Neutronová aktivační analýza aneb hezké odpoledne s reaktorem LR-0 - PowerPoint PPT Presentation

Neutronov aktiva n anal za aneb hezk odpoledne s reaktorem lr 0
Download
1 / 14

 • 120 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Autoři:Honzík Viktora Tomík Gruntorád Pája Součků Láďa Dvořák Terka Bautkinová. Neutronová aktivační analýza aneb hezké odpoledne s reaktorem LR-0. EPIC FAIL!.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Neutronová aktivační analýza aneb hezké odpoledne s reaktorem LR-0

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Neutronov aktiva n anal za aneb hezk odpoledne s reaktorem lr 0

Autoři:Honzík Viktora

Tomík Gruntorád

Pája Součků

Láďa Dvořák

Terka Bautkinová

Neutronová aktivační analýzaaneb hezké odpoledne s reaktorem LR-0


Neutronov aktiva n anal za aneb hezk odpoledne s reaktorem lr 0

EPIC FAIL!

 • Pondělní odpoledne se stalo symbolem našeho hlubokého zklamání, neboť reaktor LVR-15 byl vzhledem k technickým problémům odstaven…

 • Z tohoto důvodu jsme nemohli provádět žádná měření…

 • Naše touha po vědění byla částečně ukojena informačně obsáhlou exkurzí k reaktoru LR-0


Historie reaktoru lr 0

Historie reaktoru LR-0

 • V 60. letech vybudován reaktor TR-0

  • výzkum aktivní zóny energetického reaktoru

   KS-150 (Jaslovské Bohunice)

 • 1975 ukončen experimentální těžkovodní program

  • vložena lehkovodní zóna LVZ-I

 • 1980 přestavěn na LR-0

  • výzkum aktivních zón, skladovacích mříží a modelových experimentů reaktorů typu VVER-1000 a VVER-440


 • Z kladn informace o lr 0

  Základní informace o LR-0

  K čemu slouží…

  • Výzkum aktivní zóny a stínění lehkovodních reaktorů typu VVER (Temelín, Dukovany a další reaktory ruské konstrukce)

   • počet kazet, obohacení paliva, různá koncentrace H3BO3 v moderátoru, různé uspořádání absorpčních elementů v kazetách, radiační poškození materiálů vnitroreaktorové vestavby a reaktorových nádob VVER.

 • experimenty související se skladováním vyhořelého paliva

 • I WANT IT!

  Do you want this cake?


  Konstrukce reaktoru

  Konstrukce reaktoru…

  • Štěpná reakce tepelných neutronů v palivových proutcích s uranem

  • Reakce je řízena buď výškou hladiny moderátoru nebo experimentálním klastrem

  • Moderátorem je demineralizovaná voda

   • Přídána H3BO3 o koncentraci 0 až 12 g.l-1 a ta slouží jako pomocný absorbátor neutronů

 • Reaktor LR-0 odstaví nejen zasunutí absorpčních tyčí jako v energetických reaktorech, ale navíc i rychlé vypuštění moderátoru do zásobních nádrží.

 • Nádoba reaktoru je umístěna v betonovém stínícím bunkru. Sestává se ze dvou částí vyrobených z hliníku o vysoké čistotě.

 • Spodní válcová část má A 3,5 m a výšku 6,5 m, stěny mají tloušťku 16 mm, dno 25 mm. Horní čtvercová část má rozměry 6 x 6 m, výšku 1,5 m a je se spodní částí svařena v jeden celek.

 • Vnější válcová část nádoby je zastíněna 1 mm silnými kadmiovými plechy a celá nádoba je zakryta odnímatelnou tepelnou izolací v tloušťce 100 a 200 mm.


 • Kazety reaktoru

  Kazety reaktoru

  • Kazety reaktoru mají tvar šestibokého hranolu následujících dvou typů:

  • VVER 1000 – je model bezobálkové kazety reaktoru zkrácený na 1/3 původní délky (Temelín 3,5 m) Skládá se z nosného skeletu, do něhož je založeno 312 palivových proutků. Nerezové vodicí trubky slouží k vedení absorpčních elementů klastrů. V ose kazety je centrální trubka pro vnitroreaktorová měření (např. teploty, tlaku nebo neutronového toku). Aktivní část má celkovou výšku 1250 mm. Palivové proutky ze zirkoniové slitiny jsou naplněny tabletami z lisovaného keramického prášku UO2.

  • VVER 440 – má kazetu podobnou jako předchozí typ, ale skládá se z pouze 126 palivových proutků, kazeta má obálku z hliníkového plechu a nemá vodicí kanály pro absorpční klastry.


  Absorp n klastry

  Absorpční klastry

  • Absorpční klastry se používají k řízení výkonu reaktoru. Skládají se z 18 proutků s absorbátorem spojených do jednoho celku, který je pomocí elektrických pohonů vytahován z jaderného paliva podle povelů operátora reaktoru

  • Jako absorbátor se i zde používá bór, tentokrát v chemické formě bílého pevného B4C

  • Část klastrů je za provozu plně vytažena z reaktoru a slouží pro případ nutnosti odstavit reaktor – tzv. havarijní klastry.

  • Ostatní klastry („experimentální“) lze při spouštění reaktoru nastavit do libovolné polohy podle požadavků experimentu. Obvykle se v reaktoru používá 6 až 16 klastrů.


  Neutronov zdroj

  Neutronový zdroj

  • Je použit zdroj typu 241AmBe s emisí 6,6*106 neutronů s-1. Je umístěn v kontejneru pod nádobou reaktoru, pro spouštění reaktoru se mechanicko-pneumaticky zasouvá do reaktoru a poskytuje první neutrony pro bezpečný start štěpné řetězové reakce. Po spuštění a stabilizaci řetězové reakce je neutronový zdroj na povel operátora vysunut z aktivní zóny a za provozu se už nepoužívá.

  • Není však třeba, ke spuštění reakce postačí přírodní pozadí… jedná se však podle slov pana ředitele Ing. Milčáka o prasárnu


  Neutronov aktiva n anal za aneb hezk odpoledne s reaktorem lr 0

  • Toť vše… děkujeme za případnou pozornost


 • Login