumi pieejamība un attīstības perspektīvas cilvēkiem ar invaliditāti

Vājā puse:

 • nav patstāvīga finansējuma;

 • nepietiekami resursi;

 • ne katra NVO var piedāvāt pakalpojumus un apmācības, jo trūkst pieredze un zināšanas pakalpojumu sniegšanā;

 • nav pakalpojumu līgumu ar pašvaldību.


Nvo pied v tie alternat vie soci lie pakalpojumi liep jas neredz go biedr bas pied v jums
NVO piedāvātie alternatīvie sociālie pakalpojumi (Liepājas Neredzīgo biedrības piedāvājums)

 • asistenti;

 • pavadoņu apmācība un nodrošinājums;

 • rehabilitācijas dzīves skola;

 • fiziskā rehabilitācija;

 • datora apmācība vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem;

 • transporta pakalpojumi;

 • klūdziņu pinēju apmācība;

 • rokdarbi;

 • individuālās sociālās rehabilitācijas programmas vecuma pensionāriem ar nopietniem redzes traucējumiem (027/u);

 • informatīvi izglītojoši pasākumi izglītības iestādēs;

 • invaliditātes sabiedriskais eksperts.


Nvo un pa vald bas sadarb bas perspekt vas
NVO un pašvaldības sadarbības perspektīvas (Liepājas Neredzīgo biedrības piedāvājums)

Pašvaldība:

 • organizē nepieciešamos pakalpojumus pilsētā;

 • nosaka sociālo pakalpojumu prioritātes, piedāvājot NVO tos nodrošināt.

  NVO:

 • apzina konkrētās mērķa grupas problēmas;

 • piedāvā nodrošināt pakalpojumus invalīdu problēmu risināšanai;

 • piedāvā jaunus pakalpojumus.

  Sabiedriskais eksperts:

 • Kā starpnieks sadarbības veidošanai starp NVO un pašvaldību.


Nvo un pa vald bas sadarb bas m r is
NVO un pašvaldības sadarbības mērķis (Liepājas Neredzīgo biedrības piedāvājums)

Veicināt starpinstitucionālo sadarbību, izmantojot un iesaistot visus pilsētā pieejamos resursus cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātes celšanai.

Nodrošināt kvalitatīvus sociālos un alternatīvos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.


Paldies! (Liepājas Neredzīgo biedrības piedāvājums)


ad