Kap 44 Partikkelfysikk - PowerPoint PPT Presentation

Kap 44 partikkelfysikk
Download
1 / 39

  • 82 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Kap 44 Partikkelfysikk. Partikkelfysikk. Partikkelfysikk er den delen av fysikken som omhandler materiens minste bestanddeler og kreftene (de tre naturkreftene fargekraft (sterk kjernekraft) , svak kjernekraft og elektromagnetisme) som virker mellom dem. Det som er kjent pr i dag

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Kap 44 Partikkelfysikk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kap 44 partikkelfysikk

Kap 44 Partikkelfysikk


Partikkelfysikk

Partikkelfysikk

Partikkelfysikk er den delen av fysikken

som omhandler materiens

minste bestanddeler og kreftene

(de tre naturkreftene

fargekraft (sterk kjernekraft),

svak kjernekraft ogelektromagnetisme)

som virker mellom dem.

Det som er kjent pr i dag

er oppsummert i standardmodellen.


Dimensjoner

Dimensjoner

99.999999999999 %

av atomet er tomrom

1000*avst jord/sol

Atom

Diameter = 1 km


Standardmodellen

Standardmodellen


Standardmodellen1

Standardmodellen


Partikler i standardmodellen

Partikler i standardmodellen


Fundamentalkrefter

Fundamentalkrefter

GravitasjonTiltrekningskraft som virker mellom

partikler med masse

Graviton

ElektromagnetismeKrefter mellom elektrisk ladde partikler

Foton

Svak kjernekraftKrefter mellom

venstrehendte leptoner og kvarker

Intermediære

vektorbosoner

W+, W-, Z

Fargekraft Krefter som virker mellom kvarker.

Sterk kjernekraft

Gluon


Partikkelfysikkens teorier

Partikkelfysikkens teorier


Proton og kvarktyper

Proton og kvarktyper

Kvarkstruktur hos proton

Kvark-typer

NavnMasseLadning

d(down)5-8.5MeV/c2-1/3e

u(up)1.5-4.5MeV/c2+2/3e

s (strange)80-155MeV/c2-1/3e

c (charme)1.0-1.4GeV/c2+2/3e

b (bottom)4.0-4.5GeV/c2-1/3e

t (top)159.2-179.4GeV/c2+2/3e


Vekselvirkning mellom partikler i standardmodellen

Vekselvirkning mellom partikler i standardmodellen


Symmetri venstrehendt l h yrehendt r

Symmetri : Venstrehendt (L) - Høyrehendt (R)

Venstrehendt:

Internt spinn (S) er mot klokkeretningen

sett i partikkelens bevegelsesretning (V,p)

Høyrehendt:

Internt spinn (S) er med klokkeretningen

sett i partikkelens bevegelsesretning (V,p)


Cern european organization for nuclear research

CernEuropean Organization for Nuclear Research

Europeisk organisasjon

for forskning innen

partikkelfysikk,

kjernefysikk og

kjernekjemi


Lhc large hadron collider

LHCLarge Hadron Collider

Grunnleggende lover for elementærpartikler og krefter som virker mellom disse

Dypere struktur av rom og tid

Relasjon mellom kvantefysikk og relativitetsteori

Higgs-mekanismen for generering av masse til elementærpartikler

Super-symmetri

Mørk masse

Ekstra dimensjoner

Teori for alt (Grand Unification Theories)

Gravitasjon

Symmetri-brudd knyttet til materie / antimaterie


Lhc large hadron collider1

LHCLarge Hadron Collider


Kap 44 partikkelfysikk

LHC

ATLASA Toriodal LHC Apparatures

ALICEA Large Ion Collider Experiment

LHCbLHC-beaty

CMSCompact Muon Solenoid


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Lhc cern animasjon

LHCCern animasjon

Tilførsel av Hydrogen

Stripping av elektroner

Akselerasjon av protoner

Akselerasjon av protoner v = 1/3c


Lhc cern animasjon1

LHCCern animasjon

Akselerasjon av protoner v = 0.916c

Omkrets 628 m

Akselerasjon av protoner v = 0.999c

Omkrets 7 km

Akselerasjon av protoner m = 1.25m0

Motsatt rettede proton-stråler


Lhc cern animasjon2

LHCCern animasjon

Motsatt rettede proton-stråler

Omkrets 27 km

Kollisjons-punkter

Kollisjon

Kollisjons-detektorer


Lhc cern animasjon3

LHCCern animasjon

Kollisjons-spor


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Kap 44 partikkelfysikk

LHC


Dimensjoner1

Dimensjoner

99.999999999999 %

av atomet er tomrom

Kvark

Diameter = tykkelse

ett hårstrå

Proton / Nøytron

Diameter = 1 cm

Atomkjerne

Diameter = 10 cm

Elektron

Diameter = tykkelse

ett hårstrå

Atom

Diameter = 1 km


Kap 44 partikkelfysikk

END


  • Login