Prognosmodellens resultat i bilder
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER. Jouko Kinnunen & Richard Palmer 10 mars 2006. Modellverktyget DALAGEM-EDU. Vad antas det i olika scenarier?. BASSCENARIO Sjöfarten får permanenta stöd, ej utflaggningar Turismen sakta avtagande (trend –2% årligen) Nuvarande utbildningsbenägenhet

Download Presentation

PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


PROGNOSMODELLENS RESULTAT I BILDER

Jouko Kinnunen & Richard Palmer

10 mars 2006


Modellverktyget DALAGEM-EDU


Vad antas det i olika scenarier?

 • BASSCENARIO

  • Sjöfarten får permanenta stöd, ej utflaggningar

  • Turismen sakta avtagande (trend –2% årligen)

  • Nuvarande utbildningsbenägenhet

  • Moderata förändringar i yrkesstrukturen (bl. a. aningen högre efterfrågan av högre utbildning)

  • Aningen större inflyttning (nya EU-medlemsländer)

 • UTFLAGGNINGSSCENARIO

  • Nuvarande tillfälliga sjöfartsstöden förlängs inte efter 2009

  • Utflaggning av passagerarsjöfart, 10 % av kapitalstocken årligen mellan 2007-2015 (ca 10 % kvar 2015)

 • TJÄNSTETILLVÄXTSCENARIO

  • Kraftig exporttillväxt i företags- och personliga tjänster 20% årligen (mindre omsättningstillväxt)

  • Snabbare förändring i yrkesstrukturen mot mer utbildad arbetskraft inom servicebranscher


Befolkningsutvecklingen


Antalet 0-14 –åringar i olika scenarier


Antalet 15-24 –åringar i olika scenarier


Antalet personer 65 år fyllda


Pensionsavgångar


BEHOV AV NYREKRYTERING =

Pensionsavgångar

+ Tillväxt/Nedgång i antalet arbetsplatser


Trafikarbete


Serviceyrken


Lednings- och specialistarbete inom produktion och trafik


Industriarbete


Kontorsarbete


Lednings- och specialistarbete inom ekonomi och administration


Vård- och socialarbete


Undervisnings- och kulturarbete


Utan yrkesexam/okänd


Flyttningsrörelsens påverkan på humankapitalet

Ca 4.000 ålänningar utexamineras från åländska skolor

under 2006-2015.

Något under hälften så många infödda ålänningar flyttar ut.

Ca hälften av de utflyttade kommer tillbaka.

En betydande rörlighet bland personer födda utanför Åland – både

tillfällig och bestående import av humankapital.


Några konklusioner

 • Arbetskraftsefterfrågan växer långsamt

 • Omfattande pensionsavgångar i en nära framtid: drygt 90 procent av behovet av nyrekrytering härstammar från pensionsavgångarna

 • Deltagandet i arbetsmarknaden minskar när en växande andel av arbetskraften närmar sig pensionsåldern

 • Totala arbetskraftsutbudet kulminerar 2008-2010

 • Flyttningsrörelsen är minst lika viktig för uppbyggnaden och sammansättningen av humankapitalet som den åländska utbildningen

 • Ca hälften av de utflyttade ungdomarna kommer tillbaka


BNP-utvecklingen


Totala arbetskraftsefterfrågan


Arbetskraftsefterfrågan för personer med utbildning på högst gymnasial nivå


Arbetskraftsefterfrågan för personer med eftergymnasial utbildning


Totala åländska arbetskraftsutbudet


Utbudet av personer med utbildning på högst gymnasialnivå (lägre utbildning)


Utbudet av personer med eftergymnasial utbildning (högre utbildning)


Upplevda allmänna utbildningsbehovet totalt, antalet personer med behov


Upplevda allmänna utbildningsbehovet bland personer med lägre utbildning


Upplevda allmänna utbildningsbehovet bland personer med högre utbildning


Upplevda yrkesrelaterade utbildnings-behovet totalt, antalet pers. med behov


Upplevda yrkesrelaterade utbildnings-behovet hos personer med lägre utb.


Upplevda yrkesrelaterade utbildnings-behovet hos personer med högre utb.


Totala behovet av examensgivande utbildning


Behovet av examensgivande utbildning, antalet personer med lägre utb.nivå


Behovet av examensgivande utbildning, personer med högre utb.


Antalet utexaminerade ålänningar från åländska skolor


 • Login