Pracovn  banka pre migrantov   stav verejnej politiky Fakulta soci lnych a ekonomick ch vied Univerzita Komensk ho v Bra

Pracovn banka pre migrantov stav verejnej politiky Fakulta soci lnych a ekonomick ch vied Univerzita Komensk ho v Bra PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

pecifick cieleUlahcit uznanie odbornho vzdelvania prostrednctvom nvrhu legislatvnych opatren, detailnho vskumu oproblmoch uznania azefektvnenia komunikcie medzi slovenskmi orgnmi akceptujcimi diplomy acertifikty azahranicnmi intitciamiPosilnit integracn nstroje pre prl

Download Presentation

Pracovn banka pre migrantov stav verejnej politiky Fakulta soci lnych a ekonomick ch vied Univerzita Komensk ho v Bra

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. PracovnŠ banka pre migrantov ŕstav verejnej politiky Fakulta sociŠlnych a ekonomickżch vied Univerzita Komenskťho v Bratislave 19. mŠj 2009 Vypracovala Galya Terzieva, koordinŠtor migrŠcnych politŪk a sietovŠnia Zrucnosti bez hranŪc Definovanie priorŪt SR v†oblasti pracovnej migrŠcie a†stimulovania prŪchodu kvalifikovanżch pracovnŪkov. Zavedenie flexibilnżch foriem zŪskavania informŠciŪ a†zrucnostŪ, zlepöenie podmienok uznŠvania kvalifikŠcie, on-line poradenstvo, vytvorenie jedinecnťho informacnťho portŠlu pre migrantov pre ich dalöiu pracovnķ a†sociŠlnu integrŠciu. ĄFinancovanť Eurůpskou ķniou z Eurůpskeho fondu pre integrŠciu ötŠtnych prŪsluönŪkov tretŪch krajŪnď

  • Login