การสร้าง E-Book - PowerPoint PPT Presentation

E book
Download
1 / 26

 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การสร้าง E-Book. http://www.prankratai.ac.th. โดย นางสาวสาวิตรี คำจุล ตำแหน่ง ครู คศ.1โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม. ด้วยโปรแกรม FlipAlbum 6 Pro. E-Book คือ. 1. การแทรกรูปภาพ - มัลติมีเดีย. เครื่องมือในการใช้งาน. 2. 8. การเขียนไฟล์ E-book เป็น CD. การจัดการเอกสาร. การปรับแต่งรูปภาพ.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

การสร้าง E-Book

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


E book

E-Book

http://www.prankratai.ac.th

.1

FlipAlbum 6 Pro


E book1

E-Book

1

-

2

8

E-book CD

11

13

3

5

3

3

3

9

3

3

7

3

Pack file .exe

12

10

4

4

4

4

6

4

E-Book

Company Logo

.1


E book2

E-Book

Flip Album 6 Pro Folder GIF, JPG, PNG, BMP, WMF, ICO, PCX,TIF, PCD, PSD Sound Files : MID, WAV, MP3 , Video Files : AVI, MPG

E-Book Electronic Book Flip Album 6 Pro 5.0

E-Book

Company Logo

.1


E book

E-Book

Flip Album 6 Pro Start > Program > E-Book Systems > Flip Album Pro

1

2

3

4 5 6 7 8 9 10

1. (Title Bar)

2. ( Menu Bar)

3. (Tools Bar)

4. ( New Book)

5. ( Open Book)

6. ( Insert multi-media object)

7. (Insert innotation ) 2

8. ( Enable or Disable Background sound)

9. (Auto Flipping )

10. (Select object)

E-Book

Company Logo

.1


E book

Option > Book Binder

E-Book

Company Logo

.1


E book

1. options set book options

E-Book

Company Logo

.1


E book

TAB Book Cover 2 Front Cover () Back Cover ()

1. Front Cover Cover Property ( color) (Browse To Theme) 2. . BrowseToTheme

E-Book

Company Logo

.1


E book

3. open Cover Property

4. FrontCover BackCover 2-3

5. 1

E-Book

Company Logo

.1


E book

E-Book

Company Logo

.1


E book

Edit > Insert Page

:

Insert Page

Delete Page

E-Book

Company Logo

.1


E book

 • -

 • - Annotate

 • - 2

E-Book

Company Logo

.1


E book

1. MS Word

2. Edit > Copy <Ctrl><C>

3. Flip Album <Alt><Tab>

4.

5. Edit > Paste <Ctrl><V>

: <Ctrl><Z>

E-Book

Company Logo

.1


E book

 • /

 • Flip Album

 • Edit > Selects Object

  -

 • ( )

 • : /

E-Book

Company Logo

.1


E book

 • Flip Album Theme

 • Page Properties

- Default

- Color

- Texture

E-Book

Company Logo

.1


E book

(Content & Overview)

(Content) (Overview)

(

Edit customize content

E-Book

Company Logo

.1


E book

E-Book

Modify

Text

AngsanaUPC

OK

Company Logo

.1


E book

 • SAVE

 • Rename

INDEX ()

(content) Edit customize index

E-Book

Company Logo

.1


E book

E-Book

Edit Insert multi-media object

Company Logo

.1


E book

E-Book

effects Select crop shape

OK

Company Logo

.1


E book

E-Book

Background Sound ( e-book)

option set book options Audio

Add

OK.

Enable Flipping Sound Enable Audio () OK

Company Logo

.1


E book

(Link)

2

Set link

3 ( 3)

URL http://www.prankratai.ac.th

E-Book

Company Logo

.1


E book

Pack File .exe

 • Pack File .exe

 • 1. CD Maker Create Album CD

 • 2.

 • Create a New Album CD

 • 2

  • Single Album on CD

  • Multiple Album on CD

E-Book

Company Logo

.1


E book

Pack File .exe

( 2 ) OK

3. Drive e-book

.exe

AlbumCD D: CREATE

E-Book

Company Logo

.1


E book

E-Book

Pack File .exe

4. Bookshelf Options

BookshelfStyle OK

5.

()

(multibook)

Pack file .exe

6. Flip Album 6.0

Company Logo

.1


E book

E-Book CD

 • e-book

 • pack .exe

 • D:\AlbumCD

 • 2.

 • 3. 4

 • Nero

 • Windows

 • 4.

E-Book

Company Logo

.1


E book

http://www.prankratai.ac.th

Thank You !

.1


 • Login