Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia) - PowerPoint PPT Presentation

Dane informacyjne do uzupe nienia
Download
1 / 60

 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia). Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie ID grupy: 97_28_MF1 Opiekun: mgr Agnieszka Gantzke-Parus Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Patrząc okiem fizyka na człowieka

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dane informacyjne do uzupe nienia

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

 • Nazwa szkoły:

 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie

 • ID grupy: 97_28_MF1

 • Opiekun: mgr Agnieszka Gantzke-Parus

 • Kompetencja:

 • Matematyczno-przyrodnicza

 • Temat projektowy:

 • Patrząc okiem fizyka na człowieka

 • Semestr/rok szkolny: pierwszy 2010/2011r.


Patrz c okiem fizyka na cz owieka

Patrząc okiemfizyka na człowieka


Dane informacyjne do uzupe nienia

 • Od lat fizyka ma zastosowanie w różnych dziedzinach i etapach życia człowieka . Nowoczesne technologie i rozwiązania pozwalają człowiekowi coraz wygodniej prosperować i funkcjonować w codziennym życiu a nawet zaglądać w strukturę ciała, chronić przed chorobami lub ich skutkami.


Spis tre ci

Spis treści

 • Wstęp

 • 1. Fizyka w medycynie

 • 2. Układ optyczny

 • Układ optyczny oka

 • Soczewka

 • Rogówka

 • 3. Dźwięk i słuch

 • Słuch

 • Dźwięk

 • Ucho

 • 4. Fale elektromagnetyczne EEG

 • Co to jest EEG ?

 • Grafika


Dane informacyjne do uzupe nienia

5. Elektrokardiografia

 • Co to jest EKG

 • Schemat EKG

  6. Badania krwi

 • Gazometria

 • Kapnometria

 • Pulsoksymetria

 • Badanie szybkości przepływu krwi- ciśnienie

  7. Środek Masy

 • Co to jest Srodek masy ?


Dane informacyjne do uzupe nienia

10. EMG i ENG

 • Co to jest EMG ?

 • Czemu służy badanie ?

 • Opis badania

 • Co to jest ENG ?

 • Badanie

  11. Zawartość CO2 i O2 w powietrzu wydychanym i wdychanym

 • Płuco

 • Płuco człowieka

 • Skład powietrza


1 fizyka w medycynie

1. Fizyka w medycynie

 • Relacje pomiędzy fizyką a medycyną są długotrwałe, liczne i ścisłe. Wiele odkryć fizyki, tych dawnych i całkiem świeżych, umożliwiło zrozumienie wielu problemów medycznych (struktura ciała, fizjologia), a przełożenie ich przez inżynierię biomedyczną na praktyczne zastosowania kliniczne, zaowocowało wieloma bardzo złożonymi i bardzo skutecznymi metodami instrumentalnymi oraz urządzeniami diagnostycznymi, terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi. Tym samym fizyka umożliwiła rozwój nowoczesnej medycyny i powstanie techniki medycznej. Dzisiejszy poziom medycyna zawdzięczamy głównie odkryciom fizyki.


2 uk ad optyczny

2. Układ optyczny

 • Układ optyczny oka są to elementy gałki ocznej, przez które przechodzą promienie świetlne ulegając załamaniu w taki sposób, że w oku fizjologicznym na siatkówce powstaje ostry obraz.

 • Poszczególne części układu optycznego oka mają różne współczynniki refrakcji. Najistotniejszym elementem jest soczewka. Dzięki działaniu mięśni akomodacyjnych jej wypukłość może ulegać zmianie. Pozwala to na tworzenie się ostrego obrazu na siatkówce niezależnie od tego, w jakiej odległości od oka jest obserwowany przedmiot.


Soczewka

Soczewka

 • Soczewka - proste urządzenie optyczne składające się z jednego lub kilku sklejonych razem bloków przezroczystego materiału (zwykle szkła, ale też różnych tworzyw sztucznych, żeli, minerałów, a nawet parafiny ).

 • Istotą soczewki jest to, że przynajmniej jedna z jej powierzchni roboczych jest zakrzywiona, np. jest wycinkiem sfery, innej obrotowej krzywej stożkowej jak parabola, hiperbola lub elipsa, albo walca.


Rodzaje soczewek

Rodzaje soczewek


Rog wka

Rogówka

 • Rogówka, przezroczysta, pozbawiona naczyń krwionośnych i limfatycznych (naczynia) tkanka, tworząca wypukłą część przedniej ściany gałki ocznej. Odgrywa ważną rolę w procesach widzenia, załamując promienie świetlne. Na rogówkę przypada ok. 70% siły refrakcji oka.


3 d wi k i s uch

3. Dźwięk i słuch

Słuch

zmysł umożliwiający odbieranie (percepcję) fal dźwiękowych. Narządy słuchu nazywa się uszami. Słuch jest wykorzystywany przez organizmy żywe do komunikacji oraz rozpoznawania otoczenia.


D wi k

Dźwięk

 • Wrażenie słuchowe spowodowane falą akustyczną rozchodzącą się w ośrodku sprężystym (ciele stałym, płynie, gazie). Częstotliwości fal, które są słyszalne dla człowieka, zawarte są w paśmie między wartościami granicznymi od ok. 16-20 Hz do ok. 16-20 kHz.


Dane informacyjne do uzupe nienia

ucho


4 fale elektromagnetyczne eeg

4. Fale elektromagnetyczne EEG

 • Elektroencefalografia (EEG) − nieinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do badania bioelektrycznej czynności mózgu za pomocą elektroencefalografu. Badanie polega na odpowiednim rozmieszczeniu na powierzchni skóry czaszki elektrod, które rejestrują zmiany potencjału elektrycznego na powierzchni skóry, pochodzące od aktywności neuronów kory mózgowej i po odpowiednim ich wzmocnieniu tworzą z nich zapis - elektroencefalogram.


Grafika

grafika


5 elektrokardiografia ekg

5. Elektrokardiografia (EKG)

 • Co to jest EKG ?

 • zabieg diagnostyczny wykorzystywany w medycynie przede wszystkim w celu rozpoznawania chorób serca.


Dane informacyjne do uzupe nienia

 • W standardowym 12-odprowadzeniowym EKG wykorzystuje się 6 elektrod jednobiegunowych przedsercowych Wilsona:

 • V1 – elektroda w prawym czwartym międzyżebrzu (przestrzeni międzyżebrowej) przy brzegu mostka

 • V2 – elektroda w lewym czwartym międzyżebrzu (przestrzeni międzyżebrowej) przy brzegu mostka

 • V3 – w połowie odległości pomiędzy elektrodami V2 a V4

 • V4 – elektroda w lewym piątym międzyżebrzu (przestrzeni międzyżebrowej) w linii środkowo-obojczykowej lewej

 • V5 – elektroda w lewym piątym międzyżebrzu (przestrzeni międzyżebrowej) w linii pachowej przedniej lewej

 • V6 – elektroda w lewym piątym międzyżebrzu (przestrzeni międzyżebrowej) w linii pachowej środkowej lewej


Schemat ekg

Schemat EKG

 • Schematycznie przedstawiony przebieg linii izoelektrycznej (czerwona linia pokrywająca się z czarną) podczas jednego cyklu pracy serca (poszczególne załamki oznaczone są odpowiadającymi im literami). W linii izoelektrycznej znajduje się odcinek PQ (zawarty pomiędzy końcem załamka P a początkiem zespołu QRS) oraz odcinek TP (zawarty pomiędzy końcem załamka T poprzedniego cyklu o początkiem załamka P cyklu następnego; na schemacie odcinek TP jest zniekształcony załamkiem U, niewystępującym w standardowym EKG). Odcinek ST nie leży w linii izoelektrycznej, jest uniesiony ku górze.Przedstawiona na schemacie czerwona linia ma jedynie charakter informacyjny, jej przebieg nie jest jednoznaczny z linią izoelektryczną.


Wykres ekg

Wykres ekg


6 badania krwi

6. Badania krwi

 • Gazometria - krwi jest to badanie, w którym oznacza się parametry służące do oceny wymiany gazowej i równowagi kwasowo – zasadowej. Materiałem do badania jest krew tętnicza lub krew włośniczkowa.


Wykres gazometrii

Wykres gazometrii


Kapnometria

Kapnometria

 • To termin medyczny oznaczający pomiar stężenia lub ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi lub powietrzu wydechowym z użyciem technik pomiaru kolorymetrycznego lub spektrofotometrycznego.

 • Odmianą badania jest kapnografia, gdy dodatkowo rejestrowana jest krzywa zmian wartości dwutlenku węgla w czasie oddychania. Wykres tych zmian jest nazywany kapnogramem.


K a p n o m e t r

Kapnometr


Pulsoksymetria

Pulsoksymetria

 • Pozwala na monitorowanie pacjenta w stanach zagrożenia życia.

 • Warunkiem prawidłowego pomiaru saturacji jest odczytywanie przez czujnik fali tętna w naczyniach. Obkurczenie naczyń obwodowych spowodowane spadkiem rzutu serca, hipotensją, hipotermią, stosowaniem leków obkurczających naczynia powoduje obniżenie lub zanik krzywej pletyzmograficznej, co zakłóca lub wręcz uniemożliwia wykonanie pomiaru.


Pulsoksymetr

Pulsoksymetr


Ci nienie szybko przep ywu krwi

Ciśnienie- szybkość przepływu krwi

 • Przykładem przepływu krwi w układzie krążenia jest przepływ napędzany ciśnieniem. Ciśnieniem krwi w naczyniach krwionośnych, określa się siłę wywieraną przez krew na ściany naczynia. Jest to spowodowane przez ciśnienie pompowania serca, które utrzymuje krążenie krwi. Każdy statek krwi w układzie krążenia ma swoje ciśnienie krwi, która zmienia się nieustannie. Mimo to, określenie ciśnienia krwi jest najczęściej używane w odniesieniu do ciśnienia tętniczego.


Dane informacyjne do uzupe nienia

Pomiar ciśnienia tętniczego stanowi integralną część badania fizykalnego wszystkich pacjentów bez względu na wiek.


7 rodek masy

7. ŚRODEK MASY

 • Środek masy ciała lub układu ciał jest punktem, w którym skupiona jest cała masa w opisie układu jako masy punktowej. Pojęcie to jest wykorzystywane także w geometrii


8 spirometria

8. Spirometria

Co to jest spirometria ?

rodzaj badania medycznego, podczas którego mierzy się objętości i pojemności płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego. Spirometria ma na celu określenie rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem.

Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego: astmy i POChP.


Jak najlepiej mo esz przygotowa si do badania spirometrycznego

Jak najlepiej możesz przygotować się do badania spirometrycznego?

 • 1. na kilka godzin przed spirometrią nie jedz obfitego posiłku, gdyż „przejedzenie”utrudnia właściwe oddychan

 •  2. na kilka godzin przed spirometrią nie pij kawy, herbaty i napojów typu cola, gdyż zawierają kofeinę i inne substancje działające na oskrzela,

 • 3. na 1-2 godziny przed spirometrią nie pal papierosów, gdyż składniki dymu tytoniowego działają niekorzystnie na drogi oddechowe,

 • 4. ubierz się w ubranie nie krępujące ruchów, aby móc właściwie oddychać podczas badania.


Opis badania

Opis badania

 • Przed przystąpieniem do badania spirometrycznego, pacjent wykonuje kilka głębokich wdechów. Ostatni głęboki wdech kończy się przyłożeniem ust do ustnika, połączonego specjalną rurką z aparatem spirometrycznym. Badanie polega na jak najszybszym wdmuchiwaniu do aparatu, całego zapasu powietrza zawartego w płucach. Kolejne ruchy oddechowe są wykonywane zgodnie z zaleceniami osoby wykonującej badanie.


Badane parametry

Badane parametry

 • Podczas badania na monitorze spirografu wyświetlane są wartości badanych parametrów, między innymi:

 • VC – pojemność życiowa

 • FEV1 – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa

 • FEV1/VC – stosunek procentowy natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej do pojemności życiowej

 • FVC – natężona pojemność życiowa

 • IC – pojemność wdechowa

 • TV – objętość oddechowa

 • ERV – wydechowa objętość zapasowa

 • IRV – wdechowa objętość zapasowa


Parametry

Parametry


Wykres przep ywu do obj to ci

Wykres przepływu do objętości


Mo liwe powik ania po badaniu

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU

Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie.Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych, bez wykonywania prób farmakologicznych i prowokacyjnych.

WARTOŚCI PRAWIDŁOWE

Wartości prawidłowe są dla różne w zależności od wieku, wzrostu, płci pacjenta, dlatego też ważne jest aby osoba badana znała aktualny wzrost i wagę. Wynik ocenia się porównując go z wartością prawidłową dla pacjenta, wynik przedstawiając w procentach normy.


9 ruch

9. ruch

 • W fizyce to zmiana położenia ciała odbywająca się w czasie względem określonego układu odniesienia

 • Prawa rządzące ruchem sformułował Izaak Newton i uznawano je za dokładne do końca XIX wieku.

 • Ruch ciał fizycznych opisują

 • Mechanika klasyczna

 • Teoria względności

 • Mechanika kwantowa


Parametry opisuj ce ruch

Parametry opisujące ruch

 • przemieszczenie (zmiana położenia) – różnica między położeniem końcowym a początkowym,

 • tor – linia, po której porusza się ciało:

  • w ruchu prostoliniowym torem jest linia prosta,

  • w ruchu krzywoliniowym torem jest linia krzywa,

 • droga – długość odcinka toru,

 • czas – różnica między chwilą końcową a początkową ruchu.


9 emg i eng

9. EMG i ENG

 • EMG i ENG to badania, których celem jest sprawdzenie czynności mięśni i nerwów obwodowych. Są one najczęściej wykonywane przy podejrzeniu procesu chorobowego lub uszkodzenia w zakresie nerwów obwodowych i/lub mięśni.


Elektromiografia

ELEKTROMIOGRAFIA

 • Badanie elektromiograficzne opiera się na rejestracji czynności elektrycznej mięśni. Czynność ta związana jest ze zdolnością przenikania jonów sodu i potasu przez błonę komórki. Wskutek nierównomiernego rozmieszczenia jonów sodu i potasu w obrębie komórki mięśniowej - dochodzi do polaryzacji ładunku elektrycznego wnętrza komórki w stosunku do błony komórkowej. Potencjał polaryzacji, wynoszący w spoczynku około 80 mV, ulega zmianom w zależności od stanu czynnościowego mięśnia. Przy pomocy elektromiografów z użyciem elektrod igłowych rejestrowane są zmienne bioprądy z mięśni w spoczynku i podczas wysiłku.


Czemu s u y badanie

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

 • Elektromiografia jest jednym z podstawowych badań w rozpoznawaniu chorób mięśni i nerwów obwodowych. Badanie to pozwala ustalić lokalizację i charakter zmian patologicznych w mięśniach, oraz ocenić dynamikę procesu chorobowego.

 • WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

 • Różnicowanie niedowładów pochodzenia mięśniowego.

 • Wykrywanie i różnicowanie niedowładów wywołanych uszkodzeniem nerwu obwodowego.

 • Ocena funkcji mięśni po urazach.

 • Zanik mięśni o nieznanej etiologii (przyczynie).

 • Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza


Opis badania1

OPIS BADANIA

 • Skóra w miejscu ukłucia igły powinna być oczyszczona alkoholem. Wysterylizowana elektroda igłowa wkłuwana jest prostopadle do mięśnia. Następne wkłucia (około 10 - 20 wkłuć) wykonuje się w odległości 1 - 2 cm od pierwszego. W pierwszym etapie badania oceniany jest zapis w trakcie minimalnego skurczu mięśni. Następnie badanie jest prowadzone przy maksymalnym skurczu mięśni, jaki pacjent może wykonać. Miejsca wkłuć igły są odkażane.

 • Wynik przekazywany jest w formie opisu z dołączonym wykresem (zapisem czynności elektrycznej mięśni).

 • CZAS

 • Badanie trwa około 40 minut


Elektronystagmografia

ELEKTRONYSTAGMOGRAFIA

 • Badanie polega na ocenie oczopląsu, który jest obiektywnym objawem zaburzeń narządu przedsionkowego. Oczopląs rejestruje elektronystagmograf połączony z komputerem oraz z elektrodami umiejscowionymi na czole i skroniach osoby badanej. Ocenia się oczopląs samoistny i wywołany: położeniowy, optokinetyczny, indukowany kinetycznie w fotelu wahadłowym, wywołany bodźcem kalorycznym.


Badania

badania

 • BADANIE POPRZEDZAJĄCE

 • Badanie powinno być poprzedzone badaniem otolaryngologicznym, neurologicznym i audiometrycznym.

 • SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

 • Zaleca się choremu niespożywanie posiłków na około 2 godziny przed badaniem,, ponieważ podczas pobudzenia przedsionka bodźcem kalorycznym mogą wystąpić dość znaczne objawy wegetatywne w postaci nudności lub wymiotów. Ponadto chory nie powinien przyjmować leków uspokajających przez około trzy doby przed badaniem dla zwiększenia wartości badania.


Dane informacyjne do uzupe nienia

 • Podczas badania chory siedzi lub leży. Elektrody przymocowuje się specjalnym klejem po przemyciu skóry spirytusem: jedną na czole i dwie bocznie na skroni w okolicy kąta zewewnętrznego oka. Do ucha badanego wlewa się wodę w czasie ok. 20 sekund w ilości 10 ml lub 100 ml o temperaturze 20°, 30°, 44&degC. W rezultacie następuje drażnienie ucha bodźcem kalorycznym (cieplnym) - jest to tzw. próba Hollpike'a. Głowa chorego podczas wlewania wody i obserwacji wywołanego oczopląsu (w prawidłowym uchu trwającym do 130 sek.) - jest odchylona do tyłu o 60 stopni. Badanie rejestruje się przy otwartych i zamkniętych oczach.

 • Wynik badania przekazywany jest w formie opisu.


10 zawarto co 2 i o 2 w powietrzu wydychanym i wdychanym

10. Zawartość CO2 i O2 w powietrzu wydychanym i wdychanym

 • Płuco

 • Pojedynczy lub parzysty narząd oddechowy kręgowców oddychających powietrzem atmosferycznym. Do kręgowców tych zaliczane są też – prócz płazów, gadów, ptaków i ssaków – ryby dwudyszne, które w niesprzyjających warunkach atmosferycznych oddychają pojedynczym, workowatym płucem, powstałym z przekształconego pęcherza pławnego. W ciągu rozwoju rodowego kręgowców z przedniego odcinka jelita powstają dwa różne narządy oddechowe – płuca i skrzela. U ryb ulegają degeneracji płuca (z wyjątkiem wspomnianych już ryb dwudysznych), a u zwierząt lądowych – skrzela.


P uco cz owieka

Płuco człowieka

 • Płuca dorosłego człowieka mogą pomieścić do ok. 5 litrów powietrza. Dorosły człowiek robi od 16 do 24 oddechów na minutę. W płucach zachodzi wymiana gazowa. Zbudowane jest z oskrzeli (częściowo wnikających do płuc) rozwidlających się potem na oskrzeliki, a bezpośrednio za wymianę gazową odpowiadają pęcherzyki płucne – wymieniają tlen i dwutlenek węgla z krwią. Całe płuca pokryte są opłucną – delikatną tkanką okrywającą. W organizmie człowieka występuje płuco prawe i lewe. Prawe trzypłatowe, lewe dwupłatowe. Związane jest to ze zdecydowaną różnicą miejsca po lewej i prawej stronie klatki piersiowej – w lewej stronie znajduje się serce, co uniemożliwia usytuowanie trzeciego płatu. Płuca są jednymi z ważniejszych organów w ciele człowieka. Dostarczają tlen hemoglobinie, która transportuje go do każdej komórki w organizmie człowieka, umożliwiając oddychanie komórkowe. Wydolność oddechowa zależy od: pojemności płuc, drożności dróg oddechowych, ilości tlenu w powietrzu, ciśnienia krwi oraz ilości czerwonych krwinek we krwi.


Powierzchnia obu p uc cz owieka dzi ki ich p cherzykowatej budowie wynosi oko o 100 m

Powierzchnia obu płuc człowieka, dzięki ich pęcherzykowatej budowie wynosi około 100 m².


Sk ad powietrza

Skład powietrza

Skład powietrza wydychanegotlen - ok. 17%;dwutlenek węgla - ok. 4%;azot - ok. 78%;argon i inne gazy - ok. 1%.

 • Skład powietrza wdychanegotlen - ok. 21%;dwutlenek węgla - ok. 0,03%;azot - ok. 78%;argon i inne gazy ( - ok. 1%.


Bibliografia

Bibliografia

http://www.zgapa.pl/zgapedia/Układ_optyczny.html

http://imgx.doz.pl/image/zdrowie/322

www. Wikipedia.pl

www,zgapa.pl

www,naszeciało.blog.onet.pl

www.zdrowie.med.pl

www.sprzet-medyczny.pl

http://www.zdrowie.med.pl/bad_w_chor/badania/elektro.html

http://www.zdrowie.med.pl/uk_nerwowy/badania/emg.html

http://www.eorthopod.com/sites/default/files/images/whiplash_emg.jpg

http://apbrwww5.apsu.edu/thompsonj/Anatomy%20&%20Physiology/2010/2010%20Exam%20Reviews/Exam%203%20Review/EMG.jpg


 • Login