Ifis webmailer
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

iFIS*WebMailer PowerPoint PPT Presentation


  • 101 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

iFIS*WebMailer. Průvodce produktem. Jedná se o automaticky běžící prezentaci (Tutorial). Zadejte svou e-mail adresu. Pokud požadujete, aby systém sestavu zaslal i dalším osobám, které jsou ve vztahu k zadávaným požadavkům (typicky spoluřešitelé grantů), zaškrtněte toto políčko.

Download Presentation

iFIS*WebMailer

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


iFIS*WebMailer

Průvodce produktem

Jedná se o automaticky běžící prezentaci (Tutorial)


Zadejte svou e-mail adresu.


Pokud požadujete, aby systém sestavu zaslal i dalším osobám, které jsou ve vztahu k zadávaným požadavkům (typicky spoluřešitelé grantů), zaškrtněte toto políčko.


Zvolte skupinu sestav podle kategorie uživatele do které patříte (např. pro řešitele).

Vyberte sestavu, kterou požadujete.


Vyplňte postupně jednotlivé parametry sestavy, postupujte shora dolů.

Pokud si nevíte rady s jednotlivými parametry, použijte tlačítko pro zobrazení nápovědy (vpravo nahoře). Zobrazí se Vám k formuláři odpovídající nápověda.

Pro výběr hodnot použijte nabídku skrytou pod touto ikonou, pokud není v nápovědě uvedená jiná možnost.


Pokud se Vám nenabízí žádná akce (grant, hosp. smlouva,...) nebo pokud se Vám nenabízí žádné středisko, je to tím, že k Vámi zadané e-mail adrese není nastaveno odpovídající oprávnění a proto kontaktujte správce WebMaileru

Vyberte požadovanou hodnotu.


Zvolte další parametry, jako zde rozsah období.


Zadané parametry potvrďte a objeví se Vám další formulář pro zadání parametrů požadavku.


Vyplňte nebo nastavte jednotlivé parametry požadavku.

Pole "Označení sestavy (Subjekt)" upravte tak, aby Vám tento text umožnil snadnou orientaci v seznamu příchozí pošty. Pole je standardně předvyplněno názvem sestavy.

Zapište požadavek.


Požadavek byl přijat, nyní čekejte na výsledek.


Zpráva obsahuje dvě části. V těle zprávy se nachází HTML dokument se seznamem všech Vámi opakovaně plánovaných požadavků …

… a příloha se sestavou ve Vámi požadovaném formátu.

Výsledek Vám dorazil elektronickou poštou během několika málo minut.

Otevřete přílohu zprávy (uložte a otevřete). Vlastní způsob otevření sestavy je závislý na Vámi používaném poštovním klientovi (doporučujeme MS Outlook nebo MS Outlook Express). Sestava se otevře v příslušném prohlížeči pokud ho máte instalován (Internet Explorer, MS Excel Viewer, ...)


Tisk sestavy provedete z příslušného prohlížeče. Pro přehlednější tisk HTML sestav nastavte svůj prohlížeč tak, aby umožňoval tisk barev a obrázků na pozadí (pro Internet Explorer se tato volba nachází v Nástroje -> Možnosti Internetu -> Upřesnit -> Tisk).


iFIS*WebMailer

Zrušení požadavků


Otevřete poslední doručenou zprávu z WebMaileru. V těle zprávy se nachází HTML dokument se seznamem všech Vámi opakovaně plánovaných požadavků.

Označte požadavky, které chcete zrušit.

Pokračujte volbou "Zrušit"


Objeví se Vám formulář se seznamem Vámi rušených požadavků, vyžadující potvrzení Vaší akce.

Ano, definitivně zruší vybrané požadavky!

Ne, zavře okno.


iFIS*WebMailer

Konec prezentace

Ukončete uzavřením okna nebo klávesou Esc


  • Login