Message-Driven Bean - PowerPoint PPT Presentation

Message driven bean
Download
1 / 12

 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Message-Driven Bean. MDB przypominają bezstanowe session bean-y:. obiekty MDB nie przechowują danych albo stanu komunikacji z klientem wszystkie obiekty MDB są podobne , pozwala to kontenerowi EJB na przypisywanie wiadomości (komunikatu) do dowolnego obiektu MDB

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Message-Driven Bean

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Message driven bean

Message-Driven Bean


Mdb przypominaj bezstanowe session bean y

MDB przypominająbezstanowe session bean-y:

 • obiekty MDB nie przechowują danych albo stanu komunikacji z klientem

 • wszystkie obiekty MDB są podobne, pozwala to kontenerowi EJB na przypisywanie wiadomości (komunikatu) do dowolnego obiektu MDB

 • pojedynczy obiekt MDB może przetwarzać komunikaty od wielu klientów


Message driven bean

Klient nie lokalizuje samodzielnie obiektów i wywołuje ich metody zamiast tego wysyła komunikat do określonego celu, którego to MDB jest słuchaczem (MessageListener).


Mdb charakteryzuj si

MDB charakteryzują się :

 • przyczyna ich działania jest otrzymanie komunikatu od klienta

 • są wywoływane asynchronicznie

 • nie reprezentują bezpośrednio danych przechowywanych w bazie ale mogą mieć do nich dostęp i je modyfikować

 • mogą być wykorzystywać transakcje

 • są bezstanowe.


Nadawcy komunikat w

Nadawcy komunikatów

 • J2EE komponenty

  • klient aplikacji

  • inny EJB

  • komponent sieciowy.

 • aplikacja lub system, które nie korzystają z technologii J2EE


Zadania przygotowawcze wykonywane przez kontener ejb

Zadania przygotowawcze wykonywane przez kontener EJB :

 • tworzy konsumenta komunikatów, związuje MDB z miejscem docelowym i fabryką połączeń w czasie instalacji

 • rejestracja message Listenera poprzez metodę setMessageListener

 • określa sposób powiadamiania o komunikatach


Schemat umieszczenia mdb

Schemat umieszczenia MDB


Message driven bean

Kiedy komunikat znajdzie się w kolejce, kontener EJB wywołuje metodę onMessage, która ma się zatroszczyć o sprawdzenie poprawności komunikatu i wykonać odpowiednie działania.


Opr cz metody onmessage mdb powinien implementowa

Oprócz metody onMessageMDB powinien implementować:

 • interfejsyjavax.ejb.MessageDrivenBean i javax.jms.MessageListener

 • publicvoid ejbCreate() {}do nawiązywania innych synchronicznych połączeń z innymi EJB

 • public void ejbRemove() {}do zamykania połączeń nawiązywanych przez ejbCreate()

 • public void setMessageDrivenContext(MessageDrivenContext   mdc) {}do zarządzania transakcjami


Metoda onmessage powinna

MetodaonMessage powinna:

 • być zadeklarowana jako public

 • typ zwracany  void

 • musi mieć jeden argument typu javax.jms.Message

 • klauzula throws nie może zawierać wyjątków aplikacji

 • The onMessage method must be invoked in the scope of a transaction that is determined by the transaction attribute specified in the deployment descriptor.


Metody ejbcreate i ejbremove

Metody ejbCreate i ejbRemove

 • zadeklarowane jako public

 • typ zwracany void

 • nie może być stacic lub final

 • nie mogą wyrzucać wyjątków aplikacji

 • nie mogą mieć żadnych argumentów


Mo liwe sposoby zachowania synchronizacji

Możliwe sposoby zachowania synchronizacji

 • numerowanie komunikatów na poziomie aplikacji, późniejsze komunikaty są przetrzymywane dopóki wcześniejsze nie zostaną przetworzone.

 • każdy komunikat lub grupa komunikatów wymagają wiadomości potwierdzającej, nadawca blokuje się oczekując na taką wiadomość


 • Login