skademinimering vad kan norr l ra fr n syd
Download
Skip this Video
Download Presentation
Skademinimering Vad kan Norr lära från Syd?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

Skademinimering Vad kan Norr lära från Syd? - PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Skademinimering Vad kan Norr lära från Syd?. Mariam Claeson , V ä rldsbanken SBF Seminarium Stockholm April 27, 2011. Golden Triangle. Golden Crescent. Varför Sydasien ?. VARF Ö R AIDS I SYDASIEN – HIV och annan smitta ökar snabbt bland brukare som injicerar.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Skademinimering Vad kan Norr lära från Syd?' - sade-snyder


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
skademinimering vad kan norr l ra fr n syd

SkademinimeringVad kan Norr lära från Syd?

MariamClaeson, Världsbanken

SBFSeminarium

Stockholm

April 27, 2011

skademinimering en definition
SKADEMINIMERING- en definition

Nål-ochsprututbyte

Brukarstödoch “peer” rådgivning

Allmanvård & behandling

Tackla stigma ochandrabarriärer

harm reduction r best buy inom global h lsa 1
Harm reduction är ”best buy” inom global hälsa (1)

SkademinskningäR

kostnadseffektivt

Disease Control Priorities Project, April 2006

harm reduction r best practice inom global h lsa 2
Harm reduction är ”best practice” inom global hälsa (2)

Strong evidence shows that two opioid agonist medications – methadone and buprenorphine – are effective in treating dependence on opioids.

Multi-component HIV prevention programs that include sterile needle and syringe access are effective in reducing HIV risk such as the sharing of needles and syringes.

High risk countries should make outreach an important part of multi-component programs used to prevent HIV among IDUs, and to link hard-to-reach groups with medical and social services.

Institute of Medicine of the US National Academies of Science,

IOM: Independent, objective, evidence-based advice, Sept 2006

pepfar focus

Harm reduction är ”core practice” inom global hälsa

 • Uppsökande program
 • Nål-ochsprututbyte
 • Medicinassisteradbehandling
PEPFAR focus

3 core prevention interventionsspecific to HIV among IDUs

harm reduction r best practice inom global h lsa
Harm reduction är best practice inom global hälsa

“Harm reduction should be provided in an enabling environment – supportive legislation, policies and regulations”

“Coverage of core interventions remain low due to unsupportive national policy, inadequate funding, restrictive eligibility criteria, stigma and discrimination, law enforcement harassment”

slide9
“NSPsdo not increase the numbers of persons who begin to inject drugs or increase the frequency of drug use”

Presidents’ Emergency Fund for AIDS Response Revised guidelines July 2010

endorsed by US Dept of Health and Human Services, CDC, WHO, UNODC, UNAIDS, ECOSOC

afghanistan

Kostnadseffektivitet 4,2 Hög ekonomisk avkastning på investeringar

 • MMT : 94% efter 3 månader, förbättring av alla parametrar
 • NationellOST policy 2010
 • Avtal mln justitieministeriet och icke-statliga organisationer att tillhandahålla tjänster för skademinskning i fängelser
Afghanistan

Harm reduction is sound health and economic policy

afghanistan1

Risk for snabbspridning. Brukaresominjicerar:

  • HIV Kabul 3% and Herat 18%;
  • HCV Kabul 37% Herat 58%;
  • HBV Kabul 7.0% Herat 8.8%
 • I fängelse:
  • Herat 75% någonsinbrukare; 25% brukare
  • Kabul 187 (53%) någonsinbrukare; 10% brukare
 • 90% brukaresominjicerarharbott utanför Afghanistan under senaste 10 åren
Afghanistan

Highlights from 2010 Integrated Behavioral & Biological Surveillance

vad kan vi l ra fr n afghanistan
Vadkan vi lärafrån Afghanistan?

förkorta tiden från pilot Studier till policy och Mainstreaming

Vi har inte råd att vänta

iran s situation
Iran’s situation

Opiater – Iran ligger först globalt (2001) :

3.7 millioneropiatbrukare

137,000 --200,000 brukareinjicerar

48% i fängelse for narkotikarelateradebrott

64% i fängelseharbrukat

30% haravsikt att använda droger i fängelset

17 – 23 % brukareinjicerari fängelse

iran s respons en best practice globalt
Iran’s respons– en best practice globalt

Gradvis policy förändring från ineffektiva abstinens och detox-program med hög frekvens återfall till:

Triangular kliniker som drivs av frivilligorganisationer och regeringen, även i fängelser

Street based drop in centers– ocksåförkvinnor (2010)

MMTi fängelser - det mest effektiva alternativet

Iran prison organization, Dr FarzadKasraei

slide15

Iran – varför progressiv evidensbaserad politik?

 • Samhälle & frivilligorganisationer
 • Samarbete: hälsovårdsministeriet,

fängelse & juridiskamyndigheter (stöd avlagen: ramavtal2005)

 • Välinformeradledardebatt
 • Nationelltutskott (regeringen, akademia, samhälls representation, brukare)

The most progressive policies in conservative societies through collaboration between health, judiciary, religious leaders and civil society

r substitutionsbehandling i f ngelser problematiskt
Är substitutionsbehandling i fängelser problematiskt? ?

nej

men… problematiskt med

  • ofta en nödvändighet
 • med MMTmindrevåld, skador, självmord, stöld, missbruk, smuggling ochabcesser etc
 • Fngelser utan substitutionsbehandling
 • Internationellfokuseringpåattminskatillgång - obalans mln tillgång & efterfrågan, skademinsking
 • Avbrottimetadonleveranser
 • Utbildad personal
 • Stigma, diskriminering & kriminalisering
 • Scaling up
malaysia fr n brott och straff till v rd och behandling
Malaysia frånbrottochstraff till vårdochbehandling

Frivilligmetadonbehandlings program iprimarvården

situationen in malaysia 2003
Situationenin Malaysia (2003)

170,000 IDUs

HIV bland brukaresominjicerar24,000 (20%)

81% delarsprutormed> 5 andra

80% injiserar x3/dagligen

85% använderaldrigkondom

malaysia s respons

Hälsovårdsministeriet (2005 – 2006): MMT, sprutbyte & kondom program for attstoppa HIV spridning bland IDUs

 • Regeringsbeslut 2006: attnå 40,0000 IDUs 2010: 25,000 MMT and 15,000 NSEP
 • Mål 2015: Registrera80% IDUs; MMTochNSEPtillgängligtiallahalsoklinker
Malaysia’s respons

"Dependence is a chronic and relapsing disorder, often co-occurring with other physical and mental conditions" (WHO, 2004)

malaysian best practice cure1care
Malaysian Best Practice “Cure1Care”

Resultat 2009:

HIV bland IDUsminskatfrån: 66% (2005) till 55%

84% användersterilanålar & sprutor

65.5% return rate

50% kunskapom AIDS

18,377 NSEPklienter

Comprehensive harm reduction, community approach, multi-sector

Effective monitoring and tracking

Continuum primary through tertiary

bangladesh
Bangladesh

Harm reduction startadetidigt

MMT pilot (2010): 300

4.6 million brukare

23,000 brukareinjicerar

NESPstartade 1998

vad kan vi l ra fr n bangladesh
Vadkan vi lärafrånBangladesh?

StartaNSEPtidigt(1996)

Riktade förebyggande insatser fungerar:

dela sprutor65% (2002) – 55% (2006/07)

Stark surveillance

HIV lågnivå– 7% bland brukaresominjicerar, undantagettcluster in Dhaka 11%;

Hep C minskat 22% (1999) – 12% (2007)

FalletSHAKTI: 5000 klienter, NSEPfrån66% till 86% (2004) – men polis trakasserier mot domsom bar påinjektionsutrustning

indien idu driven hiv epidemi i nord st
Indien – IDUdriven HIV epidemiiNordÖst

<0.5%

0.5% to <1%

1% to <1.5%

>=1.5%

186000 brukareinjicerar

136000 harnåttsav 263 skademinimeringsprogram

35 % använderrenasprutor

12.202,830 (76%) sprutor

OST program: olikamodeller

vilken roll spelar brukarf reningar i nationella och internationella program i sydasien
Vilken roll spelar Brukarföreningar i nationella och internationella program i Sydasien?
 • Program planering
 • Kartlaggningoch studier
 • Konsultationer, information, kurserochannan capacity building
 • Implementering:
  • Peer educators
  • Uppsökande
  • Referral services
  • Socialtstöd
slide29

Asian Network of People Using Drugs

 • Indian Harm Reduction Network
 • NazZindige - Pakistan
 • Journey - Maldiverna
 • Recovering Nepal- Nepal

Brukarorganisationer

stöd frånVärldsbanken, GFATM, DFID, ochnationella program

know your epidemic tailor the response
“know your epidemic- tailor the response”

Mapping and size estimation of drug use population

Integrated bio behavioral surveillance

Targeted interventions for most at risk populations

Involvement of civil society in all aspects of effective programming

Evidence based technical interventions

World Bank approach

HIV prevention iSydasien

skademinimering vettigt ur alla perspektiv
Skademinimering– vettigturallaperspektiv

Klinisktperspektiv – kroniskthälso problem

Folkhälsoperspektiv – sound public health

Ekonomiskt – kostnadseffektiv intervention

Humanitärianperspektiv – rätt till vard

Socialtsamhällsskyddsperspektiv

social integrering viktigaste resultatet av skademinimerings program
Social integrering - viktigasteresultatetavskademinimeringsprogram

Viktigast for brukare: familjochjobb

 • Afghanistan
 • Indien
 • Maldiverna
 • Malayisa
 • Nepal
 • Bangladesh
 • Pakistan
 • Iran
 • Sri Lanka
vad norr kan l ra fr n syd
Vadnorrkanlärafrånsyd?

Även i resursbegränsade situationer, med många konkurrerande prioriterter, SKADEminimering är genomförbart och ett kostnadseffektivt alternativ med mätbara och hållbara resultat

ad