Esimerkkej caf mallin hy dynt misest caf n k yt st espoon sosiaali ja terveystoimessa
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: CAF:n käytöstä Espoon sosiaali- ja terveystoimessa PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: CAF:n käytöstä Espoon sosiaali- ja terveystoimessa. 6.5.2011 Kuntatalo va. kehittämispäällikkö Eeva Honkanummi, sosiaali- ja terveystoimi, Espoon kaupunki. Historian kautta… kohti tulevaisuutta. Vahva johdon mandaatti!. Viisi vuotta sitten Espoossa.

Download Presentation

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä: CAF:n käytöstä Espoon sosiaali- ja terveystoimessa

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Esimerkkej caf mallin hy dynt misest caf n k yt st espoon sosiaali ja terveystoimessa

Esimerkkejä CAF-mallin hyödyntämisestä:CAF:n käytöstä Espoon sosiaali- ja terveystoimessa

6.5.2011 Kuntatalo

va. kehittämispäällikkö Eeva Honkanummi, sosiaali- ja terveystoimi, Espoon kaupunki


Historian kautta kohti tulevaisuutta

Historian kautta… kohti tulevaisuutta

Espoon sotetin CAF, Eeva Honkanummi


Viisi vuotta sitten espoossa

Vahva johdon mandaatti!

Viisi vuotta sitten Espoossa

 • Kaupunginjohtajan toimeksianto 22.3. 2007:

 • Laatuverkostojen toiminta on saatava käyntiin kaikilla toimialoilla

 • Itsearviointityö on aloitettava hallitusti ja sen edistymistä on tuettava ja seurattava toimialoilla. Arvioinnin tulee olla systemaattista ja sen tulee kattaa kaikki yksiköt

 • Itsearviointitulosten kerääminen, analysointi ja käyttö tulee pohtia jokaisella toimialalla (PDCA) esim. laatuverkostossa.

 • Kehittämisalueille myös tukea toimialalta tai yhteisesti.

Espoon sotetin CAF, Eeva Honkanummi


Ja sitten toteutettiin

Ja sitten toteutettiin …

 • Tehtiin kaupunki- ja toimialatasoista järjestäytymistä ja toimintatapaa, vahvistettiin rakenteita ja osaamista

  • Laaturyhmät: kaupungin ja toimialojen

  • Järjestettiin koulutusta (sisäistä ja ulkopuolisia asiantuntijoita), kouluttajakoulutusta, valmennusta, laatumessuja, työpajoja…

  • Kerättiin tietoa itsearvioinnin etenemisestä ja kehittämiskohteista ja annettiin syötettä johdolle

  • Tehtiin paljon itsearviointeja monilla organisaation tasoilla

  • Muutettiin Hyvä työyhteisö –kilpailu laatupalkintokilpailuksi

Espoon sotetin CAF, Eeva Honkanummi


Esitys laatuty n eteneminen sotetissa 1 8 2007

Esitys Laatutyön eteneminen sotetissa 1.8.2007

Lisäksi: PPP-hanke, Jönköping-malli

Ok!

Osake-hanke ja

jatkuvan

parantamisen idea

Lähtötilanne (mm. kartoitus syksy 2006)

KJ:n toimeksianto

ja Espoon sitoutuminen

EFQM/CAF:iin

Parantamisalueet & vahvuudet

Tilanne 2011

Missä olemme viiden vuoden päästä?

Mitä toimenpiteitä se vaatii?

Vähemmän tärkeät kehittämiskohteet

Priorisoitu toimenpideohjelma

Eeva Honkanummi, TiLaKe


Erinomaisuuksien kasvustoa

… erinomaisuuksien kasvustoa

Espoon sotetin CAF, Eeva Honkanummi


Esimerkkej caf mallin hy dynt misest caf n k yt st espoon sosiaali ja terveystoimessa

Espoon sotetin CAF, Eeva Honkanummi


Itsearvointi ujutettuna rakenteisiin esimerkkin tupa

Itsearvointi ujutettuna rakenteisiin, esimerkkinä tupa

 • Vuonna 2008 käytössä oli samansisältöinen tulospalkka: sosiaali- ja terveystoimen hallintopalvelut (6 yksikköä, noin 230 työntekijää) ottivat CAF-itsearviointien tekemisen ja arvoinneista nousseiden kehittämistoimenpiteiden läpiviennin osaksi tulospalkkiota (BSC:n näkökulmat)

  • Kaikki yksiköt tekivät itsearvioinnit CAF:lla

  • Kaikki yksiköt arvioivat Laatukeskuksen BM:n jaoston työstämällä ”Asiakasosallisuuden itsearviointi” –työkirjan avulla omia asiakasprosessejaan

  • Kaikki yksiköt tekivät laajat osaamiskartoitukset

  • Yksiköiden ylittävien prosessien kuvaamista ja parantamista

Espoon sotetin CAF, Eeva Honkanummi


Caf osana tulospalkkiota 2008

CAF osana tulospalkkiota (2008)

Espoon sotetin CAF, Eeva Honkanummi


K yt nn n ongelmia

Käytännön ongelmia

Miten nähdä kokonaisvaltainen itsearviointi osana johtamista ja jäntevää kehittämistä?

Miten löytää osaamista itsearvioinnin tekemiselle?

Miten

löytää aika itsearvioinnin tekemiselle?

Miten löytää malttia itsearvioinnin tekemiselle?

Miten nähdä CAFin rooli yli toimintojen substanssi- kehittämisen

Espoon sotetin CAF, Eeva Honkanummi


Vahvistuvaa otetta

Vahvistuvaa otetta

 • Jatkuva parantaminen on saanut vahvemman otteen kaupunkitasoisesti: se on nykyisessäkin strategiassa ja sen osaamista ja käyttöä ja mitataan tuloskortissa

  • ”Jatkuvan parantamisen toimintamalli on käytössä. (PDCA tai vastaava)”

  • mittarina: ”Tulosyksiköissä dokumentoitujen oman työn kehittämistoimenpiteiden määrä”

 • Itsearviointi osaaminen laajenee ja syvenee

 • Eriomaisuuksien kasvustot levittyvät

 • Espoo sosiaali- ja terveystoimessa on vahva kehittämisen ote, mm. Jönköpingistä otetaan mallia (Jönköping on voittanut useasti Ruotsin laatupalkintokilpailun)

Espoon sotetin CAF, Eeva Honkanummi


Suunnittele tee arvioi paranna eli pdca malli

Suunnittele – tee – arvioi – paranna eli PDCA-malli

Yllä pidä saavuttamasi hyvä tai paranna (tee uusi suunnitelma, syötettä stretetiaan)

Suunnittele mitä

teet!

(strategia ohjaa: mitattavat tavoitteet)

Arvioi tuliko tehtyä mitä oli suunniteltu – ja toimittiinko suorituskykyisesti

(strategian mittarit, CAF-kriteerit)

Tee mitä suunnittelit!

(toteuta strategiaa)

Espoon sotetin CAF, Eeva Honkanummi


Esimerkkej caf mallin hy dynt misest caf n k yt st espoon sosiaali ja terveystoimessa

Espoon sotetin CAF, Eeva Honkanummi


 • Login