Nepiln imene
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Nepilnā ģimene. PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nepilnā ģimene. Projekta „Stabila ģimene Latgalē”, Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/057. Nepilnā ģimene ir. Ģimene, kurā viens pieaugušais rūpējas un audzina vienu vai vairākus nepilngadīgos. F akti. Latvijā šķirto laulību skaits uz 1 000 reģistrētām laulībām 2009.gadā bija

Download Presentation

Nepilnā ģimene.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nepilnā ģimene.

Projekta „Stabila ģimene Latgalē”, Nr.1DP/1.4.1.2.4./10/APIA/NVA/057


Nepilnā ģimene ir

 • Ģimene, kurā viens pieaugušais rūpējas un audzina vienu vai vairākus nepilngadīgos.


Fakti

 • Latvijā šķirto laulību skaits uz 1 000

  reģistrētām laulībām 2009.gadā bija

  – 478, bet 2010.gadā – 497 laulības.

 • 35% bērnu vecumā līdz 14 gadiem Latvijā nedzīvo kopā ar abiem vecākiem.

 • Tikai 57% bērni Latvijā dzimst laulībā

 • Daugavpils pilsētā, reģistrētas664 nepilnas ģimenes (šajās ģimenēs ir 1015 bērni)


Kā mēs šķiramies?


Kā mēs šķiramies?


Kā mēs šķiramies?


Nepilno ģimeņu iedalījums.


Nepilno ģimeņu resursi un grūtības.

resursi

grūtības


Ģimenes funkcionālie apdraudējumi.

 • Reproduktīvā

 • Socializācijas funkcija

 • Rūpju un resursu apmaiņas funkcija

 • Kultūras un resursu atjaunošanas funkcija;

 • Vērtību veidošanas funkcija;

 • Audzināšanas funkcija

 • Emocionāla jeb garīgas saskarsmes funkcija


Vecāku individuālās problēmas.

 • vecāks pārdzīvo zaudējuma krīzi,

 • viņam ir zems psiholoģiskais un sociālais (lomu) pašvērtējums

 • , nespēj veiksmīgi veikt audzināšanas funkcijas,

 • trūkst zināšanu par savām tiesībām, par sociālajām garantijām,

 • tērē daudz laika ģimenes materiālā nodrošinājuma ieguvei,

 • pametot novārtā savu darba prasmju paaugstināšanu un palielinot bezdarba risku.


Bērnu individuālās problēmas…

 • pārdzīvo zaudējuma krīzi,

 • rodas uzvedības grūtības,

 • ir ierobežotas iespējas apgūt dažādus uzvedības modeļus ģimenē, iemācīties jaunas iemaņas un prasmes,

 • samazinātas bērna prasmes iesaistīties sociālajos kontaktos un

 • pazemināts pašvērtējumu.


Nepilno ģimeņu grūtības…

 • ģimene pārdzīvo krīzi saistībā ar izmaiņām ģimenes sastāvā un tai sekojošu lomu maiņu ģimenē,

 • ģimene bieži nonāk pašizolācijā

 • tas apgrūtina iespēju sniegt un saņemt nepieciešamo palīdzību.


VIRDŽINIJAS SATĪRAS 5 BRĪVĪBAS

 • Redzēt un dzirdēt to, kas reāli ir šeit, tā vietā, lai skatītos uz to, kam vajadzētu būt, kas jau ir bijis, vai kas vēl būs…

 • Sacīt, ko pa īstam jūt vai domā, tā vietā, lai runātu par to, ko vajadzētu just vai domāt…

 • Just, to ko patiešām jūt, nevis to , ko no viņa sagaida , lai viņš justu…

 • Brīvība palūgt to, ko patiešām gribās, tā vietā, lai vienmēr gaidītu atļauju palūgt…

 • Brīvība uzņemties pašam savus riskus, tā vietā, lai vienmēr paliktu drošībā…


Paldies par darbu!


 • Login