บทที่ 8 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกำไร - PowerPoint PPT Presentation

 8 ...
Download
1 / 13

  • 101 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

บทที่ 8 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกำไร. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1.ศึกษาความสมบูรณ์และข้อพิจารณาทางเลือกในการวางแผนกำไร 2.ศึกษาการนำแผนไปใช้และการรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อการควบคุมของฝ่ายบริหาร 3.ศึกษารายงายผลการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ผลแตกต่างจากงบประมาณ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

บทที่ 8 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนกำไร

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


8

8

1.

2.

3.


8

3 3 3

1.

2.

3.


8


8

1. 2.

3. 4.

5.

6. 7.

8.


8


8

1.

2.

3.


8


8

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8.


8

1.

2.

3.


8

/

1. :

2. :/

3. :


8


8

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


8

1. 2.

3. 4.

- - - -


  • Login