12 miljöprövningsdelegationer den 1 juni 2012 och Länsstyrelsens miljöskyddsarbete - PowerPoint PPT Presentation

12 milj pr vningsdelegationer den 1 juni 2012 och l nsstyrelsens milj skyddsarbete
Download
1 / 16

 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

12 miljöprövningsdelegationer den 1 juni 2012 och Länsstyrelsens miljöskyddsarbete. Miljökonsultträff 2012-09-18 Ingela Valeur, Miljöprövningsenheten. Miljöavdelningen 2012. Avdelningschef Annelie Johansson. Exp Maria Dahlbeck Jeanette Persson. Naturskydd Per-Magnus Åhrén.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

12 miljöprövningsdelegationer den 1 juni 2012 och Länsstyrelsens miljöskyddsarbete

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


12 milj pr vningsdelegationer den 1 juni 2012 och l nsstyrelsens milj skyddsarbete

12 miljöprövningsdelegationer den 1 juni 2012 och Länsstyrelsens miljöskyddsarbete

Miljökonsultträff 2012-09-18

Ingela Valeur, Miljöprövningsenheten


Milj avdelningen 2012

Miljöavdelningen 2012

Avdelningschef

Annelie Johansson

Exp

Maria Dahlbeck

Jeanette Persson

Naturskydd

Per-Magnus Åhrén

Miljöprövning

Ingela Valeur

Miljö & vatten-

strategiska

Ola Gustafsson

Fiske & vatten-

vård

Kristian Wennberg

Naturvård

Paul-Erik Jönsson

Miljötillsyn

Tf Charlotte Leander

Ny indelning fr.o.m.

15 mars 2012


Varf r

Varför?

 • Regeringens beslut om MPD-koncentration

  • ”Reformen har som syfte att åstadkomma en kvalificerad och mer effektiv prövning av B-verksamheter”.

 • Regeringens ambitioner om kortare handläggningstider

  • ” Miljötillstånd ska handläggas fortare”, Lena Ek 13 februari 2012

 • Kritik från Svenskt Näringsliv, LRF, SBMI m.fl. om för långa processtider

  • ”Miljöinvesteringar – var god dröj”


Varf r1

Varför?

 • Krav på en tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn

  • Regeringens tillsynsskrivelse 2009/10:79

 • Krav på en målstyrd verksamhet som bidrar till hållbar utveckling

  • miljömålsprogram,

  • energi- och klimatstrategin

  • åtgärdsprogram för vattenförvaltning

  • TVL- och tillsynsplaner

 • Krav på att effektivisera verksamheten

  • Riksrevisionen, Finansdepartementet, Lst


L nsstyrelser med milj pr vning

Länsstyrelser med miljöprövning

Prövningsdistrikt

Dalarnas län, Dalarnas och Gävleborgs län

Hallands län, Hallands län

Kalmar län, Kalmar och Kronobergs län

Norrbottens län, Norrbottens län

Skåne län, Skåne och Blekinge län

Stockholms län, Stockholms och Gotlands län

Uppsala län, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län

Västerbottens län, Västerbottens län

Västernorrlands län, Västernorrlands och Jämtlands län

Västra Götalands län, Västra Götalands län

Örebro län, Örebro och Värmlands län

Östergötlands län, Östergötlands och Jönköpings län


Milj pr vningsenheten

Miljöprövningsenheten

 • Prövning av miljöfarlig verksamhet

 • Prövning av ekonomiska säkerheter

 • Prövning av avfallstransporter och överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter

 • Prövning enligt minerallagen

 • Företräder Länsstyrelsen i Mark och Miljödomstolen

 • Luftvårdsfrågor, inkl. prövning av handel med handelsrätter

 • Åtgärdsprogram vid överskridande av MKN luftkvalitet och buller

 • Miljömål och miljöövervakning


Milj pr vningsenheten1

17 personer, varav 2 resurspersoner som arbetar åt miljötillsyn under 2012

Miljöprövningsenheten

Maria Bouvin

Karin Söderholm

Johan Fagerquist

Susanne Eriksson

Frida V Skandevall

Lennart Höglind

Birgitta Widén

Jonny Hallgren

Susanne Johansson

Håkan Karlström

Torsten Dahlgren

Göran Fagerström

Lilian Thurfjell

Mats Kvist

Anna Nilsson

Stefan Fahlstedt

Charlotte Jönsson


Syfte med den nya organisationen

Syfte med den nya organisationen

 • effektivisera verksamheten genom en koncentration av förekommande arbetsuppgifter på färre antal handläggare och experter,

 • skapa en bättre överblick av verksamheten och därvid underlätta prioriteringar,

 • säkerställa en likartad och rättssäker handläggning inom såväl tillsyn som prövning,

 • skapa ökat förtroende för länsstyrelsens verksamhet genom att inte blanda tillsyns- och prövningsrollen hos en och samma person,


Syfte med den nya organisationen1

Syfte med den nya organisationen

 • möjliggöra en successiv effektivisering av såväl prövning, tillsyn som tillsynsvägledning,

 • frigöra tid för egeninitierad tillsyn och omprövning av äldre miljötillstånd,

 • skapa förutsättningar för att god vattenstatus och en i övrigt hållbar utveckling genom en högre andel förebyggande tillsynsarbete


Tillst ndspr vning

Tillståndsprövning

Ingela Valeur

ingela.valeur@lansstyrelsen.se

040-25 22 49, 0709-68 94 12


M l med den nya organisationen

Mål med den nya organisationen

 • Miljöprövningsenheten ska i samarbete med MPD minska antalet öppna MPD-ärenden äldre än 3 år med 50 % till halvårsskiftet 2013 och 75 % innan utgången av 2013 (47 st 1 januari 2012)

 • Miljöprövningsdelegationen ska minska det totala antalet öppna MPD-ärenden med 25 % till halvårsskiftet 2013 och med 50 % innan utgången av 2013 (177 st den 1 januari 2012).

 • Handläggningstiden för MPD-ärenden ska från och med år 2014 uppgå till högst sex månader från det att ärendet är komplett.


P g ende pr vnings renden sk ne och blekinge

Pågående prövningsärenden Skåne och Blekinge

148 öppna ärenden (varav 33 JK-ärenden)


Branscher med flest p g ende renden

Branscher med flest pågående ärenden

 • Avfall

 • Infrastruktur, hamnar

 • Vindkraft

 • Täkter


Fokus h sten 2012

Fokus hösten 2012

 • ”Cold case group”

 • Täktärenden

 • Vindkraftsärenden

 • Övriga prövningsärenden

 • Materialhushållning

 • Samordning övriga MPD-län


Standardisering

Standardisering

 • Ökat fokus på samrådsprocessen

 • Handläggning av ansökan + MKB

 • Färre kompletteringar

 • Effektivare remisshantering

 • Löpande beredning

 • Effektivare kommunicering

 • Korta och koncisa beslut

 • Nödvändiga villkor


 • Login