Veertiende voortgangsrapportage over het masterplan antwerpen
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Veertiende voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Veertiende voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen. Verslag van het Rekenhof. Ontwikkelingen sinds januari 2010. Weinig beslissingen binnen BAM Werken Burchtse Weel, Noorderlaanbrug, Kattendijksluis, Van Cauwelaertsluis en tramlijnprojecten Brabo I in uitvoering

Download Presentation

Veertiende voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Veertiende voortgangsrapportage over het masterplan antwerpen

Veertiende voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen

Verslag van het Rekenhof


Ontwikkelingen sinds januari 2010

Ontwikkelingen sinds januari 2010

 • Weinig beslissingen binnen BAM

 • Werken Burchtse Weel, Noorderlaanbrug, Kattendijksluis, Van Cauwelaertsluis en tramlijnprojecten Brabo I in uitvoering

 • Knelpunten Brabo II nog in discussie

 • Beslissing Vlaamse Regering Masterplan 2020 op 30 maart 2010: bijkomende projecten + dubbelbesluit


Beoordeling verslaggeving

Beoordeling verslaggeving

 • BAM geeft afdoende informatie over aandeel BAM in Masterplan Antwerpen

 • Géén geactualiseerde kostentabel bij 14°rapportage

 • Nota VR Masterplan 2020  Vragenlijst van Rekenhof aan minister over impact  Antwoorden namens regering in bijlage 2

 • Quid informatie andere actoren dan BAM ?

  • Afspraken met kabinet minister Crevits

  • Informatie DAM-werkgroepen ? (o.a. kosten onduidelijk)


Beoordeling dubbelbesluit

Beoordeling dubbelbesluit

 • Dubbelbesluit VR 30 maart 2010 impliceert 4 voorwaarden voor Oosterweelverbinding:

  • capaciteit, tunnelveiligheid, kostprijs en realisatietermijn

  • Voorwaarden niet gepreciseerd

 • Vergelijking tunnel-en brugvariant nog onvoldoende duidelijk

 • Welke kostprijselementen komen in aanmerking ?


Beoordeling masterplan 2020

Beoordeling Masterplan 2020

 • Algemeen beeld doelstellingen en reikwijdte Masterplan 2020

 • Handhaving principes tolfinanciering, vrachtwagenverbod kennedytunnel, ESR-neutraliteit

 • Enkel indicatieve ramingen in overzichtstabel Masterplan 2020

  • Nog niet specifiek genoeg

  • Budgettaire impact op toekomstige beleidsruimte Vlaamse Regering nog onvoldoende duidelijk

 • Rol BAM wordt kleiner  kaderovereenkomst BAM aanpassen


Beoordeling masterplan 2020 2

Beoordeling Masterplan 2020 (2)

 • Risicomanagement door betrokken agentschappen voor projectonderdelen buiten verantwoordelijkheid BAM belangrijker in Masterplan 2020

 • Geen nieuwe planning

 • Impact op financiering: tolinkomsten

 • Impact op raamovereenkomst met studiegroep SAM


Masterplan 2020 en oosterweelverbinding

Masterplan 2020 en Oosterweelverbinding

 • Impact visie Oosterweelproject onder meer op investering Schijn, Ijzerlaanbrug mogelijk verloren kosten

 • Optie concessieformule Oosterweelverbinding aan bestaand overheidsbedrijf buiten ESR-consolidatiekring

  • Nieuwe adviesaanvraag aan INR over ESR-neutraliteit

  • ESR-neutraliteit nog niet definitief

 • Let op voor substantiële projectwijzigingen Oosterweelproject binnen vergunningtraject en aanbestedingsprocedure

  • Keuze voor tunnel is substantiële verandering

  • Gefaseerde realisatie ligt niet voor de hand

 • Aanpassing MER en GRUP


Quid knelpunten

Quid knelpunten ?


Aanbevelingen

Aanbevelingen

Voor de commissie

 • Aanpassing beslissing commissie 22 maart 2005 ; nieuwe afspraken n.a.v. beslissing VR 30 maart 2010

  Voor de regering

 • Operationeel plan Masterplan 2020 gebruiken als nieuw referentiekader voor projectbeheersing en beleidsverantwoording

 • Transparante communicatie over vergelijking tunnel- of brugvariant

 • Voorzichtigheid bij verdere besluitvorming binnen lopende aanbestedingsprocedure en vergunningentraject Oosterweelverbinding


Aanbevelingen1

Aanbevelingen

 • Precisering kosten en budgettaire impact Masterplan 2020 (ESR-neutraliteit en kostenbeheersing)

 • Risicobeheersing Masterplan 2020 door regering en betrokken overheidsdiensten ; onder meer toepassing aanbevelingen Sneller door Beter (resolutie 3.3.2010)

 • Transparantie studiekosten DAM-werkgroepen ; in mededinging stelling dienstverlening Masterplan 2020

  Voor de BAM

 • Relevantie trafiekprognoses nagaan voor financieringsmogelijkheden, gelet op recente evoluties

 • Verloren kosten inventariseren


 • Login