Az intelligence process 2
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

Az intelligence process 2. PowerPoint PPT Presentation


  • 78 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Az intelligence process 2. Titkosszolgálatok a 20-21. században 2011-10-13  kurtán 20101. Az intelligence cycle. Tervezés, utasítás. Információk gyűjtése. Elemzések szétosztása. Információk feldolgozása. Elemzés. Az elemzés végtermékei. Basic Intelligence Current Intelligence

Download Presentation

Az intelligence process 2.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Az intelligence process 2.

Titkosszolgálatok a 20-21. században

2011-10-13

 kurtán 20101


Az intelligence cycle

Tervezés,

utasítás

Információk

gyűjtése

Elemzések

szétosztása

Információk

feldolgozása

Elemzés


Az elemzés végtermékei

Basic Intelligence

Current Intelligence

Estimative Intelligence

Warning


Gazdasági erő

magas közepes alacsony

Energia függőség

Természeti erőforrások

Ipari bázis

Koherens gazdaságpolitika

Pénzügyi egyenlegek

GDP

Mezőgazd. erőforrások

Munkaerő iskolázottsága

Munkanélküliség

Inflációs ráta


Katonai erő

magas közepes alacsony

Hadrend

Vezetők (felkészültség)

Fegyverzeti technológia

Logisztikai rendszer

A fegyv. erők harckészsége

Harci tapasztalatok

Hírszerzési kapacitás

Nukleáris fegyv. kapacitás

Űrhajózási kapacitás

A fegyv. erők erkölcsi állapota


Szocio-politikai stasbilitás

magas közepes alacsony

Lakosság növekedése

Menekült-kérdés

Munkamorál

Stabil osztályrendszer

Szabad választások

Reprezentatív kormány

Hatalom kiegyensúlyozottsága

Stabil politikai folyamatok

Vallási nézetek

Homogén kultúra

Oktatási rendszer

Nemzeti tudat

Bűnözés

Drogfogyasztás

A politikai megosztottság szintje


Az elemzés végtermékei

Tripartit Analysis Matrix

Katonai erő

 Gazdasági erő

 Szocio-politikai stabilitás


Intelligence-készítők és az intelligence-fogyasztók viszonya

KENT:

A szolgálatok irányítása

Az objektivitás kérdése

Az intelligence befolyása a politikai

döntéshozatalra

Az intelligence elfogadása

szükséges az intenzív kapcsolat a két szféra

személyei között, de szigorú elhatárolódás az

elemzések objetivitása érdekében

(tradicionalista irányzat)


Intelligence-készítők és az intelligence-fogyasztók viszonya

GATES képviseli az un.

aktivitásorientált irányzatot:

Szoros kooperáció az elemzők és a

politikai döntéshozók között, mivel

mindkét fél egy interaktív

folyamat részese


Robert Gates

1943 szül. Wichita-ban

1966 ma történelemből

1974 ph.d. orosz és szovjet történelemből

egyetemi hallgatóként beszervezi a CIA

1974-1979 a Nemzetbiztonsági Tanács munkatársa

1979-1998 CIA munkatársa

1986-1989 a CIA igazgatóhelyettese

1989-1991 elnöki tanácsadó

1991-1999 CIA igazgatója

1999-2001 előbb dékán, majd elnök a A&M University-n

2006- hadügyminiszter


Az elemző és a döntéshozók viszonyának veszélye

Hogyan fest az állam külső fenyegetettsége és hogyan kezelheti ezt az intelligence objektíven?

„termékorientált” intelligence

Milyen információkat akarnak a politikai döntéshozók a külső fenyegetettségről?

„piacorientált” intelligence


Az elemzők és a politikacsinálók ellentétei

ELEMZŐK POLITIKACSINÁLÓK

Tények vélemények

Objektív intuitív

kiegyensúlyozott látásmód napirend meghatározta

látásmód

Hosszútávú gondolkodás rövidtávú gondolkodás

Információ megvédése információ felhasználása

Nemzetközi kitekintés belföldi fókusz

Pontosságra törekvés „jó lesz az”

Írott anyagok szóbeli tájékoztatás


Kommunikáció a hírszerzésen belül


Néhány könyv

Pilch Jenő: A hírszerzés és kémkedés története. Budapest, 1936

Budiansky, Stephen: Elmék harca : a második világháború kódfejtésének teljes története Budapest, 2005

Révay Zoltán:Titkosírások: fejezetek a rejtjelezés történetéből. Szeged, 2001

Singh, Simon: Kódkönyv: a rejtjelezés és rejtjelfejtés története. Budapest 2002


Kommunikáció a hírszerzésen belül

KÖZPONT

REZIDENTÚRA

ÜGYNÖK


Kommunikáció a hírszerzésen belül

Kommunikáció módjai:

Technikairádió

távirat

Személyesszemélyi postaláda

tárgyi postaláda

találkozó

futárposta


A rejtjelzés

NYÍLT SZÖVEG

REJTJELZETT

SZÖVEG

REJTJEL


Arejtjelzésformái

Rejtjelezés

Betűnkénti

rejtjelezés

Szótagonkénti vagy

szavankénti

rejtjelezés


A betűnkénti rejtjelzés módozatai

Betűkeverő módszer

 Helyettesítő módszer

 Fátyolozás

 Mechanikus eljárás


Betűkeverő módszer

A nyílt szöveg betűit megtartja, de

valamilyen szisztéma

szerint összekeveri


Példa a betűkeverő módszerre

Nyomozók kerestek, azonnal utazz el

Péterhez új igazolványért

oazev soslt atenl jyeko eunrn rnpie kzzza uyeae groet rorzk ahlem tuezu


Helyettesítő módszer

Megváltoztatja vagy helyettesíti

a betűket


Helyettesítő módszer1. példa

Julius Ceasar rendszere eltolt ábécével

AB C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z a b c

Nyílt szöveg Rejtjelzett szöveg

Budapest eygdsvx


Helyettesítő módszer2. példa

A Vigenère-táblázat


Blaise de Vigenère

1523-1596

Francia diplomata és kriptográfus


Helyettesítő módszer2. példa

A Vigenère-táblázat

Nyílt szöveg: Támadás

Kulcsszó: Budapest

Rejtjelzett szöveg: vvqbtfl


A Vigenère-módszer hátránya


Fátyolozás

1. A szöveget rejtjelezzük

2. A betűket átalakítjuk számokká

3. A számokat más számokkal összeadjuk (mod10)


Példa a fátyolozásra

Fátyol: 5791734

Eredeti rejtjelszöveg: 15482 66663 58126 15482

Fátyolozás: 57917 34579 17345 79173

Fátyolozott rejtjelszöveg: 62399 90132 65461 84555


Egyszeri blokk


Claude Shannon

(1916-2001)

az információelmélet

megalapítója

1932- matematikát és

elektrotechnikát tanul a

University of Michigan-en

1936- MIT-n folytatja tanulmányait

1941 AT&T Bell Lab.-nél helyezkedik

el

1948: „A kommunikáció

matematikai elmélete”

1958-1978 professzor az MIT-n

Claude Shannon


Shannon és az egyszeri blokk

  • Claude Shannon: Communication Theory of Secrecy Systems. Bell System Technical Journal, Vol 28, 1949 (Oktober), pp. 656-715


Mechaniklus eljárások

A rejtjelzés mechanizált formája,

mivel maga a rejtjelzési tevékenység

nagyrészt gépies tevékenységet

jelent


A német Enigma készülék (2. világháború)


A szótagonkénti vafy szavankénti rejtjelzés formái

Kulcstáblák

 Kódolás


Kulcstáblák

Elsősorban a fegyveres erőknél

használatos, mert egyszerű és gyors

rejtjelzést tesz lehetővé


Kódolás

A nyílt szövegben található szavakat

más szavakkal vagy

számcsoportokkal helyettesítjük

Ehhez kódkönyvet használnak


Példa a kódolásra

Néhány példa a 2. vh. alatti szovjet

kódokból:

Bank US Belügymin.

Gyarmat Anglia

Ország USA

Gasztronómia Franciaország

Babilon San Francisco

Sziget Nagy-Britannia


  • Login