โดย จิรวัฒน์ พรหมพร - PowerPoint PPT Presentation

Slide1 l.jpg
Download
1 / 24

www.scienceonline.org โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด Background & Fact Science and Science Online ผลิตโดย American Association for the Advancement of Science (AAAS), a not-for-profit organisation. ให้ Full Text ย้อนหลังตั้งแต่ ปี 1996

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

www.scienceonline.org

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร

jirawat@book.co.th

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด


Slide2 l.jpg

Background & Fact

Science and Science Online ผลิตโดย

American Associationfor the Advancement of

Science (AAAS),a not-for-profit organisation.


Slide3 l.jpg

  • ให้ Full Text ย้อนหลังตั้งแต่ ปี 1996

  • แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF

  • รวบรวมข้อมูลจากวารสารของ Science

  • และวารสารอื่นๆ


Slide4 l.jpg

Science Home

คลิกเลือกที่ Magazine


Slide5 l.jpg

Science Magazine Home

คลิกเลือกฉบับปัจจุบันที่ Current Issue หรือ ฉบับย้อนหลังที่ Previous Issue


Slide6 l.jpg

คลิกเลือกดูเรื่องที่ต้องการ

Table of Contents


Slide7 l.jpg

Table of Contents (ต่อ)

เลือกดูสาระสังเขปหรือเอกสารฉบับเต็มแบบ HTML และ PDF


Slide8 l.jpg

Search by Citation

311

15

ระบุเลข Volume และ หน้าเอกสารที่ต้องการแล้วคลิก GO


Slide9 l.jpg

Basic Search

1

2

3

4

2. เลือกเขตข้อมูลที่ต้องการสืบค้น

1. พิมพ์คำค้นหรือวลี

3. คลิก GO

4. เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search


Slide10 l.jpg

1

2

Advanced Search

3

1. สืบค้นแบบ Search by Citation

2. สืบค้นแบบ Search by DOI

3. สืบค้นโดยใช้คำสำคัญหรือชื่อผู้แต่ง


Slide11 l.jpg

4

Advanced Search (ต่อ)

5

6

7

4. เลือกจำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์

5. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์

6. เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการ

7. คลิก Search


Slide12 l.jpg

1

Search Results

2

2. ปรับปรุงการสืบค้น

1. เลือกดูรายการที่ต้องการ


Slide13 l.jpg

ดาวน์โหลดข้อมูลเข้าสู่โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม

หรือ ดูบทความที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลอื่นๆ

Abstract


Slide14 l.jpg

Download to Citation Manager


Slide15 l.jpg

Citing Articles


Slide16 l.jpg

Print, Save

Full Text - PDF


Slide17 l.jpg

Science News

คลิกเลือกดูข่าวที่สนใจ


Slide18 l.jpg

Article


Slide19 l.jpg

Quick Search

1

2

1. พิมพ์คำค้น แล้วคลิก GO

2. เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search


Slide20 l.jpg

1

Advanced Search

2

3

4

1. พิมพ์คำค้นหรือชื่อผู้แต่ง

2. เลือกจำกัดช่วงเวลาตีพิมพ์

3. เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์

4. คลิก Search


Slide21 l.jpg

Search Results

1

2

2. ปรับปรุงการสืบค้น

1. เลือกดูรายการที่ต้องการ


Slide22 l.jpg

Article


Slide23 l.jpg

Archive

คลิกเลือกอ่านข่าวฉบับย้อนหลังที่ต้องการ


Slide24 l.jpg

Thank You


  • Login