PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER - PowerPoint PPT Presentation

Prognosmodellens resultat i bilder
Download
1 / 37

 • 108 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER. Jouko Kinnunen & Richard Palmer 10 mars 2006. Modellverktyget DALAGEM-EDU. Vad antas det i olika scenarier?. BASSCENARIO Sjöfarten får permanenta stöd, ej utflaggningar Turismen sakta avtagande (trend –2% årligen) Nuvarande utbildningsbenägenhet

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prognosmodellens resultat i bilder

PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER

Jouko Kinnunen & Richard Palmer

10 mars 2006


Modellverktyget dalagem edu

Modellverktyget DALAGEM-EDU


Vad antas det i olika scenarier

Vad antas det i olika scenarier?

 • BASSCENARIO

  • Sjöfarten får permanenta stöd, ej utflaggningar

  • Turismen sakta avtagande (trend –2% årligen)

  • Nuvarande utbildningsbenägenhet

  • Moderata förändringar i yrkesstrukturen (bl. a. aningen högre efterfrågan av högre utbildning)

  • Aningen större inflyttning (nya EU-medlemsländer)

 • UTFLAGGNINGSSCENARIO

  • Nuvarande tillfälliga sjöfartsstöden förlängs inte efter 2009

  • Utflaggning av passagerarsjöfart, 10 % av kapitalstocken årligen mellan 2007-2015 (ca 10 % kvar 2015)

 • TJÄNSTETILLVÄXTSCENARIO

  • Kraftig exporttillväxt i företags- och personliga tjänster 20% årligen (mindre omsättningstillväxt)

  • Snabbare förändring i yrkesstrukturen mot mer utbildad arbetskraft inom servicebranscher


Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen


Antalet 0 14 ringar i olika scenarier

Antalet 0-14 –åringar i olika scenarier


Antalet 15 24 ringar i olika scenarier

Antalet 15-24 –åringar i olika scenarier


Antalet personer 65 r fyllda

Antalet personer 65 år fyllda


Pensionsavg ngar

Pensionsavgångar


Prognosmodellens resultat i bilder

BEHOV AV NYREKRYTERING =

Pensionsavgångar

+ Tillväxt/Nedgång i antalet arbetsplatser


Trafikarbete

Trafikarbete


Serviceyrken

Serviceyrken


Lednings och specialistarbete inom produktion och trafik

Lednings- och specialistarbete inom produktion och trafik


Industriarbete

Industriarbete


Kontorsarbete

Kontorsarbete


Lednings och specialistarbete inom ekonomi och administration

Lednings- och specialistarbete inom ekonomi och administration


V rd och socialarbete

Vård- och socialarbete


Undervisnings och kulturarbete

Undervisnings- och kulturarbete


Utan yrkesexam ok nd

Utan yrkesexam/okänd


Flyttningsr relsens p verkan p humankapitalet

Flyttningsrörelsens påverkan på humankapitalet

Ca 4.000 ålänningar utexamineras från åländska skolor

under 2006-2015.

Något under hälften så många infödda ålänningar flyttar ut.

Ca hälften av de utflyttade kommer tillbaka.

En betydande rörlighet bland personer födda utanför Åland – både

tillfällig och bestående import av humankapital.


N gra konklusioner

Några konklusioner

 • Arbetskraftsefterfrågan växer långsamt

 • Omfattande pensionsavgångar i en nära framtid: drygt 90 procent av behovet av nyrekrytering härstammar från pensionsavgångarna

 • Deltagandet i arbetsmarknaden minskar när en växande andel av arbetskraften närmar sig pensionsåldern

 • Totala arbetskraftsutbudet kulminerar 2008-2010

 • Flyttningsrörelsen är minst lika viktig för uppbyggnaden och sammansättningen av humankapitalet som den åländska utbildningen

 • Ca hälften av de utflyttade ungdomarna kommer tillbaka


Bnp utvecklingen

BNP-utvecklingen


Totala arbetskraftsefterfr gan

Totala arbetskraftsefterfrågan


Arbetskraftsefterfr gan f r personer med utbildning p h gst gymnasial niv

Arbetskraftsefterfrågan för personer med utbildning på högst gymnasial nivå


Arbetskraftsefterfr gan f r personer med eftergymnasial utbildning

Arbetskraftsefterfrågan för personer med eftergymnasial utbildning


Totala l ndska arbetskraftsutbudet

Totala åländska arbetskraftsutbudet


Utbudet av personer med utbildning p h gst gymnasialniv l gre utbildning

Utbudet av personer med utbildning på högst gymnasialnivå (lägre utbildning)


Utbudet av personer med eftergymnasial utbildning h gre utbildning

Utbudet av personer med eftergymnasial utbildning (högre utbildning)


Upplevda allm nna utbildningsbehovet totalt antalet personer med behov

Upplevda allmänna utbildningsbehovet totalt, antalet personer med behov


Upplevda allm nna utbildningsbehovet bland personer med l gre utbildning

Upplevda allmänna utbildningsbehovet bland personer med lägre utbildning


Upplevda allm nna utbildningsbehovet bland personer med h gre utbildning

Upplevda allmänna utbildningsbehovet bland personer med högre utbildning


Upplevda yrkesrelaterade utbildnings behovet totalt antalet pers med behov

Upplevda yrkesrelaterade utbildnings-behovet totalt, antalet pers. med behov


Upplevda yrkesrelaterade utbildnings behovet hos personer med l gre utb

Upplevda yrkesrelaterade utbildnings-behovet hos personer med lägre utb.


Upplevda yrkesrelaterade utbildnings behovet hos personer med h gre utb

Upplevda yrkesrelaterade utbildnings-behovet hos personer med högre utb.


Totala behovet av examensgivande utbildning

Totala behovet av examensgivande utbildning


Behovet av examensgivande utbildning antalet personer med l gre utb niv

Behovet av examensgivande utbildning, antalet personer med lägre utb.nivå


Behovet av examensgivande utbildning personer med h gre utb

Behovet av examensgivande utbildning, personer med högre utb.


Antalet utexaminerade l nningar fr n l ndska skolor

Antalet utexaminerade ålänningar från åländska skolor


 • Login