Org ny c vnat ch rostlin

Org ny c vnat ch rostlin PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Rostlinn orgny. jsou dvojho druhuvegetativn: koren, stonek, list - zajituj vivu a rust rostliny = jej preitreprodukcn: tycinky, plodolisty (=kvet) - zajituj rozmnoovn. Koren. 1. zakotven rostliny v zemi2. prjem H2O a minerlnch ltek3. ukldn zsobje vdy neclnkovan

Download Presentation

Org ny c vnat ch rostlin

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Orgány cévnatých rostlin 2008

2. Rostlinné orgány jsou dvojího druhu vegetativní: koren, stonek, list - zajištují výživu a rust rostliny = její prežití reprodukcní: tycinky, plodolisty (=kvet) - zajištují rozmnožování

3. Koren 1. zakotvení rostliny v zemi 2. príjem H2O a minerálních látek 3. ukládání zásob je vždy neclánkovaný a neolistený. U nekterých epifytu a vodních rostlin se koren nevytvárí. U dvoudeložných a nahosemenných nacházíme jeden hlavní koren, ze kterého vyrustají bocné, tzv. laterální koreny. U jednodeložných koreny netloustnou a jsou všechny stejne dlouhé.

4. Allorhizie a homorhizie Jev, pri kterém mají dvoudeložné a nahosemenné hlavní a laterální koreny nazýváme allorhizie, pri popisu korenu jednodeložných mluvíme o homorhizii.

  • Login