Infektionsproblem på
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Bengt Gårdlund, Dpt of Infectious Diseases PowerPoint PPT Presentation


  • 65 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Infektionsproblem på intensiven. Bengt Gårdlund, Dpt of Infectious Diseases. Huddinge. Empirisk antibiotika. Ta hänsyn till: Sannolikt fokus Infektionens svårighetsgrad Underliggande sjukdomar Tidigare antibiotikatryck Vårdtid på sjukhus/IVA/i ventilator

Download Presentation

Bengt Gårdlund, Dpt of Infectious Diseases

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bengt g rdlund dpt of infectious diseases

Infektionsproblem på

intensiven

Bengt Gårdlund,

Dpt of Infectious Diseases

Huddinge


Bengt g rdlund dpt of infectious diseases

Empirisk antibiotika

Ta hänsyn till:

Sannolikt fokus

Infektionens svårighetsgrad

Underliggande sjukdomar

Tidigare antibiotikatryck

Vårdtid på sjukhus/IVA/i ventilator

Aktuell epidemiologisk situation

Kända odlingsresultat


Bengt g rdlund dpt of infectious diseases

Makrolidens roll vid sepsis?


Bengt g rdlund dpt of infectious diseases

Kombinera med makrolid?

Arch Intern Med 2001;161:1837


Bengt g rdlund dpt of infectious diseases

Martinez et al CID 2003;36:389

Retrospektiv 409 fall

171 betalaktam utan makrolid,

238 kombination med makrolid

OR för död

Makrolid 0.4p=0.03

Ålder > 652,5

Chock18,3


Bengt g rdlund dpt of infectious diseases

Watereer GW et al Arch intern Med 2001;161:1837


Bengt g rdlund dpt of infectious diseases

844 pat med bakteriemisk pneumokockpneumoni

592 utvärderingsbara avseende kombination/singelbeh

94 critically ill

Kombinationsbehandling gavs till hälften


Bengt g rdlund dpt of infectious diseases

Ej svårt sjuka

Critically ill


Bengt g rdlund dpt of infectious diseases

Orsak till bättre outcome med kombination?

Dubbelinfektion?

Immunmodulerande effekter av makrolid?

Samvariation med andra riskfaktorer?


Bengt g rdlund dpt of infectious diseases

Immunmodulerande effekt av makrolidantibiotika

Hämmar kemotaxis

minskad PMN infiltration

minskat sekret

Hämmar proinflammatoriska cytokiner (IL-1,

IL-6, IL-8, TNF, leukotriene B4)

Blockerar adhesions molekyler på neutrofiler


Bengt g rdlund dpt of infectious diseases

Pretreatment

Postchallenge

Clar

Clar


Bengt g rdlund dpt of infectious diseases

RCT av Sepsis + VAP

200 pat randomiserade till placebo eller clarithromycin 1gx1xIII

Underliggande sjd och riskfaktorer likvärdiga

APACHE II score 17

C:a 80 % Pseudomonas och Acinetobacter

Initial adekvat antibiotika och tid likvärdigt

End point: Tid till resolution av VAP

Tid i ventilator

Mortalitet


Rekommendation cap

Rekommendation CAP

  • Ej svår CAP

    • Penicillin eller amoxicillin (= vårdprogrammet 2004)

  • Intensivvårdskrävande CAP

    Betalaktam + makrolid (vårdprogrammet rek Bensyl/cefurox + erytromycin/moxiflox/levoflox)


  • Login