V rd och st d till personer med utvecklingsst rning som drabbas av psykisk oh lsa
Download
1 / 15

Vård och stöd till personer med utvecklingsstörning som drabbas av psykisk ohälsa - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vård och stöd till personer med utvecklingsstörning som drabbas av psykisk ohälsa. Malmö Högskola 1 april 2008 Tullie Sewerin. Delmål i projektet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Vård och stöd till personer med utvecklingsstörning som drabbas av psykisk ohälsa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vård och stöd till personer med utvecklingsstörning som drabbas av psykisk ohälsa

Malmö Högskola

1 april 2008

Tullie Sewerin

Tullie Sewerin 2008


Delmål i projektet

 • Att identifiera och beskriva de ”ingredienser”, som behöver finnas i en verksamhet för personer med utvecklingsstörning för att den ska vara god och effektiv

 • Att utarbeta en organisationsövergripande modell

Tullie Sewerin 2008


Frågor

 • Vilka insatser behövs för personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa?

 • Hur kan psykiatriska insatser anpassas?

 • Vilka verksamheter behöver samverka?

 • Känner du till något gott exempel?

 • Vilka 5 till 10 ingredienser bör finnas?

Tullie Sewerin 2008


Synpunkter

 • Brukare

 • Anhöriga

 • Personal

 • Verksamheter med specialinriktning personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa

Tullie Sewerin 2008


FramgångsfaktorerIntresse/Vilja

 • att arbeta med personer med utvecklingsstörning

 • att driva och utveckla en verksamhet för personer med utvecklingsstörning och psykisk ohälsa

 • att samarbeta/samverka med andra

Tullie Sewerin 2008


Kunskap/Kompetens

 • Ta tillvara kunskap hos anhöriga, närstående och personal. Erfarenhetskunskap

 • Utvecklingsstörning/Autism

 • Psykiatri

 • Somatik

 • Brukarens ”nu” och brukarens historia

 • Farmakologi och utvecklingsstörning

 • Bemötande

 • Rimlig kravnivå

Tullie Sewerin 2008


Kunskap/Kompetens

 • Handledning Anhöriga/Personal

 • Kunskap om utvecklingsstörning på utbildningar för läkare, sjuksköterskor,vårdpersonal,psykologer m fl

Tullie Sewerin 2008


Samverkan/Samarbete

 • Önskan generellt hos alla intervjuade om bättre samverkan/samarbete.

 • Komplex samverkan/ komplext samarbete

 • Samverkan med anhöriga och personal även när brukaren är vuxen och myndig

 • Länkperson

 • Tolkperson

 • Arbetsledning

Tullie Sewerin 2008


Helhetssyn

 • Kartläggning av ”hela” brukaren, av hans/ hennes livssituation

 • Bedöma både brukarens fysiska och psykiska hälsa och den omgivning som han/hon lever i

 • Psykiatriska uttryck kan bero på psykisk sjukdom, men också på kroppsliga åkommor och bristande omvårdnad

 • Innefattar både synen på brukaren och på processen kring honom/henne

Tullie Sewerin 2008


Långsiktighet/Livsperspektiv

 • Livslånga stödinsatser

 • Långvariga kontakter

 • Kontinuitet av personer och insatser

 • Uppföljning,analys,omprövning och utvärdering av insatser

 • Vuxenlivet som katastrof

Tullie Sewerin 2008


Tillgänglighet

 • Avsätta gott om tid för varje besök

 • Möjlighet till hembesök

 • Generösa telefontider. Möjlighet till e-post kommunikation

 • Tid för samarbete/samverkan

 • Öppenhet, flexibilitet, lyhördhet hos både personal och organisation

Tullie Sewerin 2008


Modell inom primärvården

 • Speciellt team

 • Primärvårdsläkare 20 tim/v

 • Sjuksköterska, länkperson

 • Psykolog 20 tim/v

 • Psykiater 4 tim/v

 • Tolkperson för brukaren

 • Samverkan

Tullie Sewerin 2008


Primärvårdsmodell

AF LSS

Primärvårdsläkare

Psykiater Somatiker

Brukare

Länkperson, sjuksköterska

Tolkperson

Kontakt-

Person/

ledsagare Habilitering

Närstående God- Boende Syssel-

man sättning

Psykolog

Fritid Soc FK

Logoped

Arbetsterapeut

Psykolog

Sjukgymnast

Kurator

Tullie Sewerin 2008


Modell inom primärvården’Enkel’

 • Kunskap

 • Samverkan

 • Länkperson

 • Tolkperson

 • Psykiatristöd

Tullie Sewerin 2008


Intresse Kunskap Samverkan

Tullie Sewerin 2008


ad
 • Login