Program
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 14

Program PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Program. Aktuellt Länsstyrelsen och Regionplaneplanekontoret ”Bostadsbyggandet och den finansiella krisen” Ulla Moberg, Regionplanekontoret Byggandet i länet Elisabeth Martin, Stockholms Byggmästareförening En byggherres perspektiv Marcus Svensson, Byggvesta 10.30 Kaffepaus

Download Presentation

Program

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Program

Aktuellt

Länsstyrelsen och Regionplaneplanekontoret

”Bostadsbyggandet och den finansiella krisen”

Ulla Moberg, Regionplanekontoret

Byggandet i länet

Elisabeth Martin, Stockholms Byggmästareförening

En byggherres perspektiv

Marcus Svensson, Byggvesta

10.30 Kaffepaus

11.00 Gemensam diskussion

Lägesbeskrivning från Stockholms stad och Huddinge kommun

12.00 Avslutning


Nytt från regeringen

 • Boendesituationen i utanförskapsområden analyseras

 • Diskriminering på bostadsmarknaden granskas

 • ”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”


”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”

 • Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas.

  • Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod.

  • Allmännyttan ska i större utsträckning ses som ett verktyg


”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”

 • Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas.

  • Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod.

  • Allmännyttan ska i större utsträckning ses som ett verktyg

  • ”kommunen har ett ansvar för att främja integration och social sammanhållning samt för att tillgodose bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar”


”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”

 • Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas.

 • Nya analysverktyg ska utveckla boendeplaneringen.

  • Angelägna bostadspolitiska åtgärder bör föregås av behovs- och marknadsanalyser.

  • Utveckla lämpliga analysverktyg för att kommunerna ska kunna utveckla sin bostadsförsörjningsplanering.


”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”

 • Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas.

 • Nya analysverktyg ska utveckla boendeplaneringen.

 • Ny lag ersätter ”allbolagen” och förordningen om skälig utdelning från allmännyttan.


”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”

 • Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas.

 • Nya analysverktyg ska utveckla boendeplaneringen.

 • Ny lag ersätter ”allbolagen” och förordningen om skälig utdelning från allmännyttan.

 • Självkostnadsprincipen och förbud mot vinstsyfte ersätts av marknadsmässiga avkastningskrav.


”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”

 • Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas.

 • Nya analysverktyg ska utveckla boendeplaneringen.

 • Ny lag ersätter ”allbolagen” och förordningen om skälig utdelning från allmännyttan.

 • Självkostnadsprincipen och förbud mot vinstsyfte ersätts av marknadsmässiga avkastningskrav.

 • Bostadsförsörjningen bör definieras som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.


”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”

 • Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar förtydligas.

 • Nya analysverktyg ska utveckla boendeplaneringen.

 • Ny lag ersätter ”allbolagen” och förordningen om skälig utdelning från allmännyttan.

 • Självkostnadsprincipen och förbud mot vinstsyfte ersätts av marknadsmässiga avkastningskrav.

 • Bostadsförsörjningen bör definieras som tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

 • Bostadspolitiska åtgärder kan upphandlas och åtgärder som kräver stöd ska hanteras i enlighet med EG-föredraget.


Öppet forum 2010

 • 3-4 gånger per år

 • Hel- och halvdag

 • Nyhetsbrev

 • Olika inbjudningar beroende på tema


Öppet forum 2010

Teman:

 • Verktyg för boendeplanering, riktlinjer

 • Behovs- och marknadsanalyser

 • Demografi samt äldre, unga, studenter m.fl.

 • Finansiering och metoder för miljonprogrammet

 • Dialog i planeringen

 • Ägarlägenheter, nytt i politiken

 • Livs- och boendemiljöer

 • Integration och social sammanhållning


 • Login