Kvalitetsindikatorer (KPI’er, måleparametre) - PowerPoint PPT Presentation

Kvalitetsindikatorer kpi er m leparametre
Download
1 / 18

 • 121 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Kvalitetsindikatorer (KPI’er, måleparametre). TQM Partner AS. TQM Partner AS. Leveranse / Resultat. Aktiviteter / ressurser. Krav. Måling. Prosessansvarlige. Styring. Prosessbasert kvalitetsstyring (Prosessmodellen – ISO 9001:2008).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kvalitetsindikatorer (KPI’er, måleparametre)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kvalitetsindikatorer kpi er m leparametre

Kvalitetsindikatorer(KPI’er, måleparametre)

TQM Partner AS

TQM Partner AS


Kvalitetsindikatorer kpi er m leparametre

Leveranse / Resultat

Aktiviteter / ressurser

Krav

Måling

Prosessansvarlige

Styring

Prosessbasert kvalitetsstyring (Prosessmodellen – ISO 9001:2008)

TQM Enterprise er basert på gjennomgripende prosessansvar og samhandling mellom modulene.

Forstyrrelser (Prosessfeil / ”fiskebein”)


Fiskebeinprinsippet prosessfeil som p virker resultatet

Fiskebeinprinsippet: Prosessfeil som påvirker resultatet

Bakenforliggende

årsaker 

Dårlig opplæring

Brudd på instruks

Hovedårsaker: 

Prosedyrefeil

Feil i produktkontroll

Produktfeil

Prosessen / verdikjeden

VIRKNING 

Hovedårsak: 

Feil temperatur

Bakenforliggende

årsaker 

Strømbrudd


Forst elsen av rsak og virkning

Forståelsen av årsak og virkning

 • Virkningsgraden av prosessfeil kan ha ulike og / eller bakenforliggende årsakssammenhenger.

  • Forsøk å fastslå hvilke årsakeren virkning KAN ha.

  • Identifiseres som Kvalitetsindikatorer.

 • Eksempler på Virkninger (i sin enkleste form)

  • Tilløp, personskader, Miljø (utslipp) og Kvalitet (produkt og / eller tjenester)

 • Eksempel på Årsaker (i sin enkleste form)

  • Menneskelig feil, svikt

  • Utstyrsfeil, svikt

 • Mao: En virkning har alltid minst ên årsak.

TQM Partner AS


Kvalitetsindikatorer kpi er m leparametre

Hendelsestype: Tilløp (nestenulykke)

 • Årsak: Fallende istapper

 • Vi forutsetter at istappene IKKE traff personer eller gjenstander

 • Virkning: Ingen

  • Tilløp har en tendens til å ”skjule” potensielle ”mordere”.

 • Mulig virkning: (HACCP/ Risikovurdering): Død.


Kvalitetsindikatorer kpi er m leparametre

Hendelsestype: Avvik (Ulykke inntruffet)

 • Årsak: Fallende istapper (isblokk)

Fikk isblokk i hodet

En 25 år gammel mann er sendt på sykehus med alvorlige skader.

Tirsdag ettermiddag gikk det et stygt takras på Frogner i Oslo.

 • Vi fikk melding klokken 12.15 om at det hadde gått et ras fra taket på Frognerveien 9 i Oslo. Dette raset traff en 25 år gammel mann i hodet, sier operasjonsleder Thor Gulbrandsen til Nettavisen.

  Kilde: Nettavisen: 16.03.2010

 • Virkning: Alvorlig skade

 • Mulig virkning: (HACCP/ Risikovurdering): Død.


Kvalitetsindikatorer kpi er m leparametre

Hendelsestype: Avvik (Ulykke inntruffet)

 • Årsak: Selvantenning

 • Bakenforliggende årsak(er): Prosedyrefeil

Avvik forårsaket Vest Tank -eksplosjon

Den voldsomme tank-eksplosjonen på Sløvåg i Gulen skyldtes en selvantent glødebrann i luftfilteret til en av tankene. Avvik ved driften av Vest Tank førte til eksplosjonen, konkluderer DSB. Daglig leder ----- har nå status som mistenkt.

Kilde: Teknisk ukeblad 31.10.2007

 • Virkning: Alvorlig miljøutslipp, Helseplager

 • Mulig virkning: (HACCP/ Risikovurdering): Død.


Anbefalt fremgangsm te og metode

Anbefalt fremgangsmåte og metode

 • Start på øverste nivå. ”Corporate”

  • Hvilke måleindikatorer (kvalitetsindikatorer) ønskes på øverste nivå? (Evt på tvers av selskaper)

   • Dette bør ledelsen gi svar på.

 • Start enkelt.

Årsak

 • Menneskelig feil, svikt

 • Utstyrsfeil, svikt

Virkning

 • Tilløp

 • Personskader

 • Kvalitet

TQM Partner AS


Kvalitetsindikatorer kpi er m leparametre

 • Start på øverste nivå.

  • Hvilke måleindikatorer (kvalitetsindikatorer) ønskes?

Årsaker

 • Menneskelig feil, svikt

 • Utstyrsfeil, svikt

Virkninger

 • Tilløp

 • Personskader

 • Kvalitet

Annet (hvis ønskelig)

 • Tid på døgnet

TQM Partner AS


Anbefalt fremgangsm te og metode1

Anbefalt fremgangsmåte og metode

 • Prosessrelaterte indikatorer - Hovedprosesser

 • Hva skal f eks måles i hovedprosess ”Produksjon”?

 • Informer hver prosesseier om årsak og virkning.

 • Hver prosesseier velger relevante kvalitetsindikatorer.

 • Indikatorer på et høyere nivå, behøver IKKE defineres på nytt.

Årsak

 • Nedetid

 • Strømbrudd

 • Spesifikasjonsfeil

 • Manglende opplæring

Virkning

 • Produktfeil

 • Reklamasjon

Annet (hvis ønskelig)

 • Kunder

 • Leverandører

TQM Partner AS


Kvalitetsindikatorer kpi er m leparametre

Årsak

 • Nedetid

 • Strømbrudd

 • For lav bemanning (HR)

 • Manglende opplæring

Virkning

 • Produktfeil

 • Reklamasjon

Annet (hvis ønskelig)

 • Kunder

 • Leverandører

 • Hver prosesseier velger relevante kvalitetsindikatorer.

 • I dette tilfellet velges parametre for ”Produksjon”.

 • Overordnet og tilgjengelig for hver delprosess.

TQM Partner AS


Anbefalt fremgangsm te og metode2

Anbefalt fremgangsmåte og metode

 • Prosessrelaterte indikatorer - Delprosesser

 • Hva skal f eks måles i delprosess ”Sveising”?

 • Informer hver delprosesseier om årsak og virkning.

 • Delprosesseier (i samarbeid med hovedprosesseier) velger relevante kvalitetsindikatorer.

 • Indikatorer på et høyere nivå, behøver IKKE defineres på nytt.

Årsak

 • Manglende verneutstyr

 • Manglende opplæring

 • Manglende vedlikehold

 • Prosedyrefeil

Virkning

 • Gnist i øyet

 • Sveiseblink

 • Brannskade

 • Gasslekkasje

 • Tilløp

Eks annet (hvis ønskelig)

 • Kunder

 • Leverandører

 • Produkter

TQM Partner AS


Kvalitetsindikatorer kpi er m leparametre

Årsak

 • Manglende verneutstyr

 • Manglende opplæring

 • Manglende vedlikehold

 • Prosedyrefeil

Virkning

 • Gnist i øyet

 • Sveiseblink

 • Brannskade

 • Gasslekkasje

Eks annet (hvis ønskelig)

 • Kunder

 • Leverandører

 • Produkter

Prosessrelaterte indikatorer - Delprosesser

 • Hva skal f eks måles i underområde ”Sveising”?

 • Drives frem via hovedprosesseier

TQM Partner AS


Kvalitetsindikatorer kpi er m leparametre

Toppnivå (”CORPORATE” parametre). På tvers av steder

Toppnivå for STED (pr skjermbilde)

Prosessrelaterte kvalitetsindikatorer (hovedprosesser)

Eksempel på ”fullskala”

Indikator struktur på alle nivåer:

 • Corporate

 • STED

 • Hovedprosess

 • Delprosess

Prosessrelaterte kvalitetsindikatorer (delprosesser)

TQM Partner AS


Kvalitetsindikatorer kpi er m leparametre

Vanlig hierarkisk struktur

Mulighet for å lage egen struktur for en spesiell hendelsestype.

Eks ”Skademelding”

Bruk dette valget

TQM Partner AS


Kvalitetsindikatorer kpi er m leparametre

Enorme (og ubegrensede) muligheter

for søk på kvalitetsindikatorer.

NB! Også tiltak! (se arkfane).

Velg aktuelt prosessnivå, og kombiner dette med kvalitetsindikatorer.


Kvalitetsindikatorer kpi er m leparametre

Enorme (og ubegrensede) muligheter

for statistiske uttrekk. Velg aktuelt prosessnivå, og kombiner dette med kvalitetsindikatorer


The end

The End

TQM Partner AS


 • Login