Misja
Download
1 / 29

MISJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

MARKETINGOWA. MISJA. PRZEDSIĘBIORSTWA. ISTOTA MISJI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MISJA' - saki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Misja

MARKETINGOWA

MISJA

PRZEDSIĘBIORSTWA


Istota misji

ISTOTA MISJI

MISJA jest deklaracją celów działalności firmy. MISJA powinna zawierać wyraźną wizję bieżących i przyszłych operacji firmy związanych z produktem ( lub usługą ), rynkiem a także z przyjętym systemem wartości i zasad oraz cech odróżniających ją od firm konkurencyjnych.


Misja powinna wyra a
MISJA powinna wyrażać:

 • przekonania,

 • wartości,

 • aspiracje,

 • strategię danej firmy.


Zalecenia przy budowie misji
Zalecenia przy budowie MISJI

 • nie budować zbyt wąskiej lub zbyt szerokiej MISJI,

 • dobrać właściwych adresatów MISJI,

 • Uwzględnić w MISJI główny rodzaj działalności firmy,

 • stworzyć MISJĘ o unikatowym charakterze,

 • MISJA powinna koncentrować się na rynku ( i jego potrzebach ) a nie na produkcie.


Pytania na kt re nale y odpowiedzie przy budowie misji
Pytania na które należy odpowiedzieć przy budowie MISJI:

 • Kto stanowi obecnie i potencjalnie klientelę naszej firmy ?

 • Czym zajmuje się nasza firma ?

 • Czym powinna zajmować się nasza firma na docelowym rynku:

  a) krajowym ?

  b) zagranicznym ?

 • Dlaczego finalni odbiorcy kupują nasze produkty ( usługi ) ?

 • Dlaczego określona grupa odbiorców ( usługobiorców ) lokuje zamówienia w naszej firmie ?


KLIENCI FIRMY „X”

PERSONEL FIRMY „X”

DOSTAWCY FIRMY „X”

FIRMA „X” ( np. BANK )

POTENCJALNI PRACOWNICY

POŚREDNICY FIRMY „X”

INSTYTUCJE WPŁYWOWE

a) AKCJONARIUSZE

b) RZĄD I INSTYTUCJE KONTROLI

Rys 1. Adresaci MISJI MARKETINGOWEJ


 • KLIENCI

 • wysoka jakość usług

 • zaufanie

 • umiarkowane ceny

 • DOSTAWCY

 • jasno sformułowane potrzeby

 • partnerstwo

 • duże zamówienia

 • terminowa zapłata

 • PERSONEL

 • dowody uznania

 • system nagród

 • bezpieczeństwo

 • możliwość awansu

FIRMA „X” ( np. BANK )

 • POTENCJALNI PRACOWNICY

 • liczba miejsc pracy

 • pierwsze wrażenie

 • uprzejme traktowanie

 • POŚREDNICY

 • solidność

 • obowiązkowość

 • dowody uznania

 • wzajemność

 • INSTYTUCJE WPŁYWOWE

 • a) AKCJONARIUSZE b) RZĄD I INSTYTUCJE KONTROLI

 • zysk ocena zdolności kredytowej

 • wzrost przestrzeganie prawa i stosowanie się do zarządzeń

 • przestrzeganie prawa solidność

 • dobra opinia w środowisku brak niespodzianek

Rys 2. Oczekiwania uczestników różnych rynków i podmiotów finansowo zaangażowanych w firmę.


THE BRITISH AIRWAYS MISSION

„Być najlepszym, odnoszącym największe sukcesy przewoźnikiem”

 • Pewność i bezpieczeństwo. Być bezpiecznym i solidnym przewoźnikiem.

 • Silna pozycja finansowa. Konsekwentnie dbać o dobry wynik finansowy.

 • Światowy lider. Dążyć do pierwszeństwa wśród światowych linii na świecie i skutecznie zaznaczać swoją obecność na ważniejszych kierunkach.

 • Obsługa i jakość. Zapewnić najwyższą jakość wszystkich usług oraz oferować produkt warty jego ceny dla wszystkich segmentów rynku na których firma jest obecna.

 • Dbałość o klienta. Przewyższać innych w przewidywaniu potrzeb klienta i zamiarów konkurentów oraz szybko na nie reagować.

 • Dobry pracodawca. Nieprzerwanie dbać p. wizerunek atrakcyjnego pracodawcy oferującego dobrą pracę i zapewniającego pracownikom możliwość rozwoju.

 • Dobry sąsiad. Być dobrym sąsiadem, troszczącym się o innych oraz o środowisko naturalne.


Aby osi gn cele british airways powinno
Aby osiągnąć cele BRITISH AIRWAYS powinno:

 • świadczyć usługi w sposób przyjazny, profesjonalny i według najlepszych umiejętności przeszkolonego personelu;

 • stale poszukiwać sposobów doskonalenia operacji poprzez nowatorskie rozwiązania i wykorzystanie technologii;

 • wprowadzić takie metody planowania i procedury podejmowania decyzji, które zapewnią wybór właściwego kierunku i jasno sprecyzowanego celu;

 • przyjąć za obowiązujący taki styl kierowania, który zapewnia poszanowanie człowieka oraz zachęca do pracy zespołowej i identyfikacji z klientem;

 • nieprzerwanie dążyć do osiągnięcia przyjętych standardów jakości przy utrzymaniu konkurencyjnego poziomu kosztów;


Misje

MISJE

Stoczni Szczecińskiej S.A.

Telekomunikacji Polskiej S.A.

Poczty Polskiej

lub innych znanych firm.


Misja

p.p.u.p Poczta Polska

Misja p.p.u.p Poczta Polska polega na wypełnianiu swych zadań statutowych, tzn, bieżącym i nieprzerwanym zaspakajaniu potrzeb ludności, gospodarki narodowej, organów władzy i administracji państwowej w zakresie usług powszechnych , przy zachowaniu zasady obligatoryjności świadczenia usług o charakterze powszechnym na terenie całego kraju i w obrocie zagranicznym i równoczesnym dostosowaniu zakresu i standardu świadczonych usług do potrzeb nabywców.


Misja Poczty Polskiej rozkłada się na dwie grupy celów.

 • Utrzymanie dotychczasowych usług i form działalności wraz z bieżącą adaptacją do zmian zachodzących w otoczeniu przedsiębiorstwa oraz doskonalenie jakości,

 • Wprowadzenie nowych usług i metod zarządzania


Telekomunikacja Polska S.A

Założenia misji TP S.A. są wyznacznikiem aktualnych preferencji kadry kierowniczej i właściciela firm, którym w tym wypadku jest Skarb Państwa, których realność skorygowana została przez możliwości finansowe, którymi dysponuje firma.

 • Misja przedstawiona przez TP S.A prezentowana jest w trzech aspektach:

 • aspekcie konkurencyjnym,

 • aspekcie społecznym,

 • aspekcie wewnętrznym


W aspekcie konkurencyjnym TP S.A przedstawia zakres usług telekomunikacyjnych i obszar geograficzny na którym ma zamiar je świadczyć.

„Chcemy być wiodącym w Europie Środkowo-Wschodniej operatorem sieci przekazującym i dostarczającym informacje zadowoleniu każdego klienta.”


W aspekcie społecznym misja TP S.A. wskazuje na identyfikowanie się firmy z potrzebami klientów i na chęć ich zaspokajania w możliwie najlepszy sposób.

„Chcemy rozumieć potrzeby klientów i dostrzec zmieniającą się ich naturę w celu budowania procesów i procedur ich zaspokajania.”


Aspekt wewnętrzny misji TP S.A. ma za zadanie integrację pracowników firmy, ich pełną akceptację oraz identyfikację z celami przedsiębiorstwa.

„Chcemy uzyskać wśród pracowników świadomość członkostwa w zespole, który tworzy sukces Naszej firmy a sukces ten potrzebuje wartości Twojej pracy i Twojego zadowolenia.


Misja t p s a
Misja T P S A pracowników firmy, ich pełną akceptację oraz identyfikację z celami przedsiębiorstwa.

1.Zaspokajamy potrzeby klientów w zakresie przetwarzania i wymiany informacji przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii.

2. Oferujemy najwyższej jakości produkty i usługi spełniając oczekiwania naszych klientów.

3. Dbamy o nieustanny rozwój zawodowy naszych pracowników.

4. Dążymy do dynamicznego rozwoju i stałego zwiększania wartości grupy kapitałowej.


Misja stoczni szczeci skiej s a

MISJA pracowników firmy, ich pełną akceptację oraz identyfikację z celami przedsiębiorstwa.

STOCZNI SZCZECIŃSKIEJ

S.A.


Misja stoczni szczeci skiej
Misja Stoczni Szczecińskiej pracowników firmy, ich pełną akceptację oraz identyfikację z celami przedsiębiorstwa.:

 • Zapewniamy stabilną ochronę interesów akcjonariuszy poprzez:

  - ugruntowanie czołowej pozycji n a rynku międzynarodowym,

  - wzrost wartości rynkowej firmy,

  - dywersyfikację działalności,

  - kreatywność i rozwój pracowników,

 • Rozwija i wzmacnia partnerską współpracę z klientami,

 • Stymuluje rozwój gospodarczy regionu poprzez:

  - utworzenie grupy kapitałowo-produkcyjnej,

  - wspieranie badań i rozwój technologii przyjaznych środowisku naturalnemu.


 • Wszystkie podejmowane przez zarząd Stoczni Szczecińskiej S.A. ( SSSA ) działania, mają ustabilizowanie roli SSSA, jako największego eksportera przetworzonych wyrobów przemysłowych oraz dalsze wzmacnianie jej pozycji na międzynarodowym rynku okrętowym.

 • Czym zajmuje się SSSA ?

 • SSSA ( 1,85 % światowej produkcji okrętowej ) specjalizuje się w produkcji kontenerowców, produktowców i masowców typu „open hatch”. Największy statek budowany przez SSSA to produktowiec B573 o nośności 45 tys. ton.


Cele marketingowe stoczni szczeci skiej
Cele marketingowe Stoczni Szczecińskiej.... S.A. ( SSSA ) działania, mają ustabilizowanie roli SSSA, jako największego eksportera przetworzonych wyrobów przemysłowych oraz dalsze wzmacnianie jej pozycji na międzynarodowym rynku okrętowym.

 • kapitałowe powiązanie stoczni z innymi przemysłami oraz połączenie w jeden organizm podstawowych ciągów materiałowych;

 • dywersyfikacja ryzyka poprzez inwestowanie w innych sektorach gospodarki;

 • modernizacja procesów malowania, cięcia blach; wdrożenie robotów spawalniczych, komór lakierniczych, technologii laserowej;

 • pełna komputeryzacja procesów projektowania i zarządzania;


Co jest celem SSSA na arenie międzynarodowej ? S.A. ( SSSA ) działania, mają ustabilizowanie roli SSSA, jako największego eksportera przetworzonych wyrobów przemysłowych oraz dalsze wzmacnianie jej pozycji na międzynarodowym rynku okrętowym.

 • przyjęcie europejskich standardów sterowania jakością;

 • określenie optymalnej struktury organizacyjnej przemysłu okrętowego,

 • dostosowanie się do zasad i norm UE - zwalczanie używania statków niespełniających norm, standardy bazowane na IMO ( Międzynarodowej Organizacji Morskiej ) i ILO;

 • dostosowanie się do porozumienia OECD dotyczącego Warunków Normalnej Konkurencji w Komercyjnym Budownictwie Okrętowym i Przemyśle Remontowym z 21.12.1994;


Kto jest klientem SSSA S.A. ( SSSA ) działania, mają ustabilizowanie roli SSSA, jako największego eksportera przetworzonych wyrobów przemysłowych oraz dalsze wzmacnianie jej pozycji na międzynarodowym rynku okrętowym. ?

Pod koniec 1996 r. SSSA posiada 55 kontraktów na dostawę statków dla armatorów z Niemiec, Chile, Cypru, Grecji, Australii, Nowej Zelandii, Hong Kongu, RPA i Rosji.

Wierzyciele

SSSA dąży do całkowitej spłaty zobowiązań ( 18,5 mln PLN na dzień 31.12.1996 ) w stosunku do uczestników postępowania układowego z 1992.


Dostawcy
Dostawcy.... S.A. ( SSSA ) działania, mają ustabilizowanie roli SSSA, jako największego eksportera przetworzonych wyrobów przemysłowych oraz dalsze wzmacnianie jej pozycji na międzynarodowym rynku okrętowym.

 • korzystanie w większości z polskich dostawców;

 • rozwój partnerstwa;

 • wykorzystanie metod i technik wyboru np. ranking dostawców, globalne analizy dostawców;

 • ciągłe definiowanie typu relacji z dostawcami;

 • ograniczenie ryzyka, bezpieczeństwo i terminowość dostaw dzięki współpracy z rzetelnymi podmiotami ( np. ABB-Zmech - śruby, Cegielski - silniki )


Misja firmy spedpol

MISJA S.A. ( SSSA ) działania, mają ustabilizowanie roli SSSA, jako największego eksportera przetworzonych wyrobów przemysłowych oraz dalsze wzmacnianie jej pozycji na międzynarodowym rynku okrętowym.FIRMY„SPEDPOL”


Misja firmy „SPEDPOL” oddział Szczecin: S.A. ( SSSA ) działania, mają ustabilizowanie roli SSSA, jako największego eksportera przetworzonych wyrobów przemysłowych oraz dalsze wzmacnianie jej pozycji na międzynarodowym rynku okrętowym.

 • Misją firmy „SPEDPOL” jest jak najlepsza obsługa logistyczna firm( transportowych,spedycyjnych i innych klientów),

 • Hitem firmy „SPEDPOL” jest oferta „Just in time” oraz usługi „od drzwi do drzwi”

 • Firma „SPEDPOL” zapewnia kompleksową obsługę klientów

 • Specjalizuje się ona w przewozach artykułów wysoko przetworzonych.


Dobra misja powinna
Dobra misja powinna: S.A. ( SSSA ) działania, mają ustabilizowanie roli SSSA, jako największego eksportera przetworzonych wyrobów przemysłowych oraz dalsze wzmacnianie jej pozycji na międzynarodowym rynku okrętowym.

 • określać wyraźnie cel działalności firmy,

 • wskazywać konkretne usługi oraz rynki,

 • pomagać zweryfikować bieżące i przyszłe warianty strategiczne,

 • być optymalnie wyważona - ani zbyt wąska, ani zbyt szeroka,

 • wyróżniać firmę spośród innych firm tej samej branży,

 • być dostatecznie szczegółowa, aby móc oddziaływać na personel firmy,

 • być realistyczna i elastyczna,

 • skupiać się na potrzebach klienta i ich zaspokojeniu ( a nie na cechach produktu lub usługi ),

 • informować o podstawowej działalności firmy,

 • utożsamiać się z celami zbiorowymi firmy, aby można było oszacować postęp w realizacji misji,

 • być zrozumiała i znana dla wszystkich pracowników firmy.


Wg a campbella misja powinna uwzgl dnia
Wg. A Campbella misja powinna uwzględniać: S.A. ( SSSA ) działania, mają ustabilizowanie roli SSSA, jako największego eksportera przetworzonych wyrobów przemysłowych oraz dalsze wzmacnianie jej pozycji na międzynarodowym rynku okrętowym.

 • Czas - liczony nie w miesiącach lecz w latach. Tworzenie poczucia misji jest zadaniem długofalowym.

 • Autentyczna zgoda w kierownictwie firmy. Zazwyczaj prawdziwą władzę w firmie mam kilka osób, czasami nawet tylko dwie. Jeżeli będą miały one poczucie misji, to będzie ją miała również cała firma,

 • Czyny są bardziej wymowne niż słowa. Wartości są tak długo żywe w firmie, jak długo kierownictwo potwierdza je czynami.

 • Kontakt z najwyższym kierownictwem jest istotny. Pracownicy lepiej identyfikują się z wartościami ( celami ), jeżeli mogą je utożsamiać z jednostką lub grupą menedżerów.

 • Stały skład kierownictwa. Niezmienna obsada kierowniczych stanowisk firmy jest czynnikiem chyba najbardziej sprzyjającym tworzeniu poczucia misji.

 • Misja powinna wyrażać osobowość firmy. Największą wartością spośród opublikowanych deklaracji misji miały te, które odzwierciedlały osobowość firmy i jej kierownictwa. Ich język był bardzo często prosty i zrozumiały.

 • Strategia i wartości powinny być nierozłączne. Znaczącym etapem w procesie tworzenia poczucia misji jest właściwe połączenie strategii z wartościami.

 • Wzorce postaw muszą być zgodne z wartościami. Pracownicy mają poczucie misji wtedy, gdy wierzą w to, co robią.


Personel jako główny adresat misji S.A. ( SSSA ) działania, mają ustabilizowanie roli SSSA, jako największego eksportera przetworzonych wyrobów przemysłowych oraz dalsze wzmacnianie jej pozycji na międzynarodowym rynku okrętowym.

Najważniejsze instytucje usługowe przywiązują dużą wagę do formalnego skodyfikowania zasad i celów firmy ze względu na to, że tak sformułowana misja wytycza kierunek działań personelu. W sformułowaniach wielu misji popełniono błąd, adresując ją głównie do akcjonariuszy, klientów i kierownictwa firmy i zapominając, że powinny on motywować także personel wykonawczy. Pracownicy firmy powinni być najważniejszymi adresatami misji, ponieważ ich zbiorowa postawa decyduje o sukcesie lub niepowodzeniu firmy.